Láskavce – Amaranthaceae

Z tejto čeľade má najväčší význam rod láskavec, ktorý zahŕňa asi 100 druhov, rozšírených v tropických, subtropických a miernych oblastiach sveta. Sú to zväčša jednoročné rastliny, niektoré druhy sú trváce. U nás sa vyskytuje…

Stoklasy – buriny rastúceho významu

Donedávna boli z hľadiska škodlivosti stoklasy takmer bezvýznamné druhy. Rod u nás zahŕňa niekoľko druhov jednoročných až viacročných tráv z čeľade lipnicovité (Poaceae). Niektoré z nich patria medzi archeofyty a sprevádzajú poľné kultúry od vzniku…

Nechemická ochrana proti burinám

Regulácia zaburinenosti je jedným z najväčších problémov poľnohospodárov hospodáriacich na ornej pôde, zvlášť v alternatívnych systémoch hospodárenia. Buriny svojou prítomnosťou pôsobia konkurenčne voči pestovaným rastlinám (svetlo, živiny, voda), komplikujú pestovanie a zber, zhoršujú…