Kukuričný deň poľa v PD Špačince zaujal mnoho pestovateľov.

Kukuričný deň poľa v PD Špačince

V tomto období začínajú pestovatelia pomaly zbierať prvé informácie o perspektívnych hybridoch kukurice z ponuky jednotlivých spoločností. Svoje portfólio začiatkom septembra predstavila aj firma KWS Semena, s.r.o., ktorá v spolupráci s firmami Adama Agriculture Slovensko, spol. s r.o. a LEMKEN SLOVAKIA s.r.o. pripravila na pozemkoch PD Špačince kukuričný deň poľa. Prítomní si mohli prezrieť 10 hybridov kukurice, od skorších materiálov…

EURALIS DEMO DAY

Euralis Demo Park, nachádzajúci sa pri obci Veľký Meder, otvorila spoločnosť Euralis pred štyrmi rokmi. Ide o priestor, kde si pestovatelia môžu počas celého roka prezrieť porasty plodín, ktorých odrody ponúkajú pre slovenský trh. Začiatkom septembra sa tu uskutočnil Euralis Demo Day, na ktorom predstavili novinky, ale aj stálice v svojom portfóliu. Na pokusných políčkach bolo…

Celoslovenský deň sóje

V Sečovciach sa 3. septembra uskutočnil 4. ročník Celoslovenského dňa poľa sóje, ktorá je kľúčovou plodinou pre možnosť dosiahnutia cieľa iniciatívy  „Slovensko bez GMO.“ Podujatie sa konalo pod záštitou spoločností Saatbau Slovensko s.r.o., BOWTEN s.r.o., AT Zemplín spol. s r.o., Gamota JR s.r.o., Agrotrade Group spol. s r.o. a Zväzu výrobcov krmív, skladovateľov a obchodných…

Nadácia Bayer vytvára fond pre ekosystémovú sociálnu inováciu vo výške 20 miliónov EUR

Nadácia Bayer vytvára fond pre ekosystémovú sociálnu inováciu vo výške 20 miliónov EUR Podporovať sa ním bude podnikanie malých poľnohospodárov v Afrike. Spustí sa dotáciou 3 milióny eur, ktorá sa rozdelí 4 organizáciám (myAgro, MercyCorps, Path and Living Goods) podporujúcim, na základe sociálnych inovácií, vytváranie podnikateľských príležitostí v poľnohospodárstve a zdravotníctve. Majú malým farmárom pomôcť zvýšiť príjmy…

Janíkovce zamokrená parcela

Sucho strieda zamokrenie

Sucho strieda zamokrenie Koniec augusta bol na západnom Slovensku v znamení výdatných dažďov. Viacerým chotárom v dňoch 25. a 26.8. boli nadelené významné úhrny zrážok. Vo Veľkých Janíkovciach pri Nitre to bolo 63 mm. Niektoré ílovito-hlinité ťažké nivné pôdy sa na krátko zmenili na vodné plochy. Príkladom je aj táto menšia parcela ležiaca v zmienenom…