V NAJNOVŠOM ČÍSLE AJ O TÝCHTO TÉMACH:

Zdravotný stav obilnín v roku 2020

Mak – pestovanie, ochrana a odrody

Biologický zdroj dusíka v ekologickom pestovaní slnečnice

Sorpčná schopnosť pôdy a faktory, ktoré ju ovplyvňujú

Autonómny nosič náradia DOT Power Platform

ViacPredplatné

VÝŽIVA a VÁPNENIE PÔD

Rozhadzovače a aplikátory priemyselných hnojív

Význam vápnika pre rastliny a pôdu

Vápnenie z pohľadu pôdneho mikrobiológa

Viac

príloha - august 2020

Príloha časopisu Naše pole venovaná problematike výživy a vápnenia pôd

Zaujíma Vás problematika medziplodín v širších súvislostiach?
Kniha

MEDZIPLODINY V PRAXI

v predaji!
Pripravili sme pre Vás knihu, ktorá vznikla na základe 20 ročných skúseností
s medziplodinami od autorov Frédéric Thomas a Matthieu Archambeaud.
Medziplodiny v praxiDo obchodu
Spravodajstvo

Štáty EÚ sa zhodli na reforme rozdeľovania poľnohospodárskych dotácií

Ministri poľnohospodárstva krajín Európskej únie sa po dlhom nočnom rokovaní zhodli na reforme základných pravidiel, podľa ktorých by sa v najbližších siedmich rokoch mali rozdeľovať poľnohospodárske dotácie. Nový systém má motivovať farmára k ekologickému hospodárenia a najmenej pätinu peňazí z hlavného balíka priamych platieb štáty povinne vyhradia na jeho podporu. Oznámila to nemecká ministerka poľnohospodárstva…

Čítať viac
OlejninyVýživa

Digestát vo výžive a hnojení repky

Digestát je definovaný ako organické hnojivo, ktoré vzniká anaeróbnou fermentáciou pri výrobe biolplynu. Je to hnojivo so (super) rýchlo sa uvoľňujúcim dusíkom. Pomer C : N je nižší ako 10. Svojimi vlastnosťami sa značne približuje vlastnostiam kombinovaných minerálnych hnojív. Jeho vlastnosti sú predovšetkým ovplyvnené už v bioplynovej stanici (BPS) použitou surovinou. V SRN je to prevažne hnojovica…

Čítať viac
Spravodajstvo

O „Zelenú naftu 2020“ požiadalo 2 331 poľnohospodárov

Pôdohospodárska platobná agentúra (PPA) ukončila prijímanie žiadostí o dotáciu v rámci opatrenia „Zelená nafta 2020“. Spolu 2 331 chovateľov hospodárskych zvierat a pestovateľov špeciálnej rastlinnej výroby požiadalo o sumu vo výške 26,38 mil. EUR. Ide o doteraz najväčší počet žiadateľov a najvyššiu požadovanú sumu. Opatrenie má priniesť vyššiu efektívnosť rastlinnej a živočíšnej výroby a tiež zvýšenie konkurencieschopnosti našich farmárov. PPA na základe schémy štátnej pomoci…

Čítať viac
Spravodajstvo

Moskva chce vyčistiť 6 miliónov hektárov ornej pôdy

V Rusku ležia obrovské plochy ornej pôdy ladom. Ruské ministerstvo pôdohospodárstva chce časti tohto územia opäť využiť na poľnohospodárstvo. Ruské ministerstvo poľnohospodárstva chce do konca roku 2024 získať späť celkom 6 miliónov hektárov momentálne nevyužívanej ornej pôdy na poľnohospodárske využitie. Je plánovaný ročný rast najmenej 1 milión ha. Ako vysvetlila moskovská poradenská spoločnosť APK-Inform, mohlo by to…

Čítať viac
ObilninyŠkodcoviaSpravodajstvo

Cikádky a vošky v obilninách

Relatívne stále počasie bez nízkych teplôt, ktoré bolo do 41. týždňa podporilo výskyt prenášačov vírusových ochorení: cikádky burinovej a vošiek v porastoch ozimných obilnín. Riziko infekcií vírusovou zakrpatenosťou BYDV a WDV sa tak zvýšilo. Na základe jesenného monitoringu vektorov vírusových zakrpateností obilnín boli zaznamenané v 40. a 41. týždni vysoké výskyty cikádky burinovej v založených porastoch…

Čítať viac
Spravodajstvo

RPPS SR žiada premiéra, aby sa zaoberal situáciou v agropotravinárskom sektore

Rada poľnohospodárskych a potravinárskych samospráv SR /RPPS SR/ žiada predsedu vlády SR Igora Matoviča, aby sa zaoberal situáciou v agropotravinárskom sektore. Členovia RPPS SR kriticky vnímajú situáciu, do akej sa dostalo agropotravinárske odvetvie na Slovensku. Označujú ju za patový stav, keďže Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR nepredstavilo verejnosti za sedem mesiacov od zostavenia vlády…

Čítať viac