Naše pole®
odborný mesačník pre pestovateľov poľných plodín

Už od roku 1997 je pomocníkom a zdrojom informácií pre všetkých profesionálov pôsobiacich v oblasti agronomickej výroby. Nájdete v ňom informácie o príprave pôdy, ochrane, výžive a odrodách všetkých najpestovanejších druhoch poľných plodín, vrátane zeleniny, ako aj starostlivosti o trvalé trávne porasty.

Okrem cenných odborných vedomosti obsahuje aj reportáže a pestovateľské skúsenosti od vašich kolegov zo Slovenska a zahraničia. Obohatením každého čísla je monotematická príloha, v ktorej dostal čitateľ zhutnené informácie o konkrétnej problematike, napríklad: listové hnojivá, herbicídna ochrana, pestovanie kukurice a repky, moderné technológie v poľnohospodárstve, pestovanie energetických plodín atď.
Všetci predplatitelia dostávajú ako bonus časopis AGROMAGAZÍN, mesačník o ekonomike a financiách v agrosektore.

Objednajte si predplatné časopisu Naše pole

DIGITÁLNE PREDPLATNÉ

26,90 €

K digitálnemu predplatnému navyše získate:

  • Tabuľky povolených pesticídov do najpestovanejších plodín
  • Ročenku NAJ – tabuľkový prehľad najlepších pestovateľov a chovateľov

TLAČENÉ PREDPLATNÉ

36,90 €

K tlačenému predplatnému navyše získate:

  • Agromagazín – časopis o ekonomike a financiách v agrosektore
  • Tabuľky povolených pesticídov do najpestovanejších plodín
  • Ročenku NAJ – tabuľkový prehľad najlepších pestovateľov a chovateľov
  • Nástenný kalendár pre agronómov

VYDAVATEĽ:

Naše pole, s.r.o.

Hlohovecká 2

951 41 Lužianky

tel./fax: +421 37 7784 070

e-mail: [email protected]

ŠÉFREDAKTOR:

Ing. Pavel Zubal

e-mail pre posielanie odborných článkov: [email protected]

REDAKČNÁ RADA:

Predseda:

Ing. Pavol Hauptvogel, PhD.

Členovia:

Ing. Andrej Adamovič

doc. Ing. Jana Galambošová, PhD.

Ing. Ľuba Gašparová

prof. Ing. Kamil Hudec, PhD.

prof. Ing. Peter Kováčik, CSc.

prof. Ing. Vladimír Pačuta

doc. Ing. Tibor Roháčik, CSc.

Ing. Daniela Rudá

Ing. Jana Vargová, PhD.

REDAKTOR:

Ing. Tomáš Baran

telefón: +421 905 405 995

e-mail: [email protected]

PRE – PRESS:

KURIÉR plus REKLAMA, s.r.o.

Odborárov 49

052 01 Spišská Nová Ves

telefón: +421 53 4414 058

e-mail: [email protected]

Redakcia nezodpovedá za jazykovú a obsahovú správnosť inzerátov.

ISSN 1335-2466
MK SR 2913/09

Prelistujte si vzorové číslo