Ing. Tomáš Baran

Zoznam článkov autora:

Každá sezóna je náročná, reportáž PD Liptovský Mikuláš

⇒ str. 6 Naše pole 2/2019

 

Sója nás zatiaľ nesklamala, pestovateľské skúsenosti ILDE, s.r.o.š

⇒ str. 10 Naše pole 2/2019

 

Štátny podnik potrebuje zmenu zo štatistu na aktívneho prevádzkovateľa majetku, rozhovor Ing. Igor Kálna, riaditeľ Hydromeliorácie, š.p.

⇒ str. 12 Naše pole 2/2019

 

Osvedčené riešenia v nových farbách

⇒ str. 22 Naše pole 2/2019

 

Môj názor – na otázky odpovedá Susann Kluge, riaditeľka ochrany rastlín spoločnosti BASF pre Česko a Slovensko

⇒ str. 50 Naše pole 2/2019

 

Zo sveta rastlinnej výroby

⇒ str. 54 Naše pole 2/2019

 

Moderné osevné postupy v praxi, reportáž Statok Bureš, s.r.o.

⇒ str. 6 Naše pole 1/2019

 

Na Vysočine pestujú zemiaky v bezorbovom systéme

⇒ str. 10 Naše pole 1/2019

 

Skúsenosti s medziplodinami z Francúzskae

⇒ str. 12 Naše pole 1/2019

 

Slovenské poľnohospodárstvo 15 rokov po vstupe do EÚ

⇒ str. 46 Naše pole 1/2019

 

Môj názor – na otázky odpovedá Ing. Viliam Kurinec, Saatbau Slovensko

⇒ str. 50 Naše pole 1/2019

 

Od ovčiarstva k rastlinnej výrobe, reportáž SHR Tibor Belány, Balvany

⇒ str. 6 Naše pole 12/2018

 

Rentabilná repa cukrová si dnes žiada úrody nad 70 t z hektára

⇒ str. 10 Naše pole 12/2018

 

Slovenské šľachtenie stráca pôdu pod nohami, rozhovor s Ing. Petrom Hozlárom, PhD. z Výskumno-šľachtiteľskej stanice Vígľaš-Pstruša

⇒ str. 12 Naše pole 12/2018

 

Boj s eróziou v širších súvislostiach, reportáž družstvo Poosláví Nová Ves

⇒ str. 6 Naše pole 11/2018

 

Pri produkcii konopného semena je rozhodujúce správne pozberové spracovanie

⇒ str. 10 Naše pole 11/2018

 

Využívanie biologickej ochrany rastlín vyžaduje moderný manažment, rozhovor s doc. Ing. Vladimírom Farkašom, DrSc. z Chemického ústavu SAV

⇒ str. 12 Naše pole 11/2018

 

Z denníka agronóma

⇒ str. 16 Naše pole 11/2018

 

Základom úspechu je zdravá pôda, reportáž Biocentrum, s.r.o.

⇒ str. 6 Naše pole 10/2018

 

Repka stále najrentabilnejšia plodina

⇒ str. 10 Naše pole 10/2018

 

Verím, že sa blíži doba, kedy budú drony súčasťou vybavenia väčšiny poľnohospodárskych podnikov, rozhovor so Stanislavom Košánom, Agrotrade Group, s.r.o.

⇒ str. 12 Naše pole 10/2018

 

Z denníka agronóma

⇒ str. 14 Naše pole 10/2018

 

Niekedy mám pocit, že čím viac robíme, tým menej peňazí máme, reportáž Agrozdroj, s.r.o.

⇒ str. 6 Naše pole 9/2018

 

Slnečnica môže u nás profitovať aj z vysokej hladiny spodnej vody

⇒ str. 10 Naše pole 9/2018

 

Je čas zastaviť sa a zamyslieť, či ideme správnym smerom, rozhovor s Milanom Jurkym, predsedom Združenia mladých farmárov na Slovensku

⇒ str. 12 Naše pole 9/2018

 

Z denníka agronóma

⇒ str. 14 Naše pole 9/2018

doc. Ing. Petr Baranyk, CSc.

Zoznam článkov autora:

Výsledky poloprevádzkových pokusov s odrodami repky ozimnej

⇒ str. 24 Naše pole 2/2019

Ing. Dalibor Báti

Zoznam článkov autora:

Čo je nové – ADAMA Slovensko?

⇒ str. 30 Naše pole 1/2019

RNDr. Gabriela Barančíková, CSc.

Zoznam článkov autora:

Organický uhlík v pôdach Slovenska

⇒ str. 43 Naše pole 10/2018

Ing. Vladimír Barbierik

Zoznam článkov autora:

Zmeny v portfóliu moridiel spoločnosti Bayer

⇒ str. 38 Naše pole 9/2018

Ing. Ján Baršváry

Zoznam článkov autora:

 

Výsledky tohtoročného zberu obilnín a repky

⇒ str. 18 Naše pole 11/2018

Ing. Branislav Brežný

Zoznam článkov autora:

Sulka v záhrade aj na poli

⇒ str. 38 Naše pole 10/2018

Ing. David Bečka, PhD.

Zoznam článkov autora:

Repka v roku 2017/18 a čo ďalej
⇒ str. 20 Naše pole 12/2018

 

Zakladanie repkových porastov – osivo, škodcovia a choroby
⇒ str. 16 Naše pole 9/2018

Ing. Peter Bokor, PhD.

Zoznam článkov autora:

Repka v roku 2017/18 a čo ďalej
⇒ str. 20 Naše pole 12/2018

 

Zakladanie repkových porastov – osivo, škodcovia a choroby
⇒ str. 16 Naše pole 9/2018

Ing. Dana Borbélyová

Rok 2018 z pohľadu pestovateľov

⇒ str. 50 Naše pole 12/2018

Ing. Rastislav Bušo, PhD.

Zoznam článkov autora:

Spôsob obrábania, pôdna vlhkosť a úroda obilnín

⇒ str. 44 Naše pole 11/2018

 

Úrodové a produkčné trendy v rastlinnej výrobe

⇒ str. 16 Naše pole 10/2018

 

Ovplyvnili výkyvy počasia úrody pšenice a jačmeňa?

⇒ str. 30 Naše pole 9/2018

Ing. Marian Čeleš

Zoznam článkov autora:

Nenechajte sa obmedzovať. Využite naplno formát moderného 4 D herbicídu do obilnín

⇒ str. 16 Naše pole 2/2019

 

Prečo je Butisan® Complete štandardom v herbicídnej ochrane repky?

⇒ str. 20 Naše pole 9/2018

Ing. Iveta Čičová, PhD.

Zoznam článkov autora:

Liečivé rastliny (I.)

⇒ str. 42 Naše pole 2/2019

Ing. Ján Daniel

Zoznam článkov autora:

 

Produkcia a využitie biomasy na energetické účely

⇒ str. 31 Naše pole 11/2018

PhDr. Lenka Gallová

Zoznam článkov autora:

 

Prípravky Galleko® – overené a spoľahlivé riešenie pre vaše porasty

⇒ str. 26 Naše pole 11/2018

Ing. Jana Garaiová

Zoznam článkov autora:

Jar 2019 – máme pre Vás dobrú ponuku!

⇒ str. 18 Naše pole 1/2019

 

Osvedčené i nové!

⇒ str. 24 Naše pole 10/2018

Ing. Soňa Gavurníková, PhD.

Zoznam článkov autora:

Novelizovaná STN 46 1100-2: Zrno potravinárskej pšenice letnej

⇒ str. 16 Naše pole 1/2019

Ing. Ján Hanuska

Zoznam článkov autora:

Tilmor – zabezpečí optimálne prezimovanie a rýchlu jarnú regeneráciu

⇒ str. 42 Naše pole 10/2018

Ing. Roman Hašana, PhD.

Zoznam článkov autora:

Analýza produkčného procesu kukurice pomocou programu Aquacrop

⇒ str. 39 Naše pole 12/2018

 

Pomocné látky v poľnohospodárstve (II.)

⇒ str. 24 Naše pole 11/2018

 

Spôsob obrábania, pôdna vlhkosť a úroda obilnín

⇒ str. 44 Naše pole 11/2018

 

Úrodové a produkčné trendy v rastlinnej výrobe

⇒ str. 16 Naše pole 10/2018

 

Pomocné látky v poľnohospodárstve (I.)

⇒ str. 50 Naše pole 10/2018

 

Ovplyvnili výkyvy počasia úrody pšenice a jačmeňa?

⇒ str. 30 Naše pole 9/2018

Ing. Jiří Heczko, PhD.

Zoznam článkov autora:

 

Technológie obrábania pôdy a ich vplyv na organickú hmotu

⇒ str. 30 Naše pole 12/2018

 

Päť tipov ako začať s No-Till

⇒ str. 39 Naše pole 11/2018

 

Sekvestrácia uhlíka

⇒ str. 47 Naše pole 11/2018

Barbora Hozlárová

Zoznam článkov autora:

Slnečnica sa vie prispôsobiť, ceny nie

⇒ str. 45 Naše pole 2/2019

Ing. Katarína Hrčková

Zoznam článkov autora:

Analýza produkčného procesu kukurice pomocou programu Aquacrop

⇒ str. 39 Naše pole 12/2018

 

Pomocné látky v poľnohospodárstve (II.)

⇒ str. 24 Naše pole 11/2018

 

Pomocné látky v poľnohospodárstve (I.)

⇒ str. 50 Naše pole 10/2018

doc. Ing. Kamil Hudec, PhD.

Zoznam článkov autora:

Choroby obilnín v roku 2018

⇒ str. 15 Naše pole 12/2018

 

Helmintosporióza pšenice opäť zaútočila

⇒ str. 39 Naše pole 9/2018

Ing. Marek Jakubec

Zoznam článkov autora:

Nové silážne hybridy RWA s vyššou pridanou hodnotou

⇒ str. 32 Naše pole 2/2019

Ing. Mária Jamborová

Zoznam článkov autora:

Slovenský agropotravinársky trh s obilninami

⇒ str. 46 Naše pole 9/2018

Ing. Mariana Jančová, PhD.

Zoznam článkov autora:

 

Produkcia a využitie biomasy na energetické účely

⇒ str. 31 Naše pole 11/2018

doc. Ing. Miroslav Jursík, PhD.

Zoznam článkov autora:

Regulácia burín v repke pri rozdielnych vlahových podmienkach

⇒ str. 14 Naše pole 2/2019

Ing. Maroš Karch

Zoznam článkov autora:

 

Nie je kukurica ako kukurica, alebo sú všetky kukurice rovnaké?

⇒ str. 33 Naše pole 12/2018

prof. Ing. Jozef Kobza, CSc.

Zoznam článkov autora:

Organický uhlík v pôdach Slovenska

⇒ str. 43 Naše pole 10/2018

Ing. Pavol Kohaut

Zoznam článkov autora:

Buriny našich polí – Horčiaky

⇒ str. 51 Naše pole 2/2019

 

Buriny našich polí – Lobody

⇒ str. 51 Naše pole 1/2019

 

Buriny našich polí – Mlieče

⇒ str. 53 Naše pole 12/2018

 

Buriny našich polí – Psiarky

⇒ str. 51 Naše pole 11/2018

 

Buriny našich polí – Durman

⇒ str. 55 Naše pole 10/2018

 

Buriny našich polí – Parumančeky

⇒ str. 52 Naše pole 9/2018

RNDr. Danka Kotorová, PhD.

Zoznam článkov autora:

 

Obrábanie ťažkých pôd vo vzťahu k ich vlastnostiam a úrodám plodín

⇒ str. 34 Naše pole 2/2019

 

Počasie, spôsoby obrábania ťažkých pôd a zásoba vody v pôde

⇒ str. 42 Naše pole 11/2018

Ing. Ladislav Kováč, PhD.

Zoznam článkov autora:

 

Počasie, spôsoby obrábania ťažkých pôd a zásoba vody v pôde

⇒ str. 42 Naše pole 11/2018

Ing. Zuzana Kováčiková, PhD.

Zoznam článkov autora:

Sucho, teplo a krmoviny

⇒ str. 32 Naše pole 1/2019

Ing. Pavol Krempa, PhD.

Zoznam článkov autora:

Regeneračné hnojenie repky na jar

⇒ str. 11 Naše pole 2/2019

 

Čo nás čaká v repke na jeseň?

⇒ str. 47 Naše pole 10/2018

Mgr. Dalibor Kusý

Zoznam článkov autora:

Konečný odhad tohtoročnej úrody letných plodín

⇒ str. 36 Naše pole 11/2018

 

Prvý odhad úrody letných plodín

⇒ str. 20 Naše pole 10/2018

 

Odhad úrody ozimných plodín k prvej dekáde júna 2018

⇒ str. 26 Naše pole 9/2018

Ing. Martin Lieskovský, PhD.

Zoznam článkov autora:

 

Produkcia a využitie biomasy na energetické účely

⇒ str. 31 Naše pole 11/2018

Ing. Božetěch Málek

Zoznam článkov autora:

Slnečnica v Čechách a na Morave v roku 2018

⇒ str. 42 Naše pole 1/2019

RNDr. Ľubica Malovcová

Zoznam článkov autora:

Prognóza úrody repky ozimnej v roku 2018

⇒ str. 22 Naše pole 9/2018

Ing. Milena Mařáková

Zoznam článkov autora:

 

Viete, kde nasypala tohto roku kukurica 17 ton?

⇒ str. 38 Naše pole 12/2018

Ing. Jiří Matuš

Zoznam článkov autora:

 

Tím slnečníc do nepohody

⇒ str. 45 Naše pole 1/2019

 

Hodinu rozhoduješ, pol roka pestuješ, rok inkasuješ!

⇒ str. 11 Naše pole 11/2018

Ing. Silvia Mayer

Zoznam článkov autora:

 

Viete, kde nasypala tohto roku kukurica 17 ton?

⇒ str. 38 Naše pole 12/2018

Ing. Ervín Máťuš

Zoznam článkov autora:

Efektívna ochrana ozimných obilnín začína na jeseň

⇒ str. 30 Naše pole 10/2018

Ing. Milan Mihók

Zoznam článkov autora:

Choroby obilnín v roku 2018

⇒ str. 15 Naše pole 12/2018

 

Helmintosporióza pšenice opäť zaútočila

⇒ str. 39 Naše pole 9/2018

Ing. Milan Michalec, CSc.

Zoznam článkov autora:

Sucho, teplo a krmoviny

⇒ str. 32 Naše pole 1/2019

prof. Ing. Ivan Michalík, DrSc.

Zoznam článkov autora:

Poslanie programu „VADEMECUM“

⇒ str. 30 Naše pole 2/2019

 

Fenomén slama

⇒ str. 20 Naše pole 1/2019

 

Biologicky aktívne látky v pestovaní plodín (II.)

⇒ str. 26 Naše pole 12/2018

 

Biologicky aktívne látky v pestovaní plodín (I.)

⇒ str. 20 Naše pole 11/2018

 

K histórii agronomického vzdelávania a osvety na Slovensku (III.)

⇒ str. 26 Naše pole 10/2018

 

K histórii agronomického vzdelávania a osvety na Slovensku (II.)

⇒ str. 33 Naše pole 9/2018

Ing. Vlastimil Mikšík, PhD.

Zoznam článkov autora:

Zakladanie repkových porastov – osivo, škodcovia a choroby
⇒ str. 16 Naše pole 9/2018

doc. Ing. Jan Mikulka, CSc.

Zoznam článkov autora:

Buriny a kultúrne plodiny v teplom a suchom roku

⇒ str. 18 Naše pole 2/2019

Ing. Dušan Musil

Zoznam článkov autora:

 

Zakladanie intenzívnych porastov maku siateho

⇒ str. 18 Naše pole 12/2018

Ing. Eva Nováková

Zoznam článkov autora:

Zo sveta rastlinnej výroby

⇒ str. 54 Naše pole 1/2019

 

Zo sveta rastlinnej výroby

⇒ str. 58 Naše pole 12/2018

 

Zo sveta rastlinnej výroby

⇒ str. 54 Naše pole 11/2018

 

Zo sveta rastlinnej výroby

⇒ str. 58 Naše pole 10/2018

 

Zo sveta rastlinnej výroby

⇒ str. 54 Naše pole 9/2018

Ing. Eva Pekárová, MBA

Zoznam článkov autora:

Vplyv pôdnych podmienok na rast a produkciu plodov borievky obyčajnej v podmienkach jej prirodzeného výskytu

⇒ str. 36 Naše pole 12/2018

RNDr. Vladimír Píš, PhD.

Zoznam článkov autora:

Vplyv pôdnych podmienok na rast a produkciu plodov borievky obyčajnej v podmienkach jej prirodzeného výskytu

⇒ str. 36 Naše pole 12/2018

RNDr. Štefan Pollák

Zoznam článkov autora:

Pomocné látky v poľnohospodárstve (II.)

⇒ str. 24 Naše pole 11/2018

 

Produkcia a využitie biomasy na energetické účely

⇒ str. 31 Naše pole 11/2018

 

Pomocné látky v poľnohospodárstve (I.)

⇒ str. 50 Naše pole 10/2018

Ing. Luděk Procházka

Zoznam článkov autora:

Regulácia burín v repke pri rozdielnych vlahových podmienkach

⇒ str. 14 Naše pole 2/2019

doc. Ing. Tibor Roháčik, CSc.

Zoznam článkov autora:

Repa cukrová v suchom a teplom roku 2018

⇒ str. 28 Naše pole 1/2019

doc. Ing. Jiří Rotrekl, CSc.

Zoznam článkov autora:

Entomofauna v porastoch maku siateho

⇒ str. 36 Naše pole 2/2019

Ing. Martin Rovaš, PhD.

Zoznam článkov autora:

 

Výsledky tohtoročného zberu obilnín a repky

⇒ str. 18 Naše pole 11/2018

Ing. Mária Sekerková, CSc.

Zoznam článkov autora:

Prognóza úrody repky ozimnej v roku 2018

⇒ str. 22 Naše pole 9/2018

RNDr. Ondřej Skala

Zoznam článkov autora:

Novinky v portfóliu kukurice spoločnosti Syngenta

⇒ str. 42 Naše pole 12/2018

 

Nechajte repky vyniknúť

⇒ str. 28 Naše pole 9/2018

Mgr. Rastislav Skalský, PhD.

Zoznam článkov autora:

Konečný odhad tohtoročnej úrody letných plodín

⇒ str. 36 Naše pole 11/2018

 

Prvý odhad úrody letných plodín

⇒ str. 20 Naše pole 10/2018

 

Odhad úrody ozimných plodín k prvej dekáde júna 2018

⇒ str. 26 Naše pole 9/2018

Ing. Marianna Slivková

Zoznam článkov autora:

Konečný odhad tohtoročnej úrody letných plodín

⇒ str. 36 Naše pole 11/2018

 

Prvý odhad úrody letných plodín

⇒ str. 20 Naše pole 10/2018

 

Odhad úrody ozimných plodín k prvej dekáde júna 2018

⇒ str. 26 Naše pole 9/2018

Ing. Michal Sviček, CSc.

Zoznam článkov autora:

Vplyv pôdnych podmienok na rast a produkciu plodov borievky obyčajnej v podmienkach jej prirodzeného výskytu

⇒ str. 36 Naše pole 12/2018

Konečný odhad tohtoročnej úrody letných plodín

⇒ str. 36 Naše pole 11/2018

 

Prvý odhad úrody letných plodín

⇒ str. 20 Naše pole 10/2018

 

Odhad úrody ozimných plodín k prvej dekáde júna 2018

⇒ str. 26 Naše pole 9/2018

Ing. Alena Škuciová

Zoznam článkov autora:

Škodcovia zemiakov (X.) – Hraboš poľný

⇒ str. 40 Naše pole 2/2019

 

Škodcovia zemiakov (IX.)

⇒ str. 40 Naše pole 1/2019

 

Škodcovia zemiakov (VIII.)

⇒ str. 34 Naše pole 12/2018

 

Škodcovia zemiakov (VII.)

⇒ str. 34 Naše pole 11/2018

 

Škodcovia zemiakov (VI.)

⇒ str. 32 Naše pole 10/2018

 

Choroby zemiakov (V.)

⇒ str. 36 Naše pole 9/2018

Mgr. Martin Šotik

Zoznam článkov autora:

Prípravky Galleko® a ich význam v období sucha

⇒ str. 34 Naše pole 1/2019

 

Vplyv prípravkov Galleko® na jednotlivé hybridy kukurice

⇒ str. 24 Naše pole 12/2018

 

Prípravky Galleko® – overené a spoľahlivé riešenie pre vaše porasty

⇒ str. 26 Naše pole 11/2018

 

Prínos ošetrenia repky ozimnej prípravkami Galleko® v sezóne 2017 – 2018

⇒ str. 48 Naše pole 10/2018

 

Galleko® koreň zabezpečí vynikajúci štart repiek

⇒ str. 44 Naše pole 9/2018

Ing. Štefánia Štefeková

Zoznam článkov autora:

ADAMA + repka olejka = užitočné riešenia

⇒ str. 28 Naše pole 2/2019

Ing. Štefan Tóth

Zoznam článkov autora:

Pestovanie bazy čiernej Sambucus nigra L.

⇒ str. 46 Naše pole 2/2019

 

Pestovanie arónie čiernoplodej

⇒ str. 38 Naše pole 1/2019

 

Prosovité buriny

⇒ str. 28 Naše pole 11/2018

 

Pestovanie levandule

⇒ str. 35 Naše pole 10/2018

Ing. Jan Touš

Zoznam článkov autora:

Regulácia burín v repke pri rozdielnych vlahových podmienkach

⇒ str. 14 Naše pole 2/2019

Ing. Michal Uhrín

Zoznam článkov autora:

 

Viete, kde nasypala tohto roku kukurica 17 ton?

⇒ str. 38 Naše pole 12/2018

Ing. Tomáš Upohlav, PhD.

Zoznam článkov autora:

 

Stabilnejšie úrody s technológiou Optimum® AQUAmax®!

⇒ str. 9 Naše pole 11/2018

Ing. Vladimíra Vargová, PhD.

Zoznam článkov autora:

Sucho, teplo a krmoviny

⇒ str. 32 Naše pole 1/2019

prof. Ing. Jan Vašák, CSc.

Zoznam článkov autora:

Repka v roku 2017/18 a čo ďalej
⇒ str. 20 Naše pole 12/2018

 

Zakladanie repkových porastov – osivo, škodcovia a choroby
⇒ str. 16 Naše pole 9/2018

Ing. Pavel Zubal, CSc.

Zoznam článkov autora:

Čo nového v Hluku

⇒ str. 24 Naše pole 1/2019

 

O čom sme písali pred 20 rokmi

⇒ str. 30 Naše pole 12/2018

 

O čom sme písali pred 20 rokmi

⇒ str. 23 Naše pole 11/2018

 

O čom sme písali pred 20 rokmi

⇒ str. 40 Naše pole 10/2018

 

O čom sme písali pred 20 rokmi

⇒ str. 50 Naše pole 9/2018