Akú budúcnosť bude mať glyfosát v EÚ?

V januári 2020 potvrdila americká agentúra pre ochranu životného prostredia (EPA) svoje pozitívne stanovisko k bezpečnosti glyfosátu. Aj Európsky úrad pre bezpečnosť potravín (EFSA), Európska chemická agentúra (ECHA) a popredné zdravotné regulačné orgány v Nemecku, Austrálii, Južnej Kórei, Kanade, Novom Zélande, Japonsku a mnohých ďalších krajinách potvrdzujú bezpečnosť výrobkov na báze glyfosátu, ak sú používané podľa…

Na podanie žiadosti o priame podpory 2021 ostáva už len niekoľko dní

Za minulý rok 2020 vyplatila PPA priame platby a neprojektové podpory vo výške 582 809 281,92 EUR. Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR upozornilo žiadateľov o priame podpory, že im zostáva na podanie jednotnej žiadosti na rok 2021 už len niekoľko dní – do 17. mája 2021.https://bit.ly/2Q8MoXi V tejto súvislosti nakrútila Pôdohospodárska platobná agentúra krátke…

Na podanie jednotnej žiadosti ostáva poľnohospodárom už len niekoľko dní

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR (MPRV SR) informuje, že poľnohospodárom ostáva na podanie jednotnej žiadosti na rok 2021 už len niekoľko dní. Termín na podanie je 15. mája. Keďže tento deň pripadne na deň pracovného pokoja, posledným dňom podávania žiadosti bude 17. máj 2021. Grafické prílohy ku všetkým žiadostiam žiadatelia podávajú v elektronickej podobe. Agrorezort…

Zverejnili sme zoznam zamestnancov PPA

Pôdohospodárska platobná agentúra pokračuje vo svojej začatej reformnej práci a chce byť ešte bližšie k žiadateľom a poberateľom dotácií.  Popri plánovanej digitalizácii a zjednodušenia procesov podávania a spracovania žiadostí teraz zverejňuje na svojej webovej stránke menný zoznam všetkých svojich zamestnancov. „Chceme byť otvorení a transparentní a týmto krokom si myslím, že sme opäť o kúsok…

Odborná polemika na tému: Hormonálna prevencia a terapia obilnín – ABA a etylén

Kyselina abscisová (ABA) patrí medzi prírodné inhibítory rastových procesov a sú známe ako dormíny, ktoré spôsobujú  navodenie stavu vegetačného pokoja – dormancie. Východiskovým substrátom jeho syntézy je Acetyl CoA. ABA potlačuje kvitnutie a ukončuje dozrievanie spojené s dehydratáciou cytoplazmy, prerušením metabolických a syntetických procesov v bunke, vyvoláva opadávanie listov. Obsah v rastlinách je okolo 1 – 10 mg/kg sušiny.…

Skočky na repe

Na morenie osiva cukrovej repy proti pôdnym škodcom je autorizované moridlo obsahujúce účinnú látku – syntetický pyrethroid tefluthrin. Hmyz usmrcuje ako dotykový a požerový jed. Pyrethroidy účinkujú na sodíkovom kanále v nervovom systéme hmyzu, kde narušujú prenos elektrických impulzov v nervovej bunke. Moridlo je autorizované proti drôtovcom a atomárii repovej, ale jeho účinok trvá v počiatočných rastových fázach repy aj…

Zvýšenie biodiverzity bez negatívnych dopadov na produkciu

Podľa medzinárodnej štúdie porovnávajúcej 42 000 príkladov diverzifikovaných a zjednodušených poľnohospodárskych postupov je zvyšovanie rozmanitosti v pestovaní plodín prospešné pre biodiverzitu bez toho, aby sa znižovali úrody plodín. Diverzifikácia zahŕňa postupy, ako je pestovanie viacerých plodín v rotácii, výsadba kvetinových pásov, obmedzovanie obrábania pôdy, pridávanie organických doplnkov, ktoré obohacujú pôdny život, a zakladanie alebo obnovovanie…

Šešuľoví škodcovia na repke

Aplikácia proti šešuľovým škodcom repky a proti škodcom v čase kvitnutia plodín je možná len v mimoletovom čase včiel v neskorších večerných hodinách! Pre minimalizáciu rizika poškodenia včiel zabráňte kontaktu včiel s ošetrenou kultúrou po dobu aspoň 12 hodín!   Krytonos šešuľový Tiež dôrazne upozorňujem, aby ste ošetrovali porasty, na ktorých sa škodcovia nachádzajú v kritickom množstve. Platí to najmä na krytonosa…

Odborná polemika na tému: Hormonálna prevencia a terapia obilnín – antigiberelíny a cytokiníny

Prakticky všetky morforegulátory okrem kys. abscisovej (ABA) a etylénu stimulujú rastové a morfologické zmeny, a preto môžu eliminovať efekt krátkostebelnosti, ktorý je podmienený „Rht“ génom, ale aj procesy formovania úrody zrna. Antigiberelíny (morfaktíny) inhibujú aktivitu giberelínov, ale aj auxínov. Boli pripravené syntetické produkty vyznačujúce sa chemickou štruktúrou blízkou giberelínom. V praxi nachádzajú využitie iba syntetické…

Mladí farmári rokovali s vedením PPA

Mladí farmári zo Združenia mladých farmárov na Slovensku (ASYF) sa už dlhodobo snažia o presadenie takých nástrojov, ktoré uľahčia fungovanie už existujúcim farmárom a taktiež začatie podnikania mladým farmárom v poľnohospodárskom sektore. Súčasné vedenie PPA im v tejto ich snahe chce byť nápomocné, generálny riaditeľ Pôdohospodárskej platobnej agentúry Ing. Jaroslav Jánoš privítal zástupcov ASYF v centrále PPA v Bratislave:…