Dozrievanie sladovníckeho jačmeňa sa kvôli jednej z najchladnejších jarí posunie o dva týždne

Najúspešnejšia poľnohospodárska komodita po prvom spracovaní Slovenska, jačmenný slad, sa pripravuje na klimatickú zmenu. Porasty sladovníckeho jačmeňa ovplyvnilo studené počasie, nepravidelnosť zrážok aj ich sila. Kvôli chladnému počasiu sa vegetačná doba jačmeňa predĺži o dva týždne. „Ozimné jačmene sú v dobrom stave, jarný jačmeň je na tom horšie. Porasty vzchádzali pomaly, pre slabé zrážky v marci.…

Ochrana klasu obilnín

Máj bol studený, ale vývoj plodín pokračuje ďalej. Obilniny prechádzajú do fázy klasenia. Posledný termín ošetrenia obilnín T3 je zameraný konkrétne na ochranu klasov a trvá celé kvitnutie obilnín. Chráni listy a klasy najmä pred hrdzami a fuzariózami… Hrdza plevová  Puccinia striiformis je jednobytná hrdza. Prezimuje mycélium na výmrve alebo na oziminách, šíri sa v ohniskách, už aj na jeseň.…

Kohútiky a vošky na obilninách

Imága kohútikov sú v porastoch obilnín už dávnejšie, teraz sa liahnu larvy, ktoré škodia najviac. Pravidelne v čase mliečnej zrelosti nalietajú do porastov obilnín vošky. V autorizácii prípravkov sú zmeny, pribudli prípravky a niektorým prípravkom končí doba používania. Kohútik modrý (Oulema gallaeciana) napáda hlavne pšenicu, prípadne ďalšie obilniny okrem ovsa. Veľkosť imága dosahuje 3,5 – 4 mm, telo aj nohy sú…

Odborná polemika na tému: nežiaduce účinky samovoľnej aplikácie biologicky aktívnych látok

Neodôvodnený zásah do vnútorného regulačného systému je rizikový a spôsobuje narušenie zákonitosti biologických procesov sformovaných počas evolúcie. Endogénny systém v sebe integruje rastové a vývinové procesy optimalizácie produkčného procesu a tvorby reprodukčných orgánov, čo je základnou podmienkou zabezpečenia kontinuity života a zachovania druhu.  Nie je náhodné, že aplikácia živočíšnych hormónov v chove HZ je v EU prísne zakázaná. Analogicky i v…

Menej adaptované odrody pšenice sú čiastočne zodpovedné za nižšiu úrodu v ekologickom systéme v porovnaní s konvenčným pestovaním.

Odborná polemika na tému: Hormonálna prevencia a terapia obilnín – ABA a etylén

Kyselina abscisová (ABA) patrí medzi prírodné inhibítory rastových procesov a sú známe ako dormíny, ktoré spôsobujú  navodenie stavu vegetačného pokoja – dormancie. Východiskovým substrátom jeho syntézy je Acetyl CoA. ABA potlačuje kvitnutie a ukončuje dozrievanie spojené s dehydratáciou cytoplazmy, prerušením metabolických a syntetických procesov v bunke, vyvoláva opadávanie listov. Obsah v rastlinách je okolo 1 – 10 mg/kg sušiny.…

Odborná polemika na tému: Hormonálna prevencia a terapia obilnín – antigiberelíny a cytokiníny

Prakticky všetky morforegulátory okrem kys. abscisovej (ABA) a etylénu stimulujú rastové a morfologické zmeny, a preto môžu eliminovať efekt krátkostebelnosti, ktorý je podmienený „Rht“ génom, ale aj procesy formovania úrody zrna. Antigiberelíny (morfaktíny) inhibujú aktivitu giberelínov, ale aj auxínov. Boli pripravené syntetické produkty vyznačujúce sa chemickou štruktúrou blízkou giberelínom. V praxi nachádzajú využitie iba syntetické…

Odborná polemika na tému: Hormonálna prevencia a terapia obilnín – Giberelíny

Giberelíny patria medzi najúčinnejšie aktivátory rastových procesov. Z chemického hľadiska patria medzi tetracyklické diterpeny zložené zo štyroch izoprenových zvyškov. Chemická štruktúra je mimoriadne variabilná, vyskytuje sa viac ako 53 individuálnych derivátov giberelínov. Boli izolované z húb Gibberellaa fujikuroi a Fusarium moniliforme a iba neskôr boli identifikované aj v rastlinných pletivách. Najrozšírenejším predstaviteľom je kyselina giberelová označovaná ako GA3, tvorí molekulárnu…

Menej adaptované odrody pšenice sú čiastočne zodpovedné za nižšiu úrodu v ekologickom systéme v porovnaní s konvenčným pestovaním.

Odborná polemika na tému: Hormonálna prevencia a terapia obilnín – Auxíny

Medzi najrozšírenejšie morforegulátory patria Auxíny. Z chemického hľadiska ich zaraďujeme medzi heterocyklické aromatické deriváty indolu, zložene z šesťčlenného benzénového jadra. Prekurzorom syntézy auxínov je tryptofan. Najrozšírenejším predstaviteľom je kys. beta – indolyloctová, ktorá je veľmi reaktívna a vytvára komplexy s kys. askorbovou, aminokyselinami a bielkovinami, čo podmieňuje fyziologickú aktivitu. Stimuluje syntézu bielkovín, vlákniny a pektínových látok a čiastočne inhibuje ich hydrolýzu, ich…

Odborná polemika na tému: Hormonálna prevencia a terapia obilnín – úvod

V ostatnej dobe pozorujeme nárast propagácie a zrejme i aplikácie biologicky aktívnych látok – morforegulátorov a ďalších produktov pre stimuláciu rastových procesov. Priaznivý účinok propagovaných látok je často dokladovaný iba empirickými dôkazmi, pritom absentuje vedecký zdôvodnený a poľnými pokusmi preukazne dokázaný ich pozitívny účinok na produkčný proces. Využitie morforegulátorov v pestovateľskom systéme patrí medzi moderné a perspektívne smery agronomických postupov. Avšak aplikácia biologicky aktívnych…

Listové choroby na ozimnom jačmeni

Ozimný jačmeň býva po zime vždy vyblednutý a potrebuje podporu vyhnojením, prípadne stimuláciou. Počasie tejto jari napomáha aj šíreniu hubových chorôb na listoch jačmeňa. Stúpa výskyt múčnatky a listových škvrnitostí. Múčnatka trávová rastliny napáda od vzchádzania do skorej zrelosti. Optimálna teplota pre šírenie infekcie je 16 – 20 °C, vysoká vlhkosť vzduchu postačí v spodných poschodiach porastu. Chorobu…