Morenie osiva jarných olejnín

Jarné olejniny: repka jarná, slnečnica, mak, ľan a sója sú pri vzchádzaní ohrozené množstvom hubových patogénov nachádzajúcich sa v pôde. V tomto roku nastali zmeny vo fungicídnom morení a pribudlo morenie proti škodcom vzchádzajúcich rastlín.   Okrem morenia osiva olejnín platia všeobecné zásady prevencie chorôb: vhodná predplodina, odstup pestovania na tom istom pozemku, rešpektovanie pôdnych a poveternostných požiadaviek plodín, odstraňovanie…

Vplyv klímy na zmenu dominancie chorôb slnečnice

V nadväznosti na teplotnú zmenu klímy a pomeru teploty ku zrážkam došlo v ostatných 20 rokoch k výraznej zmene v dominancii chorôb slnečnice (ale aj iných plodín). Táto zmena by mala byť dôvodom k niektorým zmenám v technológii pestovania plodín. Otepľovanie prostredia má za následok rozširovanie tzv. „teplomilných“ chorôb a škodcov z južných oblastí smerom na sever. Súčasne dochádza taktiež k zmene výskytu a doby infekcie…

Použitie biopreparátov proti hubovým chorobám maku

Mak je plodina, ktorá je veľmi citlivá na podmienky prostredia. Veľmi rizikovým obdobím pre mak je obdobie vzchádzania. Vtedy, najmä na utužených, málo prevzdušnených a zamokrených pôdach, môžu byť rastliny napadnuté patogénmi prenosnými osivom alebo pôdou.  Na koreňových a kŕčkových chorobách sa podieľa väčšinou komplex pôdnych patogénov, ako sú huby Rhizoctonia solani, Pythium ultimum, Fusarium spp., Dendryphion alebo…

Ekologické pestovanie sóje v Srbsku

Význam sóje fazuľovej (Glycine max. (L.) Mer.) spočíva hlavne v mimoriadne priaznivom chemickom zložení semien. Semeno obsahuje okolo 40 % bielkovín a 20 % oleja výbornej kvality. Sójové semená majú vysokú výživovú hodnotu a zohrávajú dôležité miesto v racionálnej výžive ľudí. Sója fazuľová môže byť relatívne ľahko pestovaná v ekologickom systéme hospodárenia z dôvodu mnohých…

Mak – pestovanie, ochrana a odrody

Pri pestovaní maku je základom veľkovýrobnej produkcie vytvorenie porastu s optimálnymi parametrami. To vyžaduje včasnú sejbu, hustotu 70 až 100 rastlín na 1 m2, dobré ošetrenie proti burinám, škodcom a chorobám a zabezpečenie dostatočnej výživy na dosiahnutie kvalitnej a vysokej úrody.   Veľmi dôležitým faktorom je odroda so svojimi morfologickými a fyziologickými vlastnosťami, jej kvantitatívna a  kvalitatívna schopnosť tvorby úrody,…

Posúdenie vplyvu medziriadkovej vzdialenosti na úrody sóje

Keďže v predchádzajúcich štúdiách v USA bol dopad zúženia medziriadkových vzdialeností na úrodu sóje nepreukazný,  rozhodli sa vedci preskúmať tento problém v širšom meradle. Ako zdroj údajov poslúžilo 4879 pokusných lokalít naprieč celou oblasťou pestovania sóje v USA. Experimentálne údaje o skúšobných pokusoch tak pochádzajú z troch geografických oblastí USA: južnej, centrálnej a severnej. Boli…

Vírusové choroby repky

V ostatných rokoch sa významne zvýšil počet niekoľkých druhov škodcov v jesennom období. Prispel k tomu mierny priebeh niekoľkých zím po sebe, ako aj výkyvy počasie po dobu vegetácie ozimnej repky olejky v predzimnom období, predovšetkým dlhšie obdobia sucha. Situáciu ešte zhoršuje zákaz používania moridiel na báze neonikotínoidov. Ani ich používanie by však nedokázalo zabrániť všetkým škodám spôsobovaným škodcami,…

Digestát vo výžive a hnojení repky

Digestát je definovaný ako organické hnojivo, ktoré vzniká anaeróbnou fermentáciou pri výrobe biolplynu. Je to hnojivo so (super) rýchlo sa uvoľňujúcim dusíkom. Pomer C : N je nižší ako 10. Svojimi vlastnosťami sa značne približuje vlastnostiam kombinovaných minerálnych hnojív. Jeho vlastnosti sú predovšetkým ovplyvnené už v bioplynovej stanici (BPS) použitou surovinou. V SRN je to prevažne hnojovica…

Príprava slnečnice na zber

Zber slnečnice je sťažený jej vzrastom a postupným dozrievaním. Desikácia slnečnice už nie je povolená. Možné je iba použitie glyfosátov na likvidáciu prerastených burín v porastoch slnečnice. Na uľahčenie zberu v slnečnici je autorizované množstvo glyfosátov. Aplikujú sa vtedy, ak porasty slnečnice prerástli buriny, ktoré by sťažili alebo znemožnili zber. Na zabezpečenie uschnutia burín, ktoré majú pred zberom…

Caryx® – Voľba číslo jedna v regulácii a ochrane repky

Caryx® od BASF je najviac používaným riešením pre jesenné ošetrenie a morforeguláciu repky na Slovensku. Obsahuje dve optimálne vyvážené účinné látky metconazole a mepiquat-chlorid, ktoré zabezpečujú dokonalé zastavenie apikálnej dominancie, súčasne podporujú vznik púčikov výnosotvorných vetiev, zosilňujú koreňový kŕčok a napomáhajú zvyšovať objem koreňovej hmoty. Tento článok vám odpovie na otázku, prečo je Caryx® prvou…