V NAJNOVŠOM ČÍSLE AJ O TÝCHTO TÉMACH:

Siať do obrobenej či neobrobenej pôdy

Voľba termínov a spôsobov hnojenia

Vplyv dávok dusíka na produkciu a kvalitu trávnych porastov

Charakteristika nových odrôd ďatelinovín a tráv

Mlieče - vlastnosti a herbicídna regulácia

ViacPredplatné
• Naučte sa dať živiny v pôde do rovnováhy, a tým maximalizovať úrody.
• Zistite, prečo klasické hnojenie pomocou N-P-K nestačí.
• Porozumejte správnemu použitiu hnoja, kompostu, orby, mikroživín.
Kniha
v predaji!

AGRONOMIE V PRAXI

Do obchodu
Zaujíma Vás problematika medziplodín v širších súvislostiach?
Kniha

MEDZIPLODINY V PRAXI

v predaji!
Pripravili sme pre Vás knihu, ktorá vznikla na základe 20 ročných skúseností
s medziplodinami od autorov Frédéric Thomas a Matthieu Archambeaud.
Medziplodiny v praxiDo obchodu
ChorobySpravodajstvoStrukoviny

Choroby strukovín

Teplo a vlhko môžu spôsobiť šírenie chorôb. Preventívnym opatrením proti chorobám je používanie zdravého osiva odolných odrôd, striedanie plodín, zaorávanie pozberových zvyškov, vyvážené hnojenie a proti šíreniu bakterióz sa neodporúčajú kultivačné práce vo vlhkom počasí. Odporúčam používať biologické prípravky na ochranu rastlín, ktoré zmierňujú dopad na životné prostredie.   Antraknóza môže napadnúť fazuľu, hrach, šošovicu alebo lupinu. Napáda všetky…

Čítať viac
Spravodajstvo

Veľká Británia uvoľňuje pravidlá genetického inžinierstva

S novým zákonom „Genetic Technology (Precision Breeding) Bill“ chce Anglicko uľahčiť výskum, aplikáciu a marketing procesov a produktov genetického inžinierstva. Veľká Británia pracuje na zákone, ktorý by mal urýchliť schvaľovanie produktov vyrobených genetickým inžinierstvom. Poľné testy s takýmito rastlinami by už mali byť jednoduchšie, uvádza Informačná služba pre genetické inžinierstvo . Nové pravidlá by sa…

Čítať viac
Iné

Integrovaná produkcia – „zlatá cesta“

Agroekosystémy patria medzi vysoko produkčné systémy, v ktorých je produkcia potravín, krmovín a rôznych priemyselných plodín zabezpečovaná vysokými vstupmi dodatkovej energie. Sú oveľa menej stabilné a z hľadiska biodiverzity menej významné ako ostatné ekosystémy poľnohospodárskej krajiny. Aby sme mohli presnejšie charakterizovať a porovnávať poľnohospodárske systémy a ich budúci vývoj z hľadiska ich udržateľnosti, boli zatriedené do základných typov poľnohospodárskych…

Čítať viac
OkopaninyŠkodcovia

Skočky na repe

Na morenie osiva cukrovej repy proti pôdnym škodcom je autorizované moridlo obsahujúce účinnú látku – syntetický pyrethroid tefluthrin. Hmyz usmrcuje ako dotykový a požerový jed. Moridlo je autorizované proti drôtovcom a atomárii repovej, ale jeho účinok trvá v počiatočných rastových fázach repy aj proti skočkám. Skočka repová (Chaetocnema tibialis) je kovovo tmavozelený chrobáčik veľkosti 1,5 – 3 mm. Prezimujú dospelé…

Čítať viac
Olejniny

Prítomnosť a budúcnosť biopalív prvej generácie aj z aspektu repky olejky

Fosílne energetické zdroje Zeme sú obmedzené, preto musí ľudstvo zaistiť, ako ich nahradiť z obnoviteľných zdrojov.  Stenčujúce sa zásoby ropy (za predpokladu súčasného objemu ťažby vystačia známe zásoby ropy na ďalších 43 rokov) a významná úroveň znečistenia životného prostredia podnecuje výskumných pracovníkov a odborníkov k hľadaniu nových riešení. Jedným zo sektorov, ktorý významne prispieva k znečisteniu životného…

Čítať viac
Spravodajstvo

Dobrá správa pre poľnohospodárov: O investície môžete žiadať do konca júna

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky (MPRV SR) informuje všetkých poľnohospodárov, že podávanie žiadostí v rámci výzvy č. 52/PRV/2022 na podopatrenie „4.1 Podpora na investície do poľnohospodárskych podnikov“ je predĺžené do 30. 6. 2022. Poľnohospodári môžu v rámci tejto výzvy vyčerpať sumu 110 miliónov EUR. Bližšie informácie sú zverejnené na webe Pôdohospodárskej platobnej agentúry (PPA). Čerpanie…

Čítať viac