Morenie osiva ozimných obilnín

Sneti prenosné osivom je možné účinne riešiť iba morením osiva. Účinné látky sa menia a s nimi aj účinok na jednotlivé sneti, prípadne plesne. Prašná sneť pšeničná (Ustilago tritici) je v poraste jasne viditeľná už pred klasením žltohnedým sfarbením zástavového listu, ale najviditeľnejšia je hneď po vyklasení. Choré rastliny klasia skôr a celý klas okrem vretienka je premenený na čierne…

Novinky od KWS na dni poľa v Kozárovciach

V polovici septembra sa na pozemkoch PD Kozárovce uskutočnil Deň poľa kukurice. Bol to jeden zo série poľných dní, ktoré si spoločnosť KWS pripravila pre pestovateľov v tomto mesiaci. V poloprevádzkovom pokuse bolo na ukážku pripravených 8 hybridov kukurice od FAO 330 do FAO 530. Od minulého roku sa pri vybraných hybridoch objavuje aj značka PLUS4GRAIN. Tá označuje…

Príprava slnečnice na zber

Zber slnečnice je sťažený jej vzrastom a postupným dozrievaním. Desikácia slnečnice už nie je povolená. Možné je iba použitie glyfosátov na likvidáciu prerastených burín v porastoch slnečnice. Na uľahčenie zberu v slnečnici je autorizované množstvo glyfosátov. Aplikujú sa vtedy, ak porasty slnečnice prerástli buriny, ktoré by sťažili alebo znemožnili zber. Na zabezpečenie uschnutia burín, ktoré majú pred zberom…

AT Tatry Spišská Belá svoje zemiaky premieňajú na chutné výrobky

Spoločnosť AT Tatry – farma Spišská Belá, ktorá je súčasťou združenia dodávajúceho výrobky do Farmfoods, začala zber novej úrody. Na 20 hektároch pestujú zemiaky odrôd Soraya, Red Anna a Cardinia, ktoré sa po spracovaní priamo na farme premenia na široký sortiment výnimočných zemiakových výrobkov. Spiš a podtatranský región tradične zásoboval dlhé desaťročia slovenský trh tými…

Caryx® – Voľba číslo jedna v regulácii a ochrane repky

Caryx® od BASF je najviac používaným riešením pre jesenné ošetrenie a morforeguláciu repky na Slovensku. Obsahuje dve optimálne vyvážené účinné látky metconazole a mepiquat-chlorid, ktoré zabezpečujú dokonalé zastavenie apikálnej dominancie, súčasne podporujú vznik púčikov výnosotvorných vetiev, zosilňujú koreňový kŕčok a napomáhajú zvyšovať objem koreňovej hmoty. Tento článok vám odpovie na otázku, prečo je Caryx® prvou…

Sagrop a jeho Deň poľa kukurice

Šalianska distribútorská firma Sagrop pôsobí hlavne v oblasti od Komárna po Trnavu. Jej zákazníci sú hlavne menší samostatne hospodáriaci roľníci. Pre svojich partnerov, ale aj širokú poľnohospodársku verejnosť robia už šiestu sezónu pokusy s kukuricou. Skúšobná parcela je situovaná vedľa hlavnej cesty z Trnovca nad Váhom do Šali- Veče, takže celú sezónu je na očiach okoloidúcich, čo…

Deň poľa kukurice v Želiezovciach

Regionálna poľnohospodárska a potravinárska komora Levice v spolupráci so skúšobnou stanicou ÚKSÚP v Želiezovciach zorganizovali začiatkom septembra deň poľa kukurice, na ktorom sa odprezentovalo 66 hybridov s FAO 290 – 570 od 15-tich osivárskych a distribučných spoločností. Prítomných v úvode privítal riaditeľ RPPK Levice Ing. Radoslav Beluš, v krátkosti zhodnotil pestovateľskú sezónu v regióne a zároveň poďakoval PD Pohronský Ruskov za výbornú…

Pretrvávajúci nízky dopyt po zemiakoch

Združenie výrobcov zemiakov zo severo-západnej Európy informovalo o prvých odhadoch úrod pre sezónu 2020.  Očakáva sa, že európska produkcia zemiakov (Belgicko, Nemecko, Francúzsko, Holandsko a Veľká Británia) bude predstavovať 27, 9 miliónov ton, čo znamená medziročný nárast produkcie o 3,8 % v porovnaní s kampaňou z roku 2019 a o 6,7 % v porovnaní s päťročným priemerom. Tento nárast je odôvodnený…

Tibor Guniš požiadal ministra J. Mičovského o odvolanie

Generálny riaditeľ Pôdohospodárskej platobnej agentúry (PPA) Tibor Guniš požiadal ministra pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Jána Mičovského o odvolanie z funkcie generálneho riaditeľa zo zdravotných, osobných a rodinných dôvodov.  „Generálny riaditeľ PPA Tibor Guniš je statočný a odborne zdatný človek, ktorého profesionálne vlastnosti si Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR (MPRV SR), ako aj ja osobne, veľmi cení. Chápem, že úlohy, ktorým…

Obranné mechanizmy odolnosti rastlín na amoniakálnu toxicitu

Zvýšená koncentrácia amoniaku, ktorá presahuje fyziologické limity je toxická nie iba pre živočíšne bunky, ale aj pre rastliny, preto pestovateľ pri aplikácii amoniakálnych hnojív a močoviny musí rátať s týmto fenoménom.   V procese evolúcie živých organizmov v rastlinách na rozdiel od živočíchov sa sformoval viacúrovňový obranný mechanizmus voči amoniakálnej toxicite, ktorý je prezentovaný: – enzymatickým systémom imobilizácie amoniaku…