Problém ekologického hospodárenia sa dá koncentrovať do vzťahu úroda a kvalita verzus dusík.

Morenie osiva ozimných obilnín

Predpokladám, že osivo ozimných obilnín je už namorené a pripravené na sejbu. Výber moridiel proti bežným chorobám obilnín, ktoré sa prenášajú pôdou alebo osivom je naozaj dostačujúci a záleží od chorôb, ktoré v danej oblasti prevažujú. Prašná sneť pšeničná (Ustilago tritici) je v poraste jasne viditeľná už pred klasením žltohnedým sfarbením zástavového listu, ale najviditeľnejšia je hneď po vyklasení. Choré rastliny…

Predpokladá sa, že cena sladovníckeho jačmeňa zostane vysoko nad 200 eurami aj v roku 2022

Analytici predpovedajú, že  ceny sladovníckeho jačmeňa nad úrovňou 200 eur sa budú pohybovať aj v roku 2022. Reflektovať na vývoj na trhu budú musieť aj slovenské sladovne. Tie v roku 2021 plánujú spotrebovať približne 390 000 ton sladovníckeho jačmeňa. „Ceny sladovníckeho jačmeňa akceptovateľnej kvality sa pohybujú od 230 € za tonu, za najvyššiu kvalitu aj viac. Medziročne ide…

Odborná polemika na tému: Fenomén neznášanlivosti na lepkové bielkoviny

Celiakálne ochorenie spôsobené prítomnosťou v potrave  zásobných tzv. lepkových bielkovín obilnín sa vyskytuje u malej časti populácie ľudí. Iba 0,1 – 0,5 % stredoeurópskej populácie vykazuje manifestovanú intoleranciu (neznášanlivosť) na prítomnosť v potrave prolamínových bielkovín obilnín (pšenica, jačmeň, raž a ovos). Príčina neznášanlivosti je v prítomnosti oligopeptidových fragmentov gliadínu, hordeínu a avenínu, ktoré vykazujú vysokú frekvenciu glutamínu. Minimálnou alergecídnou…

Skladovanie obilia

Príprava na zber obilnín začína čistením, upratovaním a v prípade potreby ošetrovaním skladov proti hmyzu. Všeobecne v boji proti škodcom platí – v skladoch  udržovať čistotu, merať a znižovať teplotu naskladneného obilia, znižovať vlhkosť sušením a vetraním, prípadne používať insekticídy. V uskladnenom obilí sú najvážnejšími škodcami plocháč skladový (Oryzaephilus surinamensis), múčiar obyčajný (Tenebrio molitor) a rušník skladový (Trogoderma granarium). Sú to chrobáky, ktoré prezimujú v skladoch alebo vo voľnej prírode ako imágo.…

Odborná polemika na tému: Príčiny prerušenia dozrievania (fenomén porastania)

Pre kultúrne druhy poľných rastlín na rozdiel od mnohých divo rastúcich druhov, ale aj od jačmeňa, je charakteristická nízka úroveň dormancie (fáza pokoja). Pšenica vo fáze voskovej zrelosti zrna je mimoriadne citlivá na zrážky a nízke teploty, ktoré narušujú tvorbu zásobných polymérnych látok (škrobu a bielkovinového komplexu) a nástup fázy dormancie. Osobitne to platí pre hexaploidné pšenice,…

Odborná polemika na tému: Endogénne procesy formovania zrna počas dozrievania

Formovanie úrody počas dozrievania je prísne regulované endogénnymi procesmi tvorby biologicky aktívnych látok (hormónov a enzýmov) a súvisí s translokáciou nizkomolekulárnych látok aminokyselín a monosacharidov do klasu, ktoré sú prekurzormi tvorby polymérnych zásobných látok (bielkovín a škrobu). Obsah zásobných látok v endosperme rozhoduje o úrode zrna a jej kvalite. Dozrievanie pestovaných plodín je významne modulované aj počasím. Osobitne vysoké teploty, ale aj výdatné…

Dozrievanie sladovníckeho jačmeňa sa kvôli jednej z najchladnejších jarí posunie o dva týždne

Najúspešnejšia poľnohospodárska komodita po prvom spracovaní Slovenska, jačmenný slad, sa pripravuje na klimatickú zmenu. Porasty sladovníckeho jačmeňa ovplyvnilo studené počasie, nepravidelnosť zrážok aj ich sila. Kvôli chladnému počasiu sa vegetačná doba jačmeňa predĺži o dva týždne. „Ozimné jačmene sú v dobrom stave, jarný jačmeň je na tom horšie. Porasty vzchádzali pomaly, pre slabé zrážky v marci.…

Ochrana klasu obilnín

Máj bol studený, ale vývoj plodín pokračuje ďalej. Obilniny prechádzajú do fázy klasenia. Posledný termín ošetrenia obilnín T3 je zameraný konkrétne na ochranu klasov a trvá celé kvitnutie obilnín. Chráni listy a klasy najmä pred hrdzami a fuzariózami… Hrdza plevová  Puccinia striiformis je jednobytná hrdza. Prezimuje mycélium na výmrve alebo na oziminách, šíri sa v ohniskách, už aj na jeseň.…

Kohútiky a vošky na obilninách

Imága kohútikov sú v porastoch obilnín už dávnejšie, teraz sa liahnu larvy, ktoré škodia najviac. Pravidelne v čase mliečnej zrelosti nalietajú do porastov obilnín vošky. V autorizácii prípravkov sú zmeny, pribudli prípravky a niektorým prípravkom končí doba používania. Kohútik modrý (Oulema gallaeciana) napáda hlavne pšenicu, prípadne ďalšie obilniny okrem ovsa. Veľkosť imága dosahuje 3,5 – 4 mm, telo aj nohy sú…

Odborná polemika na tému: nežiaduce účinky samovoľnej aplikácie biologicky aktívnych látok

Neodôvodnený zásah do vnútorného regulačného systému je rizikový a spôsobuje narušenie zákonitosti biologických procesov sformovaných počas evolúcie. Endogénny systém v sebe integruje rastové a vývinové procesy optimalizácie produkčného procesu a tvorby reprodukčných orgánov, čo je základnou podmienkou zabezpečenia kontinuity života a zachovania druhu.  Nie je náhodné, že aplikácia živočíšnych hormónov v chove HZ je v EU prísne zakázaná. Analogicky i v…