V NAJNOVŠOM ČÍSLE AJ O TÝCHTO TÉMACH:

Vodné zdroje pre poľnohospodárstvo – kríza alebo prebytok?

Zber repky - čo pred a čo po ňom

Háďatká na zemiakoch - karanténny škodca v EÚ

Hybridy slnečnice registrované v roku 2021

Slovenská šošovica

ViacPredplatné
Zaujíma Vás problematika medziplodín v širších súvislostiach?
Kniha

MEDZIPLODINY V PRAXI

v predaji!
Pripravili sme pre Vás knihu, ktorá vznikla na základe 20 ročných skúseností
s medziplodinami od autorov Frédéric Thomas a Matthieu Archambeaud.
Medziplodiny v praxiDo obchodu
Výživa

Odborná polemika na tému: Agrotechnika – spôsob regulácie tvorby dusičnanov

Prístupné  prijateľné zdroje anorganického dusíka (NO3– a NH3) vznikajú mineralizáciou organických látok a pozberových zvyškov obsahujúcich dusík. Na amonifikácii sa podieľajú viaceré mikroorganizmy, najmä aktinomycety a mikroskopické huby (plesne). Agrotechnické spôsoby spracovania pôdy stimulujú aeróbne podmienky v pôde, ktoré rozhodujú o procesoch mineralizácie vrátane nitrifikácie. Činnosťou proteolytických enzýmov z bielkovín vznikajú peptidy a aminokyseliny, z ktorých dezamináciou a dezamidáciou vzniká…

Čítať viac
ObilninySpravodajstvo

Dozrievanie sladovníckeho jačmeňa sa kvôli jednej z najchladnejších jarí posunie o dva týždne

Najúspešnejšia poľnohospodárska komodita po prvom spracovaní Slovenska, jačmenný slad, sa pripravuje na klimatickú zmenu. Porasty sladovníckeho jačmeňa ovplyvnilo studené počasie, nepravidelnosť zrážok aj ich sila. Kvôli chladnému počasiu sa vegetačná doba jačmeňa predĺži o dva týždne. „Ozimné jačmene sú v dobrom stave, jarný jačmeň je na tom horšie. Porasty vzchádzali pomaly, pre slabé zrážky v marci.…

Čítať viac
OlejninySpravodajstvo

Repka vo veľmi dobrej kondícii

Takmer 30 hybridov repky olejky si pestovatelia mohli prezrieť začiatkom júna na poloprevádzkovom pokuse na pozemkoch Agrocoop PVD Hul (okr. Nové Zámky), ktorý už niekoľko rokov organizujú Iniciatíva prosperujúce olejniny, Agrada a SPU v Nitre v spolupráci s osivárskymi spoločnosťami. Minulý rok sa víťazom pokusu stala repka od spoločnosti Limagrain – LG Ambassador, preto tento rok slúžila aj…

Čítať viac
OlejninySpravodajstvo

Špička súčasnej genetiky od Limagrainu

Spoločnosť Limagrain Central Europe SE v máji na svojich online webinároch predstavila portfólio repky pre nasledujúcu sezónu. Ako sa ponúkaným hybridom darí na poli, si bolo možné v priebehu júna overiť na dňoch poľa v rôznych oblastiach Slovenska. Jeden z nich sa konal na pozemkoch družstva Agrimpex v Trstiaciach (okr. GA), ktorým nás previedla obchodná zástupkyňa spoločnosti Ing.…

Čítať viac
Spravodajstvo

Prísne podmienky, aj odmeny: Ako chce Únia cez agrodotácie ozeleniť poľnohospodárstvo

Europoslanci navrhujú zvýšiť podiel výdavkov zo Spoločnej poľnohospodárskej politiky na ochranu životného prostredia a klímy. Slovenský agrorezort sa ale obáva, že domáci poľnohospodári nebudú vedieť vyčerpať veľké objemy ekologických platieb a preto pre ne požaduje čo najflexibilnejšie pravidlá. Nová Spoločná poľnohospodárska politika EÚ (SPP) má byť zelenšia, to je základná spoločná charakteristika reformy agrodotácií, na…

Čítať viac
TTP a krmoviny

Aktuálne problémy slovenského lúkarstva a pasienkarstva

Lúky a pasienky sú po stáročia neoddeliteľnou súčasťou slovenskej krajiny. Optimálny manažment trávnych porastov v súlade s ochranou životného prostredia a potrebami zvierat, zachovanie výmery poloprírodných biotopov a zaraďovanie viacročných krmovín do osevných postupov sú kľúčom k zachovania ekologickej stability krajiny. Okrem toho vedie k zlepšovaniu welféru zvierat, udržaniu pôdnej úrodnosti, a v neposlednom rade sa pozitívne prejavia na efektivite…

Čítať viac