Individuálne prehliadky kukurice od Limagrainu

Spoločnosť Limagrain v druhej polovici septembra uskutočnila, formou individuálnych prehliadok, niekoľko poľných dní venovaných hybridom kukurice. Na pozemkoch družstva Agrimpex v Trsticiach (okr. GA) si ich pestovatelia mohli prezrieť 12 s FAO od 320 do 560. Pripravených bolo aj niekoľko noviniek pre budúcoročnú sezónu, ktoré doplnia chýbajúce FAO skupiny v zrnovom segmente. Jednou z nich…

Cukor to istí

K spotrebiteľom putuje čerstvý cukor z tohtoročnej úrody cukrovej repy. Slovenským pestovateľom a výrobcom cukru sa aj napriek náročnému covidovému roku podarí odvetvie bieleho zlata udržať nad vodou a zabezpečiť sebestačnosť vo výrobe cukru. Sektor cukrová repa-cukor totiž predstavuje jednu z posledných oblastí, v ktorých Slovensko nie je odkázané na dovoz. V polovici septembra sa na Slovensku začala cukrovarnícka kampaň 2020/2021.…

Morenie osiva ozimných obilnín

Sneti prenosné osivom je možné účinne riešiť iba morením osiva. Účinné látky sa menia a s nimi aj účinok na jednotlivé sneti, prípadne plesne. Prašná sneť pšeničná (Ustilago tritici) je v poraste jasne viditeľná už pred klasením žltohnedým sfarbením zástavového listu, ale najviditeľnejšia je hneď po vyklasení. Choré rastliny klasia skôr a celý klas okrem vretienka je premenený na čierne…

Novinky od KWS na dni poľa v Kozárovciach

V polovici septembra sa na pozemkoch PD Kozárovce uskutočnil Deň poľa kukurice. Bol to jeden zo série poľných dní, ktoré si spoločnosť KWS pripravila pre pestovateľov v tomto mesiaci. V poloprevádzkovom pokuse bolo na ukážku pripravených 8 hybridov kukurice od FAO 330 do FAO 530. Od minulého roku sa pri vybraných hybridoch objavuje aj značka PLUS4GRAIN. Tá označuje…

Príprava slnečnice na zber

Zber slnečnice je sťažený jej vzrastom a postupným dozrievaním. Desikácia slnečnice už nie je povolená. Možné je iba použitie glyfosátov na likvidáciu prerastených burín v porastoch slnečnice. Na uľahčenie zberu v slnečnici je autorizované množstvo glyfosátov. Aplikujú sa vtedy, ak porasty slnečnice prerástli buriny, ktoré by sťažili alebo znemožnili zber. Na zabezpečenie uschnutia burín, ktoré majú pred zberom…

AT Tatry Spišská Belá svoje zemiaky premieňajú na chutné výrobky

Spoločnosť AT Tatry – farma Spišská Belá, ktorá je súčasťou združenia dodávajúceho výrobky do Farmfoods, začala zber novej úrody. Na 20 hektároch pestujú zemiaky odrôd Soraya, Red Anna a Cardinia, ktoré sa po spracovaní priamo na farme premenia na široký sortiment výnimočných zemiakových výrobkov. Spiš a podtatranský región tradične zásoboval dlhé desaťročia slovenský trh tými…

Sagrop a jeho Deň poľa kukurice

Šalianska distribútorská firma Sagrop pôsobí hlavne v oblasti od Komárna po Trnavu. Jej zákazníci sú hlavne menší samostatne hospodáriaci roľníci. Pre svojich partnerov, ale aj širokú poľnohospodársku verejnosť robia už šiestu sezónu pokusy s kukuricou. Skúšobná parcela je situovaná vedľa hlavnej cesty z Trnovca nad Váhom do Šali- Veče, takže celú sezónu je na očiach okoloidúcich, čo…

Deň poľa kukurice v Želiezovciach

Regionálna poľnohospodárska a potravinárska komora Levice v spolupráci so skúšobnou stanicou ÚKSÚP v Želiezovciach zorganizovali začiatkom septembra deň poľa kukurice, na ktorom sa odprezentovalo 66 hybridov s FAO 290 – 570 od 15-tich osivárskych a distribučných spoločností. Prítomných v úvode privítal riaditeľ RPPK Levice Ing. Radoslav Beluš, v krátkosti zhodnotil pestovateľskú sezónu v regióne a zároveň poďakoval PD Pohronský Ruskov za výbornú…

Pretrvávajúci nízky dopyt po zemiakoch

Združenie výrobcov zemiakov zo severo-západnej Európy informovalo o prvých odhadoch úrod pre sezónu 2020.  Očakáva sa, že európska produkcia zemiakov (Belgicko, Nemecko, Francúzsko, Holandsko a Veľká Británia) bude predstavovať 27, 9 miliónov ton, čo znamená medziročný nárast produkcie o 3,8 % v porovnaní s kampaňou z roku 2019 a o 6,7 % v porovnaní s päťročným priemerom. Tento nárast je odôvodnený…

Tibor Guniš požiadal ministra J. Mičovského o odvolanie

Generálny riaditeľ Pôdohospodárskej platobnej agentúry (PPA) Tibor Guniš požiadal ministra pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Jána Mičovského o odvolanie z funkcie generálneho riaditeľa zo zdravotných, osobných a rodinných dôvodov.  „Generálny riaditeľ PPA Tibor Guniš je statočný a odborne zdatný človek, ktorého profesionálne vlastnosti si Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR (MPRV SR), ako aj ja osobne, veľmi cení. Chápem, že úlohy, ktorým…