Podpora prezimovania repky

Na zvýšenie zimuvzdornosti repky ozimnej sú určené morforegulačné prípravky s účinnou látkou chlormequat, chlormequat-chloride, mepiquat, prípadne s podporou metconazole. Retacel Extra s účinnou látkou chlormequat patrí medzi kvartérne amóniové soli, ktoré pôsobia…

Choroby repky ozimnej

Občasné prehánky môžu podporiť šírenie a rozvoj hubových ochorení na repke. V autorizácii fungicídov nastali niektoré zmeny, pribudli nové prípravky. Skleróciá bielej hniloby (Sclerotinia sclerotiorum) na povrchu pôdy, kde zostali z predchádzajúcich rokov po…