Zvýšenie biodiverzity bez negatívnych dopadov na produkciu

Podľa medzinárodnej štúdie porovnávajúcej 42 000 príkladov diverzifikovaných a zjednodušených poľnohospodárskych postupov je zvyšovanie rozmanitosti v pestovaní plodín prospešné pre biodiverzitu bez toho, aby sa znižovali úrody plodín. Diverzifikácia zahŕňa postupy, ako je pestovanie viacerých plodín v rotácii, výsadba kvetinových pásov, obmedzovanie obrábania pôdy, pridávanie organických doplnkov, ktoré obohacujú pôdny život, a zakladanie alebo obnovovanie…

Mladí farmári rokovali s vedením PPA

Mladí farmári zo Združenia mladých farmárov na Slovensku (ASYF) sa už dlhodobo snažia o presadenie takých nástrojov, ktoré uľahčia fungovanie už existujúcim farmárom a taktiež začatie podnikania mladým farmárom v poľnohospodárskom sektore. Súčasné vedenie PPA im v tejto ich snahe chce byť nápomocné, generálny riaditeľ Pôdohospodárskej platobnej agentúry Ing. Jaroslav Jánoš privítal zástupcov ASYF v centrále PPA v Bratislave:…

Slimáky na poli aj v záhradách

Obdobie dažďov je priaznivé pre množenie slimákov aj keď ešte nie sú vysoké teploty, ale aktívne sú už pri 5 °C a môžu poškodzovať práve vzchádzajúce rastliny alebo dokonca osivo. Pravidelne kontrolujte poľné plodiny, v záhradách je ich aktivita rýchlejšie pozorovateľná. V záhradách sú rozšírené slimáky a môžu sa šíriť aj do polí. Na poľných plodinách škodia najviac slizniačiky a slizovce,…

Šéfom PPA ostáva Jaroslav Jánoš

Minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR (MPRV SR) Ján Mičovský rozhodol. Vo funkcii generálneho riaditeľa Poľnohospodárskej platobnej agentúry (PPA) naďalej ostáva Jaroslav Jánoš. Víťaz minulotýždňového výberového rozhovoru Marián Bulla nastúpi v priebehu mája na pozíciu výkonného riaditeľa. Minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Ján Mičovský rozhodol, že generálnym riaditeľom agentúry naďalej ostáva Jaroslav Jánoš.  Presne pred týždňom, 19.…

Nové odrody pšenice a jačmeňa v ponuke Limagrain

Spoločnosť Limagrain Central Europe Cereals, s.r.o. zorganizovala včera webinár, na ktorom bližšie predstavila novinky v sortimente pšenice ozimnej a jačmeňa ozimného. Nechýbali však ani stálice v podobe pšeníc LG Mocca, Moschus a Airbus či jačmeňov LG Zoro a LG Triumph. Jednou z nových odrôd pšenice je skorá LG Absalon (A), ktorá sa vyznačuje výborným zdravotným stavom,…

PPA už nebude neprimerane blokovať platby žiadateľom

Pôdohospodárska platobná agentúra bola oprávnená pozastaviť vyplácanie všetkých peňazí subjektu po zistení nezrovnalosti – a to až do dňa vysporiadania finančných vzťahov s platobnou agentúrou. Toto sa dialo v minulosti často a niekedy mali aj celé roky pôdohospodári a iní žiadatelia zablokované všetky platby z PPA. Častokrát boli blokované v nadmernej výške a tiež z…

Prichádza jedno z najdôležitejších období pre poľnohospodárov

Slovenskí poľnohospodári očakávajú, že v najbližších dňoch sa spustí podávanie jednotných žiadostí na rok 2021 – na priame platby a neprojektové opatrenia na plochu. Pokiaľ chcú mať na ne nárok, musia k tomu prispieť aj sami. Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora preto apeluje na poľnohospodárov, aby si splnili všetky podmienky súvisiace s podávaním žiadostí a informovanie sa o prípadných zmenách nenechávali na…

Agrorezort spustí v máji výrazné investície do pôdohospodárstva

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR (MPRV SR) v súvislosti s predĺžením programového obdobia Programu rozvoja vidieka (PRV) a jeho navýšením rozpočtu aj zo zdrojov Európskeho nástroja na obnovu (Next generation EU) pripravuje štyri nové a mimoriadne zaujímavé výzvy zamerané na investičnú podporu v sektore poľnohospodárstva a potravinárstva. Investície tiež podporia spolupráce podnikov, zvýhodnia malých poľnohospodárov a tých, ktorí…

Na kávičke s ASROU

Spoločnosť ASRA prináša do nasledujúcej sezóny niekoľko noviniek. Portfólio v oblasti biologickej ochrany je doplnené o prípravok Xilon®, ktorý je založený na hube Trichoderma asperellum. Prípravok je registrovaný do kukurice proti Fusarium spp. a Sclerotinia sclerotiorum v slnečnici a sóji. Trichoderma je v poľnohospodárskej praxi overeným bioagensom, ktorý vykazuje štyri režimy účinku. Produkuje enzýmy, ktoré negatívne ovplyvňujú patogény. Parazituje hubové…