Alternatívne zdroje dusíka

Skúsenosti z rokov dávno minulých so striedaním pestovaných plodín vyústili v zostavovanie osevných postupov so základným kameňom v podobe plodín z čeľade bôbovitých (Fabaceae). Práve tieto rastliny sú charakteristické svojou schopnosťou biologickej utilizácie a…