V NAJNOVŠOM ČÍSLE AJ O TÝCHTO TÉMACH:

Zaburiňovanie a odburiňovanie repky

Zmeny vlhkosti v koreňovej zóne

Rôzne prístupy k hnojeniu jačmeňa jarného dusíkom

Zelená infraštruktúra a ekologická stabilita poľnohospodárskej krajiny

Citlivosť stonkových krytonosov a blyskáčikov na insekticídy

ViacPredplatné
Zaujíma Vás problematika medziplodín v širších súvislostiach?
Kniha

MEDZIPLODINY V PRAXI

v predaji!
Pripravili sme pre Vás knihu, ktorá vznikla na základe 20 ročných skúseností
s medziplodinami od autorov Frédéric Thomas a Matthieu Archambeaud.
Medziplodiny v praxiDo obchodu
Spravodajstvo

Akú budúcnosť bude mať glyfosát v EÚ?

V januári 2020 potvrdila americká agentúra pre ochranu životného prostredia (EPA) svoje pozitívne stanovisko k bezpečnosti glyfosátu. Aj Európsky úrad pre bezpečnosť potravín (EFSA), Európska chemická agentúra (ECHA) a popredné zdravotné regulačné orgány v Nemecku, Austrálii, Južnej Kórei, Kanade, Novom Zélande, Japonsku a mnohých ďalších krajinách potvrdzujú bezpečnosť výrobkov na báze glyfosátu, ak sú používané podľa…

Čítať viac
Spravodajstvo

Na podanie žiadosti o priame podpory 2021 ostáva už len niekoľko dní

Za minulý rok 2020 vyplatila PPA priame platby a neprojektové podpory vo výške 582 809 281,92 EUR. Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR upozornilo žiadateľov o priame podpory, že im zostáva na podanie jednotnej žiadosti na rok 2021 už len niekoľko dní – do 17. mája 2021.https://bit.ly/2Q8MoXi V tejto súvislosti nakrútila Pôdohospodárska platobná agentúra krátke…

Čítať viac
Spravodajstvo

Na podanie jednotnej žiadosti ostáva poľnohospodárom už len niekoľko dní

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR (MPRV SR) informuje, že poľnohospodárom ostáva na podanie jednotnej žiadosti na rok 2021 už len niekoľko dní. Termín na podanie je 15. mája. Keďže tento deň pripadne na deň pracovného pokoja, posledným dňom podávania žiadosti bude 17. máj 2021. Grafické prílohy ku všetkým žiadostiam žiadatelia podávajú v elektronickej podobe. Agrorezort…

Čítať viac
Spravodajstvo

Zverejnili sme zoznam zamestnancov PPA

Pôdohospodárska platobná agentúra pokračuje vo svojej začatej reformnej práci a chce byť ešte bližšie k žiadateľom a poberateľom dotácií.  Popri plánovanej digitalizácii a zjednodušenia procesov podávania a spracovania žiadostí teraz zverejňuje na svojej webovej stránke menný zoznam všetkých svojich zamestnancov. „Chceme byť otvorení a transparentní a týmto krokom si myslím, že sme opäť o kúsok…

Čítať viac
Obilniny Menej adaptované odrody pšenice sú čiastočne zodpovedné za nižšiu úrodu v ekologickom systéme v porovnaní s konvenčným pestovaním.

Odborná polemika na tému: Hormonálna prevencia a terapia obilnín – ABA a etylén

Kyselina abscisová (ABA) patrí medzi prírodné inhibítory rastových procesov a sú známe ako dormíny, ktoré spôsobujú  navodenie stavu vegetačného pokoja – dormancie. Východiskovým substrátom jeho syntézy je Acetyl CoA. ABA potlačuje kvitnutie a ukončuje dozrievanie spojené s dehydratáciou cytoplazmy, prerušením metabolických a syntetických procesov v bunke, vyvoláva opadávanie listov. Obsah v rastlinách je okolo 1 – 10 mg/kg sušiny.…

Čítať viac
OkopaninyŠkodcovia

Skočky na repe

Na morenie osiva cukrovej repy proti pôdnym škodcom je autorizované moridlo obsahujúce účinnú látku – syntetický pyrethroid tefluthrin. Hmyz usmrcuje ako dotykový a požerový jed. Pyrethroidy účinkujú na sodíkovom kanále v nervovom systéme hmyzu, kde narušujú prenos elektrických impulzov v nervovej bunke. Moridlo je autorizované proti drôtovcom a atomárii repovej, ale jeho účinok trvá v počiatočných rastových fázach repy aj…

Čítať viac