Alternatívne zdroje dusíka

Skúsenosti z rokov dávno minulých so striedaním pestovaných plodín vyústili v zostavovanie osevných postupov so základným kameňom v podobe plodín z čeľade bôbovitých (Fabaceae). Práve tieto rastliny sú charakteristické svojou schopnosťou biologickej utilizácie a…

Hnojenie močovinou

Močovina je vo svete najviac používaným dusíkatým hnojivom, zatiaľ čo v EÚ sú viac používané liadky. Pre možné riziko  strát únikom amoniaku je v niektorých krajinách EÚ hnojenie močovinou bez inhibítora…