V NAJNOVŠOM ČÍSLE AJ O TÝCHTO TÉMACH:

Vplyv rôznych stratégií kontroly hrdze

Extrémna agrotechnika

Hraboš poľný – kľúčový druh poľnohospodárskej krajiny

Svetové, európske a slovenské šľachtenie rastlín

Mak siaty na Slovensku

ViacPredplatné

NAJ NAŠE POLE

Výsledky budú uverejnené v publikácii NAJ NAŠE POLE – SLOVENSKÝ CHOV, ktorú dostanú všetci predplatitelia časopisu Naše pole.

Vyplniť formulár

Pomôžte nám zostaviť tabuľky najlepších dosiahnutých

hektárových úrod za rok 2020.

Zaujíma Vás problematika medziplodín v širších súvislostiach?
Kniha

MEDZIPLODINY V PRAXI

v predaji!
Pripravili sme pre Vás knihu, ktorá vznikla na základe 20 ročných skúseností
s medziplodinami od autorov Frédéric Thomas a Matthieu Archambeaud.
Medziplodiny v praxiDo obchodu
ChorobyOlejninySpravodajstvo

Morenie osiva jarných olejnín

Jarné olejniny: repka jarná, slnečnica, mak, ľan a sója sú pri vzchádzaní ohrozené množstvom hubových patogénov nachádzajúcich sa v pôde. V tomto roku nastali zmeny vo fungicídnom morení a pribudlo morenie proti škodcom vzchádzajúcich rastlín.   Okrem morenia osiva olejnín platia všeobecné zásady prevencie chorôb: vhodná predplodina, odstup pestovania na tom istom pozemku, rešpektovanie pôdnych a poveternostných požiadaviek plodín, odstraňovanie…

Čítať viac
Výživa

Odborná polemika na tému: Spôsoby zmiešavania jednozložkových hnojív

Naši pestovatelia si zvykli objednávať od rôznych špeciálnych dodávateľov viaczložkové hnojivá v kvapalnom  alebo tuhom skupenstve (v práškovej alebo granulovanej forme). I napriek uvedenému PD alebo hospodárstva rodinnej farmy by nemali mať problémy v „domácich“ podmienkach pripraviť hnojivá požadovaného živinového zloženia. Príprava viaczložkových kombinovaných priemyselných hnojív sa uskutočňuje s cieľom úspory pracovných procesov a tým aj nákladov na prepravu pri aplikácii hnojív.…

Čítať viac
ChorobySpravodajstvo

Morenie osiva strukovín

Základom predchádzania výskytu chorôb a škodcov je prevencia. Platia všeobecné zásady prevencie chorôb: striedanie plodín, odstraňovanie pozberových zvyškov, pestovanie odrôd s vyššou odolnosťou, správna agrotechnika, výsev zdravého neinfikovaného osiva, pri morení používať adhezívne látky. Morenie osiva pomáha znižovať riziko infekcie chorobami prenosnými osivom a pôdou. Použitie prípravkov na morenie osiva strukovín proti chorobám vzchádzajúcich rastlín je veľmi obmedzené…

Čítať viac
BurinyChorobyŠkodcoviaStrukovinyVýživa

Hrach siaty (Pisum sativum L.)- pestovanie, ochrana a využitie

Hrach siaty patrí k najstarším kultúrnym plodinám. Genetickým centrom hrachu siateho je Etiópia, oblasť Stredozemného mora a Stredná Ázia. Do Európy sa dostal cez Taliansko a rozšíril sa tu pravdepodobne  až v stredoveku. Semená hrachu sa našli vo vykopávkach z doby kamennej a bronzovej v malej Ázii a z doby kolovitých stavieb vo Švajčiarsku. Vavilov, jeden z najväčších historikov kultúrnych rastlín, datuje…

Čítať viac
ChorobyKukuricaSpravodajstvo

Morenie osiva kukurice

Najnebezpečnejší pôdny škodca je kukuričiar koreňový. Nebezpečenstvo tohto chrobáka s prúžkovanými žltohnedými krovkami, veľkosti 4 – 7 mm, prebieha v dvoch fázach. Prezimujú vajíčka v pôde, vyliahnuté larvy žerú na mladých korienkoch kukurice. Oslabujú jej stabilitu, čo môže viesť k poľahnutiu kukurice. Po zakuklení lariev a v priaznivých poveternostných podmienkach si kukurica odpočinie a snaží sa zdvihnúť do pôvodnej polohy, čím vytvára…

Čítať viac
Spravodajstvo

Argumenty a odbornosť musia byť na prvom mieste

Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora /SPPK/ hodnotí výšku schválenej redistributívnej platby ako rozumný kompromis na základe našich relevantných odborných argumentov a zdravého rozumu. Platba vo výške 50 eur na prvých 28 hektárov pre rok 2021 je jeden z kompromisov, ktorý sme pre prechodné obdobie rokov 2021 a 2022 od začiatku navrhovali. Ministrovi pôdohospodárstva sa nepripravenou a nezvládnutou diskusiou o redistributívnej…

Čítať viac