Predpokladá sa, že cena sladovníckeho jačmeňa zostane vysoko nad 200 eurami aj v roku 2022

Analytici predpovedajú, že  ceny sladovníckeho jačmeňa nad úrovňou 200 eur sa budú pohybovať aj v roku 2022. Reflektovať na vývoj na trhu budú musieť aj slovenské sladovne. Tie v roku 2021 plánujú spotrebovať približne 390 000 ton sladovníckeho jačmeňa. „Ceny sladovníckeho jačmeňa akceptovateľnej kvality sa pohybujú od 230 € za tonu, za najvyššiu kvalitu aj viac. Medziročne ide…

Agropolitika bude mať po reforme tretí, sociálny pilier

Kompromisná dohoda o reforme Spoločnej poľnohospodárskej politiky zavádza nový sociálny rozmer agropolitiky. Agrodotácie by sa mali vyplácať už len poľnohospodárom, ktorí budú vytvárať dobré pracovné podmienky svojim zamestnancom. Spoločná poľnohospodárska politika EÚ (SPP) by po novom už nemala stáť iba na dvoch, tradičných pilieroch: priamych platbách poľnohospodárom a Programe rozvoja vidieka. Tretí pilier agropolitiky sa…

Ekonomická efektívnosť konvenčného a ekologického pestovania

Udržateľný život na zemi je podmienený harmonickým vzťahom medzi ekonomickými, environmentálnymi a sociálnymi stránkami vývoja spoločnosti.   Európskou komisiou v roku 2020 vyhlásený „Zelený plán pre Európu“ odporúča znížiť do r. 2030 používanie chemických pesticídov o 50 %, znížiť stratu živín tiež minimálne o 50 % a to tak, aby nedochádzalo k zníženiu úrodnosti pôdy. Ďalej odporúča znížiť používanie priemyselných hnojív…

Ochranári spustili petíciu, v ktorej radia Mičovskému, ako zmeniť poľnohospodárstvo

Autor: Marián Koreň Zdroj: euractiv.sk    Menej repky a pesticídov, častejšie striedanie plodín a maximálne 20 hektárové polia, to sú opatrenia, ktoré by agrorezort podľa ochranárskych združení mal zapracovať do národného strategického plánu pre poľnohospodárstvo na ďalších sedem rokov. Slovenskí ochranári vyzývajú Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka, aby sa v novom agrodotačnom období viac zameralo…

Fakty a mýty o dotáciách do poľnohospodárstva na Slovensku

V takmer každej reportáži, poprípade v rozhovoroch uverejňovaných v Našom poli, ako aj v iných médiách a pri rôznych vystúpeniach si predstavitelia poľnohospodárskych podnikov, súkromní roľníci, agronómovia, ekonómovia, ale aj politici sťažujú na nespravodlivé a diskriminujúce prideľovanie dotácií pre Slovensko. Za vinníka je väčšinou označovaný „Brusel“. Pritom je zaujímavé, že takto sa ponosujú všetci európski poľnohospodári. Aký je teda zmysel a účel dotácií?…