Ako regulovať ramuláriovú škvrnitosť v jačmeni

Zákaz používania účinnej látky chorthalonil nastoľuje otázku, ako môžu nemeckí pestovatelia jačmeňa zabezpečiť v budúcnosti ochranu pred patogénom Ramularia collo-cygni. Ten sa v ostatných rokoch stal najnebezpečnejším ochorením jačmeňa, a to najmä v južných pestovateľských oblastiach Nemecka. V súčasnosti schválené účinné látky neposkytujú dostatočnú ochranu. Jedinou látkou s dobrou účinnosťou proti Ramularii je folpet. Na…

Rekordné plochy sóje v Rakúsku

Pokiaľ ide o pestovanie sóje v roku 2021, organizácia AMA hlási nový rekord: 75 600 hektárov. To znamená, že výmera tejto plodiny sa v porovnaní s rokom 2020 zvýšila o 10 %, čo je veľký krok smerom k nezávislosti na dovoze bielkovín. Aj keď je v súčasnosti veľká konkurencia medzi letnými plodinami – plocha repy cukrovej sa v…

Odborná polemika na tému: Zdroje mikroelementov a potreby rastlín

Mikroelementy v rastlinách tvoria súčasť enzymatických systémov, kde sa podieľajú na metabolickej a biosyntetickej činnosti rastlinných orgánov. Preto sú mikroelementy pre rastliny nenahraditeľné (esenciálne). Ich činnosť je porovnávaná s činnosťou vitamínov u živočíchov.  Čiastočne analogickú úlohu plnia aj makroprvky Mg, Ca a čiastočne draslík. Rozdiely sú v tom, že mikroelementy sú potrebné v 100 až 10 000 násobne menšom množstve ako makroprvky. Pri…

Jozef Kiss: „nulová tolerancia korupcie je moja priorita“

Pôdohospodárska platobná agentúra (PPA) prijala opatrenia, ktoré garantujú nulovú toleranciu korupcie. V súčasnosti je v agentúre štandardom transparentný proces spracovávania žiadostí, krížové kontroly a overovanie údajov, ktoré majú zabrániť korupcii v akejkoľvek forme (priamej či nepriamej) vrátane úplatkárstva či vydierania, alebo nežiadúceho angažovania sa zamestnanca PPA v procese spracovania žiadostí.  Kontrolné mechanizmy a nástroje boja proti korupcii a protispoločenskej činnosti sú nastavené…

Odborná polemika na tému: Mikroelementy v pôde a v rastline

Koncentrácia mikroelementov v pôde a v rastline je daná ich obsahom v pôde a intenzitou hnojenia mikroživinami. Na Slovensku najväčší rozsah plôch orných pôd, vyznačujúcich sa deficitom, pripadá na bór (46,19 %), molybdén (46,26 %) a zinok (34,48 %). V prípade medi iba 12,07 % a mangánu 8,43 % plôch vykazuje deficit. Prístupnosť mikroelementov z pôdnych zdrojov je závislá od pH, pôdnej organickej hmoty,…

Listová výživa a stimulácia jačmeňa jarného

Listové prípravky sú až na malé výnimky aplikované v kvapalnej forme a skoro vždy sa ich snažíme kombinovať s nejakým ďalším postrekom, aby sa znížili náklady na aplikáciu. Nosný termín postrekov je na jar, keď už rastlinu opúšťa zimný stres a začína viditeľne vegetovať. V našich podmienkach je to pri oziminách od konca marca do konca apríla, pri…

Jozef Kiss: Spracovali sme o 14-tisíc žiadostí o priamu platbu viac ako v minulom roku

Pôdohospodárska platobná agentúra (PPA) zaslala k dnešnému dňu 15 662 rozhodnutí k žiadostiam o jednotnú platbu na plochu v rámci priamych platieb poľnohospodárom (JŽ), čo je 88 % zo všetkých žiadostí.  PPA vyplatila už 357,9 miliónov EUR z objemu 505 miliónov EUR, čo je o 1,71 % viac ako k rovnakému obdobiu v minulom roku.  Generálny riaditeľ Jozef Kiss: „Keď…

Spustili sme výzvu na projekty pre potravinárov v hodnote 170 miliónov eur

Prostriedky z výzvy na podporu investícií pomôžu všetkým – malým, stredným aj veľkým potravinárskym podnikom. Zapojiť sa môžu aj spracovatelia poľnohospodárskej prvovýroby. Pomoc je rozdelená do siedmich oblastí;  mäsopriemysel, pekárenský a cukrovinkársky priemysel, mliekarenský priemysel, konzervárenský a mraziarenský priemysel, cukrovarnícky a tukový priemysel, priemysel pre výrobu kŕmnych zmesí a priemysel výroby piva, vína, liehu a nealkoholických nápojov. Žiadatelia budú môcť…

Bioochrana zajtrajška bude založená na lipopeptidoch

Program Interreg V FWVL Smartbiocontrol (2016-2021) spája 26 francúzsko-belgických partnerov a 100 výskumníkov pracujúcich na vývoji nových produktov na biologickú ochranu rastlín.  Už viac ako dvadsať rokov vzbudzujú biopesticídy záujem u výskumníkov. Testujú potenciál baktérií, najmä Bacillus a Pseudomonas, ktoré produkujú lipopeptidy. Tie, tvorené mastnými kyselinami naviazanými na reťazec aminokyselín, majú schopnosť znižovať výskyt patogénov buď ich priamou inhibíciou, alebo posilňovaním imunitného…

Odborná polemika na tému: Hnojenie organickými hospodárskymi hnojivami

Organické hnojivá vykazujú nezastupiteľnú funkciu ako zdroj minerálnych živín (najmä N a K), organických látok pre formovanie organickej hmoty (humusu), pôdnej štruktúry a zdroj uhlíka pre pôdne mikroorganizmy a čiastočne i rastliny. Okrem maštaľného hnoja, močovky, hnojovice (tekutý hnoj), kompostu a zeleného hnojenia, pozberové zvyšky rastlín (koreňová biomasa, ale aj nadzemná biomasa) predstavuje hodnotný zdroj organických látok, ktoré v…