V NAJNOVŠOM ČÍSLE AJ O TÝCHTO TÉMACH:

Symbióza poľného a lesného hospodárenia

Pestovanie kukurice v systéme zmiešanej kultúry

Družicové pohľady na naše polia

Úroveň výkonnosti našej rastlinnej výroby

Obilné silá a sklady - Malacky

ViacPredplatné
Zaujíma Vás problematika medziplodín v širších súvislostiach?
Kniha

MEDZIPLODINY V PRAXI

v predaji!
Pripravili sme pre Vás knihu, ktorá vznikla na základe 20 ročných skúseností
s medziplodinami od autorov Frédéric Thomas a Matthieu Archambeaud.
Medziplodiny v praxiDo obchodu
Spravodajstvo

Úrad EFSA uverejnil výročnú správu o rezíduách pesticídov nájdených v potravinách

Správa, ktorá je založená na údajoch z úradných kontrolných činností členských štátov EÚ, Islandu a Nórska analyzovala celkom 91 015 vzoriek. Zistilo sa, že 95,5 % testovaných vzoriek spadá do zákonom povolených hladín, zatiaľ čo 4,5 % prekročilo povolenú hladinu rezíduí (MRL). V správe sa však uvádza, že miera prekročenia MRL sa zvýšila zo 4,1 % v…

Čítať viac
Spravodajstvo

Druhým štátnym tajomníkom MPRV SR bude Andrej Gajdoš

Štátnym tajomníkom Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR (MPRV SR) bude Andrej Gajdoš. Na svojom včerajšom rokovaní ho do funkcie vymenovala vláda Slovenskej republiky. Na tejto pozícii bude pôsobiť od štvrtka, 13. augusta 2020. Ing. Andrej Gajdoš vyštudoval Fakultu ekonomiky a manažmentu Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre. V súčasnosti pôsobí ako konateľ súkromnej spoločnosti pôsobiacej v agrosektore, zaoberajúcej sa…

Čítať viac
Spravodajstvo

Odovzdávanie ocenení NAJ Naše pole

Pravidlá tohtoročného zostavovania tabuliek do ročenky NAJ Naše pole – Slovenský chov zostali nezmenené, tak ako aj zloženie desiatky najpestovanejších plodín v sezóne 2019. Čo sa však výrazne zmenilo, bolo odovzdávanie ocenení pre najlepšie umiestnených. Kvôli karanténnym opatreniam sme v pravidelnom termíne na konci mája nemohli laureátov pozvať na spoločné slávnostné odovzdávanie. Rozhodli sme sa…

Čítať viac
TTP a krmoviny

Kvalita krmu zo siatych trávnych porastov

Vysokoprodukčné systémy chovu hovädzieho dobytka vytvárajú tlak na dostatok krmiva s primeranou koncentráciou energie a dusíkatých látok. Jednoduchým riešením je zvyšovanie podielu jadrových krmív v kŕmnej dávke, čo však prináša nebezpečenstvo v podobe zdravotných problémov zvierat. Pestovanie vysokokvalitných objemových krmív na ornej pôde má preto v poľnohospodárskych podnikoch a farmách s chovom prežúvavcov nezastupiteľnú úlohu. Do procesu dosahovania hlavného cieľa, produkcie…

Čítať viac
Spravodajstvo

Ošetrenie strniska

Posledné agronomické opatrenie na pozberaných plochách obilnín, strukovín a repky je likvidácia burín. Znovu upozorňujem, že používanie glyfosátu ako totálneho herbicídu prináša zdravotné riziká. WHO (Svetová zdravotnícka organizácia) upozornila, že glyfosát je pravdepodobne pre človeka karcinogénny. Používajte  preto klasické zdravotne bezpečné metódy ošetrovania strnísk len mechanickými kultivačnými zásahmi a chemické zásahy obmedzte na minimum. Spoločná pre všetky…

Čítať viac
PôdaSpravodajstvo

Pôda vo veku klimatických zmien

Pôda, podpora života a ukladanie uhlíka Pôda je podporou života pre nespočetné množstvo organizmov vrátane ľudí. Je pôvodcom mnohých „ekosystémových služieb“ pre ľudské spoločnosti: podporuje poľnohospodársku výrobu, reguluje zloženie atmosféry, ukladá a čistí sladkú vodu. Dokáže stabilizovať a eliminovať znečisťujúce látky alebo dokonca kontrolovať patogény. Pôda je jedným z najväčších rezervoárov biodiverzity na Zemi. Je…

Čítať viac