Cena ministra pre Antona Piršela

V zariadení sociálnych služieb v Jablonovom navštívili vzácneho 100-ročného jubilanta Ing. Antona Piršela, CSc. minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Samuel Vlčan a jeho bývalí spolupracovníci z Výskumného ústavu rastlinnej výroby v Piešťanoch, kde jedenásť rokov pôsobil ako riaditeľ. Šéf agrorezortu mu udelil Cenu ministra. Ocenil tým jeho celoživotný prínos v oblasti šľachtenia, semenárstva a rozvoja poľnohospodárskeho výskumu. Bližšie sme vám…

PPA začína postupne posielať pozastavené platby

Pôdohospodárska platobná agentúra (PPA) začína posielať žiadateľom projektových podpôr platby, ktoré boli v júni 2021 pozastavené pre podozrenia z podvodov a bola na ne uvalená paušálna korekcia vo výše 25 %, čiže v prípade platieb by štvrtinu musel pokryť štátny rozpočet. Skutočnosť, že PPA tieto platby nevyplácala, vníma EK ako pozitívne rozhodnutie, ktoré chráni európske peniaze. PPA…

PPA chce zvýšiť záujem poľnohospodárov o projektové podpory – ponúka webináre

Pôdohospodárska platobná agentúra (PPA) pripravuje webináre pre poľnohospodárov –  žiadateľov o nenávratný finančný príspevok v rámci výzvy č.52/PRV/2022 podopatrenie 4.1 – Podpora na investície do poľnohospodárskych podnikov a výzvy č. 51/PRV/2021 podopatrenie 4.2 – Podpora pre investície na spracovanie/uvádzanie na trh a/alebo vývoj poľnohospodárskych výrobkov. Webináre poskytnú žiadateľom informácie o výzvach a tiež informácie potrebné na správne prihlásenie sa do…

Invázia ruských vojsk na Ukrajinu znepokojila aj trh so zemiakmi

Ako informovala Organizácia producentov zemiakov v severozápadnej Európe (NEPG), náklady ktoré vzniknú spracovateľom zemiakov je v roku 2022 ťažké odhadnúť.  Okrem toho sa pestovateľom výrazne zvýšili náklady na hnojivá a logistiku v dôsledku mimoriadne vysokých cien energií. Podľa NEPG sa v niektorých oblastiach pôvodne určených na pestovanie zemiakov budú namiesto nich pestovať iné jariny, kukurica…

Začali sa jarné práce na poliach a sucho

Poľnohospodári začali jarné práce na poliach. Jarné plodiny sejú alebo sadia najmä v južne a západne položených regiónoch. Postupne sa pridáva aj sever Slovenska. Poľnohospodári naprieč celým Slovenskom hlásia sucho. Nedostatok vlahy v pôde potvrdzuje aj Slovenský hydrometeorologický ústav. Poľnohospodári sa po zime rozbehli do polí. Najskôr pripravujú pôdu na novú sezónu, orú a hnoja. Následne sadia a sejú jarné…

Genóm zemiakov dekódovaný

Výskumníkom pod vedením genetika Korbiniana Schneebergera z Inštitútu Maxa Plancka pre výskum šľachtenia rastlín v Kolíne nad Rýnom sa podarilo zostaviť prvý kompletný genóm zemiakov. To otvára cestu pre šľachtenie nových, robustných odrôd: „Zemiaky sa čoraz viac stávajú súčasťou základnej výživy na celom svete,“ hovorí vedec. Dokonca aj v ázijských krajinách, ako je Čína, kde…

V Rakúsku sú s repnou kampaňou spokojní

Dokončením spracovania repy v závode Tulln (Dolné Rakúsko) 9. februára Agrana úspešne ukončila repnú kampaň 2021/22 vo všetkých svojich siedmich repných cukrovaroch v Rakúsku, Maďarsku, Českej republike, na Slovensku a v Rumunsku.  V Rakúsku sa z plochy 37 850 hektárov zozbieralo približne 3,0 milióna ton repy (predchádzajúci rok: 2,1 milióna ton). Konvenční pestovatelia boli schopní…

Ruská agresia bude európske poľnohospodárstvo bolieť, ale zvládne to

Ruská invázia bude mať podľa Európskej komisie vážne dôsledky pre agrosektor Únie. Napriek tomu je presvedčená, že je dostatočne silný a odolný, aby situáciu zvládol rovnako ako krízu počas pandémie. Europoslanci ale vyzývajú Úniu, aby sa viac začala zaoberať potravinovou bezpečnosťou Únie. Ministri poľnohospodárstva EÚ budú v stredu mimoriadne rokovať o situácii v európskom agrosektore…

Prečo Slovensko prichádza o pôdu

Hoci má Slovensko v porovnaní s inými krajinami EÚ pomerne prísnu právnu ochranu pôdneho fondu pred záberom, nové bytovky a montovne  stále vznikajú aj na najkvalitnejších pôdach. Výmera poľnohospodárskej pôdy na Slovensku sa len za posledných 15 rokov zmenšila o 70-tisíc hektárov. Keď sa vlani maďarský premiér Viktor Orbán rozhodol založiť fond, cez ktorý bude…

Poľnohospodári môžu od dnes podávať žiadosti do výzvy 4.1

Pôdohospodárska platobná agentúra (PPA) pripomína poľnohospodárom, že môžu od dnešného dňa, teda v termíne od 1. 3. 2022 do 31. 5. 2022, podávať žiadosti o nenávratný finančný príspevok v rámci výzvy č.52/PRV/2022 z podopatrenia 4.1. „Podpora na investície do poľnohospodárskych podnikov“. PPA začne vyplácanie platieb už v tomto roku a pokračovať bude maximálne do konca programového obdobia. K výzve je…