Ochrana slnečnice

Slnečnica tvorí súkvetia, ešte sú uzavreté, ale už obsypané voškou slamihovou. Choroby sa zatiaľ neprejavujú, ale pri teplote a vlhku treba porasty v lokalitách, kde býva pravidelný výskyt, chrániť. Pristupujte k ochrane slnečnice zodpovedne a ošetrujte insekticídmi pred jej rozkvitnutím, aby ste ochránili včely! V máji a teraz preletela na sekundárnych hostiteľov voška slamihová (Brachycaudus helichrysi). Jej nálet podporuje teplé a suché počasie. V chladných rokoch…

Ochrana klasu obilnín

Posledný termín ošetrenia obilnín T3 je zameraný konkrétne na ochranu klasov a trvá celé kvitnutie obilnín a chráni listy a klasy najmä pred hrdzami a fuzariózami. Mnohé účinné látky sú už zakázané, ďalšie pribudli. Hrdza plevová Puccinia striiformis je jednobytná hrdza. Prezimuje mycélium na výmrve alebo na oziminách, šíri sa v ohniskách, už aj na jeseň. Napáda najmä pšenicu, jačmeň, ovos…

Pásavka a pleseň zemiaková

Upozorňujeme na pásavku zemiakovú. Tento rok vyliezli imága veľmi skoro a už prebieha kladenie vajíčok. Autorizované sú prípravky, ktoré sa aplikujú v období maximálneho liahnutia, kedy zároveň prvé larvy dosiahli druhý až tretí vývinový stupeň. Upozorňujeme ale na jedovatosť niektorých prípravkov pre včely, preto treba brať do úvahy aj kvitnúce buriny, ktoré môžu včely v hojnom počte…

Škodcovia a choroby maku

Najnebezpečnejší škodca na maku zostáva dlhodobo krytonos makovicový.  Mak siaty má puky, ktoré sú ešte zohnuté k zemi, hovoríme že háčkuje, je to  čas na zásah proti imágam, ktoré najskôr žerú na stonkách a listoch. Ošetrujte najneskôr pred kvitnutím do objavenia prvého kvetu. Základy makovíc sú síce ešte ukryté v puku a obalené kvetnými lupienkami, ale krytonos makovicový…

Choroby strukovín

Teplo a vlhko môžu spôsobiť šírenie chorôb. Preventívnym opatrením proti chorobám je používanie zdravého osiva odolných odrôd, striedanie plodín, zaorávanie pozberových zvyškov, vyvážené hnojenie a proti šíreniu bakterióz sa neodporúčajú kultivačné práce vo vlhkom počasí. Odporúčam používať biologické prípravky na ochranu rastlín, ktoré zmierňujú dopad na životné prostredie.   Antraknóza môže napadnúť fazuľu, hrach, šošovicu alebo lupinu. Napáda všetky…

Choroby repky ozimnej

Dažde koncom 16. týždňa a následné oteplenie sú ideálne podmienky pre šírenie a rozvoj hubových ochorení na repke. V autorizácii fungicídov nastali niektoré zmeny, ktoré uvádzam. Dážď umožní klíčenie sklerócií bielej hniloby (Sclerotinia sclerotiorum) na povrchu pôdy, kde zostali z predchádzajúcich rokov po zbere repky alebo slnečnice. Tieto začínajú klíčiť až po navlhčení a infikujú rastliny repky dvomi spôsobmi: ak prerastajú priamo…

Zmena tvaru zrna pri infekcii pšenice hrdzou plevovou

Morfologický popis semien, resp. zŕn sa využíva najmä pri štúdiu génov, pri šľachtení nových odrôd, pri identifikácii druhov alebo aj pri uchovávaní genetických zdrojov v génových bankách. Tieto charakteristiky však možno využiť aj v iných oblastiach výskumu v rastlinnej výrobe.   K zmenám vo veľkosti, tvare, farbe a hmotnosti semien v rámci odrody dochádza pôsobením rôznych biotických aj abiotických faktorov počas…

Ošetrenie obilnín proti chorobám

Počasie bolo doteraz priaznivé pre zdravotný stav obilnín, bolo sucho a choroby sa nešírili. Po dažďoch sa situácia môže zmeniť. Choroby báz stebiel už nebudú ohrozovať porasty, budú to skôr listové choroby. Mnohé fungicídy majú kombinovaný účinok na široké spektrum chorôb. Černanie báz stebiel (Ophiobolus graminis syn. Gaeumannomyces graminis) vyžaduje na šírenie teploty 12 – 20 °C a prevlhčené pôdy. Šíri…

Fómová hniloba a pleseň kapustová na repke

  Fómová hniloba repky Už na jeseň mohla napadnúť repku fómová hniloba Leptosphaeria maculans (anamorfa – Phoma lingam), hubové ochorenie typické pre kapustovité rastliny. Prejavuje sa nepravidelnými bledými škvrnami posiatymi čiernymi bodkami pykníd na listoch aj stonkách repky. Na stonkách sú škvrny ohraničené čiernym pletivom, čo spôsobuje praskanie stoniek najčastejšie tesne nad povrchom pôdy. Cez praskliny sa dostávajú…

Ošetrenie zemiakovej sadby

Na morenie zemiakovej sadby proti chorobám prenosným na hľuzách alebo pôdou sa počet povolených účinných látok nezmenil. Proti pôdnym škodcom stále nie je povolené žiadne moridlo. Účinná látka prípravku huba Pythium oligandrum v prípravkoch Polydresser a Polyversum stimuluje rast rastlín indukciou zvýšenej produkcie fytohormónu kyseliny indolyloctovej a zvyšovaním obsahu fosforu a cukrov. Mikrobiálny prípravok vo forme dispergovateľného prášku určený na morenie tesne pred…