V NAJNOVŠOM ČÍSLE AJ O TÝCHTO TÉMACH:

Zdravotný stav obilnín v roku 2019

Vlastnosti obilnín a ich vplyv na úrodnosť pôd

Bakteriálny zdroj dusíkatej výživy pre zrnovú kukuricu

Niektoré podrobnosti o maku

Lokálne premnožená cikáda Metcalfa pruinosa

ViacPredplatné
Zaujíma Vás problematika medziplodín v širších súvislostiach?
Kniha

MEDZIPLODINY V PRAXI

v predaji!
Pripravili sme pre Vás knihu, ktorá vznikla na základe 20 ročných skúseností
s medziplodinami od autorov Frédéric Thomas a Matthieu Archambeaud.
Medziplodiny v praxiDo obchodu
Spravodajstvo

O kukurici s Bayerom

Pestovatelia kukurice z juhu Podunajskej nížiny sa zišli na pozvanie firmy Bayer v Dunajskom Klátove. Firma Bayer žila v poslednom období v znamení budovania novej štruktúry po veľkej akvizícii, ktorou bola kúpa firmy Monsanto. Tento proces je viac-menej zavŕšený, a tým sa vykryštalizovala aj forma jej pôsobenia na Slovensku. Osivo kukurice sa bude ďalej predávať…

Čítať viac
Iné

Ekologizácia agrárnej krajiny zvyšovaním biodiverzity?

Intenzifikácia rastlinnej výroby priniesla do poľnohospodárskej krajiny významné zmeny. Výroba sa orientuje na úzky okruh pestovaných plodín, lebo prinášajú najvyššiu rentabilitu. Moderné agrochemikálie zabezpečujú potrebné živiny v optimálnom pomere a chránia rastliny pred chorobami a škodcami. Z krajiny sa však vytrácajú jednotlivé prírodné zložky, ktoré kedysi tvorili jej pevnú súčasť.  Výskumný ústav živočíšnej výroby v Nitre v rámci výskumnej…

Čítať viac
Spravodajstvo

V Nemecku odhadujú výrazne navýšenie produkcie strukovín

V porovnaní s rokom 2018 bude v Nemecku tento rok výrazne vyššia produkcia strukovín. Podľa Federálneho štatistického úradu sa úroda odhaduje na približne 501 000 ton, čo by predstavovalo medziročný nárast o 14 %. Uplynulá sezóna bola pre strukoviny výrazne priaznivejšia ako tá v roku 2018, kedy pestovateľov potrápilo sucho. Produkcia hrachu vzrástla o 16,…

Čítať viac
Špeciálne plodiny

Súčasný stav pestovania energetických rastlín na Slovensku

Integračné procesy v Európe priniesli v rámci jednotnej poľnohospodárskej politiky aj fenomén pôd dočasne, ale aj trvalo pre poľnohospodársku činnosť nepotrebných. Jedným z efektívnych riešení využitia takýchto lokalít sa ukazuje  pestovanie energetických plodín. Teda pestovať biomasu je možné na sekundárnych pôdach, to znamená na pôdach, ktoré sa môžu alternatívne využívať okrem výroby potravín aj na výrobu biomasy.  Energetický…

Čítať viac
Spravodajstvo

Zber kukurice na východe Slovenska

Pestovatelia kukurice na zrno v okrese Trebišov predpokladajú úrodu o 20 % nižšiu ako minulý rok. Škody v regióne spôsobil drôtovec. Muselo sa vyorať a nanovo zasiať množstvo hektárov. Na snímkach je zber hybridu LG 30.315 s FAO 300. Zberová vlhkosť sa pohybovala v rozmedzí 18 – 22 %. Predpokladaná úroda je 8 t/ha v suchom stave.…

Čítať viac
Iné

História používania insekticídov

Ľudia sa už od nepamäti snažili chrániť porasty poľnohospodárskych plodín pred nebezpečenstvom v podobe chorôb, burín a škodcov. Postupne objavovali účinky prírodných látok proti týmto nebezpečenstvám. V dávnej minulosti sa využívali anorganické látky ako síra alebo extrakty, odvary a oleje z rôznych rastlín. Rozvoj chémie a priemyslu umožnil vyvíjať syntetické analógy týchto prírodných látok, ktoré…

Čítať viac