Optitech 2022

Firma Syngenta Slovensko svoju najväčšiu poľnú prezentačnú akciu pre pestovateľov presunula po pätnástich ročníkoch na nové miesto konania. Svoje demonštračné pokusy tentokrát pripravila na strednom Slovensku. Partiu partnerov podujatia tento…

 Nový generálny riaditeľ NPPC

Minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky Samuel Vlčan dnes vymenoval a uviedol do funkcie nového generálneho riaditeľa Národného poľnohospodárskeho a potravinárskeho centra (NPPC) Martina Polovku. „Želám pánovi Polovkovi veľa síl a pozitívnej energie pri vedení významnej agrorezortnej…

Ochrana slnečnice

Slnečnica tvorí súkvetia, ešte sú uzavreté, ale už obsypané voškou slamihovou. Choroby sa zatiaľ neprejavujú, ale pri teplote a vlhku treba porasty v lokalitách, kde býva pravidelný výskyt, chrániť. Pristupujte k ochrane slnečnice zodpovedne…

Deň poľa obilnín Sagrop

Začiatok júna patril už tradičnému podujatiu, ktoré zorganizovala na svojom pokusnom poli medzi Šaľou-Večou a Trnovcom nad Váhom spoločnosť Sagrop. V predchádzajúcich rokoch mali pestovatelia možnosť prezrieť si ponuku odrôd pšenice ozimnej…