Edičný plán

Časopis Naše pole vychádza 12 krát do roka, z toho 8 krát v prvom polroku a 4 krát v druhom. Obohatením každého čísla je monotematická príloha, v ktorej sa nachádzajú zhutnené informácie o konkrétnej problematike (listové hnojivá, herbicídna ochrana, silážovanie kukurice, minimalizačné technológie…atď.)

Termíny a témy pre rok 2019

The schedule and themes for 2019

Cenník inzercie

Aktuálne obchodné a technické podmienky inzercie v časopise Naše pole pre rok 2019.

Cenník

Price list

Tabuľkové prílohy povolených pesticídnych prípravkov

Tabuľkové prílohy povolených pesticídov sú praktickou pomôckou pre agronóma. Sú samostatné viazané a vkladané do časopisu. Nájdete ich vždy v prvých piatich číslach časopisu.

Tabuľkové prílohy povolených pesticídnych prípravkov

Ročenka NAJ

Ročenka poskytuje tabuľkové prehľady najlepších pestovateľov a chovateľov. Dostávajú ju zadarmo všetci predplatitelia časopisov Naše pole a Slovenský Chov. V rámci pestovateľskej časti ide o poradie pestovateľov podľa najvyšších hektárových úrod v 10-tich plodinách: pšenica ozimná, jačmeň jarný, jačmeň ozimný, raž siata, ovos siaty, kukurica na zrno, repka olejka ozimná, slnečnica ročná, repa cukrová a sója fazuľová.

Ročenka NAJ