Dobrá spolupráca s miestnymi akčnými skupinami zlepšuje procesy v PPA

Pôdohospodárska platobná agentúra (PPA) pravidelne komunikuje s Miestnymi akčnými skupinami (MAS) o možnostiach zlepšenia nastavení procesov pri schvaľovaní ich žiadostí a následnom vyplácaní finančných prostriedkov. Stretnutia so zástupcami MAS a NS MAS (Národnej siete MAS) sa uskutočňujú pravidelne,  a  podľa toho, ako to dovoľuje pandemická situácia.  Na mesačnej báze PPA zasiela zástupcom MAS štatistiky s informáciami o prijatých žiadostiach, o vydaných…

Farm to Fork: EÚ zvyšuje dostupnosť biologických pesticídov

Ako súčasť prechodu EÚ na udržateľné potravinové systémy a znižovanie používania chemických pesticídov v rámci stratégie „Farm to Fork“ urobila EÚ ďalší dôležitý krok na zabezpečenie prístupu k biologickým prípravkom na ochranu rastlín. Členské štáty schválili nové pravidlá na uľahčenie schvaľovania mikroorganizmov ako účinných látok v prípravkoch na ochranu rastlín. Tieto nové pravidlá poskytnú poľnohospodárom…

Morenie osiva jarných olejnín a ochrana proti ohryzu zverou

Základom prevencie chorôb jarných olejnín sú vhodná predplodina, odstup pestovania na tom istom pozemku, rešpektovanie pôdnych a poveternostných požiadaviek plodín, odstraňovanie pozberových zvyškov, pestovanie odrôd s vyššou odolnosťou, správna agrotechnika, výsev zdravého neinfikovaného osiva. V morení sú zmeny v autorizácii prípravkov na ochranu rastlín.   Škodcovia BUTEO STAR je insekticídne moridlo vo forme stabilnej suspenzie (FS) určené na morenie repky…

PPA poslala poľnohospodárom 423 miliónov EUR v rámci priamych platieb

Pôdohospodárska platobná agentúra (PPA) vyplatila v rámci všetkých priamych podpôr z roku 2021 už takmer 423 miliónov EUR z objemu 551 miliónov EUR. PPA zaslala k dnešnému dňu (18.2.) 16 751 rozhodnutí k žiadostiam o jednotnú platbu na plochu v rámci priamych platieb poľnohospodárom (JŽ), čo je 94 % zo všetkých žiadostí.   Rozhodnutie dostali všetci žiadatelia, ktorí splnili všetky potrebné…

Macho o nových agrodotáciách: Malí farmári majú teraz šancu ukázať sa

Podľa ministra pôdohospodárstva Samuela Vlčana sú environmentálne plány EÚ v rozpore s hlavným cieľom slovenského poľnohospodárstva, ktorým je zabezpečiť dostatok kvalitných a bezpečných domácich potravín pre obyvateľov. Strategický plán Spoločnej poľnohospodárskej politiky (CAP) na roky 2023 až 2027 zásadne ovplyvní a definuje vývoj slovenského poľnohospodárstva do konca desaťročia. Uviedol to na tlačovej konferencii minister pôdohospodárstva…

Rozbili sme gang, ktorý obchodoval s certifikátmi na export tovaru

Nekompromisný boj s korupciou, ku ktorému sa po februárových voľbách 2020 zaviazala vláda SR, prináša najnovšie výsledky aj v agrorezorte. Ministerstvu pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky (MPRV SR) pod vedením ministra Samuela Vlčana sa v spolupráci s novým vedením Ústredného kontrolného a skúšobného ústavu poľnohospodárskeho (ÚKSÚP) a orgánmi činnými v trestnom konaní (OČTK) podarilo odhaliť organizovanú zločineckú skupinu, ktorá roky profitovala na…

Cukru bude dostatok pre všetkých, jeho dovoz je zbytočný

Hoci bola cukrovarnícka kampaň v sezóne 2021/2022 obzvlášť náročná, Slovensko ostane naďalej krajinou sebestačnou v produkcii cukru. Akékoľvek dovozy cukru zo zahraničia sú z hľadiska zásobovania obyvateľstva úplne zbytočné. Slovenskí pestovatelia cukrovej repy a producenti cukru majú za sebou náročnú cukrovarnícku kampaň. Minuloročné aprílové mrazy poškodili viac ako 5 000 ha, čo predstavuje vyše 20 % osiatej výmery.…

Okrúhly stôl s europoslancami o budúcnosti slovenského poľnohospodárstva v Európskej únii

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR (MPRV SR) usporiadalo okrúhly stôl so slovenskými europoslancami, aby s nimi diskutovalo o budúcnosti slovenského poľnohospodárstva a priblížilo im opatrenia Strategického plánu (SP) Spoločnej poľnohospodárskej politiky (SPP) na roky 2023 – 2027. Europoslanci dostali informácie o nastavení a cieľoch ekoschém, podpore malých a mladých farmárov a podpore chovateľov hovädzieho…

Morenie osiva kukurice

Najväčším nebezpečenstvom pre osivo kukurice sú patogény nachádzajúce sa v pôde, hlavne fuzariózy. Fuzariózy napádajú kukuricu od vzchádzania až po zber. Najskôr môžu spôsobovať hnilobu vzchádzajúcich rastlín, neskôr lámanie stebla, ale najvýraznejší prejav je po preniknutí do šúľkov, kde spôsobujú scvrkávanie zŕn, pokrytie ružovým vatovitým povlakom, sfarbenie do biela alebo ružovofialova a práchnivenie šúľkov. Zvyšky takto napadnutých rastlín…

Výzvou 4.1 podporíme malých farmárov. Môžu žiadať podporu aj do 80-tisíc eur

Pôdohospodárska platobná agentúra (PPA) zverejnila 31. januára 2022 na svojej webovej stránke Výzvu č. 52/PRV/2020 podopatrenie 4.1., ktorá dáva poľnohospodárom získať finančné prostriedky vo výške 110 miliónov EUR. Žiadatelia môžu podávať svoje žiadosti o nenávratný finančný príspevok v termíne od 1. 3. 2022 do 31. 5. 2022. Čerpanie finančných prostriedkov z výzvy bude možné na investície do…