Jarná ochrana plodín od AM – AGRO, s.r.o.

Spoločnosť AM – AGRO, s.r.o. usporiadala v polovici februára v Solčanoch (okr. Topoľčany) odborný seminár, na ktorom zástupcovia spoločnosti postupne predstavili riešenia pre jarnú ochranu jednotlivých plodín. Novinkou v herbicídnej technológii je prípravok FLAME DUO®, určený do obilnín. Výborne rieši širokolisté buriny, vyniká však najmä svojim účinkom na lipkavec a možnosťou aplikácie aj pri nižších teplotách,…

Agrorezort pomôže malým poľnohospodárom so začatím a rozvojom ich podnikateľskej činnosti

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR (MPRV SR) sa zameralo na pomoc pre malých poľnohospodárov. Malým podnikom, zameraným na živočíšnu a špecializovanú rastlinnú výrobu, ktoré preukážu existenciu najmenej 24 mesiacov pred zapojením sa do výzvy, poskytne štát podporu vo výške 15 000 eur na realizáciu podnikateľských plánov. Opatrenie pomôže najmä lokálnej poľnohospodárskej prvovýrobe slovenských produktov a lokálnej zamestnanosti. „Poskytneme…

Digitálna platforma xarvio™ predstavuje nové vlastnosti produktu FIELD MANAGER pre rok 2020

Produkt digitálneho poľnohospodárstva xarvio™ FIELD MANAGER od spoločnosti BASF zaznamenal silný rok 2019, počas ktorého pomohol viac ako 17 000 poľnohospodárom na viac než 2 miliónoch hektároch polí. Na základe rozsiahlej spätnej väzby zákazníkov aplikácia teraz predstavuje nové vlastnosti pre rok 2020. Patrí sem manažment živín pre špecifické zóny poľa vrátane ich načasovania a dávkovania,…

Ošetrovanie zemiakovej sadby

Zemiaky po výsadbe napádajú choroby, ktoré sa nachádzajú v pôde. Autorizované je množstvo prípravkov na morenie hľúz zemiakov, ktoré zabránia prieniku chorôb do klíčiacich zemiakov. Druhou veľkou skupinou, ktorá ohrozuje zemiaky po výsadbe, sú pôdni škodcovia. S ukončením povolenia imidaclopridu nemáme v súčasnosti moridlo proti živočíšnym škodcom.   Morenie sadby proti chorobám Huba Pythium oligandrum…

Ekologický seminár spoločnosti ORGANIX

V priestoroch penziónu Dolinka v obci Liptovská Teplička sa konal 5. ročník odborného semináru spoločnosti ORGANIX, s.r.o., zameraný na výživu a ochranu rastlín pestovaných v ekologickom režime. Tematike fuzarióz pri pestovaní obilnín a možnostiam ich regulácie sa vo svojej prednáške venovala RNDr. Darina Muchová, PhD. V rámci preventívnych opatrení voči tomuto patogénu odporučila pestovateľom vykonávať kvalitné obrábanie pôdy s dôkladným zapravením pozberových…

Robotizácia pestovania repy cukrovej

V minulom roku sa poľnohospodári v ČR mohli na predvádzacích akciách stretnúť s unikátnym poľným robotom Agrointelli robotti. V tomto roku dánsky výrobca tohto autonómneho stroja dodá prvú sériu týchto robotických nosičov a niekoľko poľnohospodárskych podnikov v ČR bude mať možnosť vyskúšať si autonómny poľný robot v reálnom nasadení. Česká republika tak bude pravdepodobne prevádzkovať…

Novinky od spoločnosti Syngenta

V priebehu februára predstavila spoločnosť Syngenta v rámci svojich odborných konferencií viacero noviniek.  Ponuku herbicídnej ochrany obilnín dopĺňa nový prípravok Avoxa. Jedná sa o prvý herbicíd, ktorý obsahuje kombináciu účinných látok zo skupiny inhibítorov ACCasy a inhibítorov ALS, čím je zabezpečená veľmi dobrá kontrola trávovitých burín a to pri dodržaní zásad antirezistentnej stratégie. Prípravok na báze účinných látok pinoxaden pyroxsulam…

Novinky spoločnosti BASF na konferencii v Nitre

Po dvojročnej prestávke opäť privítala spoločnosť BASF koncom januára pestovateľov na konferencii v priestoroch PKO v Nitre. Za tento čas uviedla BASF na trh niekoľko nových prípravkov, ktoré postupne zástupcovia spoločnosti predstavili. Prichádzať s novými prípravkami na ochranu rastlín je v posledných rokoch čoraz náročnejšie, najmä v súvislosti s legislatívou Európskej Únie a zvyšujúcimi sa nákladmi na výskum a vývoj. Práve súčasnému stavu…

Morenie osiva cukrovej repy

V minulosti bolo v Slovenskej republike na morenie osiva cukrovej repy povolených šesť prípravkov (Force 20 CS, Gaucho 70 WS, Janus 180 FS, Cruiser 70 WS, Poncho 600 FS a Poncho Beta 453 FS), z toho päť z nich (Gaucho 70 WS, Janus 180 FS, Cruiser 70 WS, Poncho 600 FS a Poncho Beta 453…

Slovenskí pestovatelia začínajú bojovať s klimatickými zmenami tzv. smart-repami

Skončila sa cukrovarnícka kampaň, vďaka ktorej slovenskí pestovatelia a dva cukrovary zabezpečili pre spotrebiteľov takmer 160 tisíc ton slovenského cukru. Sezóna pestovania repy a produkcie bieleho zlata pritom nebola vôbec jednoduchá. Slovenský cukrovarnícky spolok ju pre následky nepriaznivého počasia označil za jednu z najťažších za posledné roky. Domáci pestovatelia budú v novej sezóne pestovať na poliach už aj…