Príprava slnečnice na zber

Zber slnečnice je sťažený jej vzrastom a postupným dozrievaním. Desikácia slnečnice už nie je povolená. Možné je iba použitie glyfosátov na likvidáciu prerastených burín v porastoch slnečnice. Na uľahčenie zberu v slnečnici je autorizované množstvo glyfosátov. Aplikujú sa vtedy, ak porasty slnečnice prerástli buriny, ktoré by sťažili alebo znemožnili zber. Na zabezpečenie uschnutia burín, ktoré majú pred zberom…

AT Tatry Spišská Belá svoje zemiaky premieňajú na chutné výrobky

Spoločnosť AT Tatry – farma Spišská Belá, ktorá je súčasťou združenia dodávajúceho výrobky do Farmfoods, začala zber novej úrody. Na 20 hektároch pestujú zemiaky odrôd Soraya, Red Anna a Cardinia, ktoré sa po spracovaní priamo na farme premenia na široký sortiment výnimočných zemiakových výrobkov. Spiš a podtatranský región tradične zásoboval dlhé desaťročia slovenský trh tými…

Sagrop a jeho Deň poľa kukurice

Šalianska distribútorská firma Sagrop pôsobí hlavne v oblasti od Komárna po Trnavu. Jej zákazníci sú hlavne menší samostatne hospodáriaci roľníci. Pre svojich partnerov, ale aj širokú poľnohospodársku verejnosť robia už šiestu sezónu pokusy s kukuricou. Skúšobná parcela je situovaná vedľa hlavnej cesty z Trnovca nad Váhom do Šali- Veče, takže celú sezónu je na očiach okoloidúcich, čo…

Deň poľa kukurice v Želiezovciach

Regionálna poľnohospodárska a potravinárska komora Levice v spolupráci so skúšobnou stanicou ÚKSÚP v Želiezovciach zorganizovali začiatkom septembra deň poľa kukurice, na ktorom sa odprezentovalo 66 hybridov s FAO 290 – 570 od 15-tich osivárskych a distribučných spoločností. Prítomných v úvode privítal riaditeľ RPPK Levice Ing. Radoslav Beluš, v krátkosti zhodnotil pestovateľskú sezónu v regióne a zároveň poďakoval PD Pohronský Ruskov za výbornú…

Pretrvávajúci nízky dopyt po zemiakoch

Združenie výrobcov zemiakov zo severo-západnej Európy informovalo o prvých odhadoch úrod pre sezónu 2020.  Očakáva sa, že európska produkcia zemiakov (Belgicko, Nemecko, Francúzsko, Holandsko a Veľká Británia) bude predstavovať 27, 9 miliónov ton, čo znamená medziročný nárast produkcie o 3,8 % v porovnaní s kampaňou z roku 2019 a o 6,7 % v porovnaní s päťročným priemerom. Tento nárast je odôvodnený…

Tibor Guniš požiadal ministra J. Mičovského o odvolanie

Generálny riaditeľ Pôdohospodárskej platobnej agentúry (PPA) Tibor Guniš požiadal ministra pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Jána Mičovského o odvolanie z funkcie generálneho riaditeľa zo zdravotných, osobných a rodinných dôvodov.  „Generálny riaditeľ PPA Tibor Guniš je statočný a odborne zdatný človek, ktorého profesionálne vlastnosti si Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR (MPRV SR), ako aj ja osobne, veľmi cení. Chápem, že úlohy, ktorým…

Spojením EURALIS a CAUSSADE vznikla nová spoločnosť Lidea

Spojenie EURALIS Semences a CAUSSADE Semences vstupuje do platnosti od 1. septembra 2020. Výsledkom tohto spojenia je zrodenie spoločnosti Lidea. Táto nová spoločnosť, ktorá je teraz jednou z top 10 globálnych spoločností zaoberajúcich sa osivami, si kladie za cieľ dosiahnuť vedúce pozície v určitých rastlinných druhoch v širšej Európe. Táto konvergencia sa zrodila z túžby…

Dešifrovaný európsky genóm kukurice

V priebehu storočí poľnohospodári a chovatelia prispôsobili kukuricu rôznym klimatickým podmienkam po celom svete. Výsledkom je, že rastliny kukurice vykazujú veľkú  genetickú rozmanitosť. Nemeckému výskumnému tímu sa teraz po prvý raz podarilo dekódovať genóm európskej kukurice. Do výskumu boli zapojení vedci z Technickej univerzity v Mníchove a Helmholtzovho centra v Mníchove. V roku 2009 už vedci…

Dažde komplikujú prípravu pôdy

Pšenice nás mierne sklamali, aj keď sa porasty pred zberom javili veľmi sľubne. Pod úrodu 6,2 tony z hektára sa negatívne podpísala najmä nižšia objemová hmotnosť produkcie. Sóji chýbajú slnečné dni. Porasty majú veľmi pekne nasadené struky, avšak zrno sa ešte nezačalo nalievať. Očakávame preto, že sa vegetácia posunie do neskoršej jesene, čo môže spôsobiť…