• Naučte sa dať živiny v pôde do rovnováhy, a tým maximalizovať úrody.
• Zistite, prečo klasické hnojenie pomocou N-P-K nestačí.
• Porozumejte správnemu použitiu hnoja, kompostu, orby, mikroživín.
Kniha
v predaji!

AGRONOMIE V PRAXI

Do obchodu

V NAJNOVŠOM ČÍSLE AJ O TÝCHTO TÉMACH:

Kvalita odrôd pšenice ozimnej

Biologická ochrana proti hubovým chorobám

Choroby slnečnice v roku 2021

Silfium zrastenolisté alternatívny zdroj biomasy pre bioplynové stanice

Vzťah počasia a úrod pri rôznych systémoch obrábania pôdy

ViacPredplatné
Zaujíma Vás problematika medziplodín v širších súvislostiach?
Kniha

MEDZIPLODINY V PRAXI

v predaji!
Pripravili sme pre Vás knihu, ktorá vznikla na základe 20 ročných skúseností
s medziplodinami od autorov Frédéric Thomas a Matthieu Archambeaud.
Medziplodiny v praxiDo obchodu
Spravodajstvo

Program BASF, ktorý umožní poľnohospodárom znížiť emisie

Poľnohospodárstvo je zodpovedné za približne 20 % celosvetových emisií CO2, takže zníženie poľnohospodárskych emisií môže významne prispieť k ochrane klímy. Spoločnosť BASF v tejto oblasti prichádza s novou iniciatívou. Od roku 2022 plánuje vo fázach spustiť program na podporu pestovateľov, nazvaný Global Carbon Farming Program.  „Nový program sa bude tiež opierať o komplexné portfólio spoločnosti BASF. To…

Čítať viac
Spravodajstvo

PPA ide tvrdo proti korupcii a podvodom

Vďaka úspešnému získaniu trvalej akreditácie môže Pôdohospodárska platobná agentúra (PPA) v rýchlom tempe prijímať nové protikorupčné opatrenia, ktoré garantujú, že sa stane dôveryhodnou a transparentnou inštitúciou. Dôkazom je vytvorenie novej Sekcie riadenia rizík a prevencie protispoločenskej činnosti. Táto sekcia bude úzko spolupracovať s  Európskym úradom pre boj proti podvodom (OLAF) s Európskou prokuratúrou (EPPO), Generálnou prokuratúrou SR a s OČTK. Generálny riaditeľ…

Čítať viac
Výživa

Odborná polemika na tému: Charakteristika termínov aplikácie hnojív

Z hľadiska časovej aplikácie hnojív poznáme základné hnojenie a prihnojovanie porastov počas vegetácie. Charakteristika jednotlivých foriem aplikácie hnojív: Základné hnojenie sa uskutočňuje pred výsevom osiva. V prípade ozimín s ohľadom na zásobu prístupného dusíku v pôde, predplodiny, ale i možnosti jeho strát v jesennom období je účelné na mnohých lokalitách pestovania neaplikovať dusíkaté hnojivo. Na pozemkoch menej úrodných pri deficite prístupného dusíka…

Čítať viac
Pôda

Pôda stráca kontrolu nad stabilitou pôdnych agregátov

Ako pôdny biológ aktívne upozorňuje na negatívne dôsledky intenzívneho hospodárenia na pôde. Jeho prednášky sú súčasťou mnohých poľnohospodárskych seminárov a konferencií. O širších súvislostiach degradácie pôdy sme sa v priestoroch Mendelovej univerzity v Brne rozprávali s Ing. Jaroslavom Záhorom, CSc.   Je problém s pôdami tak vážny, ako sa v súčasnosti opisuje? Určite áno, možno…

Čítať viac
Spravodajstvo

PPA začala vydávať rozhodnutia k priamym platbám

Pôdohospodárska platobná agentúra (PPA) začala vydávať rozhodnutia o vyplácaní priamych platieb  poľnohospodárom. Je dôležité, aby si žiadatelia kontrolovali doručenie rozhodnutí prostredníctvom elektronických schránok a poštou a prevzali ich. Po doručení rozhodnutia bude PPA vyplácať platby od 1.12.2021 v zmysle platnej legislatívy.  Platby žiadateľov, ktorých splnenie podmienok bolo vyhodnotené, budú bezodkladne distribuované postupne od 1. decembra 2021 a nie je potrebné…

Čítať viac
Výživa

Odborná polemika na tému: Praktické aspekty listovej výživy

Pri aplikácii hnojiva je potrebné rešpektovať podmienky aktuálneho počasia (najmä teplo a vlhkosť), je žiaduce, aby minimálne tri dni po aplikácii hnojiva nepršalo. Najvhodnejšia teplota pre aplikáciu hnojiva je okolo 15 – 20 °C, pri vyššej vzdušnej vlhkosti, keď je zamračené a podvečer, aby nedošlo ku odpareniu roztoku a následnej kryštalizácii živín v hnojive.  Látkové zloženie kvapalného hnojiva pre aplikáciu…

Čítať viac