Polstoročnica PD Chynorany

PD Chynorany, hospodáriace v okrese Partizánske, patrí dlhé roky k najúspešnejším poľnohospodárskym podnikom na Slovensku. Popri špičkovej rastlinnej si zachovali aj veľmi silnú živočíšnu výrobu. Napríklad sú jedným z najväčších chovateľov dojníc u…

Podpora prezimovania repky

Na zvýšenie zimuvzdornosti repky ozimnej sú určené morforegulačné prípravky s účinnou látkou chlormequat, chlormequat-chloride, mepiquat, prípadne s podporou metconazole. Retacel Extra s účinnou látkou chlormequat patrí medzi kvartérne amóniové soli, ktoré pôsobia…

Agrorezort má nové vedenie

Novovymenovaný minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR (MPRV SR) Richard Takáč posilňuje tím svojich najbližších spolupracovníkov. Dnešným dňom sa funkcie ujme nová generálna tajomníčka služobného úradu (GTSÚ) agrorezortu, ktorou je JUDr.…