Deň cukrovej repy

V polovici augusta sa v Seliciach pri Šali uskutočnil Deň cukrovej repy pod záštitou spoločnosti Slovenské Cukrovary, s.r.o. Na políčkach bolo vysiatych 29 odrôd repy cukrovej od 4 osivárskych spoločností. Pestovatelia mali…

Ošetrenie strniska

Posledné agronomické opatrenie na pozberaných plochách obilnín, strukovín a repky je likvidácia burín. Znovu upozorňujem, že používanie glyfosátu ako totálneho herbicídu prináša zdravotné riziká. WHO (Svetová zdravotnícka organizácia) upozornila, že glyfosát…