Revolučná zmena manažmentu vody v krajine

Dlhé roky slúžiace odvodňovacie sústavy v poľnohospodárskej krajine získavajú novú funkciu. Budú zvyšovať zásoby vody pre poľnohospodárov. Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR (MPRV SR) spolu so štátnym podnikom Hydromeliorácie spúšťa projekt adaptácie odvodňovacích kanálov na dĺžke 267 km v odvodňovacích sústavách. Na tento projekt bude vyčlenená suma 30 miliónov €, vrátane projekčných nákladov, ktorá vzišla z procesu verejného…

Pôdohospodárska platobná agentúra úspešne obhájila akreditáciu

Pôdohospodárska platobná agentúra (PPA) úspešne obhájila akreditáciu a splnila všetky požiadavky na plnohodnotné poskytovanie podpôr poľnohospodárom. Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR (MPRV SR) potvrdilo, že pod vedením generálneho riaditeľa Jozefa Kissa boli splnené všetky podmienky a PPA sa môže zaradiť medzi rešpektované európske inštitúcie podobného zamerania. Minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Samuel Vlčan je s výsledkom spokojný: „Som rád,…

Projekt ViVe_Beet: Molekuly RNA špecificky chránia cukrovú repu pred škodcami

Na zaistenie adekvátnej úrody musí byť repa cukrová počas vegetačného obdobia chránená proti rôznym škodlivým patogénom. Patria sem aj vošky, ktoré sa zdajú byť neškodné, ale môžu prenášať vírusové ochorenia, najmä vírusovú žltačku repy. V novom spoločnom projekte ViVe_Beet, koordinovanom Inštitútom Juliusa Kühna (JKI), je vyvíjaný postrek špecifickou molekulou RNA na selektívnu kontrolu vošiek prenášajúcich…

Veľká Británia uvoľňuje reguláciu geneticky modifikovaných plodín

Vláda vo Veľkej Británii schválila vyhlásenie o nových plánoch „odomknúť silu úpravy génov“. Spojené kráľovstvo je v súčasnosti zosúladené s rámcom EÚ pre technológie úpravy génov, pretože organizmy vyrobené týmito technikami sú klasifikované ako geneticky modifikované organizmy (GMO). Toto rozhodnutie otvoriť svoje brány úprave génov alebo novým genómovým technikám  (NGT), ako ich EÚ nedávno označila, je skutočnou zmenou hry…

Tohtoročná úroda cukrovej repy, zemiakov a najmä slnečnice bude vyššia ako vlani, kukurice bude menej aj keď jej zasiali viac

Tretí odhad očakávanej úrody v roku 2021 potvrdil pri všetkých jesenných plodinách s výnimkou zemiakov nižší výnos z hektára v porovnaní s päťročným priemerom. Zemianky by mali dosiahnuť najvyššiu rentabilitu z hektára za posledných 20 rokov. Úroda kukurice na zrno by mala byť tento rok o 7,3 % nižšia ako pred rokom, aj keď osiata plocha touto plodinou sa medziročne…

Prehliadka kukuríc od Limagrainu

Spoločnosť Limagrain Central Europe SE v spolupráci s družstvom Agrimpex Trstice zorganizovali koncom septembra prehliadku kukuríc z ponuky LG pre nasledujúcu sezónu. Kukurica mala v tomto roku v dôsledku chladnej jari pomalší nástup. Aj tu naštartovala rast asi v polovici mája. Na družstve v Trsticiach ju kvôli nulovým zrážkam v júni museli začať zavlažovať. Záchranné koleso v podobe bohatých zrážok jej podal až mesiac…

VLČAN: S pomocou informácií od poľnohospodárov im zjednodušíme čerpanie eurofondov

Transparentnejšie a efektívnejšie nakladanie s verejnými zdrojmi pri nákupe poľnohospodárskej techniky a investíciách do poľnohospodárskych stavieb a zároveň zjednodušenie a zrýchlenie čerpania eurofondov pre poľnohospodárov.  S týmto zámerom dnes Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky (MPRV SR) predstavilo dotazník, pomocou ktorého a najmä vďaka spolupráci samotných poľnohospodárov dokáže agrorezort lepšie nastaviť najbližšie  eurofondové výzvy.…

Zabráňte hnilobe zemiakov v skladoch

Bežné choroby zemiakov spôsobujú pestovateľom problémy nielen na poli, ale aj pri skladovaní zemiakov. Výber prípravkov, ktoré by skladovým chorobám zabránili je veľmi obmedzený, tak zostáva len prevencia a dezinfekcia skladových priestorov. Vo fáze pestovania napáda hľuzy najrozšírenejšia hubová choroba zemiakov pleseň zemiaková (Fytophtora infestans). Šíri sa pri vlhkosti vzduchu 80 %, pri teplotách 12 – 23 °C, ak…

Široké portfólio hybridov kukuríc od KWS

Spoločnosť KWS Semena, s.r.o. odštartovala svoje kukuričné dni poľa druhý septembrový týždeň. Jeden z nich sa konal už tradične aj na pozemkoch PD Kozárovce (okr. LV), kde bolo na ukážku vysiatych 14 hybridov od FAO 330 po 520, z toho 3 boli predstavené po prvýkrát. Do zrnového sortimentu pribudli KWS Almanzo (FAO 390) a Correcto (FAO 460), radiace sa…