Naše pole 2/2019

6

Každá sezóna je náročná, reportáž PD Liptovský Mikuláš

Ing. Tomáš Baran

10

Sója nás zatiaľ nesklamala, pestovateľské skúsenosti ILDE, s.r.o.

Ing. Tomáš Baran

11

Regeneračné hnojenie repky na jar

Ing. Pavol Krempa, PhD.

12

Štátny podnik potrebuje zmenu zo štatistu na aktívneho prevádzkovateľa majetku, rozhovor Ing. Igor Kálna, riaditeľ Hydromeliorácie, š.p.

Ing. Tomáš Baran

14

Regulácia burín v repke pri rozdielnych vlahových podmienkach

doc. Ing. Miroslav Jursík, PhD., Ing. Luděk Procházka, Ing. Jan Touš

16

Nenechajte sa obmedzovať. Využite naplno formát moderného 4 D herbicídu do obilnín

Ing. Marian Čeleš

18

Buriny a kultúrne plodiny v teplom a suchom roku

doc. Ing. Jan Mikulka, CSc.

22

Osvedčené riešenia v nových farbách

Ing. Tomáš Baran

24

Výsledky poloprevádzkových pokusov s odrodami repky ozimnej

doc.Ing. Petr Baranyk, CSc.

28

ADAMA + repka olejka = užitočné riešenia

Ing. Štefánia Štefeková

30

Poslanie programu „VADEMECUM“

prof. Ing. Ivan Michalík, DrSc.

32

Nové silážne hybridy RWA s vyššou pridanou hodnotou

Ing. Marek Jakubec

34

Obrábanie ťažkých pôd vo vzťahu k ich vlastnostiam a úrodám plodín

RNDr. Danka Kotorová, PhD.

36

Entomofauna v porastoch maku siateho

doc. Ing. Jiří Rotrekl, CSc.

40

Škodcovia zemiakov (X.) – Hraboš poľný

Ing. Alena Škuciová

42

Liečivé rastliny (I.)

Ing. Iveta Čičová, PhD.

45

Slnečnica sa vie prispôsobiť, ceny nie

Barbora Hozlárová

46

Pestovanie bazy čiernej Sambucus nigra L.

Ing. Štefan Tóth

49

Spravodajstvo z domova

50

Môj názor – na otázky odpovedá Susann Kluge, riaditeľka ochrany rastlín spoločnosti BASF pre Česko a Slovensko

Ing. Tomáš Baran

51

Buriny našich polí – Horčiaky

Ing. Pavol Kohaut

54

Zo sveta rastlinnej výroby

Ing. Tomáš Baran

titulka NP 2 2019

Edičný plán 2019

np-terminy2019