Kukurica: vijačka, mora a kukuričiar

Na konci 23. a v priebehu 24. týždňa bola v celej kukuričnej oblasti dosiahnutá suma efektívnych teplôt (SET) 360 d°C (denných stupňov Celsia), ktorá signalizuje začiatok kladenia vajíčok vijačky kukuričnej (Ostrinia nubilalis). Optimálny termín pre chemický zásah – suma 550 d°C je v najteplejších oblastiach, preto je vhodné ošetrovať podľa typu zvoleného insekticídu. Vijačka kukuričná prezimuje vo zvyškoch rastlín kukurice v štádiu…

Morenie osiva kukurice

Najväčším nebezpečenstvom pre osivo kukurice sú patogény nachádzajúce sa v pôde, hlavne fuzariózy. Fuzariózy napádajú kukuricu od vzchádzania až po zber. Najskôr môžu spôsobovať hnilobu vzchádzajúcich rastlín, neskôr lámanie stebla, ale najvýraznejší prejav je po preniknutí do šúľkov, kde spôsobujú scvrkávanie zŕn, pokrytie ružovým vatovitým povlakom, sfarbenie do biela alebo ružovofialova a práchnivenie šúľkov. Zvyšky takto napadnutých rastlín…

Prehliadka kukuríc od Limagrainu

Spoločnosť Limagrain Central Europe SE v spolupráci s družstvom Agrimpex Trstice zorganizovali koncom septembra prehliadku kukuríc z ponuky LG pre nasledujúcu sezónu. Kukurica mala v tomto roku v dôsledku chladnej jari pomalší nástup. Aj tu naštartovala rast asi v polovici mája. Na družstve v Trsticiach ju kvôli nulovým zrážkam v júni museli začať zavlažovať. Záchranné koleso v podobe bohatých zrážok jej podal až mesiac…

Široké portfólio hybridov kukuríc od KWS

Spoločnosť KWS Semena, s.r.o. odštartovala svoje kukuričné dni poľa druhý septembrový týždeň. Jeden z nich sa konal už tradične aj na pozemkoch PD Kozárovce (okr. LV), kde bolo na ukážku vysiatych 14 hybridov od FAO 330 po 520, z toho 3 boli predstavené po prvýkrát. Do zrnového sortimentu pribudli KWS Almanzo (FAO 390) a Correcto (FAO 460), radiace sa…

Choroby kukurice

Porasty kukurice kvitnú. Tento rok  sú nevyrovnané, slabé, lokálne je silný výskyt kukuričiara. Poškodenie môže byť vstupnou bránou pre choroby. Prašnú sneť kukuričnú nie je možné potlačiť postrekmi, na jej zneškodnenie slúži morenie osiva. Uvádzam choroby, ktoré je možné zvládnuť aplikáciou foliárnych fungicídov.   Hrdza kukuričná (Puccinia sorgi) je významná v najteplejších oblastiach Slovenska. Napáda najmä porasty kukurice…

Kukurica: vijačka, mora a kukuričiar

Takmer v celej kukuričnej oblasti je dosiahnutá suma efektívnych teplôt (SET) 360 d°C (denných stupňov Celsia), ktorá signalizuje začiatok kladenia vajíčok vijačky kukuričnej (Ostrinia nubilalis). Optimálny termín pre chemický zásah suma 550 d°C je v najteplejších oblastiach, preto je vhodné ošetrovať podľa typu zvoleného insekticídu. Vijačka kukuričná prezimuje vo zvyškoch rastlín kukurice v štádiu húsenice, kde sa v priebehu mája a júna…

Škodcovia kukurice

Kukuričiar koreňový – škodlivosť tohto chrobáka sa prejavuje lokálne, preto pestovatelia dokážu jeho populáciu kontrolovať. Veľká časť ochrany sa venuje moreniu kukurice, prípadne použitiu pôdnych insekticídov pri sejbe. Kukuričiar koreňový je chrobák žltozelenej farby, krovky samčekov sú tmavé, dĺžka tela 4 – 6,4 mm, samička má krovky pásikavé so žltozeleným okrajom, dĺžka tela 4,2 – 6,8…

Morenie osiva kukurice

Najnebezpečnejší pôdny škodca je kukuričiar koreňový. Nebezpečenstvo tohto chrobáka s prúžkovanými žltohnedými krovkami, veľkosti 4 – 7 mm, prebieha v dvoch fázach. Prezimujú vajíčka v pôde, vyliahnuté larvy žerú na mladých korienkoch kukurice. Oslabujú jej stabilitu, čo môže viesť k poľahnutiu kukurice. Po zakuklení lariev a v priaznivých poveternostných podmienkach si kukurica odpočinie a snaží sa zdvihnúť do pôvodnej polohy, čím vytvára…

Zinok, kľúčový prvok vo výžive kukurice siatej

Z hľadiska výživy kukurice siatej mikroelementmi je známe, že kukurica veľmi dobre reaguje na hnojenie meďou a zinkom. Dobre na hnojenie bórom, molybdénom, mangánom a železom. Hnojenie inými mikroelementmi je málo efektívne. Veľkosť aplikačnej dávky závisí od zásoby daného prvku v pôde, jeho potreby na jednotku úrody a výšky plánovanej úrody. Aplikácia väčších dávok pevných…