Škodcovia a choroby maku

Najnebezpečnejší škodca na maku zostáva dlhodobo krytonos makovicový.  Mak siaty má puky, ktoré sú ešte zohnuté k zemi, hovoríme že háčkuje, je to  čas na zásah proti imágam, ktoré najskôr žerú na stonkách a listoch. Ošetrujte najneskôr pred kvitnutím do objavenia prvého kvetu. Základy makovíc sú síce ešte ukryté v puku a obalené kvetnými lupienkami, ale krytonos makovicový…

Choroby strukovín

Teplo a vlhko môžu spôsobiť šírenie chorôb. Preventívnym opatrením proti chorobám je používanie zdravého osiva odolných odrôd, striedanie plodín, zaorávanie pozberových zvyškov, vyvážené hnojenie a proti šíreniu bakterióz sa neodporúčajú kultivačné práce vo vlhkom počasí. Odporúčam používať biologické prípravky na ochranu rastlín, ktoré zmierňujú dopad na životné prostredie.   Antraknóza môže napadnúť fazuľu, hrach, šošovicu alebo lupinu. Napáda všetky…

Veľká Británia uvoľňuje pravidlá genetického inžinierstva

S novým zákonom „Genetic Technology (Precision Breeding) Bill“ chce Anglicko uľahčiť výskum, aplikáciu a marketing procesov a produktov genetického inžinierstva. Veľká Británia pracuje na zákone, ktorý by mal urýchliť schvaľovanie produktov vyrobených genetickým inžinierstvom. Poľné testy s takýmito rastlinami by už mali byť jednoduchšie, uvádza Informačná služba pre genetické inžinierstvo . Nové pravidlá by sa…

Dobrá správa pre poľnohospodárov: O investície môžete žiadať do konca júna

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky (MPRV SR) informuje všetkých poľnohospodárov, že podávanie žiadostí v rámci výzvy č. 52/PRV/2022 na podopatrenie „4.1 Podpora na investície do poľnohospodárskych podnikov“ je predĺžené do 30. 6. 2022. Poľnohospodári môžu v rámci tejto výzvy vyčerpať sumu 110 miliónov EUR. Bližšie informácie sú zverejnené na webe Pôdohospodárskej platobnej agentúry (PPA). Čerpanie…

Tohtoročná úroda obilia na Ukrajine môže klesnúť o 35 %

Satelitné snímky naznačujú, že úroda obilia na Ukrajine môže tento rok v dôsledku vojny klesnúť o 35 % v porovnaní s minulým rokom. V piatok to oznámila spoločnosť Kayrros, ktorá sa špecializuje na geolokáciu a satelitné pozorovanie. Vojna vážne bráni sejbe, núti farmárov pracovať v nebezpečných podmienkach a niekedy pod paľbou, problémom je aj nedostatok…

PPA posiela žiadateľom informáciu, ako majú postupovať po úbytku plochy po aktualizácii LPIS

Pôdohospodárska platobná agentúra (PPA) pristúpila k mailovej komunikácii so žiadateľmi o priame podpory, u ktorých došlo k úbytku plochy po pravidelnej aktualizácii LPIS. Informácia im má pomôcť predísť nezrovnalostiam pri podávaní žiadostí, pričom PPA aktívne identifikovala tých žiadateľov, ktorých sa týka najväčší úbytok plôch. Týmto bude zaslaný mail z adresy [email protected] Odporúčame preto žiadateľom sledovať svoju poštu, v ktorej dostanú od…

Široká ponuka ozimín na seminári Limagrain

Po dvojročnej, pandémiou vynútenej, prestávke sa opäť pestovatelia koncom apríla zišli na seminári spoločnosti Limagrain Česká republika, s.r.o. v Mojmírovciach. Seminár otvoril svojou prednáškou Ing. Marián Šternocký zo spoločnosti Heineken. Pozítivnou správou je, že výroba piva sa minulý rok dostala späť na predkovidové časy. Odhadovaná potreba sladovníckeho jačmeňa z úrody 2022/23 je na úrovni 385-tis. ton. Na…

PPA aktualizovala LPIS – žiadatelia o priame podpory by si mali skontrolovať plochy

Pôdohospodárska platobná agentúra (PPA) aktualizovala systém identifikácie poľnohospodárskych pozemkov – LPIS. Po tejto aktualizácii stúpol počet dopytov na úpravu, z dôvodu zníženia výmery dielu pôdneho bloku u časti žiadateľov o priamu podporu. PPA preto zverejňuje spôsob, ako majú žiadatelia v takomto prípade postupovať. Ak žiadatelia po preverení svojich hraníc užívania na aktuálnej ortofotosnímke a v teréne zistia nesúlad, môžu…

Choroby repky ozimnej

Dažde koncom 16. týždňa a následné oteplenie sú ideálne podmienky pre šírenie a rozvoj hubových ochorení na repke. V autorizácii fungicídov nastali niektoré zmeny, ktoré uvádzam. Dážď umožní klíčenie sklerócií bielej hniloby (Sclerotinia sclerotiorum) na povrchu pôdy, kde zostali z predchádzajúcich rokov po zbere repky alebo slnečnice. Tieto začínajú klíčiť až po navlhčení a infikujú rastliny repky dvomi spôsobmi: ak prerastajú priamo…

Corteva Agriscience: Nové centrum pre technológiu aplikovaného osiva

Spoločnosť Corteva Agriscience otvorila nové Centrum pre aplikované technológie (CSAT) v Aussonne vo Francúzsku . So zameraním na výskum a vývoj nových spôsobov ošetrenia osiva chce Corteva pomôcť európskym farmárom optimalizovať siatie a zber a zároveň fungovať udržateľne.   Riešenie výziev v sektore poľnohospodárstva Nové osivové centrum ponúka priestor pre laboratóriá, testovacie centrá a finálnu…