Choroby repky ozimnej

Občasné prehánky môžu podporiť šírenie a rozvoj hubových ochorení na repke. V autorizácii fungicídov nastali niektoré zmeny, pribudli nové prípravky. Skleróciá bielej hniloby (Sclerotinia sclerotiorum) na povrchu pôdy, kde zostali z predchádzajúcich rokov po…