nasepole-logo

      ODBORNÝ MESAČNÍK PRE PESTOVATEĽOV RASTLÍN

hlavny-banner1

Meniny

Kontakt

VYDÁVA:
Naše pole, s.r.o., telefón: 037 / 7784 068, fax: 037 / 7784 070, email: redakcia@nasepole.sk
Korešpondenčná adresa redakcie: Naše pole, s. r. o., Hlohovecká 2, 951 41 Lužianky

VÝKONNÝ RIADITEĽ:
Ing. Pavol Halvoň, telefón: 037 / 778 4068, fax: 037 / 7784 070,
e-mail:redakcia@nasepole.sk

ŠÉFREDAKTOR:
Ing. Pavel Zubal, e-mail pre posielanie odborných článkov: redakcia@nasepole.sk

REDAKTOR:
Ing. Tomáš Baran, telefón: 037 / 7784 244, mobil: 0905 405 995, e-mail: baran@nasepole.sk

Ing. Eva Nováková, telefón: 037 / 7784 244, mobil: 0917 711 417, e-mail: novakova@nasepole.sk

PREDSEDA REDAKČNEJ RADY:

Ing, Pavol Hauptvogel, PhD.


INZERCIA:

Ing. Pavol Halvoň, mobil: +421 905 645 517,  e-mail: redakcia@nasepole.sk
Ing. Miroslava Machilová, mobil: +421 948 513 436, e-mail: machilova@nasepole.sk

OBJEDNÁVKY, PREDPLATNÉ, FAKTURÁCIA:
Naše pole, s.r.o., Ing. Andrea Valachová, P. O. Box 57F, 949 58 NITRA, tel./fax: 037 / 7784 070, e-mail: valachova@nasepole.sk

PRE - PRESS:
KURIÉR plus REKLAMA, s.r.o., Odborárov 49, 052 01 Spišská Nová Ves,
telefón: 053 / 4414 058, e-mail: kurier@kurierplusreklama.sk

strip-predplatne

strip-naj

strip3

strip-grafy

strip-dni-pola

poc01poc02
poc03poc04

np2