Odrody, ktoré udávajú trendy

Tradičné stretnutie pestovateľov a zástupcov spoločnosti Limagrain sa aj tento rok uskutočnilo koncom apríla v kaštieli v Mojmírovciach. Predstavená bola ponuka pšenice ozimnej, ktorú tvorí 19 odrôd a jačmeňa ozimného so 4 odrodami. Absolútnou…