Poľnohospodári sa bez spoľahlivých dodávateľov tovarov a služieb nezaobídu. Postupne vám budeme niektoré z týchto firiem predstavovať.

Anja
SPOLU S VAMI

Firmu Anja založil v roku 1991 Ing. Andrej Jankuliak. Vtedy pomáhala poľnohospodárom s umiestnením niektorých menej pestovaných plodín na trhoch západnej Európy. Dnes je to obchodná spoločnosť, ktorá poskytuje pre poľnohospodárov širokú paletu služieb od dodávok vstupov až po výkup agrokomodít.