Spojením EURALIS a CAUSSADE vznikla nová spoločnosť Lidea

Spojenie EURALIS Semences a CAUSSADE Semences vstupuje do platnosti od 1. septembra 2020. Výsledkom tohto spojenia je zrodenie spoločnosti Lidea. Táto nová spoločnosť, ktorá je teraz jednou z top 10 globálnych spoločností zaoberajúcich sa osivami, si kladie za cieľ dosiahnuť vedúce pozície v určitých rastlinných druhoch v širšej Európe. Táto konvergencia sa zrodila z túžby…

Dešifrovaný európsky genóm kukurice

V priebehu storočí poľnohospodári a chovatelia prispôsobili kukuricu rôznym klimatickým podmienkam po celom svete. Výsledkom je, že rastliny kukurice vykazujú veľkú  genetickú rozmanitosť. Nemeckému výskumnému tímu sa teraz po prvý raz podarilo dekódovať genóm európskej kukurice. Do výskumu boli zapojení vedci z Technickej univerzity v Mníchove a Helmholtzovho centra v Mníchove. V roku 2009 už vedci…

Dažde komplikujú prípravu pôdy

Pšenice nás mierne sklamali, aj keď sa porasty pred zberom javili veľmi sľubne. Pod úrodu 6,2 tony z hektára sa negatívne podpísala najmä nižšia objemová hmotnosť produkcie. Sóji chýbajú slnečné dni. Porasty majú veľmi pekne nasadené struky, avšak zrno sa ešte nezačalo nalievať. Očakávame preto, že sa vegetácia posunie do neskoršej jesene, čo môže spôsobiť…

Na Orave je žatva v polovici

K termínu 19. 8. sme so zberovými prácami obilnín približne v polovici. Bohužiaľ, priebežné výsledky žatvy nás veľmi netešia. Úrody obilnín sa pohybujú na úrovni 4,5 tony z hektára. Dôvodom daného stavu je najmä nízka HTZ, ktorá redukuje výsledné úrody. Medzi jednotlivými odrodami a ich skorostnými skupinami nie je v úrodách v podstate žiadny rozdiel.…

Agrorezort vyhlásil výberové konanie na riaditeľov štátnych podnikov

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR (MPRV SR) vyhlásilo dve výberové konania na funkciu riaditeľa štátneho podniku Závodisko a štátneho podniku Hydromeliorácie. Obe výberové konania budú prebiehať samostatne, dvoma kolami výberu a uskutočnia sa písomnou a ústnou formou. Úspešní uchádzači z prvého kola postúpia do druhého kola výberového konania. Ministerstvo vo výberových konaniach požaduje od nových riaditeľov…

Choroby tekvicovitých plodín

Najbežnejšie ochorenie tekvíc je múčnatka uhorková (Sphaerotheca fuliginea). Prejavuje sa belavým povlakom na listoch, stonkách i na súkvetiach. Napadnuté rastliny zaostávajú v raste a prinášajú podstatne nižšiu úrodu. Ak je teplé a suché počasie, spôsobuje zvlášť citeľné škody. Okrem uhoriek, melónov a tekvíc huba napáda aj begónie, georgíny, cyklámeny, chryzantémy. Biologický fungicídny prípravok vo forme kvapalného suspenzného…

Pokles ziskovosti pestovania repky

Efektívne pestovanie repky je v Európe čoraz ťažšie. Na základe týchto skutočností agro benchmarková sieť Cash Crop spolu s externými odborníkmi a s finančnou podporou Thünenovho inštitútu uverejnila správu o výzvach a perspektívach výroby repky v Nemecku, Francúzsku, Poľsku, Veľkej Británii, Austrálii a Kanade. Prvé výsledky sa prediskutovali na medzinárodnom kongrese v roku 2019, ktorý…

Živočíšni škodcovia na repe

Tento rok sú porasty repy pekné. V druhej polovici leta ich môžu ohroziť ešte živočíšni škodcovia. Mora gama (Autographa gamma) škodí požerom na repe od júna do konca augusta až septembra. Škodia húsenice mory, ktoré vidieť na listoch. V mieste napadnutia je viditeľný aj ich trus. Škodia ohniskovo. Na Slovensku sa vyvíjajú 2 – 3 generácie.  Prezimovať však môže…