Nové odrody maku siateho ozimného

Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave (ÚKSÚP), odbor odrodového skúšobníctva, schválil na odrodovej komisii vo februári 2024 registráciu nových odrôd maku siateho ozimného (Papaver somniferum L.) KSZF Mustang, SO…

Podpora prezimovania repky

Na zvýšenie zimuvzdornosti repky ozimnej sú určené morforegulačné prípravky s účinnou látkou chlormequat, chlormequat-chloride, mepiquat, prípadne s podporou metconazole. Retacel Extra s účinnou látkou chlormequat patrí medzi kvartérne amóniové soli, ktoré pôsobia…