Nahradia autonómne roboty brigádnikov okopávajúcich zeleninové polia?

Je možné, že v blízkej budúcnosti roboty nahradia ľudskú pracovnú silu? V každom prípade je potrebný človek na ich nastavenie. Vedia ušetriť pracovnú silu, jeden človek vie obsluhovať niekoľko strojov, čím sa môže znížiť potreba počtu brigádnikov, no zvýši sa technická náročnosť spolu s potrebou vedomostí na obsluhu stroja. Sú tieto roboty výhodou? Oplatia sa…

Družicové pohľady na naše polia

Aj keď sú v poľnohospodárstve metódy diaľkového snímania používané už dlhšiu dobu, v porovnaní s ostatnými oblasťami agronómie ide o relatívne nové postupy. Významnú úlohu zohráva tzv. diaľkový prieskum v lokálne cielenom hospodárení, častejšie označovanom ako precízne poľnohospodárstvo. Sú pritom využívané pokročilé postupy mapovania pozemkov za pomoci geoinformačných technológií pre optimalizáciu hospodárenia na poľnohospodárskej pôde.   Metódy družicového snímania…

Odborná polemika na tému: Koncepcia výroby bioplynu nie je ekonomicky a ekologicky opodstatnená

Produkcia metánu predstavuje biologicky anaeróbny fermentačný proces metanogenézy realizovaný činnosťou viacerých rodov a druhov mikroorganizmov: Methanobacillus, Botryacoceus, Isochrysis, Nanochloropsis, Clostridie, Bacteroidy, Ruccinococcus, druhy Butyrovibrio, Echirichia coli, Bacillus sp. Syntrophobacter, Syntrophomonas a iné. Analogické procesy sa odohrávajú aj vo voľnej prírode najmä v rôznych zamokrených ekosystémoch, močiaroch a mokradiach, ale aj v bachore prežúvavcov. Po prvýkrát pokusy rozpracovania technológie…

Značka ZETOR slávi významné jubileum 75 rokov od vzniku

ZETOR, tradičná česká značka poľnohospodárskej techniky, v tomto roku vstupuje už do 75. roku svojej existencie. Napriek faktu, že vývojové práce na „prototype Z“ začali hneď po skončení druhej svetovej vojny, za rok vzniku je považovaný rok 1946, konkrétne august, kedy bola pre značku ZETOR oficiálne vydaná ochranná známka. Prvé traktory Z 25 zamierili k…

STEYR DEMO TOUR 2020 Prešov

Rakúskej značke STEYR sa, napriek zložitej situácii okolo choroby COVID-19, podarilo usporiadať červeno-bielu šou. Slovensko-česká šnúra mala tri zastávky. Jedinou u nás bol Prešov. Za slnečného, no veterného počasia sa tu vďaka spoločnosti Agri CS Slovakia predstavil tím STEYR DEMO TOUR 2020. Akciu otvoril produktový manažér značky pre český a slovenský trh Ing. Zdeněk Musil svojou prezentáciou.…