Nová odroda maku z Prešovskej univerzity

Výsledkom niekoľkoročného výskumu ekológov z Prešovskej univerzity, pod vedením docenta Jozefa Fejéra, je vyšľachtenie a registrácia novej odrody maku siateho s názvom Azurit. Ten má lepšie parametre úrody a kvality ako registrované odrody. „Azurit sa vyznačuje stabilnou a vyššou úrodou semena s vyššou hmotnosťou tisíc semien v porovnaní s kontrolnými odrodami (Opal a Major). Makové…

Morenie osiva strukovín

Použitie prípravkov na morenie osiva strukovín proti chorobám vzchádzajúcich rastlín je veľmi obmedzené a prednostne zamerané na použitie mikrobiálneho prípravku Polyversum, s obsahom mikroskopickej huby Pythium oligandrum Drechsler, ktorá parazituje na fytopatogénnych hubách z rodov: Alternaria, Botrytis, Fusarium, Peronospora, Phoma, Phomopsis, Pythium, Phytophthora, Rhizoctonia, Sclerotinia, Verticillium a dalších. Je spúšťačom indukovanej rezistencie voči chorobám. Účinná…

Zmeny v autorizácii prípravkov na ochranu rastlín

Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave informuje poľnohospodársku verejnosť, že 13. januára 2020 vyšli v Úradnom vestníku Európskej únie vykonávacie nariadenia Komisie č. 2020/17 a 2020/18, ktorými sa neobnovuje schválenie účinných látok chlorpyrifos a chlorpyrifos-methyl.  Podľa týchto nariadení sa všetky autorizácie a povolenia prípravkov na ochranu rastlín s obsahom týchto účinných látok musia…

Hraboš poľný

Upozorňujeme pestovateľov, že prípravok na likvidáciu hraboša poľného rodenticíd STUTOX-II je povolený používať do nôr až do 30. 10. 2026. Na použitie nepotrebujete povolenie od ÚKSÚP-u pri dodržaní všetkých pokynov uvedených na etikete. Pripomíname tieto informácie z etikety: Prípravok STUTOX – II obsahuje účinnú látku fosfid zinočnatý, rýchlo pôsobiaci jed, ktorý je rozpustný v kyselinách…

Brusel podporuje opätovné využívanie vody v poľnohospodárstve

Poľnohospodárske vodné zdroje sú pod rastúcim tlakom. Výbor pre životné prostredie Európskeho parlamentu v stredu prijal pravidlá opätovného použitia vyčistenej odpadovej vody pre závlahy v poľnohospodárstve. Cieľom je riešiť nedostatok vody v období sucha v letných mesiacoch. Nedostatok vody predstavuje v Európe rastúci problém. V neformálnej dohode s Radou o zabezpečení zdrojov sladkej vody v EÚ sa…

Agritechnica 2019 – kombajny

Kombajny sa na veľtrhu Agritechnica 2019 snažili zaujať dizajnom, výkonom, ale aj technickou vyspelosťou.   V súčasnosti najvýkonnejší kombajn na svete s výkonom 790 koní uvádza firma CLAAS pod označením CLAAS Lexion 8900. Má o 90 koní viac, než konkurenčný New Holland CR10.90. Výkonnosť Lexionu dopĺňa obrí zásobník na zrno o objeme 18 000 l. Systém…

Jeseň 2019 priniesla o niečo menšiu úrodu ako v roku 2018

Priemerné úrody plodín v rámci jesenného zberu sú o 2 – 16 % nižšie v porovnaní s rokom 2018. Vyplýva to z monitoringu jesenných prác, ktoré pravidelne robí Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora v spolupráci so svojimi 38 regionálnymi komorami.  Opätovne sa potvrdilo, že klimatické zmeny mali aj v roku 2019 vplyv na úrody poľnohospodárskych plodín, a to aj letných a aj jesenných.…

Pestovať sladovnícky jačmeň sa oplatí

Spoločnosť Limagrain CEC zorganizovala začiatkom januára v kaštieli v Mojmírovciach seminár zameraný na pestovanie sladovníckeho jačmeňa. V jeho spracovaní a vo výrobe sladu patrí Slovensko medzi svetovú elitu. Práve jačmeň je jednou z hlavných agrokomodít, ktorej dokážeme dať u nás doma pridanú hodnotu a následne veľkú časť exportovať. Slovensko je 12. najväčším výrobcom sladu na svete a 6. v Európe. Na…

Agritechnica 2019 – postrekovače

Na najväčšom veľtrhu poľnohospodárskej techniky Agritechnica 2019 bolo k vzhliadnutiu viacero zaujímavých strojov z postrekovej techniky. Aj medzi nimi sa o slovo hlásia automatické samonavádzacie stroje.   Zaujímavý a dychberúci je autonómny postrekovač firmy John Deere, pripomínajúci robot.    Samochodný postrekovač Horsch pútal pozornosť návštevníkov nielen svojím dizajnom, ale nepochybne aj vybavením, čo v modeli…