Prehľad podpôr poskytnutých PPA v roku 2020

Administrovanie podpôr Pôdohospodárskou platobnou agentúrou (PPA) v roku 2020 bolo ovplyvňované viacerými rizikovými faktormi, najmä pandemickou situáciou, udelením skúšobnej lehoty na akreditáciu a viacerými personálnymi zmenami vo vedení organizácie. Napriek všetkým týmto okolnostiam si organizácia splnila svoje úlohy v roku 2020 v plnom rozsahu. V roku 2020 (k 14.decembru 2020) vyplatila PPA poľnohospodárom na všetkých podporách celkovo 674 598 154,52 EUR,…

Na Slovensku zaistili od roku 2018 vyše 5 tisíc litrov ilegálnych prípravkov na ochranu rastlín

Kriminálny úrad Finančnej správy (KÚFS) za odbornej podpory Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR (MPRV SR) a v súčinnosti fytoinšpektorov Ústredného kontrolného a skúšobného ústavu poľnohospodárskeho v Bratislave (ÚKSÚP) odhalili spolu od roku 2018 a vyšetrovali niekoľko prípadov týkajúcich sa nezákonného dovozu prípravkov na ochranu rastlín. Agrorezort varuje pred kúpou takýchto výrobkov a radí, čo robiť pri podozrivých ponukách na trhu.…

Výskyt mykotoxínov v pšenici

Deoxynivalenol (DON) patrí k najrozšírenejším mykotoxínom na svete. Jeho výskyt v zrne je spojený s napadnutím fuzariózami.  V pšenici však boli detekované aj ďalšie mykotoxíny a sekundárne metabolity produkované hubami z rodu fusarium. Trojročné poľné pokusy, ktorých cieľom bolo zistiť výskyt mykotoxínov v zrne pšenice pri rôznych pestovateľských technológiách boli realizované na severe Talianska. Boli porovnávané 4 rôzne spôsoby pestovania s rôznou…

Posúdenie vplyvu medziriadkovej vzdialenosti na úrody sóje

Keďže v predchádzajúcich štúdiách v USA bol dopad zúženia medziriadkových vzdialeností na úrodu sóje nepreukazný,  rozhodli sa vedci preskúmať tento problém v širšom meradle. Ako zdroj údajov poslúžilo 4879 pokusných lokalít naprieč celou oblasťou pestovania sóje v USA. Experimentálne údaje o skúšobných pokusoch tak pochádzajú z troch geografických oblastí USA: južnej, centrálnej a severnej. Boli…

Agorezort zainvestuje 21 miliónov EUR do rozvoja slovenských fariem

Pôdohospodárska platobná agentúra (PPA) zverejnila výzvu na podporu investícií do poľnohospodárskych podnikov. Podpora sa týka špeciálnej rastlinnej výroby, citlivých plodín a živočíšnej výroby. Agrorezort na tieto investície vyčlenil 21 miliónov EUR, ktorých cieľom je zvýšiť celkovú výkonnosť a udržateľnosť poľnohospodárskeho podniku. Poľnohospodári si môžu podať žiadosť výlučne elektronicky a to od 01.03.2021 do 31.03.2021. PPA…

Rozdielne uvoľňovanie dusíka z medziplodín

Nová štúdia hodnotí rýchlosť uvoľňovania živín po likvidácii porastu z dvoch rôznych medziplodín. Výskumníci z Centra poľnohospodárskeho výskumu v Carbondale v štáte Illinois sa zamerali najmä na uvoľňovanie dusíka, ktorého straty majú najväčší vplyv na životné prostredie. Vika huňatá a raž sú dve z najbežnejšie používaných medziplodín na americkom stredozápade. Vedci zistili, že vika a…

Kto všetko sa živí poľnohospodárstvom a aký je priemerný farmár v SR?

Štatistický úrad SR oslovuje 34-tisíc fariem, vrátane malých roľníkov a domácností, aby získal unikátne informácie o agrárnom sektore. Štatistický úrad SR realizuje zber dát pre veľký Poľnohospodársky cenzus fariem 2020, ktorého cieľom je podrobne zmonitorovať stav slovenského poľnohospodárstva. Do osobitného zisťovania, ktoré sa realizuje v celej EÚ bolo na základe analýzy rôznych evidencií zaradených približne…

V Maďarsku pripravujú studňovú amnestiu

Vláda v Maďarsku vyhlásila novelu vodohospodárskeho zákona, ktorá upravuje legalizáciu nelegálne zriadených studní využívaných na poľnohospodárske účely. Minister poľnohospodárstva István Nagy vo svojom vyjadrení uviedol, že v ostatných rokoch boli v Maďarsku vybudované desaťtisíce studní na nelegálne zavlažovanie, keďže registrácia týchto vrtov bola komplikovaná a drahá. Návrh to má zmeniť,  zodpovedať za to má Riadiaci orgán pre zavlažovanie, poľnohospodárske…

Verejná konzultácia k stratégii SPP

Zástupcovia Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR (MPRV SR) zorganizovali verejnú konzultáciu k príprave Strategického plánu 2023-2027 s kľúčovými aktérmi v pôdohospodárstve. Pre protipandemické opatrenia sa toto stretnutie uskutočnilo vo virtuálnom priestore. Takmer 40 účastníkov z rezortu pôdohospodárstva, životného prostredia, Štátnej ochrany prírody, Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory, Vidieckej platformy, Potravinárskej komory Slovenska, Agrárnej komory, Združenia mladých farmárov, Národného lesníckeho centra,…

Emisie CO2 z pôdy stúpajú s otepľovaním

Ako dramatický dôsledok globálneho nárastu teploty sa očakáva po rozmrznutí severských pôd permafrostu obrovské uvoľnenie CO2. Vedci z Anglickej univerzity v Exeteri však oznámili, že z aj z pôd v miernych klimatických oblastiach, môžu unikať obrovské množstvá skleníkových plynov. V metrovej vrstve ornej pôdy v celom Nemecku sa údajne viaže až 2,5 miliardy ton uhlíka, tvoriaceho štruktúry humusu. Ten sa uvoľňuje…