V NAJNOVŠOM ČÍSLE AJ O TÝCHTO TÉMACH:

Nový škodca na sóji

Choroby repky a poučenie pre rok 2020

Zinok, kľúčový prvok pre kukuricu

Alternatívy reštartu pestovania zemiakov na Slovensku

Návrh manuálnu zjednodušeného výpočtu dávky dusíka

ViacPredplatné

PRESNÉ POĽNOHOSPODÁRSTVO

Monitoring porastov pomocou satelitov

Využitie navigačných systémov

Riadený pohyb strojov po poli

Variabilná aplikácia hnojív

Presné poľnohospodárstvo, príloha časopisu Naše poleViac

príloha - august 2019

Príloha venovaná problematike moderných trendov v poľnohospodárstve

aj o týchto témach:

Zaujíma Vás problematika medziplodín v širších súvislostiach?
Kniha

MEDZIPLODINY V PRAXI

v predaji!
Pripravili sme pre Vás knihu, ktorá vznikla na základe 20 ročných skúseností
s medziplodinami od autorov Frédéric Thomas a Matthieu Archambeaud.
Medziplodiny v praxiDo obchodu
Olejniny Faktory ovplyvňujúce zdravotný stav ozimnej repky

Faktory ovplyvňujúce zdravotný stav ozimnej repky

Rastliny repky sú veľmi dlhé obdobie vystavené poveternostným podmienkam, ktoré výrazne (často negatívne) ovplyvňujú kondičný, ale aj zdravotný stav porastov a v konečnom dôsledku aj dosahovanú výšku úrod semien. K faktorom majúcim vplyv na zdravotný stav ozimnej repky patrí najmä vysoký výskyt patogénnych organizmov spôsobujúcich rôzne choroby počas celej vegetačnej doby, už spomínané klimatické podmienky,…

Čítať viac
Spravodajstvo Nemecko sa rozhodlo zakázať glyfosát od konca roku 2023

Nemecko sa rozhodlo zakázať glyfosát od konca roku 2023

Používanie glyfosátu bude v Nemecku zakázané od konca roku 2023. Zákaz, ktorý schválila spolková vláda, je súčasťou programu na ochranu hmyzu z dielne ministerky životného prostredia Svenje Schulzeovej. Zahŕňa „stratégiu systematického znižovania“, ktorá by spočiatku zakazovala používanie tejto chemikálie v domácich záhradách a tiež na okrajoch polí. Rozhodnutie Nemecka prichádza po tom, ako zákonodarcovia v Rakúsku…

Čítať viac
Spravodajstvo

Dni poľa kukurice a jesenných prác

Po ročnej pauze sa na pozemkoch PD Drienovec konali 11. a 12. septembra dve podujatia spojené do jednej akcie. Na ploche poľného letiska a priľahlých parcelách, ležiacich neďaleko hlavného južného ťahu kúsok od Moldavy nad Bodvou si po dva dni mohli poľnohospodári prezrieť ukážkové parcelky so 139 hybridmi kukurice a vidieť komentované ukážky práce strojov…

Čítať viac
Spravodajstvo Kukuričný deň poľa v PD Špačince zaujal mnoho pestovateľov.

Kukuričný deň poľa v PD Špačince

V tomto období začínajú pestovatelia pomaly zbierať prvé informácie o perspektívnych hybridoch kukurice z ponuky jednotlivých spoločností. Svoje portfólio začiatkom septembra predstavila aj firma KWS Semena, s.r.o., ktorá v spolupráci s firmami Adama Agriculture Slovensko, spol. s r.o. a LEMKEN SLOVAKIA s.r.o. pripravila na pozemkoch PD Špačince kukuričný deň poľa. Prítomní si mohli prezrieť 10 hybridov kukurice, od skorších materiálov…

Čítať viac
Obilniny Problém ekologického hospodárenia sa dá koncentrovať do vzťahu úroda a kvalita verzus dusík.

Pšenica pre ekologický spôsob pestovania

Vďaka N hnojivám a krátkosteblovým odrodám pšenice s vysokým zberovým indexom sa zvýšili úrody, a hoci sa znížila kvalita zrna, zabezpečili sa potraviny pre narastajúcu populáciu a zabránilo sa tak sociálnym nepokojom a hladomoru, hoci napriek tomu i dnes minimálne 1 miliarda ľudí hladuje, t.j. každý šiesty obyvateľ zemegule.  Dusíkaté hnojenie, ktoré zabezpečilo zvýšenie úrod, sa podieľa na zhoršovaní životného prostredia…

Čítať viac