V NAJNOVŠOM ČÍSLE AJ O TÝCHTO TÉMACH:

Závlahy na Slovensku, ich história, súčasnosť, význam a perspektíva

Šešuloví škodcovia na repke

Nové sladovnícke odrody jačmeňa jarného

Systém využívania viacročných krmovín a kvalita krmu

Nasadenie pásových zavlažovačov v systéme moderného zavlažovania

ViacPredplatné

NAJ NAŠE POLE

Výsledky budú uverejnené v publikácii NAJ NAŠE POLE – SLOVENSKÝ CHOV, ktorú dostanú všetci predplatitelia časopisu Naše pole.

Vyplniť formulár

Pomôžte nám zostaviť tabuľky najlepších dosiahnutých

hektárových úrod za rok 2020.

Zaujíma Vás problematika medziplodín v širších súvislostiach?
Kniha

MEDZIPLODINY V PRAXI

v predaji!
Pripravili sme pre Vás knihu, ktorá vznikla na základe 20 ročných skúseností
s medziplodinami od autorov Frédéric Thomas a Matthieu Archambeaud.
Medziplodiny v praxiDo obchodu
OlejninyŠkodcovia

Blyskáčik na repke

Tento rok sú teploty veľmi rozkolísané, a preto je aj ťažké predpovedať kvitnutie repky a signalizovať ošetrenie proti škodcom. Čim rýchlejšie repka rozkvitne, tým kratšie bude poškodzovať puky chrobák blyskáčik repkový (Meligethes aeneus). V posledných rokoch sa ukazuje, že zásah proti tomuto škodcovi pre krátkosť času jeho škodlivosti nie je nutný. Pri použití insekticídov sa preto riaďte podľa jeho…

Čítať viac
Pôda

Pôda a biomasa ako jediný sektor so stabilným záchytom emisií v SR

Sektor využívania pôdy, zmien vo využívaní pôdy a lesného hospodárstva (ďalej len „LULUCF“ – land use, land use change and forestry), konkrétne lesná a poľnohospodárska krajina sú skutočne jediný sektor so stabilným záchytom emisií v SR. Zvyšovanie sekvestrácie ukladania uhlíka z atmosférického oxidu uhličitého (ďalej len CO2) do poľnohospodárskej biomasy a pôdy spolu so záchytom emisií skleníkových plynov…

Čítať viac
Spravodajstvo

PPA už nebude neprimerane blokovať platby žiadateľom

Pôdohospodárska platobná agentúra bola oprávnená pozastaviť vyplácanie všetkých peňazí subjektu po zistení nezrovnalosti – a to až do dňa vysporiadania finančných vzťahov s platobnou agentúrou. Toto sa dialo v minulosti často a niekedy mali aj celé roky pôdohospodári a iní žiadatelia zablokované všetky platby z PPA. Častokrát boli blokované v nadmernej výške a tiež z…

Čítať viac
Spravodajstvo

Prichádza jedno z najdôležitejších období pre poľnohospodárov

Slovenskí poľnohospodári očakávajú, že v najbližších dňoch sa spustí podávanie jednotných žiadostí na rok 2021 – na priame platby a neprojektové opatrenia na plochu. Pokiaľ chcú mať na ne nárok, musia k tomu prispieť aj sami. Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora preto apeluje na poľnohospodárov, aby si splnili všetky podmienky súvisiace s podávaním žiadostí a informovanie sa o prípadných zmenách nenechávali na…

Čítať viac
Výživa

Odborná polemika na tému: Bioprodukty sú vraj výživne hodnotné a zdravé?

V ostatnej dobe aj v slovenských podmienkach sa udomácňuje systém ekologického, eventuálne organického pestovania plodín a výroby bioproduktov. Kvalita poľnohospodárskych produktov vyjadrená bonitou bioprodukt a biopotravina, ktorá nie je verifikovaná objektívne merateľnými analýzami, oprávnene vyvoláva u spotrebiteľa kontroverzné názory a pochybnosti. Bonita produktov predstavuje iba mieru dohodnutej a štátnymi orgánmi presadzovanej uzancie založenej na technológii pestovania plodín. Spotrebiteľ ma problémy pochopiť…

Čítať viac
ChorobyObilniny

Listové choroby na ozimnom jačmeni

Ozimný jačmeň býva po zime vždy vyblednutý a potrebuje podporu vyhnojením, prípadne stimuláciou. Počasie tejto jari napomáha aj šíreniu hubových chorôb na listoch jačmeňa. Stúpa výskyt múčnatky a listových škvrnitostí. Múčnatka trávová rastliny napáda od vzchádzania do skorej zrelosti. Optimálna teplota pre šírenie infekcie je 16 – 20 °C, vysoká vlhkosť vzduchu postačí v spodných poschodiach porastu. Chorobu…

Čítať viac