V NAJNOVŠOM ČÍSLE AJ O TÝCHTO TÉMACH:

Výška a variabilita úrod vyvolaná zmenami klímy

Aktuálne trendy v systémoch rastlinnej výroby

Zakladanie porastov bôbu

Dopady klimatických zmien pri pestovaní zemiakov

Vplyv kultivácie a živín v systémoch riadenia sekvestrácie uhlíka v pôde

ViacPredplatné
• Naučte sa dať živiny v pôde do rovnováhy, a tým maximalizovať úrody.
• Zistite, prečo klasické hnojenie pomocou N-P-K nestačí.
• Porozumejte správnemu použitiu hnoja, kompostu, orby, mikroživín.
Kniha
v predaji!

AGRONOMIE V PRAXI

Do obchodu
Zaujíma Vás problematika medziplodín v širších súvislostiach?
Kniha

MEDZIPLODINY V PRAXI

v predaji!
Pripravili sme pre Vás knihu, ktorá vznikla na základe 20 ročných skúseností
s medziplodinami od autorov Frédéric Thomas a Matthieu Archambeaud.
Medziplodiny v praxiDo obchodu
Škodcovia

Hraboš poľný

Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora na základe požiadaviek farmárov dostala povolenie na obmedzené a kontrolované použitie prípravku na ochranu rastlín STUTOX-II. Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR tým povoľuje v termíne od…

Čítať viac