Choroby kukurice

Porasty kukurice kvitnú. Tento rok  sú nevyrovnané, slabé, lokálne je silný výskyt kukuričiara. Poškodenie môže byť vstupnou bránou pre choroby. Prašnú sneť kukuričnú nie je možné potlačiť postrekmi, na jej zneškodnenie slúži morenie osiva. Uvádzam choroby, ktoré je možné zvládnuť aplikáciou foliárnych fungicídov.   Hrdza kukuričná (Puccinia sorgi) je významná v najteplejších oblastiach Slovenska. Napáda najmä porasty kukurice…

Odborná polemika na tému: Fyzikálno-chemická podstata akumulácie živín v hnojivách a rastlinách

Krátka, ale aktuálna poznámka k spôsobom aplikácie živín do pôdy a do rastlín Obsah živín a aditívnych látok v hnojive, ich vzájomné pomery, vplývajú na interakciu atómov a iónov v pôdnom roztoku. To sa bezprostredne prejavuje na režime výživy pestovaných plodín. Medzi významné interakčné zmeny patrí vplyv pH pôdneho roztoku, antagonizmus iónov (katiónov a aniónov), sorpčné vlastnosti pôdy, koncentračné gradienty živín a tým i mobilita živín…