VYDAVATEĽ:

Naše pole, s.r.o.

Hlohovecká 2
951 41 Lužianky

VÝKONNÝ RIADITEĽ:

Ing. Pavol Halvoň

telefón: +421 905 645 517

e-mail: redakcia@nasepole.sk

ŠÉFREDAKTOR:

Ing. Pavel Zubal

telefón: +421 918 857 146

e-mail: zubalpavel@mail.t-com.sk 

REDAKTOR:

Ing. Tomáš Baran

telefón: +421 905 405 995

e-mail: baran@nasepole.sk

INZERCIA:

Ing. Pavol Halvoň

telefón: +421 905 645 517

e-mail: redakcia@nasepole.sk

 

Ing. Miroslava Machilová

telefón: +421 948 513 436

e-mail: machilova@nasepole.sk

OBJEDNÁVKY, PREDPLATNÉ, FAKTURÁCIA

Ing. Andrea Valachová

tel./fax: +421 37 7784 070

e-mail: valachova@nasepole.sk

Naše pole, s.r.o., P. O. Box 57F, 949 58 NITRA

Kontaktujte nás