Európska komisia očakáva nárast plochy slnečnice v EÚ

Európska komisia očakáva výrazný nárast plochy pre zber v roku 2022. Mohlo by sa dosiahnuť nové maximum. Rozhodujúcim faktorom je očakávané rozšírenie pestovania v najvýznamnejších producentských krajinách EÚ, uvádza Únia na podporu olejnatých a bielkovinových rastlín (UFOP). Podľa prognózy komisie EÚ bude plocha slnečnice v EÚ na zber v roku 2022 približne 4,7 milióna hektárov,…

Škodcovia a choroby maku

Najnebezpečnejší škodca na maku zostáva dlhodobo krytonos makovicový.  Mak siaty má puky, ktoré sú ešte zohnuté k zemi, hovoríme že háčkuje, je to  čas na zásah proti imágam, ktoré najskôr žerú na stonkách a listoch. Ošetrujte najneskôr pred kvitnutím do objavenia prvého kvetu. Základy makovíc sú síce ešte ukryté v puku a obalené kvetnými lupienkami, ale krytonos makovicový…

Prítomnosť a budúcnosť biopalív prvej generácie aj z aspektu repky olejky

Fosílne energetické zdroje Zeme sú obmedzené, preto musí ľudstvo zaistiť, ako ich nahradiť z obnoviteľných zdrojov.  Stenčujúce sa zásoby ropy (za predpokladu súčasného objemu ťažby vystačia známe zásoby ropy na ďalších 43 rokov) a významná úroveň znečistenia životného prostredia podnecuje výskumných pracovníkov a odborníkov k hľadaniu nových riešení. Jedným zo sektorov, ktorý významne prispieva k znečisteniu životného…

Choroby repky ozimnej

Dažde koncom 16. týždňa a následné oteplenie sú ideálne podmienky pre šírenie a rozvoj hubových ochorení na repke. V autorizácii fungicídov nastali niektoré zmeny, ktoré uvádzam. Dážď umožní klíčenie sklerócií bielej hniloby (Sclerotinia sclerotiorum) na povrchu pôdy, kde zostali z predchádzajúcich rokov po zbere repky alebo slnečnice. Tieto začínajú klíčiť až po navlhčení a infikujú rastliny repky dvomi spôsobmi: ak prerastajú priamo…

Blyskáčik na repke

Pripravme sa aj na blyskáčika repkového. Čím rýchlejšie repka rozkvitne, tým kratšie bude poškodzovať puky chrobák blyskáčik repkový (Meligethes aeneus). V posledných rokoch sa ukazuje, že zásah proti tomuto škodcovi pre krátkosť času jeho škodlivosti nie je nutný. Pri použití insekticídov sa preto riaďte podľa jeho skutočného výskytu. Kritické čísla sú rôzne: keď sú zelené kvetné puky ešte…

Fómová hniloba a pleseň kapustová na repke

  Fómová hniloba repky Už na jeseň mohla napadnúť repku fómová hniloba Leptosphaeria maculans (anamorfa – Phoma lingam), hubové ochorenie typické pre kapustovité rastliny. Prejavuje sa nepravidelnými bledými škvrnami posiatymi čiernymi bodkami pykníd na listoch aj stonkách repky. Na stonkách sú škvrny ohraničené čiernym pletivom, čo spôsobuje praskanie stoniek najčastejšie tesne nad povrchom pôdy. Cez praskliny sa dostávajú…

Regenerácia a regulácia repky ozimnej

Repky sa v posledných dňoch začali dvíhať, mnohé sú prihnojené, tie slabšie potrebujú aj stimuláciu. Treba posudzovať každý porast jednotlivo a prispôsobiť sa vývoju repky a počasiu. V autorizácii pribudli nové účinné látky. Klasické morforegulačné prípravky sú Atonik a Asahi SL. Sú to stimulátory rastlín, ktorých účinnými látkami sú aromatické nitrozlúčeniny. Tieto nitrozlúčeniny sa nachádzajú v prirodzených podmienkach v každej…

Stonkové krytonosy na repke

Teploty cez deň krásne stúpajú, príroda ožíva a s ňou aj hmyz. Hoci sú ešte noci studené, cez deň prebieha nálet a žer stonkových krytonosov do porastov repky. Podľa predpovedí počasia je tento 12. týždeň vhodný na začatie ošetrovania. V používaní a autorizácii prípravkov nenastali výrazné zmeny. Krytonos štvorzubý (Ceutorhynchus quadridens) je menší ako repkový, 2,5 – 3,5 mm, na krovkách…

Morenie osiva jarných olejnín a ochrana proti ohryzu zverou

Základom prevencie chorôb jarných olejnín sú vhodná predplodina, odstup pestovania na tom istom pozemku, rešpektovanie pôdnych a poveternostných požiadaviek plodín, odstraňovanie pozberových zvyškov, pestovanie odrôd s vyššou odolnosťou, správna agrotechnika, výsev zdravého neinfikovaného osiva. V morení sú zmeny v autorizácii prípravkov na ochranu rastlín.   Škodcovia BUTEO STAR je insekticídne moridlo vo forme stabilnej suspenzie (FS) určené na morenie repky…

Nové hybridy slnečnice: Viac oleja, menej starostí

Slnečnice sa vracajú na výslnie. V uplynulých rokoch sme na Slovensku boli svedkami prepadu osevnej plochy tejto olejniny. Vďaka rastúcim cenám sa z nej znovu stala žiadaná plodina a jej výmera postupne narastá. Preto už pestovatelia neriešia či má cenu ju zasiať, ale akú odrodu zvoliť. Od výberu správneho kultivaru podľa klimatických a pôdnych podmienok…