Odborná polemika na tému: Hormonálna prevencia a terapia obilnín – ABA a etylén

Kyselina abscisová (ABA) patrí medzi prírodné inhibítory rastových procesov a sú známe ako dormíny, ktoré spôsobujú  navodenie stavu vegetačného pokoja – dormancie. Východiskovým substrátom jeho syntézy je Acetyl CoA. ABA potlačuje kvitnutie a ukončuje dozrievanie spojené s dehydratáciou cytoplazmy, prerušením metabolických a syntetických procesov v bunke, vyvoláva opadávanie listov. Obsah v rastlinách je okolo 1 – 10 mg/kg sušiny.…

Odborná polemika na tému: Hormonálna prevencia a terapia obilnín – antigiberelíny a cytokiníny

Prakticky všetky morforegulátory okrem kys. abscisovej (ABA) a etylénu stimulujú rastové a morfologické zmeny, a preto môžu eliminovať efekt krátkostebelnosti, ktorý je podmienený „Rht“ génom, ale aj procesy formovania úrody zrna. Antigiberelíny (morfaktíny) inhibujú aktivitu giberelínov, ale aj auxínov. Boli pripravené syntetické produkty vyznačujúce sa chemickou štruktúrou blízkou giberelínom. V praxi nachádzajú využitie iba syntetické…

Odborná polemika na tému: Hormonálna prevencia a terapia obilnín – Giberelíny

Giberelíny patria medzi najúčinnejšie aktivátory rastových procesov. Z chemického hľadiska patria medzi tetracyklické diterpeny zložené zo štyroch izoprenových zvyškov. Chemická štruktúra je mimoriadne variabilná, vyskytuje sa viac ako 53 individuálnych derivátov giberelínov. Boli izolované z húb Gibberellaa fujikuroi a Fusarium moniliforme a iba neskôr boli identifikované aj v rastlinných pletivách. Najrozšírenejším predstaviteľom je kyselina giberelová označovaná ako GA3, tvorí molekulárnu…

Odborná polemika na tému: Hormonálna prevencia a terapia obilnín – Auxíny

Medzi najrozšírenejšie morforegulátory patria Auxíny. Z chemického hľadiska ich zaraďujeme medzi heterocyklické aromatické deriváty indolu, zložene z šesťčlenného benzénového jadra. Prekurzorom syntézy auxínov je tryptofan. Najrozšírenejším predstaviteľom je kys. beta – indolyloctová, ktorá je veľmi reaktívna a vytvára komplexy s kys. askorbovou, aminokyselinami a bielkovinami, čo podmieňuje fyziologickú aktivitu. Stimuluje syntézu bielkovín, vlákniny a pektínových látok a čiastočne inhibuje ich hydrolýzu, ich…

Odborná polemika na tému: Hormonálna prevencia a terapia obilnín – úvod

V ostatnej dobe pozorujeme nárast propagácie a zrejme i aplikácie biologicky aktívnych látok – morforegulátorov a ďalších produktov pre stimuláciu rastových procesov. Priaznivý účinok propagovaných látok je často dokladovaný iba empirickými dôkazmi, pritom absentuje vedecký zdôvodnený a poľnými pokusmi preukazne dokázaný ich pozitívny účinok na produkčný proces. Využitie morforegulátorov v pestovateľskom systéme patrí medzi moderné a perspektívne smery agronomických postupov. Avšak aplikácia biologicky aktívnych…

Listové choroby na ozimnom jačmeni

Ozimný jačmeň býva po zime vždy vyblednutý a potrebuje podporu vyhnojením, prípadne stimuláciou. Počasie tejto jari napomáha aj šíreniu hubových chorôb na listoch jačmeňa. Stúpa výskyt múčnatky a listových škvrnitostí. Múčnatka trávová rastliny napáda od vzchádzania do skorej zrelosti. Optimálna teplota pre šírenie infekcie je 16 – 20 °C, vysoká vlhkosť vzduchu postačí v spodných poschodiach porastu. Chorobu…

Septoriózy na oziminách

Septorióza pšenice Mycosphaerella graminicola anamorfa Septoria tritici napáda iba listy, septorióza plevová Phaeosphaeria nodorum syn. Leptosphaeria nodorum napáda všetky nadzemné časti rastlín. Hostiteľskými rastlinami sú pšenica, raž a niektoré trávy. Huba, ktorá spôsobuje uvedené ochorenia patrí k fakultatívnym patogénom, prežíva na odumretých rastlinných zbytkoch na pozemku. Infikuje aj zrno, zdrojom primárnej infekcie tak môže byť pozemok, ale i osivo. Počas vegetácie sa šíri zo spodných…

Ochrana ozimných obilnín proti chorobám päty stebla

Každý rok je počasie iné, preto treba pristupovať k ošetrovaniu obilnín až po monitorovaní zdravotného stavu a dôkladnom zvážení napadnutia, resp. možného šírenia chorôb. Choroby sa šíria s obmenami rovnaké ako v predchádzajúcich rokoch, sme už na ne pripravení, menia sa iba fungicídy. Pozrime sa teda na novinky v prvom fungicídnom ošetrovaní obilnín. Černanie báz stebiel (Ophiobolus graminis syn. Gaeumannomyces graminis) vyžaduje na šírenie teploty 12…

Regenerácia a regulácia ozimných obilnín

Ozimné obilniny túto jar potrebujú podporu rastu a rozvoj porastov, regeneráciu a stimuláciu. Uvediem iba tie prípravky, ktoré je možné aplikovať v štádiu odnožovania, prípadne na začiatku steblovania. Pribudlo veľa nových obchodných názvov.   Morforegulačné prípravky sú Retacel Extra alebo Celstar 750 SL s účinnou látkou chlormequat patriacou medzi kvartérne amónne soli, ktoré pôsobia ako inhibítor biosyntézy gibberellinov. Bráni predlžovaniu buniek, a tým skracuje…

Fenomén slama

Problematika racionálneho využitia rastlinnej biomasy je  mimoriadne aktuálna a tvorí súčasť alternatívnych postupov efektívneho zhodnotenia slamy. Osobitne je aktuálne spracovanie lignocelulózových substrátov s cieľom výroby produktov s vyššou pridanou hodnotou (Naše pole č. 8/2018, rozhovor s generálnym riaditeľom Envien Group Matejom Sabolom).  Uvedená problematika predstavuje globálny celosvetový trend využitia obnoviteľných zdrojov biomasy. Tým, že viac ako polovica celkového uhlíka…