Odborná polemika na tému: Prečo je akumulácia dusičnanov v zelenine nebezpečná?

Pestovanie skorej zeleniny v podmienkach fóliovníkov a skleníkov vytvára optimálne výživové, vlhkostné, teplotné a svetelné podmienky, ktoré umožňujú nadmernú akumuláciu dusičnanov v rastlinnej biomase. Na rozdiel od amoniaku dusičnany vykazujú vysokú mobilitu v pôdnom substráte, čo dovoľuje intenzívny prienik do koreňového systému a nadzemných orgánov pestovaných rastlín. Vychádza sa z poznania, že dusičnan je extrémne hydrofilný (vodomilný), preto s vodou úplné splynie do…