Edičný plán

Časopis Naše pole vychádza 12 krát do roka, z toho 8 krát v prvom polroku a 4 krát v druhom. Obohatením každého čísla je monotematická príloha, v ktorej sa nachádzajú zhutnené informácie o konkrétnej problematike (listové hnojivá, herbicídna ochrana, pestovanie kukurice a repky, moderné technológie v poľnohospodárstve…atď.)

Termíny a témy pre rok 2024

The schedule and themes for 2024

Cenník inzercie

Aktuálne obchodné a technické podmienky inzercie v časopise Naše pole.

Cenník

Price list

Cenník inzercie na www.nasepole.sk

Aktuálne obchodné a technické podmienky inzercie na www.nasepole.sk.

Cenník inzercie na www.nasepole.sk

Cenník web bannery Nase pole
Tabuľkové prílohy povolených pesticídnych prípravkov

Tabuľkové prílohy povolených pesticídov sú praktickou pomôckou pre agronóma. Sú samostatné viazané a vkladané do časopisu. Nájdete ich vždy v prvých piatich číslach časopisu.

Tabuľkové prílohy povolených pesticídnych prípravkov

Ročenka NAJ

Ročenka poskytuje tabuľkové prehľady najlepších pestovateľov a chovateľov. Dostávajú ju zadarmo všetci predplatitelia časopisov Naše pole a Slovenský Chov. V rámci pestovateľskej časti ide o poradie pestovateľov podľa najvyšších hektárových úrod v 10-tich plodinách: pšenica ozimná, jačmeň jarný, jačmeň ozimný, raž siata, ovos siaty, kukurica na zrno, repka olejka ozimná, slnečnica ročná, repa cukrová a sója fazuľová.

Ročenka NAJ