Skladovanie obilia

Všeobecne v boji proti škodcom v skladoch platí: udržovať v nich čistotu, merať a znižovať teplotu naskladneného obilia, znižovať vlhkosť sušením a vetraním, prípadne používať insekticídy.   V uskladnenom obilí sú najvážnejšími škodcami plocháč skladový (Oryzaephilus surinamensis), múčiar obyčajný (Tenebrio molitor) a rušník…