Vplyv rôznych stratégií kontroly hrdze plevovej a pšenicovej na úrodu pšenice ozimnej

Celovegetačné fungicídne ošetrenie obilnín a jeho vplyv na kvalitatívne a kvantitatívne parametre úrody je medzinárodne riešená problematika. Na úrodu a kvalitu plodín vplývajú nielen klimatické pomery a dodržiavanie agrotechnických zásad, ale aj výskyt chorôb, škodcov a odroda. Rozhodujúcim faktorom je aplikácia fungicídnych prípravkov v správnom termíne. Mierne zimy v ostatných rokoch vytvárajú vhodné podmienky nielen pre…

Prenášači viróz v ozimných obilninách

Pomerne ustálené a teplé počasie bolo ideálne pre šírenie viróz. Vysoké riziko šírenia vírusovej zakrpatenosti jačmeňa BYDV bolo zaznamenané koncom septembra. Na základe jesenného monitoringu vektorov vírusových zakrpateností obilnín boli zaznamenané v 39. týždni vysoké výskyty vošky čremchovej a silné nálety do sacích pascí poukazujú na silnú migračnú vlnu. Na niektorých lokalitách je zaznamenaný aj škodlivý výskyt cikádky…

Zabráňte hnilobe zemiakov v skladoch

Bežné choroby zemiakov spôsobujú pestovateľom problémy nielen na poli, ale aj pri skladovaní zemiakov. Výber prípravkov, ktoré by skladovým chorobám zabránili je veľmi obmedzený, tak zostáva len prevencia a dezinfekcia skladových priestorov. Vo fáze pestovania napáda hľuzy najrozšírenejšia hubová choroba zemiakov pleseň zemiaková (Fytophtora infestans). Šíri sa pri vlhkosti vzduchu 80 %, pri teplotách 12 – 23 °C, ak…

Morenie osiva ozimných obilnín

Predpokladám, že osivo ozimných obilnín je už namorené a pripravené na sejbu. Výber moridiel proti bežným chorobám obilnín, ktoré sa prenášajú pôdou alebo osivom je naozaj dostačujúci a záleží od chorôb, ktoré v danej oblasti prevažujú. Prašná sneť pšeničná (Ustilago tritici) je v poraste jasne viditeľná už pred klasením žltohnedým sfarbením zástavového listu, ale najviditeľnejšia je hneď po vyklasení. Choré rastliny…

Ochrana vzchádzajúcej repky ozimnej

Vzchádzajúca repka môže byť ohrozená okrem škodcov aj chorobami prenosnými pôdou alebo z napadnutých zvyškov rastlín. Daždivé počasie po sejbe repky môže spôsobiť padanie klíčiacich rastlín. Toto ochorenie je vyvolané množstvom pôdnych patogénov, z nich sú najrozšírenejšie Olpidium brassicae, Pythium debaryanum a Rizoctonia solani. Vhodným prostredím pre ich rozvoj je chlad a dážď, vyššia hustota porastu a nedostatok svetla. Vzchádzajúce rastlinky sú zaškrcované a hynú.…

Vplyv hustoty porastov na výskyt chorôb repky

V posledných rokoch patria biela hniloba a verticíliové vädnutie rastlín k najrozšírenejším hubovým chorobám v porastoch repky ozimnej na Slovensku. Bielu hnilobu spôsobuje patogén Sclerotinia sclerotiorum, ktorý prežíva v pôde skleróciami, z ktorých môže vyrásť mycélium a infikovať korene, prípadne spodnú časť stonky rastlín repky.   Tento typ tzv. myceliárnej infekcie je v porastoch ozimných repiek zriedkavý, ale ak sa vyskytne, spôsobuje…

Choroby tekvicovitých plodín

Pri pozorovaní bežných chorôb tekvicovitých sa zameriavame aj na sledovanie nových karanténnych chorôb, ktoré môžu ohrozovať tekvicovité. Z chorôb sú to najmä virózy a zo škodcov molice, mínerky, strapky a húsenice.   Tobacco ringspot virus [TRSV00] vírus krúžkovitosti tabaku Vírus má pôvod v centrálnej a východnej časti Severnej Ameriky. Výskyty boli hlásené z Ázie, Afriky, Strednej Ameriky a oblasti Karibiku, Južnej Ameriky a Oceánie…

Choroby kukurice

Porasty kukurice kvitnú. Tento rok  sú nevyrovnané, slabé, lokálne je silný výskyt kukuričiara. Poškodenie môže byť vstupnou bránou pre choroby. Prašnú sneť kukuričnú nie je možné potlačiť postrekmi, na jej zneškodnenie slúži morenie osiva. Uvádzam choroby, ktoré je možné zvládnuť aplikáciou foliárnych fungicídov.   Hrdza kukuričná (Puccinia sorgi) je významná v najteplejších oblastiach Slovenska. Napáda najmä porasty kukurice…

Choroby repy

Porasty repy tento rok značne trpia suchom. Aj napriek nedostatku zrážok sa na porastoch objavujú choroby. V autorizácii fungicídov do cukrovej repy sú zmeny. Najrozšírenejšie ochorenie na cukrovej repe je verticíliové vädnutie repy (Verticilium albo-atrum). Tato polyfágna pôdna huba napadá predovšetkým cievne zväzky (xylém). Okrem cukrovej repy napadá hlavne zemiaky a mnoho ďalších plodín a burín. Tento rok bola…

Pásavka a pleseň zemiaková

Upozorňujeme na pásavku zemiakovú. Odporúčame pestovateľom sledovať dospelce, kladenie vajíčok a následne liahnutie lariev, podľa ktorého možno veľmi dobre určiť termín ošetrovania a výber najvhodnejšieho prípravku. Prípravky proti mladým larvám nie sú momentálne autorizované. Na trhu sú iba prípravky, ktoré sa aplikujú v období maximálneho liahnutia, kedy zároveň prvé larvy dosiahli druhý až tretí vývinový stupeň.…