VYDAVATEĽ:

Naše pole, s.r.o.

Hlohovecká 2
951 41 Lužianky

tel./fax: +421 37 7784 070
e-mail: [email protected]

VÝKONNÝ RIADITEĽ:

Ing. Pavol Halvoň

telefón: +421 905 645 517

e-mail: [email protected]

ŠÉFREDAKTOR:

Ing. Tomáš Baran

telefón: +421 905 405 995

e-mail: [email protected]

REDAKTOR:

Ľudovít Szabó

INZERCIA:

Ing. Pavol Halvoň

telefón: +421 905 645 517

e-mail: [email protected]

 

Ing. Miroslava Kováčová

telefón: +421 948 513 436

e-mail: [email protected]

OBJEDNÁVKY, PREDPLATNÉ, FAKTURÁCIA

Ing. Andrea Valachová

tel./fax: +421 37 7784 070

e-mail: [email protected]

Naše pole, s.r.o., Hlohovecká 2, 951 41 Lužianky

Kontaktujte nás