Ochrana slnečnice

Slnečnica tvorí súkvetia, ešte sú uzavreté, ale už obsypané voškou slamihovou. Choroby sa zatiaľ neprejavujú, ale pri teplote a vlhku treba porasty v lokalitách, kde býva pravidelný výskyt, chrániť. Pristupujte k ochrane slnečnice zodpovedne a ošetrujte insekticídmi pred jej rozkvitnutím, aby ste ochránili včely! V máji a teraz preletela na sekundárnych hostiteľov voška slamihová (Brachycaudus helichrysi). Jej nálet podporuje teplé a suché počasie. V chladných rokoch…

Ochrana klasu obilnín

Posledný termín ošetrenia obilnín T3 je zameraný konkrétne na ochranu klasov a trvá celé kvitnutie obilnín a chráni listy a klasy najmä pred hrdzami a fuzariózami. Mnohé účinné látky sú už zakázané, ďalšie pribudli. Hrdza plevová Puccinia striiformis je jednobytná hrdza. Prezimuje mycélium na výmrve alebo na oziminách, šíri sa v ohniskách, už aj na jeseň. Napáda najmä pšenicu, jačmeň, ovos…

Spoločnosť BASF spúšťa ďalší ročník súťaže Innovation Hub na podporu startupov a inovatívnych riešení

Spoločnosť BASF, najväčšia chemická spoločnosť na svete a líder v oblasti výskumu a vývoja, opätovne dáva šancu startupom a inovátorom z 11 krajín strednej a juhovýchodnej Európy vrátane Slovenska zapojiť sa do súťaže BASF Innovation Hub. Úspešní účastníci sa budú môcť uchádzať o finančnú podporu. Tohtoročná hlavná téma, obnoviteľná energia, sa venuje otázkam súvisiacim so…

Deň poľa obilnín Sagrop

Začiatok júna patril už tradičnému podujatiu, ktoré zorganizovala na svojom pokusnom poli medzi Šaľou-Večou a Trnovcom nad Váhom spoločnosť Sagrop. V predchádzajúcich rokoch mali pestovatelia možnosť prezrieť si ponuku odrôd pšenice ozimnej a jačmeňa ozimného. Tento ročník dňa poľa priniesol menšie zmeny, organizátori zvolili iné zastúpenie plodín. Účastníci tak mohli na políčkach nájsť hlavne jariny v podobe jačmeňa, pšenice…

Deň poľa repky olejky v Prašiciach

Pestovatelia repky olejky sa v posledný májový deň zišli na pozemkoch PPD Prašice, kde si mali možnosť v podmienkach poloprevádzkových pokusov prezrieť porasty tejto významnej olejniny. Každoročne tieto poľné dni pripravuje Iniciatíva prosperujúce olejniny v spolupráci s SPU v Nitre, spoločnosťou Chemos, s.r.o. a osivárskymi spoločnosťami. Tento rok bolo v Prašiciach pripravených 25 hybridov z…

Kalkulačka pre farmárov

Ďalšia pomocná ruka agrorezortu pre našich pôdohospodárov je na svete. Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky (MPRV SR) a Inštitút pôdohospodárskej politiky (IPP) pripravili pre farmárov možnosť vypočítať si výšku podpory v novom programovom období rokov. Kalkulačka, ktorá je dostupná na webovom sídle ministerstva, umožňuje výpočet neprojektových podpôr v rokoch 2023-2027. Po zadaní informácií o…

Pásavka a pleseň zemiaková

Upozorňujeme na pásavku zemiakovú. Tento rok vyliezli imága veľmi skoro a už prebieha kladenie vajíčok. Autorizované sú prípravky, ktoré sa aplikujú v období maximálneho liahnutia, kedy zároveň prvé larvy dosiahli druhý až tretí vývinový stupeň. Upozorňujeme ale na jedovatosť niektorých prípravkov pre včely, preto treba brať do úvahy aj kvitnúce buriny, ktoré môžu včely v hojnom počte…

Slimáky na poli aj v záhradách

V záhradách sú rozšírené slimáky a môžu sa šíriť aj do polí. Na poľných plodinách škodia najviac slizniačiky a slizovce, ktoré patria do radu slimáky. Požer na nadzemných častiach rastlín sa prejavuje prehryznutím stonky alebo vyhrýzaním okrajov a dier v listoch. Jasným znakom, že poškodenie je od slimákov je sliz na listoch. Za potravou vyliezajú hlavne na večer a v noci, významné škody spôsobujú…

Kohútiky a vošky na obilninách

Tento rok sa kohútikom v obilninách darí, vyhovuje im teplé a suché počasie. Rovnako sa darí voškám. Problémom je ošetrovanie proti kohútikom, lebo sú autorizované len pyretroidy a tie nie je vhodné striekať pri teplotách nad 25 °C. Prípravky na báze alpha-cypermethrinu je treba spotrebovať do 7. 12. 2022, zeta-cypermethrin len do 1. 6. 2022, beta-cyfluthrin je už…

Európska komisia očakáva nárast plochy slnečnice v EÚ

Európska komisia očakáva výrazný nárast plochy pre zber v roku 2022. Mohlo by sa dosiahnuť nové maximum. Rozhodujúcim faktorom je očakávané rozšírenie pestovania v najvýznamnejších producentských krajinách EÚ, uvádza Únia na podporu olejnatých a bielkovinových rastlín (UFOP). Podľa prognózy komisie EÚ bude plocha slnečnice v EÚ na zber v roku 2022 približne 4,7 milióna hektárov,…