V NAJNOVŠOM ČÍSLE AJ O TÝCHTO TÉMACH:

Zásady pozberového obrábania pôdy

Rozhadzovače a aplikátory priemyselných hnojív

Význam vápnika pre rastliny a pôdu

Vápenie z pohľadu pôdneho mikrobiológa

Tohtoročné zemiaky

ViacPredplatné

VÝŽIVA a VÁPNENIE PÔD

Rozhadzovače a aplikátory priemyselných hnojív

Význam vápnika pre rastliny a pôdu

Vápnenie z pohľadu pôdneho mikrobiológa

Viac

príloha - august 2020

Príloha časopisu Naše pole venovaná problematike výživy a vápnenia pôd

Zaujíma Vás problematika medziplodín v širších súvislostiach?
Kniha

MEDZIPLODINY V PRAXI

v predaji!
Pripravili sme pre Vás knihu, ktorá vznikla na základe 20 ročných skúseností
s medziplodinami od autorov Frédéric Thomas a Matthieu Archambeaud.
Medziplodiny v praxiDo obchodu
Spravodajstvo

Individuálne prehliadky kukurice od Limagrainu

Spoločnosť Limagrain v druhej polovici septembra uskutočnila, formou individuálnych prehliadok, niekoľko poľných dní venovaných hybridom kukurice. Na pozemkoch družstva Agrimpex v Trsticiach (okr. GA) si ich pestovatelia mohli prezrieť 12 s FAO od 320 do 560. Pripravených bolo aj niekoľko noviniek pre budúcoročnú sezónu, ktoré doplnia chýbajúce FAO skupiny v zrnovom segmente. Jednou z nich…

Čítať viac
Spravodajstvo

Cukor to istí

K spotrebiteľom putuje čerstvý cukor z tohtoročnej úrody cukrovej repy. Slovenským pestovateľom a výrobcom cukru sa aj napriek náročnému covidovému roku podarí odvetvie bieleho zlata udržať nad vodou a zabezpečiť sebestačnosť vo výrobe cukru. Sektor cukrová repa-cukor totiž predstavuje jednu z posledných oblastí, v ktorých Slovensko nie je odkázané na dovoz. V polovici septembra sa na Slovensku začala cukrovarnícka kampaň 2020/2021.…

Čítať viac
ChorobyObilninySpravodajstvo

Morenie osiva ozimných obilnín

Sneti prenosné osivom je možné účinne riešiť iba morením osiva. Účinné látky sa menia a s nimi aj účinok na jednotlivé sneti, prípadne plesne. Prašná sneť pšeničná (Ustilago tritici) je v poraste jasne viditeľná už pred klasením žltohnedým sfarbením zástavového listu, ale najviditeľnejšia je hneď po vyklasení. Choré rastliny klasia skôr a celý klas okrem vretienka je premenený na čierne…

Čítať viac
Spravodajstvo

Novinky od KWS na dni poľa v Kozárovciach

V polovici septembra sa na pozemkoch PD Kozárovce uskutočnil Deň poľa kukurice. Bol to jeden zo série poľných dní, ktoré si spoločnosť KWS pripravila pre pestovateľov v tomto mesiaci. V poloprevádzkovom pokuse bolo na ukážku pripravených 8 hybridov kukurice od FAO 330 do FAO 530. Od minulého roku sa pri vybraných hybridoch objavuje aj značka PLUS4GRAIN. Tá označuje…

Čítať viac
OlejninySpravodajstvo

Príprava slnečnice na zber

Zber slnečnice je sťažený jej vzrastom a postupným dozrievaním. Desikácia slnečnice už nie je povolená. Možné je iba použitie glyfosátov na likvidáciu prerastených burín v porastoch slnečnice. Na uľahčenie zberu v slnečnici je autorizované množstvo glyfosátov. Aplikujú sa vtedy, ak porasty slnečnice prerástli buriny, ktoré by sťažili alebo znemožnili zber. Na zabezpečenie uschnutia burín, ktoré majú pred zberom…

Čítať viac
Spravodajstvo

AT Tatry Spišská Belá svoje zemiaky premieňajú na chutné výrobky

Spoločnosť AT Tatry – farma Spišská Belá, ktorá je súčasťou združenia dodávajúceho výrobky do Farmfoods, začala zber novej úrody. Na 20 hektároch pestujú zemiaky odrôd Soraya, Red Anna a Cardinia, ktoré sa po spracovaní priamo na farme premenia na široký sortiment výnimočných zemiakových výrobkov. Spiš a podtatranský región tradične zásoboval dlhé desaťročia slovenský trh tými…

Čítať viac