Škodcovia a choroby maku

Najnebezpečnejší škodca na maku zostáva dlhodobo krytonos makovicový.  Mak siaty má puky, ktoré sú ešte zohnuté k zemi, hovoríme že háčkuje, je to  čas na zásah proti imágam, ktoré najskôr žerú na stonkách a listoch. Ošetrujte najneskôr pred kvitnutím do objavenia prvého kvetu. Základy makovíc sú síce ešte ukryté v puku a obalené kvetnými lupienkami, ale krytonos makovicový…

Skočky na repe

Na morenie osiva cukrovej repy proti pôdnym škodcom je autorizované moridlo obsahujúce účinnú látku – syntetický pyrethroid tefluthrin. Hmyz usmrcuje ako dotykový a požerový jed. Moridlo je autorizované proti drôtovcom a atomárii repovej, ale jeho účinok trvá v počiatočných rastových fázach repy aj proti skočkám. Skočka repová (Chaetocnema tibialis) je kovovo tmavozelený chrobáčik veľkosti 1,5 – 3 mm. Prezimujú dospelé…

Háďatká na zemiakoch – karanténny škodca v EÚ

Na zemiakoch škodia karanténne háďatká Globodera rostochiensis a Globodera pallida. Sú to cystotvorné háďatká, ktoré parazitujú na koreňoch zemiakov, papriky, rajčiakov, baklažánu a iných druhov z čeľade ľuľkovitých. Ako hostitelia slúžia aj buriny z rodu Solanum. Pri slabom napadnutí nie sú na nadzemnej časti rastliny vidieť žiadne príznaky. V ohniskách silného výskytu (asi 50 cýst v…

Blyskáčik na repke

Pripravme sa aj na blyskáčika repkového. Čím rýchlejšie repka rozkvitne, tým kratšie bude poškodzovať puky chrobák blyskáčik repkový (Meligethes aeneus). V posledných rokoch sa ukazuje, že zásah proti tomuto škodcovi pre krátkosť času jeho škodlivosti nie je nutný. Pri použití insekticídov sa preto riaďte podľa jeho skutočného výskytu. Kritické čísla sú rôzne: keď sú zelené kvetné puky ešte…

Stonkové krytonosy na repke

Teploty cez deň krásne stúpajú, príroda ožíva a s ňou aj hmyz. Hoci sú ešte noci studené, cez deň prebieha nálet a žer stonkových krytonosov do porastov repky. Podľa predpovedí počasia je tento 12. týždeň vhodný na začatie ošetrovania. V používaní a autorizácii prípravkov nenastali výrazné zmeny. Krytonos štvorzubý (Ceutorhynchus quadridens) je menší ako repkový, 2,5 – 3,5 mm, na krovkách…

Citlivosť stonkových krytonosov a blyskáčikov na insekticídy

Klesá citlivosť stonkových krytonosov na pyretroidy? Laboratórne testovanie krytonosa štvorzubého a k. repkového na citlivosť na insekticídy je komplikovanejšie ako testovanie blyskáčikov. Začína to už zberom dospelcov oboch druhov v poľných podmienkach. Na kvalitný test je potrebné z jednej lokality získať asi 500 imág, a to nie je jednoduché.  Použiteľné výsledky máme doteraz len pre české populácie k.…

Morenie osiva kukurice

Najväčším nebezpečenstvom pre osivo kukurice sú patogény nachádzajúce sa v pôde, hlavne fuzariózy. Fuzariózy napádajú kukuricu od vzchádzania až po zber. Najskôr môžu spôsobovať hnilobu vzchádzajúcich rastlín, neskôr lámanie stebla, ale najvýraznejší prejav je po preniknutí do šúľkov, kde spôsobujú scvrkávanie zŕn, pokrytie ružovým vatovitým povlakom, sfarbenie do biela alebo ružovofialova a práchnivenie šúľkov. Zvyšky takto napadnutých rastlín…

Proti hrabošom ošetrujte čo najskôr!

Aj keď sa zdá, že tento rok početnosť hraboša klesla, nepodceňujte tohto škodcu teraz – po zbere obilnín a repky, ale zasiahnite proti nemu čo najskôr, nedovoľte, aby sa rozmnožil do takej miery, že nebudete zvládať vkladanie návnad do nor. Znovu zdôrazňujem prirodzenú biologickú ochranu, ktorú zabezpečujú dravce. Vidieť ich teraz vo veľkom množstve sedieť na prázdnych parcelách, kde…

Ochrana vzchádzajúcej repky ozimnej

Vzchádzajúca repka môže byť ohrozená okrem škodcov aj chorobami prenosnými pôdou alebo z napadnutých zvyškov rastlín. Daždivé počasie po sejbe repky môže spôsobiť padanie klíčiacich rastlín. Toto ochorenie je vyvolané množstvom pôdnych patogénov, z nich sú najrozšírenejšie Olpidium brassicae, Pythium debaryanum a Rizoctonia solani. Vhodným prostredím pre ich rozvoj je chlad a dážď, vyššia hustota porastu a nedostatok svetla. Vzchádzajúce rastlinky sú zaškrcované a hynú.…

Kukurica: vijačka, mora a kukuričiar

Takmer v celej kukuričnej oblasti je dosiahnutá suma efektívnych teplôt (SET) 360 d°C (denných stupňov Celsia), ktorá signalizuje začiatok kladenia vajíčok vijačky kukuričnej (Ostrinia nubilalis). Optimálny termín pre chemický zásah suma 550 d°C je v najteplejších oblastiach, preto je vhodné ošetrovať podľa typu zvoleného insekticídu. Vijačka kukuričná prezimuje vo zvyškoch rastlín kukurice v štádiu húsenice, kde sa v priebehu mája a júna…