Hraboš poľný

Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora na základe požiadaviek farmárov dostala povolenie na obmedzené a kontrolované použitie prípravku na ochranu rastlín STUTOX-II. Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR tým povoľuje v termíne od…