V NAJNOVŠOM ČÍSLE AJ O TÝCHTO TÉMACH:

Zásady aplikácie a manipulácie s hospodárskymi hnojivami

Sú ešte bonitované pôdno-ekologické jednotky aktuálne?

Zamyslenie sa pre pestovateľov repky

Niekoľko poznatkov o dážďovkách

Pôda, organická hmota a príjem živín rastlinami

ViacPredplatné

VÝŽIVA a VÁPNENIE PÔD

Rozhadzovače a aplikátory priemyselných hnojív

Význam vápnika pre rastliny a pôdu

Vápnenie z pohľadu pôdneho mikrobiológa

Viac

príloha - august 2020

Príloha časopisu Naše pole venovaná problematike výživy a vápnenia pôd

Zaujíma Vás problematika medziplodín v širších súvislostiach?
Kniha

MEDZIPLODINY V PRAXI

v predaji!
Pripravili sme pre Vás knihu, ktorá vznikla na základe 20 ročných skúseností
s medziplodinami od autorov Frédéric Thomas a Matthieu Archambeaud.
Medziplodiny v praxiDo obchodu
Výživa

Nároky plodín na draslík, vápnik, síru a mikroelementy

 Draslík v pôde a v rastline Obsah celkového draslíka v pôde je v rozpätí od 0,1 do 4,0 %  a v rastlinách 0,2 – 7,5 %. Pre rastliny je prístupný a prijateľný draslík, ktorý je prítomný v pôdnom roztoku a výmenne viazaný na pôdny sorpčný komplex. Prijateľne zdroje K predstavujú okolo 1-5 % z celkového obsahu draslíka v pôde. Obsah K v rastlinách je závislý…

Čítať viac
OlejninySpravodajstvo

Posúdenie vplyvu medziriadkovej vzdialenosti na úrody sóje

Keďže v predchádzajúcich štúdiách v USA bol dopad zúženia medziriadkových vzdialeností na úrodu sóje nepreukazný,  rozhodli sa vedci preskúmať tento problém v širšom meradle. Ako zdroj údajov poslúžilo 4879 pokusných lokalít naprieč celou oblasťou pestovania sóje v USA. Experimentálne údaje o skúšobných pokusoch tak pochádzajú z troch geografických oblastí USA: južnej, centrálnej a severnej. Boli…

Čítať viac
Obilniny

Pestovanie a šľachtenie pšenice jarnej

Stojíte pred rozhodnutím, čo zasiať na jar? Jednou z možností je pšenica jarná. Tohtoročná zima bola v pravom slova zmysle zimou, s mrazom a snehom. Pšenica jarná vyžaduje veľmi skorú sejbu s ohľadom na potrebu jarnej vlahy a dlhšiu vegetačnú dobu oproti ostatným jarinám (jačmeň a ovos). Pšenica má jemnejší koreňový systém než ostatné jariny a citlivo reaguje na nedostatok vlahy. Pri tejto…

Čítať viac
Spravodajstvo

Agorezort zainvestuje 21 miliónov EUR do rozvoja slovenských fariem

Pôdohospodárska platobná agentúra (PPA) zverejnila výzvu na podporu investícií do poľnohospodárskych podnikov. Podpora sa týka špeciálnej rastlinnej výroby, citlivých plodín a živočíšnej výroby. Agrorezort na tieto investície vyčlenil 21 miliónov EUR, ktorých cieľom je zvýšiť celkovú výkonnosť a udržateľnosť poľnohospodárskeho podniku. Poľnohospodári si môžu podať žiadosť výlučne elektronicky a to od 01.03.2021 do 31.03.2021. PPA…

Čítať viac
Spravodajstvo

Rozdielne uvoľňovanie dusíka z medziplodín

Nová štúdia hodnotí rýchlosť uvoľňovania živín po likvidácii porastu z dvoch rôznych medziplodín. Výskumníci z Centra poľnohospodárskeho výskumu v Carbondale v štáte Illinois sa zamerali najmä na uvoľňovanie dusíka, ktorého straty majú najväčší vplyv na životné prostredie. Vika huňatá a raž sú dve z najbežnejšie používaných medziplodín na americkom stredozápade. Vedci zistili, že vika a…

Čítať viac
Spravodajstvo

Kto všetko sa živí poľnohospodárstvom a aký je priemerný farmár v SR?

Štatistický úrad SR oslovuje 34-tisíc fariem, vrátane malých roľníkov a domácností, aby získal unikátne informácie o agrárnom sektore. Štatistický úrad SR realizuje zber dát pre veľký Poľnohospodársky cenzus fariem 2020, ktorého cieľom je podrobne zmonitorovať stav slovenského poľnohospodárstva. Do osobitného zisťovania, ktoré sa realizuje v celej EÚ bolo na základe analýzy rôznych evidencií zaradených približne…

Čítať viac