Ochrana vzchádzajúcej repky ozimnej

Vzchádzajúca repka môže byť ohrozená okrem škodcov aj chorobami prenosnými pôdou alebo z napadnutých zvyškov rastlín. Daždivé počasie po sejbe repky môže spôsobiť padanie klíčiacich rastlín. Toto ochorenie je vyvolané množstvom pôdnych patogénov, z nich sú najrozšírenejšie Olpidium brassicae, Pythium debaryanum a Rizoctonia solani. Vhodným prostredím pre ich rozvoj je chlad a dážď, vyššia hustota porastu a nedostatok svetla. Vzchádzajúce rastlinky sú zaškrcované a hynú.…

Vplyv hustoty porastov na výskyt chorôb repky

V posledných rokoch patria biela hniloba a verticíliové vädnutie rastlín k najrozšírenejším hubovým chorobám v porastoch repky ozimnej na Slovensku. Bielu hnilobu spôsobuje patogén Sclerotinia sclerotiorum, ktorý prežíva v pôde skleróciami, z ktorých môže vyrásť mycélium a infikovať korene, prípadne spodnú časť stonky rastlín repky.   Tento typ tzv. myceliárnej infekcie je v porastoch ozimných repiek zriedkavý, ale ak sa vyskytne, spôsobuje…