Pestujte mlieko, nie hybridy!

Takýto názov niesla konferencia spoločnosti Limagrain Central Europe SE zameraná na kvalitu silážnych hybridov kukurice, ktorá sa uskutočnila v priebehu novembra v hoteli Kaskády na Sliači. Prednáškovú časť otvoril Ing. Jiří Matuš, produktový manažér LG pre Českú a Slovenskú republiku. Vysvetlil, prečo je potrebné šľachtiť kukuricu na zrno a na siláž oddelene. V Limagraine to pochopili už pred viac ako…

Šanca, ako bojovať proti premnoženému hrabošovi poľnému

Výskumníci Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre pod vedením profesora Ivana Baláža pripravili projekt, ktorým chcú zintenzívniť monitoring hraboša a prispieť tak k zníženiu jeho obrovskej populácie. Projekt v konečnom dôsledku pomôže aj samotnej prírode, keďže poľnohospodári nebudú musieť bojovať s extrémne premnoženým škodcom chemickými prípravkami.  Mimoriadne premnožený hraboš poľný len v tomto roku spôsobil škody na poľnohospodárskych plodinách za viac ako 11…

O kukurici s Bayerom

Pestovatelia kukurice z juhu Podunajskej nížiny sa zišli na pozvanie firmy Bayer v Dunajskom Klátove. Firma Bayer žila v poslednom období v znamení budovania novej štruktúry po veľkej akvizícii, ktorou bola kúpa firmy Monsanto. Tento proces je viac-menej zavŕšený, a tým sa vykryštalizovala aj forma jej pôsobenia na Slovensku. Osivo kukurice sa bude ďalej predávať…

Zber kukurice na východe Slovenska

Pestovatelia kukurice na zrno v okrese Trebišov predpokladajú úrodu o 20 % nižšiu ako minulý rok. Škody v regióne spôsobil drôtovec. Muselo sa vyorať a nanovo zasiať množstvo hektárov. Na snímkach je zber hybridu LG 30.315 s FAO 300. Zberová vlhkosť sa pohybovala v rozmedzí 18 – 22 %. Predpokladaná úroda je 8 t/ha v suchom stave.…

Výsledky verejného zberu kukurice PIONEER 2019

Spoločnosť Pioneer už tradične organizuje verejné zbery kukurice z poloprevádzkových pokusov na viacerých lokalitách naprieč Slovenskom. V tomto roku sa poľné dni konali v Lúči na Ostrove, Sokolciach, Orávke, Iňačovciach, Komoči a v Dolnom Dubovom. Výsledky z poloprevádzkových pokusov sú cenným zdrojom informácií potrebných pre správny výber hybridov, preto výsledky zberu jednotlivých hybridov prikladáme v tabuľke. PD Komoča Sejba: 16.4. 2019 Zber:…

Limagrain hybridy treba vidieť na vlastné oči

Hovorí sa, že raz vidieť je lepšie ako stokrát počuť. Určite to platí aj pri hybridoch kukurice od spoločnosti Limagrain, ktoré sme si boli prezrieť na pokusnom poli v PD Podolie. Z najskoršieho sortimentu zaujal hybrid LG 30.315, FAO 300. Veľmi dobrý potenciál a výkonnosť vykazoval aj hybrid LG 31.330, FAO 320. Účastníci poľného dňa si mohli prezrieť…

Šľachtenie nových hybridov raže

Medzinárodné výskumné konzorcium zložené z jedenástich partnerov, chce pripraviť raž na budúcnosť šľachtenia a zatraktívniť tak jej pestovanie. Mimoriadny význam sa pripisuje skráteniu stoniek raže. Výskumníci v oblasti šľachtenia chcú pomocou modernej technológie sekvencovania skrátiť genetickú dispozíciu dĺžky stonky. Po prvýkrát pritom získali prehľad o tom, ako rastový hormón gibberellín riadi rast rastlín na molekulárnej…

Stredisko vo Francúzsku má poskytnúť komplexný balíček riešení pre farmárov v Európe

Spoločnosť Corteva Agriscience ďalší rok na juhozápade Francúzska otvorí nové Centrum technológií morenia osiva, ktoré pomôže farmárom v Európe dosiahnuť najlepší štart pre svoje plodiny a úspešnú úrodu. Centrum v meste Aussonne je prvým v Európe a tretím na svete. Začiatok jeho prevádzky sa predpokladá do konca roka 2020, pričom sa bude zameriavať na vývoj…

Recenzia knihy Medziplodiny v praxi

„Medziplodiny v praxi“ je publikácia, ktorá na našom knižnom trhu s odbornou agronomickou tematikou doposiaľ chýbala. Jej obsah má oveľa širší „záber“, než ako je uvedený v názve knihy. Na necelých 300 stranách je pestovanie medziplodín chápané v kontexte súvisiacom s trvale udržateľným poľnohospodárstvom. Práve prostredníctvom medziplodín je možné pozitívne ovplyvňovať také aspekty ako napr. rozširovanie…