nasepole-logo

      ODBORNÝ MESAČNÍK PRE PESTOVATEĽOV RASTLÍN

hlavny-banner1

Meniny

Pokyny pre autorov

Články nám posielajte na emailovú adresu redakcia@nasepole.sk. Pokiaľ nie je vyžiadaný odporúčame jeho tému prekonzultovať vopred s redakciou. Kontaktujte prosím buď šéfredaktora Ing. Zubala (0918/857146, zubalpavel@mail.t-com.sk), alebo redaktora Ing. Barana (0905/524902, baran@nasepole.sk)

Nastavenie programu a zásady písania textu [pdf]

strip-predplatne

strip-naj

strip3

strip-grafy

strip-dni-pola

poc01poc02
poc03poc04

np2