Cena ministra pre Antona Piršela

V zariadení sociálnych služieb v Jablonovom navštívili vzácneho 100-ročného jubilanta Ing. Antona Piršela, CSc. minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Samuel Vlčan a jeho bývalí spolupracovníci z Výskumného ústavu rastlinnej výroby v Piešťanoch, kde…