Poľnohospodári sa bez spoľahlivých dodávateľov tovarov a služieb nezaobídu. Postupne vám budeme niektoré z týchto firiem predstavovať.

AGROTRIP, s.r.o.

Firma Agrotrip sa špecializuje hlavne na služby spojené so zberom a spracovaním krmovín. Snažia sa však sledovať aj iné, moderné technologické trendy, ktoré sa v poľnohospodárskej technike objavia a zaraďujú ich do svojej ponuky.

Anja
SPOLU S VAMI

Firmu Anja založil v roku 1991 Ing. Andrej Jankuliak. Vtedy pomáhala poľnohospodárom s umiestnením niektorých menej pestovaných plodín na trhoch západnej Európy. Dnes je to obchodná spoločnosť, ktorá poskytuje pre poľnohospodárov širokú paletu služieb od dodávok vstupov až po výkup agrokomodít.