Novinky od spoločnosti Syngenta

V priebehu februára predstavila spoločnosť Syngenta v rámci svojich odborných konferencií viacero noviniek.  Ponuku herbicídnej ochrany obilnín dopĺňa nový prípravok Avoxa. Jedná sa o prvý herbicíd, ktorý obsahuje kombináciu účinných látok zo skupiny inhibítorov ACCasy a inhibítorov ALS, čím je zabezpečená veľmi dobrá kontrola trávovitých burín a to pri dodržaní zásad antirezistentnej stratégie. Prípravok na báze účinných látok pinoxaden pyroxsulam…

Novinky spoločnosti BASF na konferencii v Nitre

Po dvojročnej prestávke opäť privítala spoločnosť BASF koncom januára pestovateľov na konferencii v priestoroch PKO v Nitre. Za tento čas uviedla BASF na trh niekoľko nových prípravkov, ktoré postupne zástupcovia spoločnosti predstavili. Prichádzať s novými prípravkami na ochranu rastlín je v posledných rokoch čoraz náročnejšie, najmä v súvislosti s legislatívou Európskej Únie a zvyšujúcimi sa nákladmi na výskum a vývoj. Práve súčasnému stavu…

Morenie osiva cukrovej repy

V minulosti bolo v Slovenskej republike na morenie osiva cukrovej repy povolených šesť prípravkov (Force 20 CS, Gaucho 70 WS, Janus 180 FS, Cruiser 70 WS, Poncho 600 FS a Poncho Beta 453 FS), z toho päť z nich (Gaucho 70 WS, Janus 180 FS, Cruiser 70 WS, Poncho 600 FS a Poncho Beta 453…

Slovenskí pestovatelia začínajú bojovať s klimatickými zmenami tzv. smart-repami

Skončila sa cukrovarnícka kampaň, vďaka ktorej slovenskí pestovatelia a dva cukrovary zabezpečili pre spotrebiteľov takmer 160 tisíc ton slovenského cukru. Sezóna pestovania repy a produkcie bieleho zlata pritom nebola vôbec jednoduchá. Slovenský cukrovarnícky spolok ju pre následky nepriaznivého počasia označil za jednu z najťažších za posledné roky. Domáci pestovatelia budú v novej sezóne pestovať na poliach už aj…

Ochrana plodín proti ohryzu zverou

Prípravok TRICO, ktorého účinnou látkou je ovčí tuk, pôsobí ako repelent svojimi aromatickými a chuťovými látkami. Cielená aplikácia prípravku na mladé kultúry zabezpečí nerušený rast bez zníženia úrodových strát plodín. K prírodnému repelentu je pridané farbivo pre značkovanie. V porastoch repky olejnej, kukurice, sóje a slnečnice aplikujte zriedený prípravok v dávke 15 l/ha v 200 – 300 l vody/ha…

Morenie osiva slnečnice ročnej, maku siateho a ľanu siateho

Jarné olejniny: repka jarná, slnečnica, mak, ľan a sója sú ohrozené pri vzchádzaní množstvom hubových patogénov nachádzajúcich sa v pôde. V tomto roku nastali zmeny vo fungicídnom morení a pribudlo morenie proti škodcom vzchádzajúcich rastlín. Okrem morenia osiva olejnín platia všeobecné zásady prevencie chorôb: vhodná predplodina, odstup pestovania na tom istom pozemku, rešpektovanie pôdnych a poveternostných požiadaviek plodín, odstraňovanie pozberových zvyškov,…

Morenie osiva repky jarnej a horčice

Jarné olejniny: repka jarná, slnečnica, mak, ľan a sója sú ohrozené pri vzchádzaní množstvom hubových patogénov nachádzajúcich sa v pôde. V tomto roku nastali zmeny vo fungicídnom morení a pribudlo morenie proti škodcom vzchádzajúcich rastlín. Okrem morenia osiva olejnín platia všeobecné zásady prevencie chorôb: vhodná predplodina, odstup pestovania na tom istom pozemku, rešpektovanie pôdnych a poveternostných požiadaviek plodín, odstraňovanie pozberových zvyškov,…

Morenie osiva kukurice

V úvode upozorňujem na výnimku pri mimoriadnych situáciách. Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka povoľuje od 1. januára do 29. apríla 2020 insekticídny prípravok Force 20 CS s účinnou látkou tefluthrin na ochranu kukurice a kukurice lahôdkovej proti pôdnemu hmyzu v dávke 100 ml na 100 000 semien. Syntetický pyrethroid tefluthrin usmrcuje hmyz ako dotykový a požerový jed. Pyrethroidy účinkujú na sodíkovom kanály…

O ukončení používania účinnej látky thiacloprid

V Našom poli 02/2020 na strane 72 v správe Schválenie thiaclopridu v EÚ neobnovené, sme nesprávne uviedli termíny, do ktorých bude platiť povolenie na používanie insekticídov s obsahom účinnej látky thiacloprid. Všetkým týmto prípravkom (Biscaya, Bariard, Calypso, Sonido, Proteus) musia členské štáty zrušiť autorizácie najneskôr do 3.8.2020 a dátum najneskoršieho použitia je stanovený na 3.2.2021. Po…

RWA prichádza s projektom máp relatívneho výnosového potenciálu

Koniec januára patril seminárom spoločnosti RWA SLOVAKIA, s.r.o., ktoré sa konali v Nitre, Michalovciach a v obci Búč. Zástupcovia spoločnosti, Ing. Ján Gutten a Ing. Patrik Ciklaminy, postupne predstavili portfólio prípravkov ponúkaných oddelením pesticídov a hnojív. S ponukou osív na nich nadviazali Ing. Jana Garaiová a Ing. Marian Bačiak. Spoločnosť RWA sa už druhým rokom venuje projektu precízneho vzorkovania pôd. Bližšie o tejto…