Ďalší krok k ochrane pôdy v Českej republike

Systém ochrany pôdy posilnili v Českej republike novou protieróznou vyhláškou. Jej cieľom je chrániť pôdu pred vodnou eróziou, ktorá ohrozuje až 60 % poľnohospodárskej pôdy. Opatrenia proti vodnej erózii navyše môžu pozitívne ovplyvňovať aj odolnosť pôdy proti veternej erózii (týka sa 14 % poľnohospodárskej pôdy). Protierózna vyhláška umožní kontrolovať a pokutovať poľnohospodárov za nešetrné hospodárenie na pôde. Je aj…

Predpokladá sa, že cena sladovníckeho jačmeňa zostane vysoko nad 200 eurami aj v roku 2022

Analytici predpovedajú, že  ceny sladovníckeho jačmeňa nad úrovňou 200 eur sa budú pohybovať aj v roku 2022. Reflektovať na vývoj na trhu budú musieť aj slovenské sladovne. Tie v roku 2021 plánujú spotrebovať približne 390 000 ton sladovníckeho jačmeňa. „Ceny sladovníckeho jačmeňa akceptovateľnej kvality sa pohybujú od 230 € za tonu, za najvyššiu kvalitu aj viac. Medziročne ide…