Ing. Ján Alena

Zoznam článkov autora:

Závlahy na Slovensku, ich história, súčasnosť, význam a perspektíva

⇒ str. 59 Naše pole 5/2021

Ing. Peter Andráš

Zoznam článkov autora:

S BAUERom sa nemusíte báť sucha

⇒ str. 62 Naše pole 5/2021

Ing. Zoltán Apacs

Zoznam článkov autora:

Je čas správne sa rozhodnúť

⇒ str. 52 Naše pole 1/2020

 

Nový nástroj na zefektívnenie pestovania kukurice

⇒ str. 28 Naše pole 12/2019

 

Načasovanie zberu kukurice na zrno

⇒ str. 11 Naše pole 11/2019

Ing. Mgr. Mária Babulicová, PhD.

Zoznam článkov autora:

Koncentrácia obilnín, úrodotvorné prvky a úroda jačmeňa jarného

⇒ str. 20 Naše pole 4/2021

 

Účinnosť insekticídnych prípravkov v skorých vývinových fázach repky

⇒ str. 40 Naše pole 8/2020

 

Koncentrácia pšenice ozimnej, zaburinenosť a úroda zrna

⇒ str. 28 Naše pole 4/2020

 

Zaburinenosť a úroda jačmeňa jarného

⇒ str. 14 Naše pole 3/2019

Ing. Marian Bačiak

Zoznam článkov autora:

 

Cestou inovácií

⇒ str. 34 Naše pole 12/2020

 

Jediné pravidlo – špičková výkonnosť

⇒ str. 48 Naše pole 2/2020

 

Z každého pohľadu pestrá ponuka

⇒ str. 18 Naše pole 7/2019

 Bc. Romana Bajerová

Zoznam článkov autora:

Citlivosť stonkových krytonosov a blyskáčikov na insekticídy

⇒ str. 20 Naše pole 6/2021

 

Ochrana porastov repky proti stonkovým krytonosom

⇒ str. 24 Naše pole 4/2021

prof. Mgr. Ivan Baláž, PhD.

Zoznam článkov autora:

Hraboš poľný – kľúčový druh poľnohospodárskej krajiny

⇒ str. 32 Naše pole 3/2021

Bc. Ladislav Baleja

Zoznam článkov autora:

PhosAgro expanduje na trh s celým radom ULTRA hnojív

⇒ str. 45 Naše pole 3/2021

Ing. Pavol Balla, PhD.

Zoznam článkov autora:

Vplyv obrábania ťažkých pôd na úrody plodín

⇒ str. 44 Naše pole 12/2019

Ing. Tomáš Baran

Zoznam článkov autora:

Pri Šarovciach ešte stále rastie paprika, reportáž SHR Ľudovít Kiss

⇒ str. 6 Naše pole 10/2021

 

Hybridnej raži vyhovuje väčšia medziriadková vzdialenosť, pestovateľské skúsenosti Dolina, s. r. o.

⇒ str. 12 Naše pole 10/2021

 

Zvyšovanie obsahu humusu v pôde je kľúčom k riešeniu širokého spektra problémov, ktoré v poľnohospodárstve máme, rozhovor s Ing. Rastislavom Bobčekom, PhD. zo spoločnosti Product Feed, a. s.

⇒ str. 14 Naše pole 10/2021

 

Bulharsko – rastúca produktivita na pozadí transformácie

⇒ str. 64 Naše pole 10/2021

 

Zo sveta rastlinnej výroby

⇒ str. 72 Naše pole 10/2021

 

Musíme maximálne využiť podmienky, ktoré máme, reportáž AGRO-RACIO, s.r.o. Liptovský Mikuláš

⇒ str. 6 Naše pole 9/2021

 

Staviame na kvalitné odrody pšenice a listovú aplikáciu živín, pestovateľské skúsenosti PD Popudinské Močidľany

⇒ str. 12 Naše pole 9/2021

 

Zemiaky sú strategická plodina, musíme urobiť maximum pre rozvoj jej pestovania, rozhovor s s Ing.
Jozefom Šumichrastom, PhD., predsedom Zemiakárskeho a zeleninárskeho zväzu Slovenskej republiky

⇒ str. 14 Naše pole 9/2021

 

Nový Zéland – nie je len krajina oviec

⇒ str. 56 Naše pole 9/2021

 

Zo sveta rastlinnej výroby

⇒ str. 64 Naše pole 9/2021

 

Ak chceme úspešne hospodáriť, musíme sa neustále zlepšovať, reportáž SHR Juraj Híreš

⇒ str. 6 Naše pole 8/2021

 

Menšia výmera nám umožňuje maximalizovať pestovateľskú intenzitu, pestovateľské skúsenosti SHR Jozef Palkovič, Nová Dedina

⇒ str. 12 Naše pole 8/2021

 

V niektorých prípadoch je schvaľovací proces pesticídnych účinných látok nielen odbornou, ale aj politickou záležitosťou, rozhovor s Ing. Bronislavou Škarbovou, PhD.

⇒ str. 14 Naše pole 8/2021

 

Saudská Arábia – keď sa vďaka ropnému bohatstvu zmení púšť na polia

⇒ str. 56 Naše pole 8/2021

 

Zo sveta rastlinnej výroby

⇒ str. 64 Naše pole 8/2021

 

Robíme to, čo sa od nás očakáva, reportáž PD Košeca

⇒ str. 6 Naše pole 7/2021

 

Pri pestovaní papriky nie je priestor na kompromisy, pestovateľské skúsenosti Zoltán Palágyi, Žihárec

⇒ str. 12 Naše pole 7/2021

 

Oplocovanie porastov proti divej zveri pomáha, nerieši však podstatu problému

⇒ str. 14 Naše pole 7/2021

 

Veľká Británia – priorita v sebestačnosti

⇒ str. 54 Naše pole 7/2021

 

Zo sveta rastlinnej výroby

⇒ str. 64 Naše pole 7/2021

 

Zameranie na zimnú produkciu rajčín, reportáž Farma Babindol

⇒ str. 6 Naše pole 6/2021

 

Sejba repky metódou strip-till, pestovateľské skúsenosti Gábor Izsák, Bátorove Kosihy

⇒ str. 12 Naše pole 6/2021

 

Ekologická produkcia je výzva, pre úspech treba poznať všetky úskalia, ktoré so sebou prináša

⇒ str. 14 Naše pole 6/2021

 

Brazília – svetový líder vo zvyšovaní produkcie

⇒ str. 57 Naše pole 6/2021

 

Zo sveta rastlinnej výroby

⇒ str. 64 Naše pole 6/2021

 

Naším cieľom je kontinuita výroby, reportáž PD Chtelnica

⇒ str. 6 Naše pole 5/2021

 

Na tému pestovania maku s Ing. Jiřím Čtvrtečkom zo spoločnosti Labris, s. r. o., pestovateľské skúsenosti

⇒ str. 12 Naše pole 5/2021

 

Pozemkové úpravy by sa mali začleniť do plánu obnovy ako súčasť komplexnej pozemkovej reformy, rozhovor s Ing. Antonom Julénym

⇒ str. 14 Naše pole 5/2021

 

Taliansko – pestrá krajina s diverzifikovanou poľnohospodárskou výrobou

⇒ str. 72 Naše pole 5/2021

 

Zo sveta rastlinnej výroby

⇒ str. 80 Naše pole 5/2021

 

Učia Číňanov moderne hospodáriť, reportáž

⇒ str. 6 Naše pole 4/2021

 

Riziká pestovania prosa musia byť kompenzované cenou, pestovateľské skúsenosti

⇒ str. 12 Naše pole 4/2021

 

Maďarsko – návrat agrárnej sily

⇒ str. 64 Naše pole 4/2021

 

Zo sveta rastlinnej výroby

⇒ str. 72 Naše pole 4/2021

 

Je potrebné zmeniť niektoré zaužívané postupy, reportáž Agrofarma-K, s. r. o.

⇒ str. 6 Naše pole 3/2021

 

Postrehy z ekologického pestovania sóje vo Švajčiarsku, pestovateľské skúsenosti

⇒ str. 12 Naše pole 3/2021

 

Južná Afrika – poľnohospodárstvo na pozadí rasovej segregácie

⇒ str. 64 Naše pole 3/2021

 

Zo sveta rastlinnej výroby

⇒ str. 72 Naše pole 3/2021

 

Využívať moderné metódy a postupy skúšajú aj v Cíferi, reportáž

⇒ str. 6 Naše pole 2/2021

 

Pestovanie fazule v Poľsku, pestovateľské skúsenosti

⇒ str. 12 Naše pole 2/2021

 

Musíme rešpektovať podmienky trhu a využiť ich vo svoj prospech, rozhovor s doc. Ing. Patrikom Rovným,
PhD., prodekanom Fakulty ekonomiky a manažmentu SPU v Nitre

⇒ str. 14 Naše pole 2/2021

 

Spoločnosť Corteva prináša riešenia v ochrane rastlín aj v neľahkom období

⇒ str. 58 Naše pole 2/2021

 

Malé veľké rakúske poľnohospodárstvo

⇒ str. 62 Naše pole 2/2021

 

Zo sveta rastlinnej výroby

⇒ str. 72 Naše pole 2/2021

 

Myslíme si, že robiť menej, je niekedy viac, reportáž Ing. Pavel Borko

⇒ str. 6 Naše pole 1/2021

 

Reakcia slnečnice na organické hnojenie, pestovateľské skúsenosti PD Lieskovec

⇒ str. 12 Naše pole 1/2021

 

Ak chceme robiť aplikovaný výskum, musíme sa viac špecializovať a modernizovať, rozhovor s RNDr. Jánom Heclom, PhD., riaditeľom Národného poľnohospodárskeho a potravinárskeho centra – Výskumného ústavu agroekológie v Michalovciach

⇒ str. 14 Naše pole 1/2021

 

Južná Kórea – postupná transformácia

⇒ str. 64 Naše pole 1/2021

 

Zo sveta rastlinnej výroby

⇒ str. 72 Naše pole 1/2021

 

Polia v Cíferi spestruje olejný ľan, pestovateľské skúsenosti RD Cífer

⇒ str. 12 Naše pole 12/2020

 

Kukurica má na Slovensku stále  veľký potenciál, rozhovor s predsedom Zväzu pestovateľov a spracovateľov kukurice Ing. Ladislavom Moravčíkom

⇒ str. 14 Naše pole 12/2020

 

UPL upevňuje svoju pozíciu v Európe, rozhovor s Ing. Petrom Knapom, marketingovým manažérom spoločnosti

⇒ str. 45 Naše pole 12/2020

 

Rusko – krajina neobmedzených možností

⇒ str. 54 Naše pole 12/2020

 

Zo sveta rastlinnej výroby

⇒ str. 62 Naše pole 12/2020

 

Zo sveta rastlinnej výroby

⇒ str. 66 Naše pole 12/2020

 

FirstFarms dánske know-how vo východoeurópskych podmienkach, reportáž spoločnosť FirstFarms A/S

⇒ str. 6 Naše pole 11/2020

 

Sója vysoko intenzívne, pestovateľské skúsenosti Matex, s.r.o.

⇒ str. 12 Naše pole 11/2020

 

Geoderma o. z. – združenie pre trvalo udržateľné hospodárenie na pôde

⇒ str. 14 Naše pole 11/2020

 

Denník agronóma

⇒ str. 18 Naše pole 11/2020

 

Holandsko – malá krajina živiaca svet

⇒ str. 56 Naše pole 11/2020

 

Zo sveta rastlinnej výroby

⇒ str. 64 Naše pole 11/2020

 

Pod Vršatcom stavili na diverzifikáciu, reportáž PD Pruské

⇒ str. 6 Naše pole 10/2020

 

Batat – riziková, no zisková plodina, pestovateľské skúsenosti Ing. Marián Ferenc

⇒ str. 12 Naše pole 10/2020

 

Lúkarstvo a pasienkarstvo prechádza náročným obdobím, rozhovor s Ing. Miriam Kizekovou, PhD., riaditeľkou Výskumného ústavu trávnych porastov a horského poľnohospodárstva v Banskej Bystrici

⇒ str. 14 Naše pole 10/2020

 

Denník agronóma

⇒ str. 18 Naše pole 10/2020

 

Egypt – premena púšte na úrodnú krajinu

⇒ str. 60 Naše pole 10/2020

 

Zo sveta rastlinnej výroby

⇒ str. 68 Naše pole 10/2020

 

Čo najefektívnejšie využiť potenciál, ktorý máme, reportáž PD Blatné

⇒ str. 6 Naše pole 9/2020

 

Priama sejba prináša viaceré benefity, pestovateľské skúsenosti Farma Topcliffe  Grange

⇒ str. 12 Naše pole 9/2020

 

Dajme šancu symbióze lesného a poľného hospodárenia, rozhovor s Ing. Jaroslavom
Jankovičom, CSc. z Národného lesníckeho centra vo Zvolene

⇒ str. 14 Naše pole 9/2020

 

Denník agronóma

⇒ str. 18 Naše pole 9/2020

 

Poľsko – z outsidera motor rastu produkcie potravín v EÚ

⇒ str. 60 Naše pole 9/2020

 

Zo sveta rastlinnej výroby

⇒ str. 68 Naše pole 9/2020

 

Chotáru RaOS Bojničky pestrosť nechýba, reportáž RaOS, a. s., Bojničky

⇒ str. 6 Naše pole 8/2020

 

V Blatnom cibuľa bojuje o svoje miesto v osevnom postupe, pestovateľské skúsenosti
PD Blatné

⇒ str. 12 Naše pole 8/2020

 

V oblasti prípravkov na ochranu rastlín nás čakajú výrazné zmeny, na ktoré musíme
vedieť zareagovať, rozhovor s Ing. Daliborom Bátim, prezidentom Slovenskej asociácie
ochrany rastlín

⇒ str. 14 Naše pole 8/2020

 

Denník agronóma

⇒ str. 18 Naše pole 8/2020

 

Španielsko – svetová mocnosť v produkcii a vývoze ovocia a zeleniny

⇒ str. 60 Naše pole 8/2020

 

Zo sveta rastlinnej výroby

⇒ str. 68 Naše pole 8/2020

 

Chceme hospodáriť trochu inak, reportáž Agrev, s.r.o., Veľký Krtíš

⇒ str. 6 Naše pole 7/2020

 

Od jačmeňa jarného tohto roku veľa neočakávam, pestovateľské skúsenosti Jozef Bajan, SHR, Nová Dedina

⇒ str. 12 Naše pole 7/2020

 

Fragmentácia polí vyžaduje detailný prístup

⇒ str. 14 Naše pole 7/2020

 

Denník agronóma

⇒ str. 18 Naše pole 7/2020

 

Austrália – líder v pôdoochranných technológiách

⇒ str. 56 Naše pole 7/2020

 

Zo sveta rastlinnej výroby

⇒ str. 64 Naše pole 7/2020

 

Spracovateľský priemysel by mal byť esenciálnou súčasťou poľnohospodárstva, reportáž Equus, a. s. Vinica

⇒ str. 6 Naše pole 6/2020

 

Pšenica na dva spôsoby, pestovateľské skúsenosti PD Inovec Trenčianske Stankovce

⇒ str. 12 Naše pole 6/2020

 

Denník agronóma

⇒ str. 14 Naše pole 6/2020

 

Kanada – agrárny gigant severu

⇒ str. 52 Naše pole 6/2020

 

Zo sveta rastlinnej výroby

⇒ str. 64 Naše pole 6/2020

 

Zameranie na kvantitu a kvalitu zabezpečilo sladovni v Trnave prosperitu, reportáž Lycos-Trnavské Sladovne, s. r. o.

⇒ str. 6 Naše pole 5/2020

 

Recept na sejbu sóje z Ontária

⇒ str. 12 Naše pole 5/2020

 

V rámci ochrany repy cukrovej máme stále dostatočne široké možnosti, rozhovor Ing. Richard Šulík

⇒ str. 14 Naše pole 5/2020

 

Denník agronóma

⇒ str. 18 Naše pole 5/2020

 

Švajčiarske poľnohospodárstvo nie je o kvantite, ale o kvalite

⇒ str. 58 Naše pole 5/2020

 

Zo sveta rastlinnej výroby

⇒ str. 68 Naše pole 5/2020

 

Domáci agrárny výskum potrebuje impulz, reportáž Výskumný ústav rastlinnej výroby v Piešťanoch

⇒ str. 6 Naše pole 4/2020

 

Hrach je u nás stabilnou súčasťou osevných plánov, pestovateľské skúsenosti SHR Ing. Peter Francisci, Košúty

⇒ str. 12 Naše pole 4/2020

 

Denník agronóma

⇒ str. 14 Naše pole 4/2020

 

Argentína – krajina sóje a dobytka

⇒ str. 64 Naše pole 4/2020

 

Zo sveta rastlinnej výroby

⇒ str. 76 Naše pole 4/2020

 

V Žemberovciach stavili na osvedčené postupy, reportáž PD Žemberovce

⇒ str. 6 Naše pole 3/2020

 

Správne realizované prísevy lúk zabezpečili stabilnú krmovinovú základňu, pestovateľské skúsenosti PPD Liptovská Teplička

⇒ str. 12 Naše pole 3/2020

 

V podpore rozvoja zeleninárstva a ovocinárstva už nie je priestor na chyby, rozhovor s Ing. Zsoltom Csergem

⇒ str. 14 Naše pole 3/2020

 

Izrael – úspešný príbeh boja proti nepriaznivým prírodným podmienkam

⇒ str. 66 Naše pole 3/2020

 

Zo sveta rastlinnej výroby

⇒ str. 76 Naše pole 3/2020

 

Farma Král, rodinné hospodárenie s jasnou víziou, reportáž Farma Král, Řečice, ČR

⇒ str. 6 Naše pole 2/2020

 

Najväčšiu úsporu zatiaľ dosahujú pri presnom rozmetaní hnojív, ciele majú však väčšie, pestovateľské skúsenosti PD Krupá

⇒ str. 12 Naše pole 2/2020

 

Pozemkové úpravy sú šanca pre lepšiu krajinu, rozhovor s doc. Ing. Zlaticou Muchovou, PhD. a Ing. Róbertom Dohálom

⇒ str. 14 Naše pole 2/2020

 

Konferencia Corteva AgriScience v Nitre

⇒ str. 22 Naše pole 2/2020

 

Švédske poľnohospodárstvo, líder v ekologizácii výroby

⇒ str. 62 Naše pole 2/2020

 

Zo sveta rastlinnej výroby

⇒ str. 72 Naše pole 2/2020

 

Granelam, a. s., osivári európskeho významu, reportáž Granelam, a. s.

⇒ str. 6 Naše pole 1/2020

 

Repe cukrovej sa v Rajeckej doline darí, pestovateľské skúsenosti Agroregión, a. s.

⇒ str. 12 Naše pole 1/2020

 

Strácame kontrolu nad stabilitou pôdnych agregátov, rozhovor s Ing. Jaroslavom Záhorom, CSc.

⇒ str. 14 Naše pole 1/2020

 

Poľnohospodárstvo v krajine vychádzajúceho slnka držia nad vodou štátne stimuly

⇒ str. 58 Naše pole 1/2020

 

Zo sveta rastlinnej výroby

⇒ str. 68 Naše pole 1/2020

 

Projekt akvaponických fariem naberá v Česku reálne kontúry, reportáž Future Farming, s. r. o.

⇒ str. 6 Naše pole 12/2019

 

Jačmeň jarný na ozimný spôsob, pestovateľské skúsenosti PD Želiezovce

⇒ str. 12 Naše pole 12/2019

 

Hlavnou témou je ochrana a zúrodňovanie pôd

⇒ str. 14 Naše pole 12/2019

 

Z denníka agronóma

⇒ str. 18 Naše pole 12/2019

 

Efektívne mikrobiálne prípravky z domácej produkcie

⇒ str. 42 Naše pole 12/2019

 

Inšpiratívne témy na konferencii Agroprogress

⇒ str. 52 Naše pole 12/2019

 

Zo sveta rastlinnej výroby

⇒ str. 58 Naše pole 12/2019

 

Finalizácia vlastných produktov generuje PD Bošáca stabilný cash flow, reportáž PD Bošáca

⇒ str. 6 Naše pole 11/2019

 

Hľadáme efektívnu, krátkodobú medziplodinovú zmes medzi dve oziminy, pestovateľské skúsenosti Agrozdroj, s.r.o.

⇒ str. 12 Naše pole 11/2019

 

Ako sa „riadi“ rastlinná výroba, rozhovor s Ing. Danielou Rudou, riaditeľkou Odboru rastlinnej výroby MPRV SR

⇒ str. 14 Naše pole 11/2019

 

Z denníka agronóma

⇒ str. 18 Naše pole 11/2019

 

Zo sveta rastlinnej výroby

⇒ str. 56 Naše pole 11/2019

 

Keď sa ohľaduplný vzťah k prírode pretaví do úspešného biznisu, reportáž PRO-BIO, s.r.o., Veľké Hostěrádky

⇒ str. 6 Naše pole 10/2019

 

Pri pestovaní kukurice dbajú na detaily, pestovateľské skúsenosti Mayerranch, s.r.o.

⇒ str. 10 Naše pole 10/2019

 

Nespravodlivosť vo výške podpôr môže problém v zeleninárstve a zemiakarstve ešte prehĺbiť, rozhovor s Ing. Jozefom Šumichrastom, PhD., riaditeľom Zväzu zeleninárov a zemiakarov Slovenska (ZZZS)

⇒ str. 12 Naše pole 10/2019

 

Z denníka agronóma

⇒ str. 14 Naše pole 10/2019

 

Zo sveta rastlinnej výroby

⇒ str. 52 Naše pole 10/2019

 

Podporu zatiaľ pociťujeme najmä od obchodných reťazcov, reportáž VITA – ZEL & company, spol. s r.o. – Marcelová

⇒ str. 6 Naše pole 9/2019

 

Sóju sa snažíme čo najmenej stresovať, pestovateľské skúsenosti Oragro-V, s.r.o.

⇒ str. 10 Naše pole 9/2019

 

Premnoženie hraboša poľného, príčiny a riešenia

⇒ str. 12 Naše pole 9/2019

 

Z denníka agronóma

⇒ str. 14 Naše pole 9/2019

 

Zo sveta rastlinnej výroby

⇒ str. 48 Naše pole 9/2019

 

Väčšia istota v pšenici jarnej, pestovateľské skúsenosti SHP, a.s., Turčianske Teplice

⇒ str. 10 Naše pole 8/2019

 

Integrácia pomocných plodín do súčasných pestovateľských systémov

⇒ str. 12 Naše pole 8/2019

 

Z denníka agronóma

⇒ str. 14 Naše pole 8/2019

 

15. ročník vyhlasovania NAJ

⇒ str. 42 Naše pole 8/2019

 

Zo sveta rastlinnej výroby

⇒ str. 56 Naše pole 8/2019

 

Keď to na dvore páchne robotou, reportáž Družstvo Agrospol Boľkovce

⇒ str. 6 Naše pole 7/2019

 

Aj napriek nadpriemerným úrodám od pestovania slnečnice ustupujú, pestovateľské skúsenosti PD Veľké Ludince

⇒ str. 10 Naše pole 7/2019

 

Rastlinná výroba bez glyfosátu

⇒ str. 12 Naše pole 7/2019

 

Z denníka agronóma

⇒ str. 14 Naše pole 7/2019

 

Zo sveta rastlinnej výroby

⇒ str. 56 Naše pole 7/2019

 

Stavili na pestovanie uhoriek, reportáž Zelstar, s. r. o.

⇒ str. 6 Naše pole 6/2019

 

Pri zelenom hrachu je hlavným kvalitatívnym ukazovateľom farba zrna, pestovateľské skúsenosti PPD Prašice

⇒ str. 10 Naše pole 6/2019

 

Väčšina poľnohospodárov si uvedomuje, že s pôdou sa niečo deje, majú však obmedzené možnosti, ako to zmeniť, rozhovor s doc. RNDr. Ladislavom Mikom, PhD., vedúcim Zastúpenia Európskej komisie na Slovensku

⇒ str. 12 Naše pole 6/2019

 

Z denníka agronóma

⇒ str. 14 Naše pole 6/2019

 

Zo sveta rastlinnej výroby

⇒ str. 52 Naše pole 6/2019

 

Naučiť sa pracovať s organickou hmotou, reportáž Družstvo Vysočina

⇒ str. 6 Naše pole 5/2019

 

Jačmeň pomáha pri vzchádzaní cibule, pestovateľské skúsenosti SHR Andrej Šebeň, Nový Svet

⇒ str. 10 Naše pole 5/2019

 

Stratili sme obrovské množstvo genetického materiálu, rozhovor s Ing. Gyulom Zalabaiom, PhD., riaditeľom spoločnosti ISTROPOL SOLARY, a.s.

⇒ str. 12 Naše pole 5/2019

 

Z denníka agronóma

⇒ str. 14 Naše pole 5/2019

 

Zo sveta rastlinnej výroby

⇒ str. 56 Naše pole 5/2019

 

Musíme prioritne vyriešiť skladovacie kapacity, reportáž Ilde, s.r.o.

⇒ str. 6 Naše pole 4/2019

 

Špecializácia na šaláty, pestovateľské skúsenosti Birken, s.r.o.

⇒ str. 10 Naše pole 4/2019

 

Vetrolam – ekostabilizačný prvok agrárnej krajiny

⇒ str. 42 Naše pole 4/2019

 

Zo sveta rastlinnej výroby

⇒ str. 56 Naše pole 4/2019

 

Krízy nemožno prekonávať, ak nie je vízia ich riešenia, reportáž RD Šaľa

⇒ str. 6 Naše pole 3/2019

 

Pestovanie chmeľu má potenciál, len treba odstrániť nezmyselné prekážky, pestovateľské skúsenosti PD Vlára Nemšová

⇒ str. 10 Naše pole 3/2019

 

Mám obavy z toho, či dokážeme takýmto prístupom udržať pestovanie zeleniny aspoň na súčasných výmerách, rozhovor Ing. Oliver Šiatkovský, predseda ZZZS

⇒ str. 12 Naše pole 3/2019

 

Zo sveta rastlinnej výroby

⇒ str. 60 Naše pole 3/2019

 

Môj názor – na otázky odpovedá Ing. Miroslav Španitz, generálny riaditeľ Adama Agriculture Slovensko, s.r.o.

⇒ str. 62 Naše pole 3/2019

 

Každá sezóna je náročná, reportáž PD Liptovský Mikuláš

⇒ str. 6 Naše pole 2/2019

 

Sója nás zatiaľ nesklamala, pestovateľské skúsenosti ILDE, s.r.o.š

⇒ str. 10 Naše pole 2/2019

 

Štátny podnik potrebuje zmenu zo štatistu na aktívneho prevádzkovateľa majetku, rozhovor Ing. Igor Kálna, riaditeľ Hydromeliorácie, š.p.

⇒ str. 12 Naše pole 2/2019

 

Osvedčené riešenia v nových farbách

⇒ str. 22 Naše pole 2/2019

 

Môj názor – na otázky odpovedá Susann Kluge, riaditeľka ochrany rastlín spoločnosti BASF pre Česko a Slovensko

⇒ str. 50 Naše pole 2/2019

 

Zo sveta rastlinnej výroby

⇒ str. 54 Naše pole 2/2019

 

Moderné osevné postupy v praxi, reportáž Statok Bureš, s.r.o.

⇒ str. 6 Naše pole 1/2019

 

Na Vysočine pestujú zemiaky v bezorbovom systéme

⇒ str. 10 Naše pole 1/2019

 

Skúsenosti s medziplodinami z Francúzskae

⇒ str. 12 Naše pole 1/2019

 

Slovenské poľnohospodárstvo 15 rokov po vstupe do EÚ

⇒ str. 46 Naše pole 1/2019

 

Môj názor – na otázky odpovedá Ing. Viliam Kurinec, Saatbau Slovensko

⇒ str. 50 Naše pole 1/2019

 

Od ovčiarstva k rastlinnej výrobe, reportáž SHR Tibor Belány, Balvany

⇒ str. 6 Naše pole 12/2018

 

Rentabilná repa cukrová si dnes žiada úrody nad 70 t z hektára

⇒ str. 10 Naše pole 12/2018

 

Slovenské šľachtenie stráca pôdu pod nohami, rozhovor s Ing. Petrom Hozlárom, PhD. z Výskumno-šľachtiteľskej stanice Vígľaš-Pstruša

⇒ str. 12 Naše pole 12/2018

 

Boj s eróziou v širších súvislostiach, reportáž družstvo Poosláví Nová Ves

⇒ str. 6 Naše pole 11/2018

 

Pri produkcii konopného semena je rozhodujúce správne pozberové spracovanie

⇒ str. 10 Naše pole 11/2018

 

Využívanie biologickej ochrany rastlín vyžaduje moderný manažment, rozhovor s doc. Ing. Vladimírom Farkašom, DrSc. z Chemického ústavu SAV

⇒ str. 12 Naše pole 11/2018

 

Z denníka agronóma

⇒ str. 16 Naše pole 11/2018

 

Základom úspechu je zdravá pôda, reportáž Biocentrum, s.r.o.

⇒ str. 6 Naše pole 10/2018

 

Repka stále najrentabilnejšia plodina

⇒ str. 10 Naše pole 10/2018

 

Verím, že sa blíži doba, kedy budú drony súčasťou vybavenia väčšiny poľnohospodárskych podnikov, rozhovor so Stanislavom Košánom, Agrotrade Group, s.r.o.

⇒ str. 12 Naše pole 10/2018

 

Z denníka agronóma

⇒ str. 14 Naše pole 10/2018

 

Niekedy mám pocit, že čím viac robíme, tým menej peňazí máme, reportáž Agrozdroj, s.r.o.

⇒ str. 6 Naše pole 9/2018

 

Slnečnica môže u nás profitovať aj z vysokej hladiny spodnej vody

⇒ str. 10 Naše pole 9/2018

 

Je čas zastaviť sa a zamyslieť, či ideme správnym smerom, rozhovor s Milanom Jurkym, predsedom Združenia mladých farmárov na Slovensku

⇒ str. 12 Naše pole 9/2018

 

Z denníka agronóma

⇒ str. 14 Naše pole 9/2018

RNDr. Gabriela Barančíková, CSc.

Zoznam článkov autora:

Organický uhlík v pôdach Slovenska

⇒ str. 43 Naše pole 10/2018

doc. Ing. Petr Baranyk, CSc.

Zoznam článkov autora:

Výsledky odrodových pokusov SPZO s repkou

⇒ str. 56 Naše pole 3/2021

 

Výsledky odrodových pokusov s repkou ozimnou v ČR

⇒ str. 24 Naše pole 3/2020

 

Výsledky poloprevádzkových pokusov s odrodami repky ozimnej

⇒ str. 24 Naše pole 2/2019

Ing. Vladimír Barbierik

Zoznam článkov autora:

Zmeny v portfóliu moridiel spoločnosti Bayer

⇒ str. 38 Naše pole 9/2018

Ing. Ján Baršváry

Zoznam článkov autora:

 

Výsledky tohtoročného zberu obilnín a repky

⇒ str. 18 Naše pole 11/2018

Ing. Jaroslav Bašta

Zoznam článkov autora:

Herbicídna ochrana ozimných obilnín v jesennom období

⇒ str. 55 Naše pole 10/2021

 

Komplexná herbicídna ochrana obilnín – novinka od AA SK herbicíd Mertil

⇒ str. 9 Naše pole 9/2019

 

Osvedčený pendimethalin v novom kabáte Pendiflex 400

⇒ str. 45 Naše pole 4/2019

 prof. RNDr. Mária Bauerová, PhD.

Zoznam článkov autora:

Rastlinná biomasa – významný zdroj antioxidantov

⇒ str. 36 Naše pole 6/2020

 

Ing. Martin Bárnet, Ph.D.

Zoznam článkov autora:

Fungicídne ošetrenie maku

⇒ str. 30 Naše pole 9/2019

Ing. Dalibor Báti

Zoznam článkov autora:

Jesenná ochrana repky od ADAMA Slovensko

⇒ str. 28 Naše pole 8/2021

 

Fungicídna a insekticídna ochrana slnečnice, repy cukrovej, strukovín a maku

⇒ str. 40 Naše pole 6/2021

 

Čo Vám ponúka ADAMA pre rok 2021?

⇒ str. 28 Naše pole 1/2021

 

Komplexná jesenná ochrana repky

⇒ str. 34 Naše pole 8/2020

 

Fungicídna a insekticídna ochrana slnečnice, repy cukrovej, strukovín a maku

⇒ str. 40 Naše pole 6/2020

 

Novinky v ponuke ADAMA Slovensko v roku 2020

⇒ str. 36 Naše pole 1/2020

 

Komplexná jesenná ochrana repky so spoločnosťou ADAMA

⇒ str. 30 Naše pole 8/2019

 

Fungicídna a insekticídna ochrana repy, strukovín, slnečnice a maku od ADAMA

⇒ str. 28 Naše pole 6/2019

 

Čo je nové – ADAMA Slovensko?

⇒ str. 30 Naše pole 1/2019

Ing. Kristína Bečárová

Zoznam článkov autora:

Pomoc mimokoreňovou výživou v dobe sucha naberá na význame

⇒ str. 18 Naše pole 6/2021

 

Ing. David Bečka, PhD.

Zoznam článkov autora:

Zber repky – čo pred a čo po ňom

⇒ str. 18 Naše pole 7/2021

 

Čo a ako s repkou?

⇒ str. 22 Naše pole 2/2021

 

Pred sejbou repky

⇒ str. 20 Naše pole 9/2020

 

Repka pred zberom a jej zber

⇒ str. 22 Naše pole 7/2020

 

Repka na jar

⇒ str. 18 Naše pole 2/2020

 

Nielen o odrodách repky a Slovensku

⇒ str. 20 Naše pole 11/2019

 

Hnojenie a pestovanie repky na jeseň 2019
⇒ str. 16 Naše pole 9/2019

 

Repka včera, dnes a zajtra
⇒ str. 16 Naše pole 8/2019

 

Repka a azolové regulácie
⇒ str. 22 Naše pole 5/2019

 

Repka v roku 2017/18 a čo ďalej
⇒ str. 20 Naše pole 12/2018

 

Zakladanie repkových porastov – osivo, škodcovia a choroby
⇒ str. 16 Naše pole 9/2018

Ing. Peter Belan

Zoznam článkov autora:

Pre dobrú úrodu repky od samotného začiatku

⇒ str. 37 Naše pole 9/2021

 

Kremík vo výžive rastlín

⇒ str. 17 Naše pole 6/2021

 

Nielen herbicídne riešenia v kukurici

⇒ str. 27 Naše pole 5/2021

 

Ekonomické riešenia pri pestovaní hustosiatych obilnín

⇒ str. 23 Naše pole 4/2021

 

Ekonomika pestovania repky začína už na jeseň

⇒ str. 11 Naše pole 9/2020

 

Účinné riešenia v porastoch kukurice

⇒ str. 31 Naše pole 6/2020

 

Cielené a ekonomické riešenia pri pestovaní hustosiatych obilnín

⇒ str. 59 Naše pole 3/2020

Ing. Lenka Beranová, DiS.

Zoznam článkov autora:

Výsledky poloprevádzkových pokusov s pôdnou aplikáciou Azoteru F z certifikovaného ekologického podniku AGROEKO Žamberk

⇒ str. 53 Naše pole 1/2021

Ing. Eva Bednárová

Zoznam článkov autora:

Repka ozimná v regióne Topoľčany

⇒ str. 24 Naše pole 7/2019

 

Ing. Pavol Bezák

Zoznam článkov autora:

Sú ešte bonitované pôdno-ekologické jednotky aktuálne?

⇒ str. 46 Naše pole 12/2020

 

Ing. Rastislav Bobček

Zoznam článkov autora:

Ako v Maďarsku a Rakúsku zúrodňujú pôdu

⇒ str. 46 Naše pole 5/2021

 

Hnojenie pôdy vo vzťahu k výžive rastlín

⇒ str. 21 Naše pole 4/2019

 Ing. Tatiana Čičová, PhD.

Zoznam článkov autora:

Herbicídna ochrana ozimných obilnín v jesennom období

⇒ str. 55 Naše pole 10/2021

Ing. Peter Bokor, PhD.

Zoznam článkov autora:

Zber repky – čo pred a čo po ňom

⇒ str. 18 Naše pole 7/2021

 

Citlivosť stonkových krytonosov a blyskáčikov na insekticídy

⇒ str. 20 Naše pole 6/2021

 

Ochrana porastov repky proti stonkovým krytonosom

⇒ str. 24 Naše pole 4/2021

 

Zdravotný stav porastov slnečnice a výskyt chorôb v roku 2020

⇒ str. 36 Naše pole 2/2021

 

Pred sejbou repky

⇒ str. 20 Naše pole 9/2020

 

Vplyv prostredia a agrotechniky na zdravotný stav slnečnice

⇒ str. 26 Naše pole 7/2020

 

Biela hniloba – významná choroba olejnín

⇒ str. 33 Naše pole 4/2020

 

Repka na jar

⇒ str. 18 Naše pole 2/2020

 

Zdravotný stav slnečnice v roku 2019

⇒ str. 36 Naše pole 12/2019

 

Nielen o odrodách repky a Slovensku

⇒ str. 20 Naše pole 11/2019

 

Repka a jej choroby v tejto sezóne

⇒ str. 30 Naše pole 10/2019

 

Hnojenie a pestovanie repky na jeseň 2019
⇒ str. 16 Naše pole 9/2019

 

Repka včera, dnes a zajtra
⇒ str. 16 Naše pole 8/2019

 

Repka v roku 2017/18 a čo ďalej
⇒ str. 20 Naše pole 12/2018

 

Zakladanie repkových porastov – osivo, škodcovia a choroby
⇒ str. 16 Naše pole 9/2018

Ing. Dana Borbélyová

Sezóna 2019 z pohľadu Zväzu pestovateľov a spracovateľov kukurice

⇒ str. 34 Naše pole 2/2020

 

Rok 2018 z pohľadu pestovateľov

⇒ str. 50 Naše pole 12/2018

prof. Ing. Marián Brestič, CSc.

Zoznam článkov autora:

Fenotypovanie plodín – trend zvyšovania rastlinnej produkcie a potravinovej bezpečnosti (II)

⇒ str. 50 Naše pole 9/2020

 

Fenotypovanie plodín – trend zvyšovania rastlinnej produkcie a potravinovej bezpečnosti (I)

⇒ str. 52 Naše pole 8/2020

Ing. Beáta Brezinová

Zoznam článkov autora:

Stále kvalitné odrody z Malého Šariša

⇒ str. 50 Naše pole 4/2021

 

Mak siaty na Slovensku (nielen) v roku 2020

⇒ str. 26 Naše pole 3/2021

 

Mak – pestovanie, ochrana a odrody

⇒ str. 26 Naše pole 11/2020

 

Slovenské šľachtenie maku a jeho nové odrody

⇒ str. 30 Naše pole 3/2020

 

Niektoré podrobnosti o maku

⇒ str. 32 Naše pole 11/2019

Ing. Branislav Brežný

Zoznam článkov autora:

Sulka v záhrade aj na poli

⇒ str. 38 Naše pole 10/2018

Ing. Peter Brežný

Zoznam článkov autora:

Istota elitnej kvality – Airbus, Moschus

⇒ str. 30 Naše pole 9/2021

Ing. Norbert Britaňák, PhD.

Zoznam článkov autora:

Manažment siatych trávnych porastov v systéme pestovania viacročných krmovín na ornej pôde

⇒ str. 44 Naše pole 9/2021

Ing. Martin Brtnický

Zoznam článkov autora:

Pôda, organická hmota a príjem živín rastlinami

⇒ str. 28 Naše pole 12/2020

 

Možné zdroje pre výrobu bioplynu

⇒ str. 34 Naše pole 3/2020

Ing. Jozef Bučko, PhD.

Zoznam článkov autora:

Poľovníctvo a poľnohospodárstvo

⇒ str. 46 Naše pole 6/2020

 

Ing. Katarína Bučková

Zoznam článkov autora:

Nové odrody pšenice ozimnej, pšenice jarnej a pšenice špaldovej

⇒ str. 30 Naše pole 7/2020

 

Charakteristika nových odrôd pšenice
⇒ str. 18 Naše pole 8/2019

Ing. Kristína Buchová

Zoznam článkov autora:

Pôda a biomasa ako jediný sektor so stabilným záchytom emisií v SR

⇒ str. 38 Naše pole 1/2021

Ing. Rastislav Bušo, PhD.

Zoznam článkov autora:

Zásady pozberového obrábania pôdy

⇒ str. 20 Naše pole 10/2020

 

Vplyv obrábania na mikrobiálny život v pôde

⇒ str. 22 Naše pole 8/2020

 

Technológie hnojenia pšenice ozimnej

⇒ str. 16 Naše pole 6/2020

 

Aplikácia hnojív do pôdy a na list

⇒ str. 48 Naše pole 4/2020

 

Spôsob obrábania, pôdna vlhkosť a úroda obilnín

⇒ str. 44 Naše pole 11/2018

 

Úrodové a produkčné trendy v rastlinnej výrobe

⇒ str. 16 Naše pole 10/2018

 

Ovplyvnili výkyvy počasia úrody pšenice a jačmeňa?

⇒ str. 30 Naše pole 9/2018

doc. Ing. Bohumír Cagaš, CSc.

Zoznam článkov autora:

České semenárstvo tráv a ďatelinovín a jeho súčasné problémy

⇒ str. 42 Naše pole 7/2021

Ing.Pavel Cihlář, Ph.D.

Zoznam článkov autora:

Fungicídne ošetrenie maku

⇒ str. 30 Naše pole 9/2019

Mgr. Patrik Ciklaminy

Zoznam článkov autora:

Budúce úrody ozimných obilnín závisia aj od kvalitnej prípravy pôdy

⇒ str. 56 Naše pole 10/2020

 

Jarná inventarizácia a prvé vstupy do porastov ozimín

⇒ str. 37 Naše pole 4/2020

 

Jarná inventarizácia a prvé vstupy do porastov ozimín

⇒ str. 25 Naše pole 4/2019

 

Zakladanie porastov sóje s využitím prípravkov zo sortimentu RWA SLOVAKIA

⇒ str. 23 Naše pole 3/2019

Ing. Dionýz Cser

Zoznam článkov autora:

 

Čo je nové v Caussade Osiva, s.r.o.?

⇒ str. 23 Naše pole 7/2019

 

Ing. Matúš Czakó

Zoznam článkov autora:

Adexar® Plus, ten najlepší fungicíd s vysokou rentabilitou

⇒ str. 36 Naše pole 6/2019

 

Chcete zabrániť poľahnutiu obilnín a uľahčiť si žatvu?

⇒ str. 24 Naše pole 5/2019

 

Fungicídna ochrana obilnín v čase klasenia až kvitnutia

⇒ str. 20 Naše pole 5/2019

 

Capalo® – ideálne riešenie pre prvé ošetrenie obilnín

⇒ str. 34 Naše pole 3/2019

Ing. Marian Čeleš

Zoznam článkov autora:

Priaxor® – nový fungicídny nástroj proti chorobám jačmeňa

⇒ str. 30 Naše pole 5/2020

 

Prečo je Butisan® Complete štandardom v herbicídnej ochrane repky?
⇒ str. 22 Naše pole 9/2019

 

Ochrana repky v čase kvitnutia

⇒ str. 40 Naše pole 5/2019

 

Čo znamená PLUS pri technológii CL PLUS v slnečnici?

⇒ str. 50 Naše pole 5/2019

 

Fungicídna stratégia v repke na jar

⇒ str. 46 Naše pole 4/2019

 

Nenechajte sa obmedzovať. Využite naplno formát moderného 4 D herbicídu do obilnín

⇒ str. 16 Naše pole 2/2019

 

Prečo je Butisan® Complete štandardom v herbicídnej ochrane repky?

⇒ str. 20 Naše pole 9/2018

Ing. Jozef Čepišák

Zoznam článkov autora:

Vplyv počasia na insekticídnu ochranu

⇒ str. 22 Naše pole 5/2021

Ing. Vladimír Černík

Zoznam článkov autora:

Skrátenie doby fermentácie siláže

⇒ str. 48 Naše pole 10/2021

doc. Ing. Ivan Černý, PhD.

Zoznam článkov autora:

Stimulácia produkčného procesu slnečnice ročnej a repy cukrovej Florone a Fertisilinom

⇒ str. 42 Naše pole 4/2020

 

Perspektívy a rizikové faktory v systéme pestovania slnečnice ročnej (II.)

⇒ str. 24 Naše pole 8/2019

 

Perspektívy a rizikové faktory v systéme pestovania slnečnice ročnej (I.)

⇒ str. 20 Naše pole 7/2019

Ing. Iveta Čičová, PhD.

Zoznam článkov autora:

Choroby a škodcovia mäty piepornej

⇒ str. 58 Naše pole 10/2021

 

Agrotechnika liečivých rastlín z čeľade Lamiaceae (I)

⇒ str. 50 Naše pole 7/2021

 

Agrotechnika pestovania menej známych pseudocereálií

⇒ str. 30 Naše pole 6/2021

 

Agrotechnika liečivých rastlín

⇒ str. 54 Naše pole 5/2021

 

Liečivé rastliny (II.)

⇒ str. 48 Naše pole 3/2019

 

Liečivé rastliny (I.)

⇒ str. 42 Naše pole 2/2019

 Ing. Tatiana Čičová, PhD.

Zoznam článkov autora:

Odhad úrody letných plodín k druhej dekáde júla 2021

⇒ str. 52 Naše pole 10/2021

Ing. Ján Čierny

Zoznam článkov autora:

LUMIGENTM a hybridy Optimum AQUAmax® – Technológia vyšších úrod

⇒ str. 13 Naše pole 11/2020

 

LUMIPOSA ® – insekticídne moridlo novej generácie – technológia vyšších úrod

⇒ str. 38 Naše pole 7/2020

Ing. Jozef Čunderlík, PhD.

Zoznam článkov autora:

Systémy obhospodarovania trávnych porastov

⇒ str. 42 Naše pole 8/2021

 

Sekvestrácia uhlíka v trávnych ekosystémoch

⇒ str. 50 Naše pole 2/2021

 

Príprava trávnych porastov na vegetačnú sezónu

⇒ str. 56 Naše pole 3/2020

 

Vplyv biokalu na biologické vlastnosti pôdy

⇒ str. 48 Naše pole 7/2019

Ing. Filip Daněk

Zoznam článkov autora:

Výstavná skriňa odrôd SOUFFLET AGRO

⇒ str. 17 Naše pole 9/2021

 

Výstavná skriňa odrôd SOUFFLET AGRO

⇒ str. 13 Naše pole 9/2020

Ing. Ján Daniel

Zoznam článkov autora:

 

Produkcia čučoriedky vysokej v podmienkach severného Slovenska

⇒ str. 40 Naše pole 9/2019

 

Produkcia a využitie biomasy na energetické účely

⇒ str. 31 Naše pole 11/2018

Ing. Martin Danilovič, PhD.

Zoznam článkov autora:

Význam základných látok v ochrane rastlín a ich najnovšie rozšírenie

⇒ str. 50 Naše pole 8/2021

 

Rozšírenie použitia doteraz schválených základných látok

⇒ str. 46 Naše pole 4/2021

 

Vplyv spôsobov obrábania pôdy na jej kvalitu

⇒ str. 34 Naše pole 1/2021

 

Základné látky – alternatívna ochrana rastlín v poľnohospodárstve (VIII)

⇒ str. 42 Naše pole 12/2020

 

Základné látky – alternatívna ochrana rastlín v poľnohospodárstve (VII)

⇒ str. 54 Naše pole 7/2020

 

Základné látky – alternatívna ochrana rastlín v poľnohospodárstve (VI)

⇒ str. 34 Naše pole 6/2020

 

Základné látky – alternatívna ochrana rastlín v poľnohospodárstve (V)

⇒ str. 44 Naše pole 5/2020

 

Základné látky – alternatívna ochrana rastlín v poľnohospodárstve (IV)

⇒ str. 50 Naše pole 4/2020

 

Základné látky – alternatívna ochrana rastlín v poľnohospodárstve (III)

⇒ str. 62 Naše pole 3/2020

 

Základné látky – alternatívna ochrana rastlín v poľnohospodárstve (II)

⇒ str. 54 Naše pole 2/2020

 

Základné látky – alternatívna ochrana rastlín v poľnohospodárstve (I)

⇒ str. 56 Naše pole 1/2020

 

Vplyv obrábania ťažkých pôd na úrody plodín

⇒ str. 44 Naše pole 12/2019

 

Ochrana pôdy pred inváznymi druhmi rastlín

⇒ str. 22 Naše pole 6/2019

Ing. Attila Demeter

Zoznam článkov autora:

Repka na strednom Slovensku

⇒ str. 23 Naše pole 6/2021

 

Ing. Miroslav Demo

Zoznam článkov autora:

Revycare® + Flexity® Pack novinka, ktorá mení zaužívaný systém

⇒ str. 28 Naše pole 4/2021

 

Adexar® Plus, ten najlepší fungicíd s vysokou rentabilitou

⇒ str. 36 Naše pole 6/2019

 

Akris® – flexibilný herbicídny prípravok, na ktorý sa môžete spoľahnúť

⇒ str. 18 Naše pole 3/2019

doc. Ing. Milan Kroulík, PhD.

Zoznam článkov autora:

Hrozby podzemného sveta

⇒ str. 46 Naše pole 8/2021

 

Venujme klasom viac pozornosti

⇒ str. 34 Naše pole 6/2021

 

Hodina ranná zlato doháňa

⇒ str. 58 Naše pole 5/2021

 

Stabilné výsledky každý rok

⇒ str. 44 Naše pole 4/2021

 

Špecialista na múčnatku

⇒ str. 18 Naše pole 3/2021

 

Čím skôr, tým lepšie

⇒ str. 54 Naše pole 3/2021

 

Špičkové novinky v morení obilnín

⇒ str. 20 Naše pole 8/2020

 

Skúsený a profesionálny partner v obilninách

⇒ str. 51 Naše pole 5/2020

 

Skúsený a profesionálny partner v obilninách

⇒ str. 20 Naše pole 4/2020

 

Nová ÉRA v ochrane obilnín

⇒ str. 78 Naše pole 4/2020

 

Nedajte šancu rezistencii v obilninách

⇒ str. 28 Naše pole 3/2020

 

Niektoré spojenia jednoducho fungujú lepšie!

⇒ str. 64 Naše pole 3/2020

Miroslav Ditz

Zoznam článkov autora:

BCC – BIOCOMERC, BIO hnojivo EKO Hnojivo

⇒ str. 67 Naše pole 4/2020

Ing. Milan Dobrovodský

Zoznam článkov autora:

Hnojenie porastov repky na jeseň – istota úspechu

⇒ str. 18 Naše pole 10/2021

Bc. Aleš Dočekal

Zoznam článkov autora:

Ekonomická efektívnosť konvenčného a ekologického pestovania

⇒ str. 30 Naše pole 8/2020

Ing. Martina Dočkalíková

Zoznam článkov autora:

Produkcia biomasy rôznych druhov medziplodín v suchých podmienkach

⇒ str. 32 Naše pole 1/2020

Ing. Tereza Dokulilová

Zoznam článkov autora:

Pôda, organická hmota a príjem živín rastlinami

⇒ str. 28 Naše pole 12/2020

 

Ing. Stanislav Doležal

Zoznam článkov autora:

Istota elitnej kvality – Airbus, Moschus

⇒ str. 30 Naše pole 9/2021

 

LG Absalon – na poli je šampión

⇒ str. 38 Naše pole 8/2021

 

LG Zoro – vysoká úroda a rezistencia

⇒ str. 39 Naše pole 8/2021

 Vuk Ðorđević

Zoznam článkov autora:

Ekologické pestovanie sóje v Srbsku

⇒ str. 26 Naše pole 8/2020

Ing. Zuzana Drdolová, PhD.

Zoznam článkov autora:

Špecializovaná výživa plodín

⇒ str. 27 Naše pole 10/2021

Ing. Jozef Drimal, CSc.

Zoznam článkov autora:

Biologicky účinné látky v ochrane rastlín

⇒ str. 52 Naše pole 3/2019

Ing. Tomáš Driml

Zoznam článkov autora:

S autopilotom k vyššej efektivite

⇒ str. 25 Naše pole 8/2020

Ing. Zuzana Dugátová

Zoznam článkov autora:

Systémy obhospodarovania trávnych porastov

⇒ str. 42 Naše pole 8/2021

 

Sekvestrácia uhlíka v trávnych ekosystémoch

⇒ str. 50 Naše pole 2/2021

Ing. Daniela Dvončová, PhD.

Zoznam článkov autora:

Vplyv rôznych stratégií kontroly hrdze plevovej a pšenicovej na úrodu pšenice ozimnej

⇒ str. 20 Naše pole 3/2021

doc. Ing. Jozef Ďuďák, CSc.

Zoznam článkov autora:

Rozhadzovače a aplikátory priemyselných hnojív

⇒ str. 49 Naše pole 10/2020

Ing. Peter Ďurček

Zoznam článkov autora:

Granulovaný vápenec na našom trhu a jeho porovnanie s jemne mletým vápencom

⇒ str. 33 Naše pole 10/2021

 Ing. Jakub Elbl, Ph.D.

Zoznam článkov autora:

Pôda, organická hmota a príjem živín rastlinami

⇒ str. 28 Naše pole 12/2020

 

Družicové pohľady na naše polia (II)

⇒ str. 24 Naše pole 10/2020

 

Pestovanie kukurice v systéme zmiešanej kultúry

⇒ str. 26 Naše pole 9/2020

 

Družicové pohľady na naše polia (I)

⇒ str. 30 Naše pole 9/2020

 

Možné zdroje pre výrobu bioplynu

⇒ str. 34 Naše pole 3/2020

Ing. Dávid Ernst, PhD.

Zoznam článkov autora:

Stimulácia produkčného procesu slnečnice ročnej a repy cukrovej Florone a Fertisilinom

⇒ str. 42 Naše pole 4/2020

 

Perspektívy a rizikové faktory v systéme pestovania slnečnice ročnej (II.)

⇒ str. 24 Naše pole 8/2019

 

Perspektívy a rizikové faktory v systéme pestovania slnečnice ročnej (I.)

⇒ str. 20 Naše pole 7/2019

Ing. Marcel Fabian

Zoznam článkov autora:

Ochrana rastlín insekticídmi novej generácie od spoločnosti FMC Agro Slovensko

⇒ str. 39 Naše pole 6/2021

 

Spoľahlivá ochrana kukurice overená časom

⇒ str. 53 Naše pole 5/2021

 

Svetlo na konci tunela v insekticídnej ochrane rastlín

⇒ str. 25 Naše pole 6/2020

Ing. Jaroslav Fabula

Zoznam článkov autora:

Funguje listová výživa? Áno, dôkazom je YaraVita

⇒ str. 28 Naše pole 5/2021

 

Listové hnojivá YARA pre vaše plodiny

⇒ str. 46 Naše pole 5/2020

 

Hnojenie pôdy vo vzťahu k výžive rastlín

⇒ str. 21 Naše pole 4/2019

 Ing. Baltazár Farkaš

Zoznam článkov autora:

Obsah a analýza popola poľnohospodárskej biomasy

⇒ str. 52 Naše pole 8/2021

Ing. Petr Fuksík

Zoznam článkov autora:

Hybridy repky ozimnej SOUFFLET AGRO

⇒ str. 29 Naše pole 7/2021

 

Prémiová ponuka SOUFFLET AGRO

⇒ str. 25 Naše pole 12/2020

 

SOUFFLET SEEDS: záruka vysokej úrody kukurice

⇒ str. 23 Naše pole 11/2020

 

Doprajte Vašej repke to najlepšie

⇒ str. 29 Naše pole 7/2020

 

Výkonné repky a hnojivá SOUFFLET AGRO

⇒ str. 19 Naše pole 6/2020

 

Listová výživa prípravkami SOUFFLET AGRO

⇒ str. 29 Naše pole 5/2020

 

SOUFFLET AGRO vstupuje na slovenský trh

⇒ str. 27 Naše pole 1/2020

Ing. Zuzana Fulmeková

Zoznam článkov autora:

Odhad úrody letných plodín k druhej dekáde júla 2021

⇒ str. 52 Naše pole 10/2021

 

Odhad úrody ozimných plodín k prvej dekáde júna 2021

⇒ str. 24 Naše pole 9/2021

 

Odhad úrody vybraných plodín k prvej dekáde mája 2021

⇒ str. 34 Naše pole 8/2021

 

Odhad úrody letných plodín k druhej dekáde septembra 2020

⇒ str. 40 Naše pole 11/2020

 

Odhad úrody letných plodín

⇒ str. 30 Naše pole 10/2020

 

Odhad úrody ozimných plodín k prvej dekáde júna 2020

⇒ str. 40 Naše pole 9/2020

 

Odhad úrody ozimných plodín k prvej dekáde mája 2020

⇒ str. 46 Naše pole 8/2020

 

Odhad úrod kukurice na zrno, slnečnice ročnej, repy cukrovej a zemiakov

⇒ str. 43 Naše pole 11/2019

 

Odhad úrod kukurice na zrno, slnečnice ročnej, repy cukrovej a zemiakov k 20. 7. 2019

⇒ str. 38 Naše pole 10/2019

 

Odhad úrody ozimných plodín k prvej dekáde júna 2019

⇒ str. 33 Naše pole 9/2019

 

Odhad úrody ozimných plodín k prvej dekáde mája 2019

⇒ str. 32 Naše pole 8/2019

 doc. Ing. Jana Galambošová, PhD.

Zoznam článkov autora:

Využitie bezpilotných systémov v praxi

⇒ str. 32 Naše pole 5/2020

PhDr. Lenka Gallová

Zoznam článkov autora:

 

Prípravky Galleko® – overené a spoľahlivé riešenie pre vaše porasty

⇒ str. 26 Naše pole 11/2018

Ing. Jana Garaiová

Zoznam článkov autora:

Portfólio ozimných obilnín 2021 – osvedčené odrody i novinky

⇒ str. 38 Naše pole 9/2021

 

Sortiment ozimných obilnín 2019 – máme pre každého niečo

⇒ str. 22 Naše pole 8/2019

 

Jar 2019 – máme pre Vás dobrú ponuku!

⇒ str. 18 Naše pole 1/2019

 

Osvedčené i nové!

⇒ str. 24 Naše pole 10/2018

Ing. Soňa Gavurníková, PhD.

Zoznam článkov autora:

Kvalita najčastejšie pestovaných odrôd pšenice

⇒ str. 50 Naše pole 1/2021

 

Kvalita pšenice v roku 2020

⇒ str. 22 Naše pole 12/2020

 

Kvalita pšenice na Slovensku v roku 2019 (II)

⇒ str. 40 Naše pole 2/2020

 

Kvalita pšenice na Slovensku v roku 2019 (I)

⇒ str. 40 Naše pole 1/2020

 

Odrody pšeníc s pridanou hodnotou

⇒ str. 34 Naše pole 5/2019

 

Novelizovaná STN 46 1100-2: Zrno potravinárskej pšenice letnej

⇒ str. 16 Naše pole 1/2019

Ing. Viktor Gelinger

Zoznam článkov autora:

Nový trend pri zakladaní porastov kukurice

⇒ str. 34 Naše pole 4/2020

Ing. Peter Grňo

Zoznam článkov autora:

Budúcnosť racionálnej výživy rastlín s ohľadom na zavádzanie stratégie EÚ Farm to Fork

⇒ str. 13 Naše pole 10/2021

 

Efektívna výživa pšeníc overená praxou

⇒ str. 13 Naše pole 9/2021

 

Efektívna výživa repky overená praxou

⇒ str. 27 Naše pole 8/2021

 Ing. Jozef Gubiš, PhD.

Zoznam článkov autora:

Zmeny vlhkosti a výskyt priesakov na dolnej hranici aktívnej koreňovej zóny

⇒ str. 48 Naše pole 6/2021

 

Nový trend pri zakladaní porastov kukurice

⇒ str. 34 Naše pole 4/2020

Ing. Karol Gubovič

Zoznam článkov autora:

Elitnou genetikou v ústrety novodobým požiadavkám

⇒ str. 9 Naše pole 8/2019

 

Repka ozimná od spoločnosti MAS Seeds pre sezónu 2019-2020

⇒ str. 30 Naše pole 7/2019

Ján Hacaj

Zoznam článkov autora:

Samuel Jurkovič a družstevníctvo na Slovensku i vo svete

⇒ str. 56 Naše pole 6/2020

 

Ing. Martin Hájek, Ph.D.

Zoznam článkov autora:

Problém rezistentnej metličky narastá, máme pre Vás riešenie

⇒ str. 46 Naše pole 3/2021

 

Kompletná a vysoká účinnosť

⇒ str. 25 Naše pole 6/2019

doc. Ing. Josef Hakl, PhD.

Zoznam článkov autora:

Nové pohľady na organizáciu porastov lucerny

⇒ str. 28 Naše pole 3/2019

Ing. Ján Halas, PhD.

Zoznam článkov autora:

Princípy vzťahov medzi rastlinou a prostredím

⇒ str. 24 Naše pole 1/2021

Ing. Pavol Halvoň

Zoznam článkov autora:

POD Abrahám: Potrebujeme hlavne pokoj a stabilitu, reportáž

⇒ str. 6 Naše pole 12/2020

 

Odovzdávanie ocenení NAJ Naše pole

⇒ str. 56 Naše pole 9/2020

 

Toskánske rajčiny, reportáž Cecina, Taliansko

⇒ str. 6 Naše pole 8/2019

Ing. Eduard Hanina

Zoznam článkov autora:

Satelitný monitoring sušiny pri zbere kukuričnej siláže

⇒ str. 53 Naše pole 12/2020

 

Ing. Ján Hanuska

Zoznam článkov autora:

Nový insekticídny systém pre ochranu repky

⇒ str. 30 Naše pole 3/2021

 

Tilmor pre optimálne prezimovanie a rýchlu jarnú regeneráciu

⇒ str. 64 Naše pole 10/2020

 

Hybridy s rešpektom

⇒ str. 49 Naše pole 8/2020

 

Propulse® – fungicídna ochrana slnečnice

⇒ str. 43 Naše pole 7/2020

 

Chytrý fungicíd v ochrane obilnín

⇒ str. 39 Naše pole 5/2020

 

Ochrana ozimnej repky na jar

⇒ str. 69 Naše pole 4/2020

 

Tilmor pre optimálne prezimovanie a rýchlu jarnú regeneráciu

⇒ str. 48 Naše pole 10/2019

 

Prosaro® – redukcia fuzarióz v kukurici

⇒ str. 58 Naše pole 7/2019

 

Nová účinná látka v ochrane slnečnice

⇒ str. 40 Naše pole 4/2019

 

Boogie® Xpro – chytrý fungicíd

⇒ str. 41 Naše pole 4/2019

 

Tilmor® a Propulse® – tandem vo fungicídnej ochrane repky

⇒ str. 56 Naše pole 3/2019

 

Tilmor – zabezpečí optimálne prezimovanie a rýchlu jarnú regeneráciu

⇒ str. 42 Naše pole 10/2018

Mgr. Ľubomír Hanzes, PhD.

Zoznam článkov autora:

Manažment siatych trávnych porastov v systéme pestovania viacročných krmovín na ornej pôde

⇒ str. 44 Naše pole 9/2021

Ing. Roman Hašana, PhD.

Zoznam článkov autora:

Zásady pozberového obrábania pôdy

⇒ str. 20 Naše pole 10/2020

 

Technológie hnojenia pšenice ozimnej

⇒ str. 16 Naše pole 6/2020

 

Nový trend pri zakladaní porastov kukurice

⇒ str. 34 Naše pole 4/2020

 

Bakteriálny zdroj dusíkatej výživy pre zrnovú kukuricu

⇒ str. 40 Naše pole 11/2019

 

Analýza produkčného procesu kukurice pomocou programu Aquacrop

⇒ str. 39 Naše pole 12/2018

 

Pomocné látky v poľnohospodárstve (II.)

⇒ str. 24 Naše pole 11/2018

 

Spôsob obrábania, pôdna vlhkosť a úroda obilnín

⇒ str. 44 Naše pole 11/2018

 

Úrodové a produkčné trendy v rastlinnej výrobe

⇒ str. 16 Naše pole 10/2018

 

Pomocné látky v poľnohospodárstve (I.)

⇒ str. 50 Naše pole 10/2018

 

Ovplyvnili výkyvy počasia úrody pšenice a jačmeňa?

⇒ str. 30 Naše pole 9/2018

Ing. Pavol Hauptvogel, PhD.

Zoznam článkov autora:

Súčasnosť Výskumného ústavu rastlinnej výroby Piešťany

⇒ str. 58 Naše pole 4/2021

 

Trendy vo výskume a pestovaní ekologických plodín

⇒ str. 44 Naše pole 2/2020

Ing. Jiří Havel, CSc.

Zoznam článkov autora:

Citlivosť stonkových krytonosov a blyskáčikov na insekticídy

⇒ str. 20 Naše pole 6/2021

 

Rezistencia repkových škodcov proti niektorým insekticídom (III.)

⇒ str. 26 Naše pole 5/2019

 

Rezistencia repkových škodcov proti niektorým insekticídom (II.)

⇒ str. 12 Naše pole 4/2019

 

Rezistencia repkových škodcov proti niektorým insekticídom (I.)

⇒ str. 20 Naše pole 3/2019

RNDr. Michaela Havrlentová, PhD.

Zoznam článkov autora:

Odrody pšeníc s pridanou hodnotou

⇒ str. 34 Naše pole 5/2019

 

Fakty a mýty o makovom oleji

⇒ str. 40 Naše pole 3/2019

RNDr. Ján Hecl, PhD.

Zoznam článkov autora:

Prítomnosť a budúcnosť biopalív prvej generácie aj z aspektu repky olejky

⇒ str. 40 Naše pole 9/2021

 

Stav a vývoj vo využívaní obnoviteľných zdrojov energie v SR (II)

⇒ str. 38 Naše pole 1/2020

 

Stav a vývoj vo využívaní obnoviteľných zdrojov energie v SR (I)

⇒ str. 33 Naše pole 12/2019

 

Využitie lignocelulózových energetických rastlín

⇒ str. 42 Naše pole 7/2019

Ing. Jiří Heczko, PhD.

Zoznam článkov autora:

 

Naše riešenie na obmedzenie niektorých herbicídov a glyfosátov

⇒ str. 51 Naše pole 11/2020

 

Technológie obrábania pôdy a ich vplyv na organickú hmotu

⇒ str. 30 Naše pole 12/2018

 

Päť tipov ako začať s No-Till

⇒ str. 39 Naše pole 11/2018

 

Sekvestrácia uhlíka

⇒ str. 47 Naše pole 11/2018

doc. RNDr. Marta Heroldová, CSc.

Zoznam článkov autora:

Hraboš poľný a možnosti jeho regulácie

⇒ str. 22 Naše pole 6/2020

 

Ing. Andrej Hnát

Zoznam článkov autora:

Predpoklady úspešného pestovania sóje na Slovensku (II)

⇒ str. 19 Naše pole 10/2019

 

Predpoklady úspešného pestovania sóje na Slovensku (I)
⇒ str. 19 Naše pole 9/2019

 

Ochrana pôdy pred inváznymi druhmi rastlín

⇒ str. 22 Naše pole 6/2019

Ing. Hana Honsová, PhD.

Zoznam článkov autora:

Klíčivosť a vitalita osiva maku

⇒ str. 28 Naše pole 4/2019

 

Ing. Michaela Hospodková

Zoznam článkov autora:

Možnosti ošetrenia osiva repky ozimnej

⇒ str. 24 Naše pole 6/2021

 

Ing. Peter Hozlár, PhD.

Zoznam článkov autora:

Svetové, európske a slovenské šľachtenie rastlín

⇒ str. 42 Naše pole 3/2021

 

Jeden z najstarších stacionárnych poľných pokusov v Európe

⇒ str. 54 Naše pole 5/2020

 

Hustosiate jarné obilniny – ako ďalej

⇒ str. 28 Naše pole 1/2020

Barbora Hozlárová

Zoznam článkov autora:

Slnečnica sa vie prispôsobiť, ceny nie

⇒ str. 45 Naše pole 2/2019

Ing. Peter Hradiský

Zoznam článkov autora:

Semenárstvo tráv a ďatelinovín na Slovensku a jeho problémy

⇒ str. 40 Naše pole 8/2021

Ing. Katarína Hrčková

Zoznam článkov autora:

Zmeny vlhkosti a výskyt priesakov na dolnej hranici aktívnej koreňovej zóny

⇒ str. 48 Naše pole 6/2021

 

Biologický zdroj dusíka v ekologickom pestovaní slnečnice

⇒ str. 29 Naše pole 11/2020

 

Nový trend pri zakladaní porastov kukurice

⇒ str. 34 Naše pole 4/2020

 

Bakteriálny zdroj dusíkatej výživy pre zrnovú kukuricu

⇒ str. 40 Naše pole 11/2019

 

Vývoj plôch a produkcie objemového krmu na Slovensku

⇒ str. 28 Naše pole 8/2019

 

Analýza produkčného procesu kukurice pomocou programu Aquacrop

⇒ str. 39 Naše pole 12/2018

 

Pomocné látky v poľnohospodárstve (II.)

⇒ str. 24 Naše pole 11/2018

 

Pomocné látky v poľnohospodárstve (I.)

⇒ str. 50 Naše pole 10/2018

Ing. Juraj Hric, CSc.

Zoznam článkov autora:

Semenárstvo tráv a ďatelinovín na Slovensku a jeho problémy

⇒ str. 40 Naše pole 8/2021

Ing. Peter Hric, PhD.

Zoznam článkov autora:

Systém využívania viacročných krmovín a kvalita krmu

⇒ str. 50 Naše pole 5/2021

 

Ako zvýšiť diverzitu poľnohospodárskeho prostredia? Chcete podporiť poľovnú zver?
Skúste biopásy!

⇒ str. 56 Naše pole 8/2020

 

Efektivita obhospodarovania dočasnej siatej lúky

⇒ str. 48 Naše pole 5/2020

 

Systémy kosieb pri využívaní viacročných krmovín

⇒ str. 54 Naše pole 4/2020

 

Obnova opustených a ruderálnych stanovíšť trávnych porastov II.

⇒ str. 46 Naše pole 7/2019

 

Obnova opustených a ruderálnych stanovíšť trávnych porastov I.

⇒ str. 38 Naše pole 6/2019

prof. Ing. Kamil Hudec, PhD.

Zoznam článkov autora:

Extrémna agrotechnika – extrémy v agrotechnike

⇒ str. 14 Naše pole 3/2021

 

Môžu rastlinné vírusy napadnúť človeka?

⇒ str. 28 Naše pole 2/2021

 

Zdravotný stav obilnín v roku 2020

⇒ str. 20 Naše pole 11/2020

 

Málo mrazu – veľa chorôb?

⇒ str. 20 Naše pole 5/2020

 

Múčnatka trávová opäť v kurze

⇒ str. 22 Naše pole 4/2020

 

Zdravotný stav obilnín v roku 2019

⇒ str. 24 Naše pole 11/2019

 

Nezabúdajme na choroby bázy stebla

⇒ str. 16 Naše pole 5/2019

 

Choroby obilnín v roku 2018

⇒ str. 15 Naše pole 12/2018

 

Helmintosporióza pšenice opäť zaútočila

⇒ str. 39 Naše pole 9/2018

doc. Ing. Mgr. Eva Hrudová, PhD.

Zoznam článkov autora:

Citlivosť stonkových krytonosov a blyskáčikov na insekticídy

⇒ str. 20 Naše pole 6/2021

 

Ochrana porastov repky proti stonkovým krytonosom

⇒ str. 24 Naše pole 4/2021

 

Rezistencia repkových škodcov proti niektorým insekticídom (III.)

⇒ str. 26 Naše pole 5/2019

 

Rezistencia repkových škodcov proti niektorým insekticídom (II.)

⇒ str. 12 Naše pole 4/2019

 

Rezistencia repkových škodcov proti niektorým insekticídom (I.)

⇒ str. 20 Naše pole 3/2019

doc. Ing. Róbert Chlebo, PhD.

Zoznam článkov autora:

Súžitie pestovateľov repky, včelárov a včiel

⇒ str. 50 Naše pole 6/2020

 

Včelárstvo a poľnohospodárstvo

⇒ str. 36 Naše pole 9/2019

doc. Ing. Juraj Chlpík, PhD.

Zoznam článkov autora:

Sorpčná schopnosť pôdy a faktory, ktoré ju ovplyvňujú

⇒ str. 43 Naše pole 11/2020

Ing. Želmíra Chmelárová

Zoznam článkov autora:

Výsledky XIII. cyklu agrochemického skúšania pôd (II)

⇒ str. 44 Naše pole 10/2019

 

Výsledky XIII. cyklu agrochemického skúšania pôd (I)

⇒ str. 38 Naše pole 9/2019

Ing. Dalibor Chropeň

Zoznam článkov autora:

Nástup techniky pre jarné obrábanie pôdy

⇒ str. 47 Naše pole 2/2020

RNDr. Blanka Ilavská, PhD.

Zoznam článkov autora:

Sú ešte bonitované pôdno-ekologické jednotky aktuálne?

⇒ str. 46 Naše pole 12/2020

 

Ing. Iveta Ilavská, PhD.

Zoznam článkov autora:

Manažment siatych trávnych porastov v systéme pestovania viacročných krmovín na ornej pôde

⇒ str. 44 Naše pole 9/2021

Ing. Peter Jablonický

Zoznam článkov autora:

Predstavenie exkluzívnych odrôd repky ozimnej v portfóliu Agrofert, a.s.

⇒ str. 63 Naše pole 8/2020

Ing. Marek Jakubec

Zoznam článkov autora:

Zvyšovanie úrod kukurice

⇒ str. 44 Naše pole 1/2021

 

Veľkokapacitné obilné oceľové silo Marcelová

⇒ str. 48 Naše pole 11/2020

 

Obilné silá a sklady Podunajské Biskupice

⇒ str. 44 Naše pole 10/2020

 

Obilné silá a sklady Malacky

⇒ str. 44 Naše pole 9/2020

 

Kontrola akosti osiva kukurice

⇒ str. 36 Naše pole 8/2020

 

MAS Seeds – spoľahlivé genetické zázemie nielen pre pestovateľov kukurice

⇒ str. 22 Naše pole 1/2020

 

Jediné pravidlo – špičková výkonnosť

⇒ str. 46 Naše pole 12/2019

 

Výroba slovenskej osivovej kukurice pre európske polia

⇒ str. 30 Naše pole 11/2019

 

Nové silážne hybridy RWA s vyššou pridanou hodnotou

⇒ str. 32 Naše pole 2/2019

Ing. Jana Jakubová

Zoznam článkov autora:

Mohár taliansky a rentabilita jeho pestovania na zrno

⇒ str. 40 Naše pole 6/2019

 

Ing. Mária Jamborová

Zoznam článkov autora:

Jačmeň na agropotravinárskom trhu SR (II)

⇒ str. 30 Naše pole 4/2021

 

Jačmeň na agropotravinárskom trhu SR (I)

⇒ str. 48 Naše pole 3/2021

 

Ekonomika pestovania a predaja pšenice v SR

⇒ str. 28 Naše pole 2/2020

 

Slovenský agropotravinársky trh s obilninami

⇒ str. 46 Naše pole 9/2018

Ing. Mariana Jančová, PhD.

Zoznam článkov autora:

 

Systémy obhospodarovania trávnych porastov

⇒ str. 42 Naše pole 8/2021

 

Sekvestrácia uhlíka v trávnych ekosystémoch

⇒ str. 50 Naše pole 2/2021

 

Produkcia a využitie biomasy na energetické účely

⇒ str. 31 Naše pole 11/2018

 Ing. Peter Janičina

Zoznam článkov autora:

Doterajší priebeh a výsledky žatvy

⇒ str. 20 Naše pole 10/2021

Ing. Michal Jaško

Zoznam článkov autora:

Repky, ktoré Vás presvedčia – od spoločnosti CANDOR, s.r.o.

⇒ str. 39 Naše pole 7/2019

 

 Ing. Tomáš Javor, DiS.

Zoznam článkov autora:

Výsledky poloprevádzkových pokusov s pôdnou aplikáciou Azoteru F z certifikovaného ekologického podniku AGROEKO Žamberk

⇒ str. 53 Naše pole 1/2021

Ing. Stela Jendrišáková, PhD.

Zoznam článkov autora:

Kvalita krmiva z vlhkomilných biotopov trávnych porastov

⇒ str. 38 Naše pole 8/2019

prof. Ing. Ján Jobbágy, PhD.

Zoznam článkov autora:

Nasadenie pásových zavlažovačov v systéme moderného zavlažovania

⇒ str. 68 Naše pole 5/2021

Ing. Jana Juráková

Zoznam článkov autora:

FMC vám podá pomocnú ruku v ošetrení obilnín

⇒ str. 11 Naše pole 5/2019

doc. Ing. Ľuboš Jurík, PhD.

Zoznam článkov autora:

Retencia vody v poľnohospodársky využívanej krajine

⇒ str. 44 Naše pole 10/2021

 

Vodné zdroje pre poľnohospodárstvo – kríza alebo prebytok?

⇒ str. 46 Naše pole 7/2021

 

Retencia vody na poľnohospodársky využívanej pôde a závlahy

⇒ str. 46 Naše pole 5/2019

Ing. Peter Jurík

Zoznam článkov autora:

BIOmit, prirodzený a vysoko efektívny pomocník v ochrane a výžive rastlín

⇒ str. 46 Naše pole 1/2020

doc. Ing. Miroslav Jursík, PhD.

Zoznam článkov autora:

Regulácia burín v repke pri rozdielnych vlahových podmienkach

⇒ str. 14 Naše pole 2/2019

Mgr. Karolína Juršíková

Zoznam článkov autora:

Cielené zásahy v oblasti výživy pre lepšie výsledky v obilninách

⇒ str. 18 Naše pole 4/2021

 

Úplne nové hnojivo FORTE® alfa, beta, gama – vždy o krok vpred

⇒ str. 16 Naše pole 4/2019

Ing. Radoslav Kabašta

Zoznam článkov autora:

Hybridy slnečnice registrované v roku 2021

⇒ str. 44 Naše pole 7/2021

Ing. Jozef Kakuta

Zoznam článkov autora:

Kelvin® Trio – ochráňte svoju úrodu trojitou silou!

⇒ str. 24 Naše pole 3/2021

doc. Ing. Jana Pexová Kalinová, PhD.

Zoznam článkov autora:

Vertikálne poľnohospodárstvo

⇒ str. 60 Naše pole 10/2021

Ing. Radoslava Kanianska, CSc.

Zoznam článkov autora:

Sekvestrácia uhlíka v trávnych ekosystémoch

⇒ str. 50 Naše pole 2/2021

Ing. Maroš Karch

Zoznam článkov autora:

 

Čo je nové v Caussade Osiva, s.r.o.?

⇒ str. 23 Naše pole 7/2019

 

Nie je kukurica ako kukurica, alebo sú všetky kukurice rovnaké?

⇒ str. 33 Naše pole 12/2018

Ing. Dávid Karkulín, PhD.

Zoznam článkov autora:

Fakty a mýty o dotáciách do poľnohospodárstva na Slovensku

⇒ str. 36 Naše pole 4/2019

Mgr. Jozef Kaščák

Zoznam článkov autora:

Najväčšou výzvou precízneho poľnohospodárstva je dnes zjednotenie systémov

⇒ str. 16 Naše pole 4/2020

doc. Ing. Jan Kazda, CSc.

Zoznam článkov autora:

Ochrana proti vírusovým chorobám repky a ich prenášačom

⇒ str. 24 Naše pole 2/2020

Ing. Antonín Kintl

Zoznam článkov autora:

Metóda biologického strip till – biodrillingu

⇒ str. 30 Naše pole 1/2021

 

Pôda, organická hmota a príjem živín rastlinami

⇒ str. 28 Naše pole 12/2020

 

Pestovanie kukurice v systéme zmiešanej kultúry

⇒ str. 26 Naše pole 9/2020

 

Možné zdroje pre výrobu bioplynu

⇒ str. 34 Naše pole 3/2020

Ing. Miriam Kizeková, PhD.

Zoznam článkov autora:

Sekvestrácia uhlíka v trávnych ekosystémoch

⇒ str. 50 Naše pole 2/2021

 

Aktuálne problémy slovenského lúkarstva a pasienkarstva

⇒ str. 48 Naše pole 9/2020

PhDr. Jana Klimešová

Zoznam článkov autora:

SOUFFLET AGRO: Medziplodinové zmesi pre všestranné využitie

⇒ str. 17 Naše pole 5/2021

Ing. Peter Knap

Zoznam článkov autora:

Účinná ochrana klíčiacich rastlín pred hubovými ochoreniami – ošetrenie azolmi

⇒ str. 23 Naše pole 9/2021

 

Účinná fungicídna ochrana osiva – ošetrenie azolmi

⇒ str. 24 Naše pole 9/2020

prof. Ing. Jozef Kobza, CSc.

Zoznam článkov autora:

Organický uhlík v pôdach Slovenska

⇒ str. 43 Naše pole 10/2018

RNDr. Štefan Koco, PhD.

Zoznam článkov autora:

Sú ešte bonitované pôdno-ekologické jednotky aktuálne?

⇒ str. 46 Naše pole 12/2020

 

prof. RNDr. Ing. František Kocourek, CSc.

Zoznam článkov autora:

Citlivosť stonkových krytonosov a blyskáčikov na insekticídy

⇒ str. 20 Naše pole 6/2021

 

Rezistencia repkových škodcov proti niektorým insekticídom (III.)

⇒ str. 26 Naše pole 5/2019

 

Rezistencia repkových škodcov proti niektorým insekticídom (II.)

⇒ str. 12 Naše pole 4/2019

 

Rezistencia repkových škodcov proti niektorým insekticídom (I.)

⇒ str. 20 Naše pole 3/2019

Ing. Vojtěch Kocurek, PhD.

Zoznam článkov autora:

Kukuričné novinky na obzore

⇒ str. 26 Naše pole 12/2020

 

Ochrana kukurice počas celej doby vegetácie

⇒ str. 29 Naše pole 5/2019

Ing. Pavol Kohaut

Zoznam článkov autora:

Buriny našich polí – Slanobyľ draslomilná

⇒ str. 69 Naše pole 10/2021

 

Buriny našich polí – Bažanka ročná

⇒ str. 64 Naše pole 9/2021

 

Buriny našich polí – Portulaka zeleninová

⇒ str. 61 Naše pole 8/2021

 

Buriny našich polí – Rebríček obyčajný

⇒ str. 61 Naše pole 7/2021

 

Buriny našich polí – Basia metlovitá

⇒ str. 61 Naše pole 6/2021

 

Buriny našich polí – Vesnovka obyčajná

⇒ str. 77 Naše pole 5/2021

 

Buriny našich polí – Turanec kanadský

⇒ str. 69 Naše pole 4/2021

 

Buriny našich polí – Bolehlav

⇒ str. 69 Naše pole 3/2021

 

Buriny našich polí – Ambrózia

⇒ str. 69 Naše pole 2/2021

 

Buriny našich polí – Čakanky

⇒ str. 69 Naše pole 1/2021

 

Buriny našich polí – Ibišteky

⇒ str. 59 Naše pole 12/2020

 

Buriny našich polí – Lopúchy

⇒ str. 61 Naše pole 11/2020

 

Buriny našich polí – Prstnatec obyčajný

⇒ str. 65 Naše pole 10/2020

 

Buriny našich polí – Prstovka krvavá

⇒ str. 65 Naše pole 9/2020

 

Buriny našich polí – Proso siate roľné

⇒ str. 65 Naše pole 8/2020

 

Buriny našich polí – Lopúchy

⇒ str. 61 Naše pole 7/2020

 

Buriny našich polí – Púpava lekárska

⇒ str. 61 Naše pole 6/2020

 

Buriny našich polí – Rumančeky

⇒ str. 65 Naše pole 5/2020

 

Buriny našich polí – Prstnatec obyčajný

⇒ str. 73 Naše pole 4/2020

 

Buriny našich polí – Lipnice

⇒ str. 73 Naše pole 3/2020

 

Buriny našich polí – Ľaničníky

⇒ str. 69 Naše pole 2/2020

 

Buriny našich polí – Ľuľok čierny

⇒ str. 65 Naše pole 1/2020

 

Buriny našich polí – Nezábudka roľná

⇒ str. 55 Naše pole 12/2019

 

Buriny našich polí – Paliny

⇒ str. 53 Naše pole 11/2019

 

Buriny našich polí – Cirok alepský

⇒ str. 49 Naše pole 10/2019

 

Buriny našich polí – Zemedym lekársky

⇒ str. 45 Naše pole 9/2019

 

Buriny našich polí – Peniažteky

⇒ str. 53 Naše pole 8/2019

 

Buriny našich polí – Ostropes

⇒ str. 53 Naše pole 7/2019

 

Buriny našich polí –  Hluchavky

⇒ str. 49 Naše pole 6/2019

 

Buriny našich polí –  Reďkev ohnicová

⇒ str. 53 Naše pole 5/2019

 

Buriny našich polí – Pŕhľavy/Žihľavy

⇒ str. 53 Naše pole 4/2019

 

Buriny našich polí – Iskerníky

⇒ str. 57 Naše pole 3/2019

 

Buriny našich polí – Horčiaky

⇒ str. 51 Naše pole 2/2019

 

Buriny našich polí – Lobody

⇒ str. 51 Naše pole 1/2019

 

Buriny našich polí – Mlieče

⇒ str. 53 Naše pole 12/2018

 

Buriny našich polí – Psiarky

⇒ str. 51 Naše pole 11/2018

 

Buriny našich polí – Durman

⇒ str. 55 Naše pole 10/2018

 

Buriny našich polí – Parumančeky

⇒ str. 52 Naše pole 9/2018

Ing. Pavel Kolařík

Zoznam článkov autora:

Citlivosť stonkových krytonosov a blyskáčikov na insekticídy

⇒ str. 20 Naše pole 6/2021

 

Možnosti ošetrenia osiva repky ozimnej

⇒ str. 24 Naše pole 6/2021

 

Rezistencia repkových škodcov proti niektorým insekticídom (III.)

⇒ str. 26 Naše pole 5/2019

 

Rezistencia repkových škodcov proti niektorým insekticídom (II.)

⇒ str. 12 Naše pole 4/2019

 

Rezistencia repkových škodcov proti niektorým insekticídom (I.)

⇒ str. 20 Naše pole 3/2019

 Ing. Karla Kolaříková

Zoznam článkov autora:

Možnosti ošetrenia osiva repky ozimnej

⇒ str. 24 Naše pole 6/2021

 

Jan Kolář

Zoznam článkov autora:

Biologicky účinné látky v ochrane rastlín

⇒ str. 52 Naše pole 3/2019

Aleš Kolmanič, Ph.D.

Zoznam článkov autora:

Efektívnosť pestovania pšenice ozimnej v konvenčnej a ekologickej výrobe v Slovinsku

⇒ str. 32 Naše pole 5/2021

doc. Ing. Stanislav Kološta, PhD.

Zoznam článkov autora:

Ekosystémové služby poľnohospodársky využívaných pôd

⇒ str. 34 Naše pole 10/2021

Ing. Lýdia Koroncziová, PhD.

Zoznam článkov autora:

Jarné energetické „koktaily”

⇒ str. 46 Naše pole 6/2021

 

Kombinácia listovej výživy a posilnenia ochrany rastlín – novinky z portfólia spoločnosti PARTNER-vetagro

⇒ str. 61 Naše pole 5/2020

Bc. Svetlana Košánová

Zoznam článkov autora:

Využitie bezpilotných systémov v praxi

⇒ str. 32 Naše pole 5/2020

Ing. Róbert Košťál

Zoznam článkov autora:

Horsch Focus TD – StripTill na maximum

⇒ str. 17 Naše pole 11/2019

 

RNDr. Danka Kotorová, PhD.

Zoznam článkov autora:

 

Obrábanie ťažkých pôd vo vzťahu k ich vlastnostiam a úrodám plodín

⇒ str. 34 Naše pole 2/2019

 

Počasie, spôsoby obrábania ťažkých pôd a zásoba vody v pôde

⇒ str. 42 Naše pole 11/2018

Ing. Vladěna Koukalová

Zoznam článkov autora:

Pôda, organická hmota a príjem živín rastlinami

⇒ str. 28 Naše pole 12/2020

 

Pestovanie kukurice v systéme zmiešanej kultúry

⇒ str. 26 Naše pole 9/2020

 

Možné zdroje pre výrobu bioplynu

⇒ str. 34 Naše pole 3/2020

Ing. Ján Kovács

Zoznam článkov autora:

Pôda bez biológie je len geológia!

⇒ str. 49 Naše pole 2/2021

Ing. Ladislav Kováč, PhD.

Zoznam článkov autora:

 

Ľaničník siaty ako alternatíva k tradičným olejninám

⇒ str. 50 Naše pole 12/2020

 

Mohár taliansky a rentabilita jeho pestovania na zrno

⇒ str. 40 Naše pole 6/2019

 

Počasie, spôsoby obrábania ťažkých pôd a zásoba vody v pôde

⇒ str. 42 Naše pole 11/2018

prof. Ing. Peter Kováčik, CSc.

Zoznam článkov autora:

 

Rôzne prístupy k hnojeniu jačmeňa jarného dusíkom

⇒ str. 36 Naše pole 6/2021

 

Niekoľko poznatkov o dážďovkách

⇒ str. 40 Naše pole 12/2020

 

Vplyv obsahu solí v závlahovej vode na úrodu kukurice

⇒ str. 44 Naše pole 7/2020

 

Vináza – možný zdroj draslíka pre výživu rastlín

⇒ str. 49 Naše pole 6/2020

 

Aplikácia organických hnojív do pôdy (II)

⇒ str. 46 Naše pole 4/2020

 

Aplikácia organických hnojív do pôdy (I)

⇒ str. 40 Naše pole 3/2020

 

Zinok, kľúčový prvok vo výžive kukurice siatej

⇒ str. 22 Naše pole 10/2019

Ing. Zuzana Kováčiková, PhD.

Zoznam článkov autora:

Lúčny porast z krajinnoekologického hľadiska

⇒ str. 40 Naše pole 4/2021

 

Produkcia fytomasy pri minimalizačných technológiách

⇒ str. 36 Naše pole 7/2019

 

Pôdne vlastnosti verzus dlhodobé hnojenie

⇒ str. 26 Naše pole 7/2019

 

Čo s trávnymi porastmi na jar?

⇒ str. 26 Naše pole 6/2019

 

Digestát – surovina vo výžive trávnych porastov

⇒ str. 33 Naše pole 6/2019

 

Sucho, teplo a krmoviny

⇒ str. 32 Naše pole 1/2019

 Ing. Peter Kovár, PhD.

Zoznam článkov autora:

Systém využívania viacročných krmovín a kvalita krmu

⇒ str. 50 Naše pole 5/2021

 

Ako zvýšiť diverzitu poľnohospodárskeho prostredia? Chcete podporiť poľovnú zver?
Skúste biopásy!

⇒ str. 56 Naše pole 8/2020

 

Efektivita obhospodarovania dočasnej siatej lúky

⇒ str. 48 Naše pole 5/2020

 

Systémy kosieb pri využívaní viacročných krmovín

⇒ str. 54 Naše pole 4/2020

 

Obnova opustených a ruderálnych stanovíšť trávnych porastov II.

⇒ str. 46 Naše pole 7/2019

 

Obnova opustených a ruderálnych stanovíšť trávnych porastov I.

⇒ str. 38 Naše pole 6/2019

Ing. Kamil Kraus

Zoznam článkov autora:

Zakladanie a ošetrenie ozimín

⇒ str. 68 Naše pole 10/2021

 

Pohľad na porasty ozimín

⇒ str. 60 Naše pole 6/2021

 

Ozimné obilniny – práca s koreňmi

⇒ str. 76 Naše pole 5/2021

 

Porasty na štarte vegetácie

⇒ str. 49 Naše pole 4/2021

 

Stavy porastov ozimín na jar 2021 – práca s koreňmi

⇒ str. 68 Naše pole 3/2021

 

Jačmeň jarný a možnosti fyziologického vývoja porastu

⇒ str. 68 Naše pole 2/2021

 

Zakladanie a stimulácia klíčenia ozimných obilnín

⇒ str. 48 Naše pole 10/2020

 

Dôležité kroky pri ošetrovaní porastov na začiatku mája

⇒ str. 20 Naše pole 6/2020

 

Prípravky ENERGEN – stavebnica účinkov, ktorá spoľahlivo pracuje

⇒ str. 64 Naše pole 5/2020

 

Ako eliminovať nepriaznivé momenty vo vývine repky?

⇒ str. 72 Naše pole 3/2020

 

Dôležité zásahy do vývoja porastov jačmeňa jarného

⇒ str. 68 Naše pole 2/2020

 

Zakladanie a pestovanie porastov ozimných obilnín

⇒ str. 33 Naše pole 10/2019

 

Zakladanie a pestovanie porastov ozimných obilnín

⇒ str. 35 Naše pole 8/2019

 

Stimulácia a výživa porastov na jar

⇒ str. 45 Naše pole 7/2019

 

Najsilnejší systém zadržania vody v rastline

⇒ str. 45 Naše pole 5/2019

 Ing. Petr Král

Zoznam článkov autora:

Pohľad na porasty ozimín

⇒ str. 60 Naše pole 6/2021

 

Ozimné obilniny – práca s koreňmi

⇒ str. 76 Naše pole 5/2021

 

Porasty na štarte vegetácie

⇒ str. 49 Naše pole 4/2021

Ing. Zdeněk Krédl, Ph.D.

Zoznam článkov autora:

Ako správne načasovať jarné ošetrenie repky ozimnej

⇒ str. 50 Naše pole 3/2019

Ing. Pavol Krempa, PhD.

Zoznam článkov autora:

Využitie biostimulátorov pri pestovaní pšenice

⇒ str. 37 Naše pole 10/2021

 

Ako pracovať s porastom pšenice na jar

⇒ str. 17 Naše pole 4/2021

 

Pestovanie repky v zelenom kabáte

⇒ str. 57 Naše pole 2/2021

 

Racionálny prístup k stimulácii pšenice

⇒ str. 13 Naše pole 10/2020

 

Racionálny prístup k stimulácii pšenice

⇒ str. 31 Naše pole 4/2020

 

Ako vyťažiť maximum z repky v tomto roku?

⇒ str. 53 Naše pole 2/2020

 

Extrémy pri pestovaní pšenice počas vegetácie

⇒ str. 19 Naše pole 10/2019

 

Výživa a stimulácia pšenice

⇒ str. 11 Naše pole 4/2019

 

Regeneračné hnojenie repky na jar

⇒ str. 11 Naše pole 2/2019

 

Čo nás čaká v repke na jeseň?

⇒ str. 47 Naše pole 10/2018

doc. Ing. Milan Kroulík, PhD.

Zoznam článkov autora:

Digitalizácia poľnohospodárstva ako nástroj udržateľnej produkcie

⇒ str. 18 Naše pole 3/2020

prof. Ing. Jan Křen, CSc.

Zoznam článkov autora:

Družicové pohľady na naše polia (II)

⇒ str. 24 Naše pole 10/2020

 

Družicové pohľady na naše polia (I)

⇒ str. 30 Naše pole 9/2020

Ing. Jan Křováček, Ph.D.

Zoznam článkov autora:

Sejba jačmeňa jarného na jeseň

⇒ str. 30 Naše pole 12/2019

Ing. Andrej Kubiš

Zoznam článkov autora:

Lidea upevňuje svoju pozíciu na trhu

⇒ str. 28 Naše pole 10/2021

Ing. Valer Kurinec

Zoznam článkov autora:

Voľné skladovacie kapacity na východe Slovenska

⇒ str. 29 Naše pole 3/2021

 Ing. Helena Kusá, PhD.

Zoznam článkov autora:

Hnojenie močovinou

⇒ str. 14 Naše pole 4/2021

 

Trvalá udržateľnosť súčasných systémov hospodárenia na pôde

⇒ str. 22 Naše pole 4/2019

Mgr. Dalibor Kusý

Zoznam článkov autora:

Odhad úrody letných plodín k druhej dekáde júla 2021

⇒ str. 52 Naše pole 10/2021

 

Odhad úrody ozimných plodín k prvej dekáde júna 2021

⇒ str. 24 Naše pole 9/2021

 

Odhad úrody vybraných plodín k prvej dekáde mája 2021

⇒ str. 34 Naše pole 8/2021

 

Odhad úrody letných plodín k druhej dekáde septembra 2020

⇒ str. 40 Naše pole 11/2020

 

Odhad úrody letných plodín

⇒ str. 30 Naše pole 10/2020

 

Odhad úrody ozimných plodín k prvej dekáde júna 2020

⇒ str. 40 Naše pole 9/2020

 

Odhad úrody ozimných plodín k prvej dekáde mája 2020

⇒ str. 46 Naše pole 8/2020

 

Odhad úrod kukurice na zrno, slnečnice ročnej, repy cukrovej a zemiakov

⇒ str. 43 Naše pole 11/2019

 

Odhad úrod kukurice na zrno, slnečnice ročnej, repy cukrovej a zemiakov k 20. 7. 2019

⇒ str. 38 Naše pole 10/2019

 

Odhad úrody ozimných plodín k prvej dekáde júna 2019

⇒ str. 33 Naše pole 9/2019

 

Odhad úrody ozimných plodín k prvej dekáde mája 2019

⇒ str. 32 Naše pole 8/2019

 

Konečný odhad tohtoročnej úrody letných plodín

⇒ str. 36 Naše pole 11/2018

 

Prvý odhad úrody letných plodín

⇒ str. 20 Naše pole 10/2018

 

Odhad úrody ozimných plodín k prvej dekáde júna 2018

⇒ str. 26 Naše pole 9/2018

Ing. Róbert Kysler

Zoznam článkov autora:

Biostimulanty v závlahovom systéme pri pestovaní zemiakov

⇒ str. 48 Naše pole 3/2020

 

Biologicky účinné látky v ochrane rastlín

⇒ str. 52 Naše pole 3/2019

RNDr. Andrea Lančaričová, PhD.

Zoznam článkov autora:

Fakty a mýty o makovom oleji

⇒ str. 40 Naše pole 3/2019

Ing. Zuzana Sukkel Lehocká, PhD.

Zoznam článkov autora:

Trendy vo výskume a pestovaní ekologických plodín

⇒ str. 44 Naše pole 2/2020

Ing. Martin Lieskovský, PhD.

Zoznam článkov autora:

 

Produkcia a využitie biomasy na energetické účely

⇒ str. 31 Naše pole 11/2018

Ing. Mária Lichvárová

Zoznam článkov autora:

Efektívne ošetrenia pre každý porast repky

⇒ str. 17 Naše pole 8/2021

 

Správna voľba pre jarné ošetrenia obilnín

⇒ str. 23 Naše pole 3/2021

 

Repkové finále, aj začiatok novej sezóny s FMC

⇒ str. 20 Naše pole 7/2020

 

Základom kvalitnej úrody je stabilný a zdravý porast

⇒ str. 23 Naše pole 5/2020

 

TRIPALI – tri piliere, ktoré udržia vaše porasty čisté

⇒ str. 22 Naše pole 3/2020

 

Pred zberom repky – posledný krok, ktorý sa oplatí…

⇒ str. 35 Naše pole 7/2019

Ing. Vojtěch Lukas, PhD.

Zoznam článkov autora:

Družicové pohľady na naše polia (II)

⇒ str. 24 Naše pole 10/2020

 

Družicové pohľady na naše polia (I)

⇒ str. 30 Naše pole 9/2020

 prof. Ing. Tomáš Lošák, PhD.

Zoznam článkov autora:

Pestovanie kukurice v systéme zmiešanej kultúry

⇒ str. 26 Naše pole 9/2020

doc. Ing. Milan Macák, Dr.

Zoznam článkov autora:

Zelená infraštruktúra a ekologická stabilita poľnohospodárskej krajiny (II)

⇒ str. 38 Naše pole 7/2021

 

Zelená infraštruktúra a ekologická stabilita poľnohospodárskej krajiny (I)

⇒ str. 54 Naše pole 6/2021

 

Očakávané zmeny v štruktúre RV a ich dôsledky (II)

⇒ str. 48 Naše pole 1/2020

 

Očakávané zmeny v štruktúre RV a ich dôsledky (I)

⇒ str. 48 Naše pole 12/2019

Ing. Marián Macko

Zoznam článkov autora:

Urobte maximum pre svoje porasty obilnín už v jeseni

⇒ str. 23 Naše pole 10/2021

 

Rombus® Power & Cuadro® NT – špičkové riešenia pre Vaše porasty obilnín

⇒ str. 54 Naše pole 4/2021

 

Jesenná ofenzíva s BATTLE DELTA za čisté porasty obilnín

⇒ str. 17 Naše pole 10/2020

 

Riešenia pre každý porast repky ozimnej

⇒ str. 17 Naše pole 8/2020

 

Rombus Power – sila, ktorá spoľahlivo ochráni Vaše porasty pred hubovými patogénmi

⇒ str. 53 Naše pole 4/2020

 

Ofenzíva BATTLE DELTA za čisté porasty obilnín už v jeseni

⇒ str. 25 Naše pole 10/2019

 

Možnosti ochrany repky ozimnej prípravkami FMC

⇒ str. 49 Naše pole 8/2019

 

Červená karta od FMC pre všetkých významných škodcov kukurice

⇒ str. 15 Naše pole 4/2019

Ing. Patrícia Máčajová

Zoznam článkov autora:

Ambrózia palinolistá – čo s ňou?

⇒ str. 32 Naše pole 6/2020

 

Ing. Jaroslav Mach

Zoznam článkov autora:

Zakladanie a ošetrenie ozimín

⇒ str. 68 Naše pole 10/2021

 

Pohľad na porasty ozimín

⇒ str. 60 Naše pole 6/2021

 

Ozimné obilniny – práca s koreňmi

⇒ str. 76 Naše pole 5/2021

 

Porasty na štarte vegetácie

⇒ str. 49 Naše pole 4/2021

 

Stavy porastov ozimín na jar 2021 – práca s koreňmi

⇒ str. 68 Naše pole 3/2021

 

Jačmeň jarný a možnosti fyziologického vývoja porastu

⇒ str. 68 Naše pole 2/2021

 

Zakladanie a stimulácia klíčenia ozimných obilnín

⇒ str. 48 Naše pole 10/2020

 

Prípravky Energen v ozimných plodinách

⇒ str. 38 Naše pole 9/2020

 

Dôležité kroky pri ošetrovaní porastov na začiatku mája

⇒ str. 20 Naše pole 6/2020

 

Prípravky ENERGEN – stavebnica účinkov, ktorá spoľahlivo pracuje

⇒ str. 64 Naše pole 5/2020

 

Prípravky Energen na jar 2020

⇒ str. 72 Naše pole 4/2020

 

Ako eliminovať nepriaznivé momenty vo vývine repky?

⇒ str. 72 Naše pole 3/2020

 

Dôležité zásahy do vývoja porastov jačmeňa jarného

⇒ str. 68 Naše pole 2/2020

 

Zakladanie a pestovanie porastov ozimných obilnín

⇒ str. 33 Naše pole 10/2019

 

Prípravky ENERGEN v repke ozimnej

⇒ str. 11 Naše pole 9/2019

 

Zakladanie a pestovanie porastov ozimných obilnín

⇒ str. 35 Naše pole 8/2019

 

Stimulácia a výživa porastov na jar

⇒ str. 45 Naše pole 7/2019

 

Môj pohľad na pestovanie sladovníckeho jačmeňa

⇒ str. 19 Naše pole 6/2019

 

Najsilnejší systém zadržania vody v rastline

⇒ str. 45 Naše pole 5/2019

Ing. Miroslava Machilová

Zoznam článkov autora:

Kukuričný deň v Komoči

⇒ str. 28 Naše pole 11/2019

 

Naša cesta vpred v poľnohospodárstve

⇒ str. 58 Naše pole 11/2019

 

Ing. Janka Majdanová

Zoznam článkov autora:

Nová odroda maku siateho a jej výsledky v ŠOS

⇒ str. 32 Naše pole 9/2021

 

Nové odrody horčice bielej

⇒ str. 33 Naše pole 9/2021

 

Nové odrody ozimnej repky olejky (II) – tabuľková časť

⇒ str. 34 Naše pole 9/2021

 

Nové odrody ozimnej repky olejky (I)

⇒ str. 22 Naše pole 8/2021

 

Nové odrody repky olejky jarnej

⇒ str. 44 Naše pole 8/2020

 

Nová odroda maku siateho

⇒ str. 34 Naše pole 7/2020

 

Nové odrody repky olejky ozimnej

⇒ str. 35 Naše pole 7/2020

 

Kedy uplatňovať bezorbové technológie (I)

⇒ str. 18 Naše pole 8/2021

Sortiment registrovaných odrôd maku siateho v SR

⇒ str. 50 Naše pole 2/2020

 

Nové odrody repky olejky (II.)

⇒ str. 26 Naše pole 8/2019

 

Nové odrody repky olejky (I.)

⇒ str. 32 Naše pole 7/2019

 

Výsledky štátnych odrodových skúšok pri maku siatom

⇒ str. 46 Naše pole 3/2019

 RNDr. Jarmila Makovníková, CSc.

Zoznam článkov autora:

Ekosystémové služby poľnohospodársky využívaných pôd

⇒ str. 34 Naše pole 10/2021

 

Sekvestrácia uhlíka v trávnych ekosystémoch

⇒ str. 50 Naše pole 2/2021

Ing. Božetěch Málek

Zoznam článkov autora:

Slnečnica v podmienkach ČR v roku 2020

⇒ str. 32 Naše pole 2/2021

 

Skúsenosti s pestovaním slnečnice v r. 2019 v ČR

⇒ str. 44 Naše pole 3/2020

 

Slnečnica v Čechách a na Morave v roku 2018

⇒ str. 42 Naše pole 1/2019

RNDr. Ľubica Malovcová

Zoznam článkov autora:

Vplyv rôznych stratégií kontroly hrdze plevovej a pšenicovej na úrodu pšenice ozimnej

⇒ str. 20 Naše pole 3/2021

 

Účinnosť insekticídnych prípravkov v skorých vývinových fázach repky

⇒ str. 40 Naše pole 8/2020

 

Prognóza úrody repky ozimnej v roku 2018

⇒ str. 22 Naše pole 9/2018

Ing. Ľubomír Marhavý

Zoznam článkov autora:

Nechajme korene rastlín robiť prácu za nás

⇒ str. 30 Naše pole 6/2019

 

Ing. Milena Mařáková

Zoznam článkov autora:

 

Pokroky v šľachtení repky ozimnej

⇒ str. 58 Naše pole 7/2021

 

Obratom najväčšia čisto osivárska spoločnosť na svete

⇒ str. 54 Naše pole 3/2020

 

Poctivá a pracovitá repka

⇒ str. 50 Naše pole 8/2019

 

Do sucha ako stvorený

⇒ str. 25 Naše pole 7/2019

 

Viete, kde nasypala tohto roku kukurica 17 ton?

⇒ str. 38 Naše pole 12/2018

Ing. Miroslav Masrna

Zoznam článkov autora:

Biologicky účinné látky v ochrane rastlín

⇒ str. 52 Naše pole 3/2019

Ing. Jiří Matuš

Zoznam článkov autora:

 

LG Architect – hodnotenie komplexu koreňových chorôb

⇒ str. 59 Naše pole 9/2021

 

Pokroky v šľachtení repky ozimnej

⇒ str. 58 Naše pole 7/2021

 

Svieže novinky LG vo FAO 380-450

⇒ str. 67 Naše pole 3/2021

 

Sviežie novinky LG vo FAO 380-450

⇒ str. 68 Naše pole 1/2021

 

LG 50.479 SX slnečnica, ktorá stojí za vyskúšanie

⇒ str. 11 Naše pole 11/2020

 

LG Architect – preverený univerzálny hybrid

⇒ str. 60 Naše pole 7/2020

 

High Oleic hybridy slnečnice spoločnosti Limagrain pre sezónu 2020

⇒ str. 64 Naše pole 1/2020

 

Nielen stimulácia ale aj kvalita osiva hrá úlohu

⇒ str. 54 Naše pole 12/2019

 

Výkonný a spoľahlivý

⇒ str. 27 Naše pole 11/2019

 

Do sucha ako stvorený

⇒ str. 25 Naše pole 7/2019

 

Tím slnečníc do nepohody

⇒ str. 45 Naše pole 1/2019

 

Hodinu rozhoduješ, pol roka pestuješ, rok inkasuješ!

⇒ str. 11 Naše pole 11/2018

Ing. Katarína Matúšková, PhD.

Zoznam článkov autora:

Jeden z najstarších stacionárnych poľných pokusov v Európe

⇒ str. 54 Naše pole 5/2020

 

Odrody pšeníc s pridanou hodnotou

⇒ str. 34 Naše pole 5/2019

Ing. Ervín Máťuš

Zoznam článkov autora:

Jesenná ochrana ozimných obilnín s prípravkami ADAMA

⇒ str. 38 Naše pole 10/2021

 

Ochrana obilnín v období intenzívnej tvorby hmoty prípravkami ADAMA SLOVENSKO

⇒ str. 38 Naše pole 5/2021

 

Základné ošetrenie obilnín na jar prípravkami ADAMA Slovensko

⇒ str. 40 Naše pole 3/2021

 

Jesenná ochrana ozimných obilnín s prípravkami ADAMA

⇒ str. 38 Naše pole 10/2020

 

Ochrana obilnín v období intenzívnej tvorby hmoty prípravkami ADAMA Slovensko

⇒ str. 40 Naše pole 5/2020

 

Základné ošetrenie obilnín na jar prípravkami Adama Slovensko

⇒ str. 42 Naše pole 3/2020

 

Jesenná ochrana ozimných obilnín s prípravkami ADAMA

⇒ str. 28 Naše pole 10/2019

 

Vstúpte do novej epochy fungicídnej ochrany s prípravkami ADAMA

⇒ str. 30 Naše pole 5/2019

 

Základné ošetrenie obilnín na jar prípravkami ADAMA Slovensko

⇒ str. 32 Naše pole 3/2019

 

Efektívna ochrana ozimných obilnín začína na jeseň

⇒ str. 30 Naše pole 10/2018

Ing. Martin Mátyás, PhD.

Zoznam článkov autora:

HySEED – vyššia úroveň efektivity

⇒ str. 57 Naše pole 7/2021

 

Hybridy HySEED – hnacia sila úspechu

⇒ str. 25 Naše pole 7/2020

Ing. Silvia Mayer

Zoznam článkov autora:

 

Aapotheoz – exotické meno pre božský hybrid kukurice

⇒ str. 43 Naše pole 3/2019

 

Viete, kde nasypala tohto roku kukurica 17 ton?

⇒ str. 38 Naše pole 12/2018

Ing. Michal Medvecký, PhD.

Zoznam článkov autora:

Produkcia čučoriedky vysokej v podmienkach severného Slovenska

⇒ str. 40 Naše pole 9/2019

Vladimir Meglič, Ph.D.

Zoznam článkov autora:

Efektívnosť pestovania pšenice ozimnej v konvenčnej a ekologickej výrobe v Slovinsku

⇒ str. 32 Naše pole 5/2021

Ing. Milan Mihók, PhD.

Zoznam článkov autora:

Zdravotný stav obilnín v roku 2019

⇒ str. 24 Naše pole 11/2019

 

Choroby obilnín v roku 2018

⇒ str. 15 Naše pole 12/2018

 

Helmintosporióza pšenice opäť zaútočila

⇒ str. 39 Naše pole 9/2018

Ing. Milan Michalec, CSc.

Zoznam článkov autora:

Produkcia fytomasy pri minimalizačných technológiách

⇒ str. 36 Naše pole 7/2019

 

Sucho, teplo a krmoviny

⇒ str. 32 Naše pole 1/2019

prof. Ing. Ivan Michalík, DrSc.

Zoznam článkov autora:

Fenomén toxicity amoniaku a dusičnanov (podstata a príčiny)

⇒ str. 30 Naše pole 10/2021

 

Kedy uplatňovať bezorbové technológie (II)

⇒ str. 28 Naše pole 9/2021

 

Kedy uplatňovať bezorbové technológie (I)

⇒ str. 18 Naše pole 8/2021

 

Bioplyn a dve formy dusíka

⇒ str. 34 Naše pole 7/2021

 

Trendy poznania agronómie sú neobmedzené (II)

⇒ str. 42 Naše pole 6/2021

 

Trendy poznania agronómie sú neobmedzené (I)

⇒ str. 24 Naše pole 5/2021

 

Multifunkčné formy hospodárenia (VII)

⇒ str. 34 Naše pole 4/2021

 

Obdobie transformácie poľnohospodárstva (VI)

⇒ str. 50 Naše pole 3/2021

 

Začiatky družstevníctva a agronomickej osvety

⇒ str. 54 Naše pole 2/2021

 

Šľachtenie – základná podmienka rozvoja rastlinnej výroby (IV)

⇒ str. 54 Naše pole 1/2021

 

Výživa a hnojenie – základná podmienka rozvoja rastlinnej výroby (III)

⇒ str. 36 Naše pole 12/2020

 

Historické medzníky rozvoja poľnohospodárstva a osobitne rastlinnej výroby (II)

⇒ str. 52 Naše pole 11/2020

 

Historické medzníky rozvoja poľnohospodárstva a osobitne rastlinnej výroby (I)

⇒ str. 40 Naše pole 10/2020

 

Úroveň výkonnosti našej rastlinnej výroby

⇒ str. 34 Naše pole 9/2020

 

Obsah živín v pôde vyžaduje adekvátnu aplikáciu hnojív

⇒ str. 48 Naše pole 7/2020

 

Rastlinná biomasa – významný zdroj antioxidantov

⇒ str. 36 Naše pole 6/2020

 

Sú biopotraviny výživne hodnotnejšie a zdravšie?

⇒ str. 60 Naše pole 4/2020

 

Vademecum agronomických termínov a procesov (II)

⇒ str. 60 Naše pole 3/2020

 

Vademecum agronomických termínov a procesov (I)

⇒ str. 58 Naše pole 2/2020

 

Obranné mechanizmy odolnosti rastlín proti amoniakálnej toxicite

⇒ str. 54 Naše pole 1/2020

 

Spôsoby eliminácie strát dusíka v pôde

⇒ str. 20 Naše pole 12/2019

 

Návrh manuálu zjednodušeného výpočtu dávky dusíka

⇒ str. 16 Naše pole 10/2019

 

Praktické návrhy spracovania biologických substrátov a prípravy kompostu

⇒ str. 27 Naše pole 9/2019

 

Nezastupiteľná rola koreňovej rizosféry

⇒ str. 36 Naše pole 8/2019

 

Fenomén poľahnutia porastov obilnín

⇒ str. 40 Naše pole 8/2019

 

Produkčný význam pôdnej organickej hmoty

⇒ str. 16 Naše pole 7/2019

 

Premena dusíka v pôde a spôsoby regulácie tvorby mobilných zdrojov dusíka

⇒ str. 32 Naše pole 5/2019

 

Symbiotické verzus nesymbiotické nitrogénne baktérie

⇒ str. 26 Naše pole 3/2019

 

Poslanie programu „VADEMECUM“

⇒ str. 30 Naše pole 2/2019

 

Fenomén slama

⇒ str. 20 Naše pole 1/2019

 

Biologicky aktívne látky v pestovaní plodín (II.)

⇒ str. 26 Naše pole 12/2018

 

Biologicky aktívne látky v pestovaní plodín (I.)

⇒ str. 20 Naše pole 11/2018

 

K histórii agronomického vzdelávania a osvety na Slovensku (III.)

⇒ str. 26 Naše pole 10/2018

 

K histórii agronomického vzdelávania a osvety na Slovensku (II.)

⇒ str. 33 Naše pole 9/2018

Ing. Vladimír Miklovič

Zoznam článkov autora:

Oprite sa o naše repky

⇒ str. 41 Naše pole 7/2021

 

Stabilné a preverené

⇒ str. 61 Naše pole 1/2021

Ing. Vlastimil Mikšík, PhD.

Zoznam článkov autora:

Zakladanie repkových porastov – osivo, škodcovia a choroby
⇒ str. 16 Naše pole 9/2018

Ing. Jakub Mikulka

Zoznam článkov autora:

Rezistencia burín voči herbicídom

⇒ str. 18 Naše pole 1/2020

doc. Ing. Jan Mikulka, CSc.

Zoznam článkov autora:

Význam poloparazitických burín na ornej pôde a TTP

⇒ str. 30 Naše pole 8/2021

 

Výskyt inváznej buriny Cyperus esculentus L. v ČR

⇒ str. 24 Naše pole 7/2021

 

Zaburiňovanie a odburiňovanie repky

⇒ str. 26 Naše pole 6/2021

 

Rezistencia burín voči herbicídom

⇒ str. 18 Naše pole 1/2020

 

Úvaha o pestovaní plodín s a bez herbicídov

⇒ str. 16 Naše pole 6/2019

 

Buriny a kultúrne plodiny v teplom a suchom roku

⇒ str. 18 Naše pole 2/2019

Ing. Ľudovít Mišľan

Zoznam článkov autora:

Málo mrazu – veľa chorôb?

⇒ str. 20 Naše pole 5/2020

Ing. Timotej Miština, CSc.

Zoznam článkov autora:

70 rokov Výskumného ústavu rastlinnej výroby Piešťany

⇒ str. 56 Naše pole 4/2021

Ing. Marián Mituch

Zoznam článkov autora:

Doterajší priebeh a výsledky žatvy

⇒ str. 20 Naše pole 10/2021

 

Analýza výsledkov tohtoročnej žatvy

⇒ str. 38 Naše pole 11/2020

 

Trendy v štruktúre rastlinnej výroby

⇒ str. 24 Naše pole 12/2019

 

Priebeh a predbežné výsledky žatevných prác v roku 2019

⇒ str. 42 Naše pole 10/2019

Ing. Peter Mižík

Zoznam článkov autora:

Molička kapustová – Plutella xylostella

⇒ str. 58 Naše pole 4/2020

 

Výživa sóje a jej vplyv na odolnosť voči chorobám

⇒ str. 38 Naše pole 12/2019

Ing. Kateřina Nováková Mlčáková

Zoznam článkov autora:

Nové odrody sóje fazuľovej

⇒ str. 50 Naše pole 6/2021

 

Martin Mlýnek

Zoznam článkov autora:

Samuel Jurkovič a družstevníctvo na Slovensku i vo svete

⇒ str. 56 Naše pole 6/2020

 

Ing. Zuzana Mocňáková, PhD.

Zoznam článkov autora:

Optimálnou výživou plodín k vyššej ziskovosti

⇒ str. 32 Naše pole 4/2021

Ing. Tomáš Mokoš

Zoznam článkov autora:

Repka ozimná v regióne Topoľčany

⇒ str. 24 Naše pole 7/2019

 

doc. Ing. Jan Moudrý, Ph.D.

Zoznam článkov autora:

Ekonomická efektívnosť konvenčného a ekologického pestovania

⇒ str. 30 Naše pole 8/2020

prof. Ing. Jan Moudrý, CSc.

Zoznam článkov autora:

Ekonomická efektívnosť konvenčného a ekologického pestovania

⇒ str. 30 Naše pole 8/2020

Msc María Munoz

Zoznam článkov autora:

Citlivosť stonkových krytonosov a blyskáčikov na insekticídy

⇒ str. 20 Naše pole 6/2021

 

Ochrana porastov repky proti stonkovým krytonosom

⇒ str. 24 Naše pole 4/2021

Ing. Dušan Musil

Zoznam článkov autora:

 

Zakladanie intenzívnych porastov maku siateho

⇒ str. 18 Naše pole 12/2018

Ing. Gabriela Mühlbachová, PhD.

Zoznam článkov autora:

Trvalá udržateľnosť súčasných systémov hospodárenia na pôde

⇒ str. 22 Naše pole 4/2019

 

Ing. Tomáš Navrátil

Zoznam článkov autora:

Správna výživa, základ úspešnej žatvy

⇒ str. 25 Naše pole 2/2021

 

Špičkové hnojivá, ktorým môžete veriť

⇒ str. 41 Naše pole 1/2021

 

Prémiová ponuka SOUFFLET AGRO

⇒ str. 25 Naše pole 12/2020

 

SOUFFLET SEEDS: záruka vysokej úrody kukurice

⇒ str. 23 Naše pole 11/2020

 

Doprajte Vašej repke to najlepšie

⇒ str. 29 Naše pole 7/2020

 

Výkonné repky a hnojivá SOUFFLET AGRO

⇒ str. 19 Naše pole 6/2020

 

Listová výživa prípravkami SOUFFLET AGRO

⇒ str. 29 Naše pole 5/2020

Ing. Václav Nedvěd, Ph.D.

Zoznam článkov autora:

Osiris® Duo Pack – nová generácia fungicídu Osiris® Top

⇒ str. 45 Naše pole 6/2021

 

Priaxor® – Získajte maximum z každého hektára

⇒ str. 48 Naše pole 5/2021

 Ing. Lubomír Neudert, PhD.

Zoznam článkov autora:

Družicové pohľady na naše polia (II)

⇒ str. 24 Naše pole 10/2020

 

Družicové pohľady na naše polia (I)

⇒ str. 30 Naše pole 9/2020

Ing. Eva Nováková

Zoznam článkov autora:

Zo sveta rastlinnej výroby

⇒ str. 54 Naše pole 1/2019

 

Zo sveta rastlinnej výroby

⇒ str. 58 Naše pole 12/2018

 

Zo sveta rastlinnej výroby

⇒ str. 54 Naše pole 11/2018

 

Zo sveta rastlinnej výroby

⇒ str. 58 Naše pole 10/2018

 

Zo sveta rastlinnej výroby

⇒ str. 54 Naše pole 9/2018

Ing. Radovan Novomestský

Zoznam článkov autora:

Výstavná skriňa odrôd SOUFFLET AGRO

⇒ str. 17 Naše pole 9/2021

 

Hybridy repky ozimnej SOUFFLET AGRO

⇒ str. 29 Naše pole 7/2021

 

SOUFFLET AGRO: Medziplodinové zmesi pre všestranné využitie

⇒ str. 17 Naše pole 5/2021

 

Správna výživa, základ úspešnej žatvy

⇒ str. 25 Naše pole 2/2021

 

Špičkové hnojivá, ktorým môžete veriť

⇒ str. 41 Naše pole 1/2021

 

Prémiová ponuka SOUFFLET AGRO

⇒ str. 25 Naše pole 12/2020

 

SOUFFLET SEEDS: záruka vysokej úrody kukurice

⇒ str. 23 Naše pole 11/2020

 

Výstavná skriňa odrôd SOUFFLET AGRO

⇒ str. 13 Naše pole 9/2020

 

Listová výživa prípravkami SOUFFLET AGRO

⇒ str. 29 Naše pole 5/2020

 

SOUFFLET AGRO vstupuje na slovenský trh

⇒ str. 27 Naše pole 1/2020

Mgr. Eliška Ondráčková

Zoznam článkov autora:

Fungicídne ošetrenie maku

⇒ str. 30 Naše pole 9/2019

Mgr. Katarína Ondreičková, PhD.

Zoznam článkov autora:

Vplyv obrábania na mikrobiálny život v pôde

⇒ str. 22 Naše pole 8/2020

Ing. Ladislav Orságh

Zoznam článkov autora:

Fungicídna ochrana repy cukrovej

⇒ str. 49 Naše pole 7/2021

 

Ako proti láskavcom a ďalším burinám v repe cukrovej bez „Déčka“?

⇒ str. 37 Naše pole 5/2021

Ing. Katarína Orságová, PhD.

Zoznam článkov autora:

Ekosystémové služby poľnohospodársky využívaných pôd

⇒ str. 34 Naše pole 10/2021

Ing. Ľubomír Palovčík

Zoznam článkov autora:

Repka dobre strihaná

⇒ str. 42 Naše pole 8/2020

 RNDr. Boris Pálka, PhD.

Zoznam článkov autora:

Ekosystémové služby poľnohospodársky využívaných pôd

⇒ str. 34 Naše pole 10/2021

Ing. Eva Pekárová, MBA

Zoznam článkov autora:

Vplyv pôdnych podmienok na rast a produkciu plodov borievky obyčajnej v podmienkach jej prirodzeného výskytu

⇒ str. 36 Naše pole 12/2018

Bc. Michal Peleš

Zoznam článkov autora:

Zakladanie porastov sóje s využitím prípravkov zo sortimentu RWA SLOVAKIA

⇒ str. 23 Naše pole 3/2019

Ing. Štefan Pepich, PhD.

Zoznam článkov autora:

Analýza poľnohospodárskej fytomasy ako paliva

⇒ str. 48 Naše pole 9/2021

 

Obsah a analýza popola poľnohospodárskej biomasy

⇒ str. 52 Naše pole 8/2021

 

Identifikácia a kvantifikácia poľnohospodárskej fytomasy vhodnej na energetické využitie spaľovaním

⇒ str. 40 Naše pole 5/2021

Kristina Petrović

Zoznam článkov autora:

Ekologické pestovanie sóje v Srbsku

⇒ str. 26 Naše pole 8/2020

Roman Pinke

Zoznam článkov autora:

Vysokoúrodné pšenice od Axerealu sa už v prvom roku zaradili medzi špičku v úrodách

⇒ str. 33 Naše pole 10/2020

 

Pšenica, ktorá poskytne úrodu ako hybridná za cenu líniovej? – Áno, už je to možné aj na Slovensku!

⇒ str. 16 Naše pole 9/2020

RNDr. Vladimír Píš, PhD.

Zoznam článkov autora:

 

Zásady aplikácie a manipulácie s hospodárskymi hnojivami

⇒ str. 31 Naše pole 12/2020

 

Vplyv pôdnych podmienok na rast a produkciu plodov borievky obyčajnej v podmienkach jej prirodzeného výskytu

⇒ str. 36 Naše pole 12/2018

Ing. Eva Plachká, Ph.D.

Zoznam článkov autora:

Fungicídne ošetrenie maku

⇒ str. 30 Naše pole 9/2019

Ing. Ján Poláček

Zoznam článkov autora:

Riadená kvalita siláže je správna cesta

⇒ str. 26 Naše pole 10/2020

RNDr. Štefan Pollák

Zoznam článkov autora:

Pomocné látky v poľnohospodárstve (II.)

⇒ str. 24 Naše pole 11/2018

 

Produkcia a využitie biomasy na energetické účely

⇒ str. 31 Naše pole 11/2018

 

Pomocné látky v poľnohospodárstve (I.)

⇒ str. 50 Naše pole 10/2018

Ing. Martin Pomikala

Zoznam článkov autora:

Výsledky pestovania repky na Slovensku v r. 2020 podľa SPZO

⇒ str. 20 Naše pole 1/2021

Ing. Pavol Porvaz, PhD.

Zoznam článkov autora:

Využitie lignocelulózových energetických rastlín

⇒ str. 42 Naše pole 7/2019

 

Ing. Luděk Procházka

Zoznam článkov autora:

Regulácia burín v repke pri rozdielnych vlahových podmienkach

⇒ str. 14 Naše pole 2/2019

Ing. Blanka Procházková, CSc.

Zoznam článkov autora:

Produkcia biomasy rôznych druhov medziplodín v suchých podmienkach

⇒ str. 32 Naše pole 1/2020

Ing. Zuzana Puchríková

Zoznam článkov autora:

Čo nového v odrodovej skladbe sóje?

⇒ str. 38 Naše pole 4/2020

Ing. Milan Rada

Zoznam článkov autora:

LEMKEN Rubin 12 spoľahlivý za sucha aj za vlhka

⇒ str. 43 Naše pole 10/2021

 

Ultra plochý s taniermi a hrotmi

⇒ str. 43 Naše pole 5/2021

 

Presné okopávanie a prihnojovanie je ľahké

⇒ str. 53 Naše pole 2/2021

 

Už po prvom prejazde bola voľba jasná

⇒ str. 23 Naše pole 10/2020

 

Nová ochranná netkaná textília Toptex®

⇒ str. 43 Naše pole 10/2020

 

Rubin 10 – v porovnaní s konkurenciou je jednotka

⇒ str. 33 Naše pole 8/2020

 

Primus spoľahlivý v teréne aj v aplikácii

⇒ str. 35 Naše pole 5/2020

 

Rubin 10 – kvalitný stroj z kvalitného materiálu

⇒ str. 57 Naše pole 4/2020

 

EC-Space: Precízne plečkovanie je ľahké

⇒ str. 65 Naše pole 2/2020

 

Nová ochranná netkaná textília Toptex®

⇒ str. 5 Naše pole 11/2019

 

LEMKEN Diamant 16 vďaka veľmi dobrým skúsenostiam so starším „bratom“

⇒ str. 37 Naše pole 10/2019

 

Aj v najsuchších podmienkach je výborný
⇒ str. 21 Naše pole 8/2019

 

Rubin 12 vyhovuje konštrukčne aj materiálovo

⇒ str. 49 Naše pole 5/2019

Kristián Randár

Zoznam článkov autora:

Vyladená a dobre napasovaná metodika navyšuje úrody

⇒ str. 24 Naše pole 11/2020

 doc. RNDr. Štefan Rehák, PhD.

Zoznam článkov autora:

Závlahy na Slovensku, ich história, súčasnosť, význam a perspektíva

⇒ str. 59 Naše pole 5/2021

Ing. Ladislav Režo, PhD.

Zoznam článkov autora:

Slnečnice, ktoré rozžiaria vaše polia

⇒ str. 26 Naše pole 2/2021

 

Výber správnej odrody repky je dôležitý

⇒ str. 32 Naše pole 7/2020

 

Ponuku slnečníc rozširujeme až o päť nových hybridov

⇒ str. 56 Naše pole 2/2020

RNDr. Alena Rogožníková

Zoznam článkov autora:

Vplyv biokalu na biologické vlastnosti pôdy

⇒ str. 48 Naše pole 7/2019

 

doc. Ing. Tibor Roháčik, CSc.

Zoznam článkov autora:

Repa cukrová v dekáde 2010 – 2020

⇒ str. 18 Naše pole 2/2021

 

Repa cukrová v roku 2019

⇒ str. 24 Naše pole 1/2020

 

Repa cukrová v suchom a teplom roku 2018

⇒ str. 28 Naše pole 1/2019

Adam Romančák

Zoznam článkov autora:

POD Abrahám: Potrebujeme hlavne pokoj a stabilitu, reportáž

⇒ str. 6 Naše pole 12/2020

 

Agritechnica 2019

⇒ str. 66 Naše pole 2/2020

 

Agritechnica 2019

⇒ str. 62 Naše pole 1/2020

doc. Ing. Jiří Rotrekl, CSc.

Zoznam článkov autora:

Škodcovia a užitočný hmyz na maku

⇒ str. 36 Naše pole 3/2021

 

Entomofauna v porastoch maku siateho

⇒ str. 36 Naše pole 2/2019

Ing. Martin Rovaš, PhD.

Zoznam článkov autora:

 

Doterajší priebeh a výsledky žatvy

⇒ str. 20 Naše pole 10/2021

 

Analýza výsledkov tohtoročnej žatvy

⇒ str. 38 Naše pole 11/2020

 

Doterajší priebeh a predbežné výsledky žatevných prác

⇒ str. 28 Naše pole 10/2020

 

Zber jesenných plodín v roku 2019 a porovnanie s predchádzajúcimi rokmi

⇒ str. 52 Naše pole 3/2020

 

Trendy v štruktúre rastlinnej výroby

⇒ str. 24 Naše pole 12/2019

 

Priebeh a predbežné výsledky žatevných prác v roku 2019

⇒ str. 42 Naše pole 10/2019

 

Výsledky tohtoročného zberu obilnín a repky

⇒ str. 18 Naše pole 11/2018

Bc. Miriama Ruseňáková

Zoznam článkov autora:

Rezistencia repkových škodcov proti niektorým insekticídom (III.)

⇒ str. 26 Naše pole 5/2019

 

Rezistencia repkových škodcov proti niektorým insekticídom (II.)

⇒ str. 12 Naše pole 4/2019

 

Rezistencia repkových škodcov proti niektorým insekticídom (I.)

⇒ str. 20 Naše pole 3/2019

Ing. Pavel Růžek, CSc.

Zoznam článkov autora:

Hnojenie močovinou

⇒ str. 14 Naše pole 4/2021

 

Trvalá udržateľnosť súčasných systémov hospodárenia na pôde

⇒ str. 22 Naše pole 4/2019

Ing. Juraj Sakáč

Zoznam článkov autora:

Sme za repku na slovenských poliach

⇒ str. 67 Naše pole 10/2021

 

Kukurica v bezpečnom objatí nových FLEX herbicídov

⇒ str. 57 Naše pole 5/2021

Ing. Marek Seidenglanz

Zoznam článkov autora:

Citlivosť stonkových krytonosov a blyskáčikov na insekticídy

⇒ str. 20 Naše pole 6/2021

 

Šešuloví škodcovia na repke

⇒ str. 18 Naše pole 5/2021

 

Ochrana porastov repky proti stonkovým krytonosom

⇒ str. 24 Naše pole 4/2021

 

Rezistencia repkových škodcov proti niektorým insekticídom (III.)

⇒ str. 26 Naše pole 5/2019

 

Rezistencia repkových škodcov proti niektorým insekticídom (II.)

⇒ str. 12 Naše pole 4/2019

 

Rezistencia repkových škodcov proti niektorým insekticídom (I.)

⇒ str. 20 Naše pole 3/2019

Ing. Mária Sekerková, CSc.

Zoznam článkov autora:

Prognóza úrody repky ozimnej v roku 2018

⇒ str. 22 Naše pole 9/2018

 Lovro Sinkovič, Ph.D.

Zoznam článkov autora:

Efektívnosť pestovania pšenice ozimnej v konvenčnej a ekologickej výrobe v Slovinsku

⇒ str. 32 Naše pole 5/2021

RNDr. Ondřej Skala

Zoznam článkov autora:

Jedna novinka, mnohé ocenenia, to sú naše repky

⇒ str. 30 Naše pole 7/2021

 

Buriny pod kontrolou od založenia porastu

⇒ str. 46 Naše pole 10/2019

 

Čo pole, to iná repka. U nás si zaručene vyberiete

⇒ str. 51 Naše pole 7/2019

 

Repka si na jar zaslúži ošetrenie

⇒ str. 44 Naše pole 3/2019

 

Novinky v portfóliu kukurice spoločnosti Syngenta

⇒ str. 42 Naše pole 12/2018

 

Nechajte repky vyniknúť

⇒ str. 28 Naše pole 9/2018

Mgr. Rastislav Skalský, PhD.

Zoznam článkov autora:

Odhad úrody letných plodín k druhej dekáde júla 2021

⇒ str. 52 Naše pole 10/2021

 

Odhad úrody ozimných plodín k prvej dekáde júna 2021

⇒ str. 24 Naše pole 9/2021

 

Odhad úrody vybraných plodín k prvej dekáde mája 2021

⇒ str. 34 Naše pole 8/2021

 

Odhad úrody letných plodín k druhej dekáde septembra 2020

⇒ str. 40 Naše pole 11/2020

 

Odhad úrody letných plodín

⇒ str. 30 Naše pole 10/2020

 

Odhad úrody ozimných plodín k prvej dekáde júna 2020

⇒ str. 40 Naše pole 9/2020

 

Odhad úrody ozimných plodín k prvej dekáde mája 2020

⇒ str. 46 Naše pole 8/2020

 

Odhad úrod kukurice na zrno, slnečnice ročnej, repy cukrovej a zemiakov

⇒ str. 43 Naše pole 11/2019

 

Odhad úrod kukurice na zrno, slnečnice ročnej, repy cukrovej a zemiakov k 20. 7. 2019

⇒ str. 38 Naše pole 10/2019

 

Odhad úrody ozimných plodín k prvej dekáde júna 2019

⇒ str. 33 Naše pole 9/2019

 

Odhad úrody ozimných plodín k prvej dekáde mája 2019

⇒ str. 32 Naše pole 8/2019

 

Konečný odhad tohtoročnej úrody letných plodín

⇒ str. 36 Naše pole 11/2018

 

Prvý odhad úrody letných plodín

⇒ str. 20 Naše pole 10/2018

 

Odhad úrody ozimných plodín k prvej dekáde júna 2018

⇒ str. 26 Naše pole 9/2018

 Ing. Tomáš Sládeček, PhD.

Zoznam článkov autora:

Ako zvýšiť diverzitu poľnohospodárskeho prostredia? Chcete podporiť poľovnú zver?
Skúste biopásy!

⇒ str. 56 Naše pole 8/2020

doc. Ing. Jaroslav Slamečka, CSc.

Zoznam článkov autora:

Ako zvýšiť diverzitu poľnohospodárskeho prostredia? Chcete podporiť poľovnú zver?
Skúste biopásy!

⇒ str. 56 Naše pole 8/2020

 

Poľovníctvo a poľnohospodárstvo

⇒ str. 46 Naše pole 6/2020

Ing. Marianna Slivková

Zoznam článkov autora:

Konečný odhad tohtoročnej úrody letných plodín

⇒ str. 36 Naše pole 11/2018

 

Prvý odhad úrody letných plodín

⇒ str. 20 Naše pole 10/2018

 

Odhad úrody ozimných plodín k prvej dekáde júna 2018

⇒ str. 26 Naše pole 9/2018

Ing. Ján Slíž

Zoznam článkov autora:

Biologicky účinné látky v ochrane rastlín

⇒ str. 52 Naše pole 3/2019

Ing. Jozef Smatana, PhD.

Zoznam článkov autora:

Medziplodiny – teória a prax (I)

⇒ str. 40 Naše pole 10/2021

 

Zelená infraštruktúra a ekologická stabilita poľnohospodárskej krajiny (II)

⇒ str. 38 Naše pole 7/2021

 

Zelená infraštruktúra a ekologická stabilita poľnohospodárskej krajiny (I)

⇒ str. 54 Naše pole 6/2021

 

Rast Paulownie na juhozápade Slovenska

⇒ str. 52 Naše pole 9/2020

 

Očakávané zmeny v štruktúre RV a ich dôsledky (II)

⇒ str. 48 Naše pole 1/2020

 

Očakávané zmeny v štruktúre RV a ich dôsledky (I)

⇒ str. 48 Naše pole 12/2019

 

Vodu šetriace spôsoby hospodárenia na pôde (II.)

⇒ str. 42 Naše pole 5/2019

 

Vodu šetriace spôsoby hospodárenia na pôde (I.)

⇒ str. 32 Naše pole 4/2019

 doc. Ing. Vladimír Smutný, PhD.

Zoznam článkov autora:

Produkcia biomasy rôznych druhov medziplodín v suchých podmienkach

⇒ str. 32 Naše pole 1/2020

Ing. Martin Sorentíny

Zoznam článkov autora:

Štartovacia výživa repky olejky s hnojivami TimacAgro

⇒ str. 29 Naše pole 8/2020

Ing. Václava Spáčilová, Ph.D.

Zoznam článkov autora:

Ušetrite čas aj peniaze, aplikujte herbicídy do ozimných obilnín už na jeseň

⇒ str. 56 Naše pole 10/2021

 

Problém rezistentnej metličky narastá, máme pre Vás riešenie

⇒ str. 46 Naše pole 3/2021

 

Význam jesennej regulácie burín umocňuje mierna zima

⇒ str. 37 Naše pole 10/2020

 

Krásne a zdravé klasy bez fuzarióz

⇒ str. 26 Naše pole 6/2020

 

Unikátna ochrana proti jarným chorobám v obilninách

⇒ str. 38 Naše pole 3/2020

RNDr. Tomáš Spitzer, PhD.

Zoznam článkov autora:

Insekticidní moření řepky – Lumiposa se jeví velmi nadějně

⇒ str. 40 Naše pole 7/2019

 

Ing. L. Sporinová

Zoznam článkov autora:

Láskavec – rastlina minulosti a možno budúcnost

⇒ str. 42 Naše pole 5/2020

Ing. Jitka Stará, Ph.D.

Zoznam článkov autora:

Citlivosť stonkových krytonosov a blyskáčikov na insekticídy

⇒ str. 20 Naše pole 6/2021

 

Ing. Josef Suchánek

Zoznam článkov autora:

Komplexná jarná herbicídna ochrana obilnín

⇒ str. 61 Naše pole 4/2021

doc. Ing. Josef Suchomel, PhD.

Zoznam článkov autora:

Hraboš poľný a možnosti jeho regulácie

⇒ str. 22 Naše pole 6/2020

 

Ing. Michal Sviček, CSc.

Zoznam článkov autora:

Odhad úrody letných plodín k druhej dekáde júla 2021

⇒ str. 52 Naše pole 10/2021

 

Odhad úrody ozimných plodín k prvej dekáde júna 2021

⇒ str. 24 Naše pole 9/2021

 

Odhad úrody vybraných plodín k prvej dekáde mája 2021

⇒ str. 34 Naše pole 8/2021

 

Pôda a biomasa ako jediný sektor so stabilným záchytom emisií v SR

⇒ str. 38 Naše pole 1/2021

 

Odhad úrody letných plodín k druhej dekáde septembra 2020

⇒ str. 40 Naše pole 11/2020

 

Odhad úrody letných plodín

⇒ str. 30 Naše pole 10/2020

 

Odhad úrody ozimných plodín k prvej dekáde júna 2020

⇒ str. 40 Naše pole 9/2020

 

Odhad úrody ozimných plodín k prvej dekáde mája 2020

⇒ str. 46 Naše pole 8/2020

 

Odhad úrod kukurice na zrno, slnečnice ročnej, repy cukrovej a zemiakov

⇒ str. 43 Naše pole 11/2019

 

Odhad úrod kukurice na zrno, slnečnice ročnej, repy cukrovej a zemiakov k 20. 7. 2019

⇒ str. 38 Naše pole 10/2019

 

Odhad úrody ozimných plodín k prvej dekáde júna 2019

⇒ str. 33 Naše pole 9/2019

 

Odhad úrody ozimných plodín k prvej dekáde mája 2019

⇒ str. 32 Naše pole 8/2019

 

Vplyv pôdnych podmienok na rast a produkciu plodov borievky obyčajnej v podmienkach jej prirodzeného výskytu

⇒ str. 36 Naše pole 12/2018

 

Konečný odhad tohtoročnej úrody letných plodín

⇒ str. 36 Naše pole 11/2018

 

Prvý odhad úrody letných plodín

⇒ str. 20 Naše pole 10/2018

 

Odhad úrody ozimných plodín k prvej dekáde júna 2018

⇒ str. 26 Naše pole 9/2018

Ing. Lukáš Svoboda

Zoznam článkov autora:

Odporúčanie spoločnosti AgroProtec pre použitie stimulátora Agrostim Tria

⇒ str. 52 Naše pole 5/2020

Lenka Svobodová

Zoznam článkov autora:

Osivárska linka na kľúč

⇒ str. 55 Naše pole 9/2020

 

Pozberová úprava kukurice

⇒ str. 23 Naše pole 12/2019

Ing. Marián Svorad

Zoznam článkov autora:

Nové sladovnícke odrody jačmeňa jarného

⇒ str. 30 Naše pole 5/2021

 

Odrody jačmeňa jarného a ozimného, registrované v SR v roku 2020

⇒ str. 36 Naše pole 5/2020

 

Nové odrody jačmeňa jarného

⇒ str. 37 Naše pole 5/2019

Ľudovít Szabó

Zoznam článkov autora:

Hydromelioračné kanále a ich údržba

⇒ str. 67 Naše pole 5/2021

Ing. Gabriel Szűcs, PhD.

Zoznam článkov autora:

Progresívna a účinná ochrana kukurice od spoločnosti ADAMA Slovensko

⇒ str. 38 Naše pole 4/2021

 

Progresívna a účinná ochrana kukurice od spoločnosti ADAMA Slovensko

⇒ str. 40 Naše pole 4/2020

 

Progresívna a účinná ochrana kukurice od spoločnosti ADAMA Slovensko

⇒ str. 30 Naše pole 4/2019

Ing. Jaroslav Šafář, Ph.D.

Zoznam článkov autora:

Citlivosť stonkových krytonosov a blyskáčikov na insekticídy

⇒ str. 20 Naše pole 6/2021

 

Ochrana porastov repky proti stonkovým krytonosom

⇒ str. 24 Naše pole 4/2021

 

Rezistencia repkových škodcov proti niektorým insekticídom (III.)

⇒ str. 26 Naše pole 5/2019

 

Rezistencia repkových škodcov proti niektorým insekticídom (II.)

⇒ str. 12 Naše pole 4/2019

 

Rezistencia repkových škodcov proti niektorým insekticídom (I.)

⇒ str. 20 Naše pole 3/2019

Ing. Jan Šamalík

Zoznam článkov autora:

Využitie nových látok v technológiách pestovania jačmeňa jarného v podmienkach klimatických zmien

⇒ str. 45 Naše pole 4/2020

Ing. Jozef Šándor

Zoznam článkov autora:

Calciprill® od spoločnosti Omya

⇒ str. 11 Naše pole 10/2019

 Ing. Antonín Šedek

Zoznam článkov autora:

Pestovanie kukurice v systéme zmiešanej kultúry

⇒ str. 26 Naše pole 9/2020

Ing. Štefan Šimonka

Zoznam článkov autora:

Revysol® – azol novej generácie

⇒ str. 60 Naše pole 3/2021

Ing. Ivana Šindelková

Zoznam článkov autora:

Nechajme korene rastlín robiť prácu za nás

⇒ str. 30 Naše pole 6/2019

 

Ing. Miloš Širáň, PhD.

Zoznam článkov autora:

Ekosystémové služby poľnohospodársky využívaných pôd

⇒ str. 34 Naše pole 10/2021

 Ing. Petr Širůček

Zoznam článkov autora:

Družicové pohľady na naše polia (II)

⇒ str. 24 Naše pole 10/2020

 

Družicové pohľady na naše polia (I)

⇒ str. 30 Naše pole 9/2020

Ing. Bronislava Škarbová, PhD.

Zoznam článkov autora:

Prípravky na ochranu rastlín v kontexte novej poľnohospodárskej politiky

⇒ str. 42 Naše pole 9/2020

Ing. Alena Škuciová

Zoznam článkov autora:

Regulovaní nekaranténni škodcovia na zemiakoch podľa EÚ (VI)

⇒ str. 50 Naše pole 10/2021

 

Karanténni škodcovia na zemiakoch (V)

⇒ str. 50 Naše pole 9/2021

 

Karanténni živočíšni škodcovia na zemiakoch (IV)

⇒ str. 48 Naše pole 8/2021

 

Háďatká na zemiakoch – karanténny škodca v EÚ

⇒ str. 32 Naše pole 7/2021

 

Baktériové choroby na zemiakoch, karanténne v EÚ

⇒ str. 52 Naše pole 6/2021

 

Hubové choroby na zemiakoch, karanténne v EÚ (I)

⇒ str. 44 Naše pole 5/2021

 

Dlhánik kukuričný

⇒ str. 28 Naše pole 6/2020

 

Škodcovia zemiakov (XI.) – Abiotické poškodenia zemiakov

⇒ str. 36 Naše pole 3/2019

 

Škodcovia zemiakov (X.) – Hraboš poľný

⇒ str. 40 Naše pole 2/2019

 

Škodcovia zemiakov (IX.)

⇒ str. 40 Naše pole 1/2019

 

Škodcovia zemiakov (VIII.)

⇒ str. 34 Naše pole 12/2018

 

Škodcovia zemiakov (VII.)

⇒ str. 34 Naše pole 11/2018

 

Škodcovia zemiakov (VI.)

⇒ str. 32 Naše pole 10/2018

 

Choroby zemiakov (V.)

⇒ str. 36 Naše pole 9/2018

 Ing. Svetlana Šliková, PhD.

Zoznam článkov autora:

Vplyv rôznych stratégií kontroly hrdze plevovej a pšenicovej na úrodu pšenice ozimnej

⇒ str. 20 Naše pole 3/2021

 Ing. Radomír Šmoldas, Ph.D.

Zoznam článkov autora:

Granulovaný vápenec na našom trhu a jeho porovnanie s jemne mletým vápencom

⇒ str. 33 Naše pole 10/2021

Ing. Matej Šoka

Zoznam článkov autora:

Kukurica pre každého farmára

⇒ str. 41 Naše pole 12/2019

Ing. Božena Šoltysová, PhD.

Zoznam článkov autora:

Význam základných látok v ochrane rastlín a ich najnovšie rozšírenie

⇒ str. 50 Naše pole 8/2021

 

Rozšírenie použitia doteraz schválených základných látok

⇒ str. 46 Naše pole 4/2021

 

Vplyv spôsobov obrábania pôdy na jej kvalitu

⇒ str. 34 Naše pole 1/2021

 

Základné látky – alternatívna ochrana rastlín v poľnohospodárstve (VIII)

⇒ str. 42 Naše pole 12/2020

 

Základné látky – alternatívna ochrana rastlín v poľnohospodárstve (VII)

⇒ str. 54 Naše pole 7/2020

 

Základné látky – alternatívna ochrana rastlín v poľnohospodárstve (VI)

⇒ str. 34 Naše pole 6/2020

 

Základné látky – alternatívna ochrana rastlín v poľnohospodárstve (V)

⇒ str. 44 Naše pole 5/2020

 

Základné látky – alternatívna ochrana rastlín v poľnohospodárstve (IV)

⇒ str. 50 Naše pole 4/2020

 

Základné látky – alternatívna ochrana rastlín v poľnohospodárstve (III)

⇒ str. 62 Naše pole 3/2020

 

Základné látky – alternatívna ochrana rastlín v poľnohospodárstve (II)

⇒ str. 54 Naše pole 2/2020

 

Základné látky – alternatívna ochrana rastlín v poľnohospodárstve (I)

⇒ str. 56 Naše pole 1/2020

 

Vplyv obrábania ťažkých pôd na úrody plodín

⇒ str. 44 Naše pole 12/2019

 

Ochrana pôdy pred inváznymi druhmi rastlín

⇒ str. 22 Naše pole 6/2019

Mgr. Martin Šotik

Zoznam článkov autora:

Prípravky Galleko® a ich význam v období sucha

⇒ str. 34 Naše pole 1/2019

 

Vplyv prípravkov Galleko® na jednotlivé hybridy kukurice

⇒ str. 24 Naše pole 12/2018

 

Prípravky Galleko® – overené a spoľahlivé riešenie pre vaše porasty

⇒ str. 26 Naše pole 11/2018

 

Prínos ošetrenia repky ozimnej prípravkami Galleko® v sezóne 2017 – 2018

⇒ str. 48 Naše pole 10/2018

 

Galleko® koreň zabezpečí vynikajúci štart repiek

⇒ str. 44 Naše pole 9/2018

Ing. Štefánia Štefeková

Zoznam článkov autora:

Jarný štart repky olejky s prípravkami spoločnosti ADAMA

⇒ str. 40 Naše pole 2/2021

 

Jarné ošetrenie repky olejky prípravkami spoločnosti ADAMA

⇒ str. 38 Naše pole 2/2020

 

ADAMA + repka olejka = užitočné riešenia

⇒ str. 28 Naše pole 2/2019

Ing. Martin Štrba

Zoznam článkov autora:

S nami získate viac – nová genetika, ktorá sype

⇒ str. 21 Naše pole 12/2020

 

Ing. Jan Štrobach, Ph.D.

Zoznam článkov autora:

Výskyt inváznej buriny Cyperus esculentus L. v ČR

⇒ str. 24 Naše pole 7/2021

 

Rezistencia burín voči herbicídom

⇒ str. 18 Naše pole 1/2020

Ing. Roman Šuráni

Zoznam článkov autora:

Komplexné riešenie klasových chorôb

⇒ str. 46 Naše pole 6/2019

 

Flexibilné riešenie s vysokým štandardom

⇒ str. 19 Naše pole 5/2019

 

Spoľahlivé riešenie pre porasty slnečnice bez burín

⇒ str. 26 Naše pole 4/2019

 

Krása obilnín posilnená originálnym graminicídom

⇒ str. 52 Naše pole 4/2019

 

Jednotka vo fungicídnej ochrane obilnín

⇒ str. 24 Naše pole 3/2019

Ing. Emília Švecová

Zoznam článkov autora:

Úspešné porasty repky

⇒ str. 16 Naše pole 7/2021

 

Jarná inventarizácia a prvé vstupy do porastov ozimín

⇒ str. 62 Naše pole 4/2021

RNDr. Jozef Takáč, PhD.

Zoznam článkov autora:

Nasýtenosť pôdy vodou na Slovensku

⇒ str. 64 Naše pole 5/2021

 

Sú ešte bonitované pôdno-ekologické jednotky aktuálne?

⇒ str. 46 Naše pole 12/2020

 

Vývoj vlahových pomerov a výskytu sucha v regiónoch Slovenska

⇒ str. 43 Naše pole 6/2019

Ing. Zoltán Tamašek

Zoznam článkov autora:

Pozberové zvyšky v hodnote zlata

⇒ str. 47 Naše pole 10/2021

 

Ochrana ozimnej pšenice bez rezíduí

⇒ str. 47 Naše pole 9/2021

 

Soil Tonic – úspešný pôdny kondicionér

⇒ str. 42 Naše pole 1/2021

 

Morenie s rozumom alebo cena – kvalita – účinok

⇒ str. 63 Naše pole 9/2020

 

Efektívna ochrana rastlín morením, s fungicídnym a bakteriálnym účinkom

⇒ str. 42 Naše pole 9/2019

Ing. Ján Tancik, PhD.

Zoznam článkov autora:

Citlivosť stonkových krytonosov a blyskáčikov na insekticídy

⇒ str. 20 Naše pole 6/2021

 

Šešuloví škodcovia na repke

⇒ str. 18 Naše pole 5/2021

 

Ochrana porastov repky proti stonkovým krytonosom

⇒ str. 24 Naše pole 4/2021

 

Mrkvová koreňová voška – menej známy škodca mrkvy na Slovensku

⇒ str. 60 Naše pole 2/2020

 

Babôčka bodliaková – najúspešnejší migrant medzi škodcami

⇒ str. 26 Naše pole 10/2019

 

Rezistencia repkových škodcov proti niektorým insekticídom (III.)

⇒ str. 26 Naše pole 5/2019

 

Rezistencia repkových škodcov proti niektorým insekticídom (II.)

⇒ str. 12 Naše pole 4/2019

 

Rezistencia repkových škodcov proti niektorým insekticídom (I.)

⇒ str. 20 Naše pole 3/2019

Ing. Marián Tokár

Zoznam článkov autora:

Priebeh tohtoročnej vegetácie zemiakov

⇒ str. 24 Naše pole 10/2021

 

Vegetačný rok zemiakov 2020 je za nami

⇒ str. 42 Naše pole 2/2021

 

Tohtoročné zemiaky

⇒ str. 34 Naše pole 10/2020

 

Alternatívy reštartu pestovania zemiakov na Slovensku

⇒ str. 34 Naše pole 10/2019

Ing. Petr Tomaško

Zoznam článkov autora:

Výsledky poloprevádzkových pokusov s pôdnou aplikáciou Azoteru F z certifikovaného ekologického podniku AGROEKO Žamberk

⇒ str. 53 Naše pole 1/2021

 Ing. Pavel Tóth, Ph.D.

Zoznam článkov autora:

Citlivosť stonkových krytonosov a blyskáčikov na insekticídy

⇒ str. 20 Naše pole 6/2021

 

doc. Ing. Peter Tóth, PhD.

Zoznam článkov autora:

Ambrózia palinolistá – čo s ňou?

⇒ str. 32 Naše pole 6/2020

 

Lokálne premnožená cikáda Metcalfa pruinosa

⇒ str. 48 Naše pole 11/2019

Ing. Štefan Tóth, PhD.

Zoznam článkov autora:

Láskavce (I)

⇒ str. 58 Naše pole 1/2021

 

Stav a vývoj vo využívaní obnoviteľných zdrojov energie v SR (II)

⇒ str. 38 Naše pole 1/2020

 

Stav a vývoj vo využívaní obnoviteľných zdrojov energie v SR (I)

⇒ str. 33 Naše pole 12/2019

 

Pestovanie pestreca mariánskeho

⇒ str. 48 Naše pole 4/2019

 

Pestovanie bazy čiernej Sambucus nigra L.

⇒ str. 46 Naše pole 2/2019

 

Pestovanie arónie čiernoplodej

⇒ str. 38 Naše pole 1/2019

 

Prosovité buriny

⇒ str. 28 Naše pole 11/2018

 

Pestovanie levandule

⇒ str. 35 Naše pole 10/2018

Ing. Monika Tóthová, PhD.

Zoznam článkov autora:

Lokálne premnožená cikáda Metcalfa pruinosa

⇒ str. 48 Naše pole 11/2019

 

Ing. Jan Touš

Zoznam článkov autora:

Regulácia burín v repke pri rozdielnych vlahových podmienkach

⇒ str. 14 Naše pole 2/2019

Ing. Anna Trubačová

Zoznam článkov autora:

Jačmeň na agropotravinárskom trhu SR (II)

⇒ str. 30 Naše pole 4/2021

 

Jačmeň na agropotravinárskom trhu SR (I)

⇒ str. 48 Naše pole 3/2021

 

Ekonomika pestovania a predaja pšenice v SR

⇒ str. 28 Naše pole 2/2020

Mgr. Filip Tulis, PhD.

Zoznam článkov autora:

Hraboš poľný – kľúčový druh poľnohospodárskej krajiny

⇒ str. 32 Naše pole 3/2021

doc. Ing. Štefan Týr, PhD.

Zoznam článkov autora:

Očakávané zmeny v štruktúre RV a ich dôsledky (II)

⇒ str. 48 Naše pole 1/2020

 

Očakávané zmeny v štruktúre RV a ich dôsledky (I)

⇒ str. 48 Naše pole 12/2019

 

Vodu šetriace spôsoby hospodárenia na pôde (II.)

⇒ str. 42 Naše pole 5/2019

 

Vodu šetriace spôsoby hospodárenia na pôde (I.)

⇒ str. 32 Naše pole 4/2019

Ing. Michal Uhrín

Zoznam článkov autora:

 

Viete, kde nasypala tohto roku kukurica 17 ton?

⇒ str. 38 Naše pole 12/2018

Ing. Tomáš Upohlav, PhD.

Zoznam článkov autora:

 

Stabilnejšie úrody s technológiou Optimum® AQUAmax®!

⇒ str. 9 Naše pole 11/2018

Ing. Lenka Vakrčková

Zoznam článkov autora:

Nový trend pri zakladaní porastov kukurice

⇒ str. 34 Naše pole 4/2020

 Ing. Marian Valentin, PhD.

Zoznam článkov autora:

Nový trend pri zakladaní porastov kukurice

⇒ str. 34 Naše pole 4/2020

doc. Ing. Ladislav Varga, PhD.

Zoznam článkov autora:

Výsledky poloprevádzkových pokusov s pôdnou aplikáciou Azoteru F z certifikovaného ekologického podniku AGROEKO Žamberk

⇒ str. 53 Naše pole 1/2021

Ing. Vladimíra Vargová, PhD.

Zoznam článkov autora:

Lúčny porast z krajinnoekologického hľadiska

⇒ str. 40 Naše pole 4/2021

 

Produkcia fytomasy pri minimalizačných technológiách

⇒ str. 36 Naše pole 7/2019

 

Pôdne vlastnosti verzus dlhodobé hnojenie

⇒ str. 26 Naše pole 7/2019

 

Čo s trávnymi porastmi na jar?

⇒ str. 26 Naše pole 6/2019

 

Digestát – surovina vo výžive trávnych porastov

⇒ str. 33 Naše pole 6/2019

 

Sucho, teplo a krmoviny

⇒ str. 32 Naše pole 1/2019

Marjana Vasiljević

Zoznam článkov autora:

Ekologické pestovanie sóje v Srbsku

⇒ str. 26 Naše pole 8/2020

prof. Ing. Jan Vašák, CSc.

Zoznam článkov autora:

Zber repky – čo pred a čo po ňom

⇒ str. 18 Naše pole 7/2021

 

Čo a ako s repkou?

⇒ str. 22 Naše pole 2/2021

 

Zamyslenie sa pre pestovateľov repky

⇒ str. 18 Naše pole 12/2020

 

Pred sejbou repky

⇒ str. 20 Naše pole 9/2020

 

Repka pred zberom a jej zber

⇒ str. 22 Naše pole 7/2020

 

Vízia budúcnosti agrárneho sveta (II)

⇒ str. 52 Naše pole 7/2020

 

Analýza súčasnosti a vízia budúcnosti agrárneho sveta (I)

⇒ str. 42 Naše pole 6/2020

 

Repka na jar

⇒ str. 18 Naše pole 2/2020

 

Sejba jačmeňa jarného na jeseň

⇒ str. 30 Naše pole 12/2019

 

Nielen o odrodách repky a Slovensku

⇒ str. 20 Naše pole 11/2019

 

Hnojenie a pestovanie repky na jeseň 2019
⇒ str. 16 Naše pole 9/2019

 

Repka včera, dnes a zajtra
⇒ str. 16 Naše pole 8/2019

 

Repka a azolové regulácie
⇒ str. 22 Naše pole 5/2019

 

Repka v roku 2017/18 a čo ďalej
⇒ str. 20 Naše pole 12/2018

 

Zakladanie repkových porastov – osivo, škodcovia a choroby
⇒ str. 16 Naše pole 9/2018

Ing. Radek Vavera, Ph.D.

Zoznam článkov autora:

Hnojenie močovinou

⇒ str. 14 Naše pole 4/2021

 

Trvalá udržateľnosť súčasných systémov hospodárenia na pôde

⇒ str. 22 Naše pole 4/2019

Ing. Petra Verešová, PhD.

Zoznam článkov autora:

Efektivita obhospodarovania dočasnej siatej lúky

⇒ str. 48 Naše pole 5/2020

Ing. Mária Vicianová, PhD.

Zoznam článkov autora:

Mimokoreňová výživa

⇒ str. 18 Naše pole 4/2019

 

Ing. Roman Vietoris

Zoznam článkov autora:

Unikátny software pre plánovanie prevádzky poľnohospodárskej techniky

⇒ str. 45 Naše pole 8/2021

prof. Ing. Jozef Vilček, PhD.

Zoznam článkov autora:

Sú ešte bonitované pôdno-ekologické jednotky aktuálne?

⇒ str. 46 Naše pole 12/2020

 

Ing. Leona Víchová

Zoznam článkov autora:

Citlivosť stonkových krytonosov a blyskáčikov na insekticídy

⇒ str. 20 Naše pole 6/2021

 

Rezistencia repkových škodcov proti niektorým insekticídom (III.)

⇒ str. 26 Naše pole 5/2019

 

Rezistencia repkových škodcov proti niektorým insekticídom (II.)

⇒ str. 12 Naše pole 4/2019

 

Rezistencia repkových škodcov proti niektorým insekticídom (I.)

⇒ str. 20 Naše pole 3/2019

 doc. Ing. Tomáš Vítěz, Ph.D.

Zoznam článkov autora:

Možné zdroje pre výrobu bioplynu

⇒ str. 34 Naše pole 3/2020

Ing. Daniel Vlčák

Zoznam článkov autora:

Extrémna agrotechnika – extrémy v agrotechnike

⇒ str. 14 Naše pole 3/2021

doc. Ing. Ľuboš Vozár, PhD.

Zoznam článkov autora:

Systém využívania viacročných krmovín a kvalita krmu

⇒ str. 50 Naše pole 5/2021

 

Ako zvýšiť diverzitu poľnohospodárskeho prostredia? Chcete podporiť poľovnú zver?
Skúste biopásy!

⇒ str. 56 Naše pole 8/2020

 

Efektivita obhospodarovania dočasnej siatej lúky

⇒ str. 48 Naše pole 5/2020

 

Systémy kosieb pri využívaní viacročných krmovín

⇒ str. 54 Naše pole 4/2020

 

Obnova opustených a ruderálnych stanovíšť trávnych porastov II.

⇒ str. 46 Naše pole 7/2019

 

Obnova opustených a ruderálnych stanovíšť trávnych porastov I.

⇒ str. 38 Naše pole 6/2019

Ing. Stella Waldnerová

Zoznam článkov autora:

Zásadné zmeny v insekticídnej ochrane repky

⇒ str. 35 Naše pole 3/2021

Ing. Eduard Wény

Zoznam článkov autora:

SOUFFLET AGRO – váš partner pri pestovaní sladovníckeho jačmeňa

⇒ str. 51 Naše pole 3/2020

Ing. Jaroslav Záhora, CSc.

Zoznam článkov autora:

Vápnenie z pohľadu pôdneho mikrobiológa

⇒ str. 58 Naše pole 10/2020

Ing. Ladislav Závodský

Zoznam článkov autora:

Nové riešenie pre desikáciu slnečnice od FMC!

⇒ str. 18 Naše pole 9/2021

 

Predzberové „lepenie“ repky: vždy!

⇒ str. 22 Naše pole 7/2021

 

Ochrana zemiakov s FMC kompletne

⇒ str. 11 Naše pole 6/2019

Ing. Alexandra Zapletalová, PhD.

Zoznam článkov autora:

Význam vápnika pre rastliny a pôdu

⇒ str. 54 Naše pole 10/2020

 

Aplikácia hnojív do pôdy a na list

⇒ str. 48 Naše pole 4/2020

Ing. Petr Zehnálek

Zoznam článkov autora:

Registrácia a odporúčanie odrôd repky olejky v ČR

⇒ str. 24 Naše pole 5/2020

Ing. Erika Zetochová

Zoznam článkov autora:

Slovenská šošovica

⇒ str. 26 Naše pole 7/2021

 

Hrach siaty – pestovanie, ochrana a využitie

⇒ str. 32 Naše pole 11/2020

 

Strukoviny na Slovensku takmer nepestované

⇒ str. 40 Naše pole 7/2020

 

Vlastnosti strukovín a ich vplyv na úrodnosť pôd

⇒ str. 36 Naše pole 11/2019

 

Cícer baraní – pozor na patogéna Ascochyta rabiei (Pass.) Labr.

⇒ str. 24 Naše pole 9/2019

Mgr. Štefan Zólyomi

Zoznam článkov autora:

Hnojenie maštaľným hnojom nikdy nebolo tak jednoduché

⇒ str. 53 Naše pole 10/2020

Ing. Pavel Zubal, CSc.

Zoznam článkov autora:

Čo nového v Hluku

⇒ str. 18 Naše pole 1/2021

 

Čo nového v Hluku

⇒ str. 44 Naše pole 1/2020

 

Vývoj plôch a produkcie objemového krmu na Slovensku

⇒ str. 28 Naše pole 8/2019

 

Čo nového v Hluku

⇒ str. 24 Naše pole 1/2019

 

O čom sme písali pred 20 rokmi

⇒ str. 30 Naše pole 12/2018

 

O čom sme písali pred 20 rokmi

⇒ str. 23 Naše pole 11/2018

 

O čom sme písali pred 20 rokmi

⇒ str. 40 Naše pole 10/2018

 

O čom sme písali pred 20 rokmi

⇒ str. 50 Naše pole 9/2018

Ing. Eva Zusková

Zoznam článkov autora:

Ochrana proti vírusovým chorobám repky a ich prenášačom

⇒ str. 24 Naše pole 2/2020

Mgr. Adriana Zverková, PhD.

Zoznam článkov autora:

Odhad úrody ozimných plodín k prvej dekáde júna 2021

⇒ str. 24 Naše pole 9/2021

 

Odhad úrody vybraných plodín k prvej dekáde mája 2021

⇒ str. 34 Naše pole 8/2021