• Naučte sa dať živiny v pôde do rovnováhy, a tým maximalizovať úrody.
• Zistite, prečo klasické hnojenie pomocou N-P-K nestačí.
• Porozumejte správnemu použitiu hnoja, kompostu, orby, mikroživín.
Kniha
v predaji!

AGRONOMIE V PRAXI

Do obchodu

V NAJNOVŠOM ČÍSLE AJ O TÝCHTO TÉMACH:

Ekosystémové služby poľnohospodársky využívaných pôd

Medziplodiny – teória a prax

Retencia vody v poľnohospodársky využívanej krajine

Vertikálne poľnohospodárstvo

Fenomén toxicity amoniaku a dusičnanov

ViacPredplatné
Zaujíma Vás problematika medziplodín v širších súvislostiach?
Kniha

MEDZIPLODINY V PRAXI

v predaji!
Pripravili sme pre Vás knihu, ktorá vznikla na základe 20 ročných skúseností
s medziplodinami od autorov Frédéric Thomas a Matthieu Archambeaud.
Medziplodiny v praxiDo obchodu
Spravodajstvo

Odpočet činnosti PPA pod vedením generálneho riaditeľa Jozefa Kissa a akreditačný proces

Pôdohospodárska platobná agentúra (PPA) pod vedením generálneho riaditeľa Jozefa Kissa  prijala opatrenia, ktoré majú zaručiť obnovenie akreditácie pre agentúru k 15. októbru 2021. Obnovenie akreditácie predpokladá splnenie 72 opatrení, pre ktoré má PPA akreditáciu podmienečne pozastavenú. Rozhodlo o tom 14. októbra 2020 Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR (MPRV SR). Jozef Kiss, generálny riaditeľ PPA: „V čase môjho…

Čítať viac
Škodcovia

Proti hrabošom ošetrujte čo najskôr!

Aj keď sa zdá, že tento rok početnosť hraboša klesla, nepodceňujte tohto škodcu teraz – po zbere obilnín a repky, ale zasiahnite proti nemu čo najskôr, nedovoľte, aby sa rozmnožil do takej miery, že nebudete zvládať vkladanie návnad do nor. Znovu zdôrazňujem prirodzenú biologickú ochranu, ktorú zabezpečujú dravce. Vidieť ich teraz vo veľkom množstve sedieť na prázdnych parcelách, kde…

Čítať viac
ChorobyObilniny Problém ekologického hospodárenia sa dá koncentrovať do vzťahu úroda a kvalita verzus dusík.

Morenie osiva ozimných obilnín

Predpokladám, že osivo ozimných obilnín je už namorené a pripravené na sejbu. Výber moridiel proti bežným chorobám obilnín, ktoré sa prenášajú pôdou alebo osivom je naozaj dostačujúci a záleží od chorôb, ktoré v danej oblasti prevažujú. Prašná sneť pšeničná (Ustilago tritici) je v poraste jasne viditeľná už pred klasením žltohnedým sfarbením zástavového listu, ale najviditeľnejšia je hneď po vyklasení. Choré rastliny…

Čítať viac
Spravodajstvo

Ďalší krok k ochrane pôdy v Českej republike

Systém ochrany pôdy posilnili v Českej republike novou protieróznou vyhláškou. Jej cieľom je chrániť pôdu pred vodnou eróziou, ktorá ohrozuje až 60 % poľnohospodárskej pôdy. Opatrenia proti vodnej erózii navyše môžu pozitívne ovplyvňovať aj odolnosť pôdy proti veternej erózii (týka sa 14 % poľnohospodárskej pôdy). Protierózna vyhláška umožní kontrolovať a pokutovať poľnohospodárov za nešetrné hospodárenie na pôde. Je aj…

Čítať viac
EkonomikaObilniny

Predpokladá sa, že cena sladovníckeho jačmeňa zostane vysoko nad 200 eurami aj v roku 2022

Analytici predpovedajú, že  ceny sladovníckeho jačmeňa nad úrovňou 200 eur sa budú pohybovať aj v roku 2022. Reflektovať na vývoj na trhu budú musieť aj slovenské sladovne. Tie v roku 2021 plánujú spotrebovať približne 390 000 ton sladovníckeho jačmeňa. „Ceny sladovníckeho jačmeňa akceptovateľnej kvality sa pohybujú od 230 € za tonu, za najvyššiu kvalitu aj viac. Medziročne ide…

Čítať viac
EkonomikaSpravodajstvo

Agropolitika bude mať po reforme tretí, sociálny pilier

Kompromisná dohoda o reforme Spoločnej poľnohospodárskej politiky zavádza nový sociálny rozmer agropolitiky. Agrodotácie by sa mali vyplácať už len poľnohospodárom, ktorí budú vytvárať dobré pracovné podmienky svojim zamestnancom. Spoločná poľnohospodárska politika EÚ (SPP) by po novom už nemala stáť iba na dvoch, tradičných pilieroch: priamych platbách poľnohospodárom a Programe rozvoja vidieka. Tretí pilier agropolitiky sa…

Čítať viac