Rozhodujúca časť roka pre poľnohospodárov je v plnom prúde

Včas pozbierať úrodu, včas zasiať novú a čo najviac zachytiť zimnú vlahu pre budúcu úrodu – aj o tom sú momentálne práce na poliach. Poľnohospodári zbierajú jesenné plodiny, ošetrujú pôdu a popritom ešte zakladajú aj budúcoročnú úrodu: tradične rozhodujúca časť roka je v plnom prúde. Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora bude zisťovať stav prác na poliach vo všetkých regiónoch Slovenska.…

Revolučná zmena manažmentu vody v krajine

Dlhé roky slúžiace odvodňovacie sústavy v poľnohospodárskej krajine získavajú novú funkciu. Budú zvyšovať zásoby vody pre poľnohospodárov. Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR (MPRV SR) spolu so štátnym podnikom Hydromeliorácie spúšťa projekt adaptácie odvodňovacích kanálov na dĺžke 267 km v odvodňovacích sústavách. Na tento projekt bude vyčlenená suma 30 miliónov €, vrátane projekčných nákladov, ktorá vzišla z procesu verejného…

Pôdohospodárska platobná agentúra úspešne obhájila akreditáciu

Pôdohospodárska platobná agentúra (PPA) úspešne obhájila akreditáciu a splnila všetky požiadavky na plnohodnotné poskytovanie podpôr poľnohospodárom. Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR (MPRV SR) potvrdilo, že pod vedením generálneho riaditeľa Jozefa Kissa boli splnené všetky podmienky a PPA sa môže zaradiť medzi rešpektované európske inštitúcie podobného zamerania. Minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Samuel Vlčan je s výsledkom spokojný: „Som rád,…

Projekt ViVe_Beet: Molekuly RNA špecificky chránia cukrovú repu pred škodcami

Na zaistenie adekvátnej úrody musí byť repa cukrová počas vegetačného obdobia chránená proti rôznym škodlivým patogénom. Patria sem aj vošky, ktoré sa zdajú byť neškodné, ale môžu prenášať vírusové ochorenia, najmä vírusovú žltačku repy. V novom spoločnom projekte ViVe_Beet, koordinovanom Inštitútom Juliusa Kühna (JKI), je vyvíjaný postrek špecifickou molekulou RNA na selektívnu kontrolu vošiek prenášajúcich…

Odborná polemika na tému: Fyzikálno-chemické vlastnosti pôdy a príjem živín

Živiny prítomné v pôde a najmä v pôdnom roztoku vo forme iónov a molekúl podliehajú vzájomnej interakcii, ale aj reakcii s koloidmi pôdneho sorpčného komplexu, čo určuje ich mobilitu a rozhoduje o prístupnosti pre rastliny. Medzi najreaktívnejšie živiny patria anióny kyseliny trihydrogénfosforečnej, preto nadbytok fosforu negatívne vplýva na príjem prakticky všetkých katiónov, ale i naopak prebytok katiónov najmä Ca, Mg, Fe,…

Veľká Británia uvoľňuje reguláciu geneticky modifikovaných plodín

Vláda vo Veľkej Británii schválila vyhlásenie o nových plánoch „odomknúť silu úpravy génov“. Spojené kráľovstvo je v súčasnosti zosúladené s rámcom EÚ pre technológie úpravy génov, pretože organizmy vyrobené týmito technikami sú klasifikované ako geneticky modifikované organizmy (GMO). Toto rozhodnutie otvoriť svoje brány úprave génov alebo novým genómovým technikám  (NGT), ako ich EÚ nedávno označila, je skutočnou zmenou hry…

Tohtoročná úroda cukrovej repy, zemiakov a najmä slnečnice bude vyššia ako vlani, kukurice bude menej aj keď jej zasiali viac

Tretí odhad očakávanej úrody v roku 2021 potvrdil pri všetkých jesenných plodinách s výnimkou zemiakov nižší výnos z hektára v porovnaní s päťročným priemerom. Zemianky by mali dosiahnuť najvyššiu rentabilitu z hektára za posledných 20 rokov. Úroda kukurice na zrno by mala byť tento rok o 7,3 % nižšia ako pred rokom, aj keď osiata plocha touto plodinou sa medziročne…

Odborná polemika na tému: Dynamika tvorby škrobu a bielkovín

Maximum rýchlosti tvorby biomasy a akumulácie dusíka pripadá na fázu steblovania a kvitnutia. Rozdiely v rýchlosti tvorby biomasy vegetačnej hmoty počas vegetácie sú významne závislé od stavu výživy dusíkom (od 0 do 150 kg/ha N), ktoré oscilujú v rozsahu 170 – 340 %. Naproti tomu rýchlosť akumulácie dusíka sa pohybuje v rozpätí od 290 do 830 % s maximom vo…