Šešuľoví škodcovia na repke

Aplikácia proti šešuľovým škodcom repky a proti škodcom v čase kvitnutia plodín je možná len v mimoletovom čase včiel v neskorších večerných hodinách! Pre minimalizáciu rizika poškodenia včiel zabráňte kontaktu včiel s ošetrenou kultúrou po dobu aspoň 12 hodín!   Krytonos šešuľový Tiež dôrazne upozorňujem, aby ste ošetrovali porasty, na ktorých sa škodcovia nachádzajú v kritickom množstve. Platí to najmä na krytonosa…

Ošetrenie repky fungicídmi počas kvitnutia

Počasie je tento rok veľmi premenlivé, čo však nevylučuje napadnutie repky chorobami v čase kvitnutia. Každoročne sa mení spektrum povolených fungicídov, pribúdajú alebo končia účinné látky. Znovu upozorňujem na ich použitie len v odôvodnených prípadoch. Všetky tieto fungicídy sa totiž vyznačujú značnou toxicitou na ľudský organizmus, spôsobujú genetické poruchy, alergické reakcie alebo sú jedovaté pre vodné organizmy.…

Blyskáčik na repke

Tento rok sú teploty veľmi rozkolísané, a preto je aj ťažké predpovedať kvitnutie repky a signalizovať ošetrenie proti škodcom. Čim rýchlejšie repka rozkvitne, tým kratšie bude poškodzovať puky chrobák blyskáčik repkový (Meligethes aeneus). V posledných rokoch sa ukazuje, že zásah proti tomuto škodcovi pre krátkosť času jeho škodlivosti nie je nutný. Pri použití insekticídov sa preto riaďte podľa jeho…

Fómová hniloba a pleseň kapustová na repke

Chladné počasie zabrzdilo rast repky, dažde na prelome 10. a 11. týždňa môžu spôsobiť sekundárnu infekciu fómovou hnilobou, prípadne plesňou kapustovou.   Fómová hniloba repky Už na jeseň mohla napadnúť repku fómová hniloba Leptosphaeria maculans (anamorfa – Phoma lingam), hubové ochorenie typické pre kapustovité rastliny. Prejavuje sa nepravidelnými bledými škvrnami posiatymi čiernymi bodkami pykníd na listoch aj stonkách…

Regenerácia a regulácia repky ozimnej

Repky sú ešte v štádiu listovej ružice, mnohé porasty sú už aj prihnojené a niektoré potrebujú aj podporu. Stimulácia repky začína jej predlžovacím rastom. Počasie je v tomto období nestabilné, teploty kolíšu, preto treba posudzovať každý porast jednotlivo a prispôsobiť sa vývoju repky a počasiu.   Klasické morforegulačné prípravky sú Atonik a Asahi SL. Sú to stimulátory rastlín, ktorých účinnými látkami sú aromatické…

Stonkové krytonosy na repke

Počasie skočilo z mrazov na vysoké denné teploty okolo 12 °C a na porastoch repky sa ojedinele začal objavovať krytonos štvorzubý. Teploty však znovu klesnú, to znamená, že ošetrenie bude aktuálne až po novom oteplení na požadovanú teplotu, čo je predpovedané na 11. týždeň.   Krytonos štvorzubý (Ceutorhynchus quadridens) je menší ako repkový, 2,5 – 3,5 mm, na…

Morenie osiva jarných olejnín

Jarné olejniny: repka jarná, slnečnica, mak, ľan a sója sú pri vzchádzaní ohrozené množstvom hubových patogénov nachádzajúcich sa v pôde. V tomto roku nastali zmeny vo fungicídnom morení a pribudlo morenie proti škodcom vzchádzajúcich rastlín.   Okrem morenia osiva olejnín platia všeobecné zásady prevencie chorôb: vhodná predplodina, odstup pestovania na tom istom pozemku, rešpektovanie pôdnych a poveternostných požiadaviek plodín, odstraňovanie…

Vplyv klímy na zmenu dominancie chorôb slnečnice

V nadväznosti na teplotnú zmenu klímy a pomeru teploty ku zrážkam došlo v ostatných 20 rokoch k výraznej zmene v dominancii chorôb slnečnice (ale aj iných plodín). Táto zmena by mala byť dôvodom k niektorým zmenám v technológii pestovania plodín. Otepľovanie prostredia má za následok rozširovanie tzv. „teplomilných“ chorôb a škodcov z južných oblastí smerom na sever. Súčasne dochádza taktiež k zmene výskytu a doby infekcie…

Použitie biopreparátov proti hubovým chorobám maku

Mak je plodina, ktorá je veľmi citlivá na podmienky prostredia. Veľmi rizikovým obdobím pre mak je obdobie vzchádzania. Vtedy, najmä na utužených, málo prevzdušnených a zamokrených pôdach, môžu byť rastliny napadnuté patogénmi prenosnými osivom alebo pôdou.  Na koreňových a kŕčkových chorobách sa podieľa väčšinou komplex pôdnych patogénov, ako sú huby Rhizoctonia solani, Pythium ultimum, Fusarium spp., Dendryphion alebo…

Ekologické pestovanie sóje v Srbsku

Význam sóje fazuľovej (Glycine max. (L.) Mer.) spočíva hlavne v mimoriadne priaznivom chemickom zložení semien. Semeno obsahuje okolo 40 % bielkovín a 20 % oleja výbornej kvality. Sójové semená majú vysokú výživovú hodnotu a zohrávajú dôležité miesto v racionálnej výžive ľudí. Sója fazuľová môže byť relatívne ľahko pestovaná v ekologickom systéme hospodárenia z dôvodu mnohých…