Projekt ViVe_Beet: Molekuly RNA špecificky chránia cukrovú repu pred škodcami

Na zaistenie adekvátnej úrody musí byť repa cukrová počas vegetačného obdobia chránená proti rôznym škodlivým patogénom. Patria sem aj vošky, ktoré sa zdajú byť neškodné, ale môžu prenášať vírusové ochorenia, najmä vírusovú žltačku repy. V novom spoločnom projekte ViVe_Beet, koordinovanom Inštitútom Juliusa Kühna (JKI), je vyvíjaný postrek špecifickou molekulou RNA na selektívnu kontrolu vošiek prenášajúcich…

Veľká Británia uvoľňuje reguláciu geneticky modifikovaných plodín

Vláda vo Veľkej Británii schválila vyhlásenie o nových plánoch „odomknúť silu úpravy génov“. Spojené kráľovstvo je v súčasnosti zosúladené s rámcom EÚ pre technológie úpravy génov, pretože organizmy vyrobené týmito technikami sú klasifikované ako geneticky modifikované organizmy (GMO). Toto rozhodnutie otvoriť svoje brány úprave génov alebo novým genómovým technikám  (NGT), ako ich EÚ nedávno označila, je skutočnou zmenou hry…

Tohtoročná úroda cukrovej repy, zemiakov a najmä slnečnice bude vyššia ako vlani, kukurice bude menej aj keď jej zasiali viac

Tretí odhad očakávanej úrody v roku 2021 potvrdil pri všetkých jesenných plodinách s výnimkou zemiakov nižší výnos z hektára v porovnaní s päťročným priemerom. Zemianky by mali dosiahnuť najvyššiu rentabilitu z hektára za posledných 20 rokov. Úroda kukurice na zrno by mala byť tento rok o 7,3 % nižšia ako pred rokom, aj keď osiata plocha touto plodinou sa medziročne…

Prehliadka kukuríc od Limagrainu

Spoločnosť Limagrain Central Europe SE v spolupráci s družstvom Agrimpex Trstice zorganizovali koncom septembra prehliadku kukuríc z ponuky LG pre nasledujúcu sezónu. Kukurica mala v tomto roku v dôsledku chladnej jari pomalší nástup. Aj tu naštartovala rast asi v polovici mája. Na družstve v Trsticiach ju kvôli nulovým zrážkam v júni museli začať zavlažovať. Záchranné koleso v podobe bohatých zrážok jej podal až mesiac…

VLČAN: S pomocou informácií od poľnohospodárov im zjednodušíme čerpanie eurofondov

Transparentnejšie a efektívnejšie nakladanie s verejnými zdrojmi pri nákupe poľnohospodárskej techniky a investíciách do poľnohospodárskych stavieb a zároveň zjednodušenie a zrýchlenie čerpania eurofondov pre poľnohospodárov.  S týmto zámerom dnes Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky (MPRV SR) predstavilo dotazník, pomocou ktorého a najmä vďaka spolupráci samotných poľnohospodárov dokáže agrorezort lepšie nastaviť najbližšie  eurofondové výzvy.…

Zabráňte hnilobe zemiakov v skladoch

Bežné choroby zemiakov spôsobujú pestovateľom problémy nielen na poli, ale aj pri skladovaní zemiakov. Výber prípravkov, ktoré by skladovým chorobám zabránili je veľmi obmedzený, tak zostáva len prevencia a dezinfekcia skladových priestorov. Vo fáze pestovania napáda hľuzy najrozšírenejšia hubová choroba zemiakov pleseň zemiaková (Fytophtora infestans). Šíri sa pri vlhkosti vzduchu 80 %, pri teplotách 12 – 23 °C, ak…

Široké portfólio hybridov kukuríc od KWS

Spoločnosť KWS Semena, s.r.o. odštartovala svoje kukuričné dni poľa druhý septembrový týždeň. Jeden z nich sa konal už tradične aj na pozemkoch PD Kozárovce (okr. LV), kde bolo na ukážku vysiatych 14 hybridov od FAO 330 po 520, z toho 3 boli predstavené po prvýkrát. Do zrnového sortimentu pribudli KWS Almanzo (FAO 390) a Correcto (FAO 460), radiace sa…

Odpočet činnosti PPA pod vedením generálneho riaditeľa Jozefa Kissa a akreditačný proces

Pôdohospodárska platobná agentúra (PPA) pod vedením generálneho riaditeľa Jozefa Kissa  prijala opatrenia, ktoré majú zaručiť obnovenie akreditácie pre agentúru k 15. októbru 2021. Obnovenie akreditácie predpokladá splnenie 72 opatrení, pre ktoré má PPA akreditáciu podmienečne pozastavenú. Rozhodlo o tom 14. októbra 2020 Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR (MPRV SR). Jozef Kiss, generálny riaditeľ PPA: „V čase môjho…

Ďalší krok k ochrane pôdy v Českej republike

Systém ochrany pôdy posilnili v Českej republike novou protieróznou vyhláškou. Jej cieľom je chrániť pôdu pred vodnou eróziou, ktorá ohrozuje až 60 % poľnohospodárskej pôdy. Opatrenia proti vodnej erózii navyše môžu pozitívne ovplyvňovať aj odolnosť pôdy proti veternej erózii (týka sa 14 % poľnohospodárskej pôdy). Protierózna vyhláška umožní kontrolovať a pokutovať poľnohospodárov za nešetrné hospodárenie na pôde. Je aj…