Ing. Mgr. Mária Babulicová, PhD.

Zoznam článkov autora:

Zaburinenosť a úroda jačmeňa jarného

⇒ str. 14 Naše pole 3/2019

Ing. Marian Bačiak

Zoznam článkov autora:

 

Z každého pohľadu pestrá ponuka

⇒ str. 18 Naše pole 7/2019

 

Ing. Tomáš Baran

Zoznam článkov autora:

Keď sa ohľaduplný vzťah k prírode pretaví do úspešného biznisu, reportáž PRO-BIO, s.r.o., Veľké Hostěrádky

⇒ str. 6 Naše pole 10/2019

 

Pri pestovaní kukurice dbajú na detaily, pestovateľské skúsenosti Mayerranch, s.r.o.

⇒ str. 10 Naše pole 10/2019

 

Nespravodlivosť vo výške podpôr môže problém v zeleninárstve a zemiakarstve ešte prehĺbiť, rozhovor s Ing. Jozefom Šumichrastom, PhD., riaditeľom Zväzu zeleninárov a zemiakarov Slovenska (ZZZS)

⇒ str. 12 Naše pole 10/2019

 

Z denníka agronóma

⇒ str. 14 Naše pole 10/2019

 

Zo sveta rastlinnej výroby

⇒ str. 52 Naše pole 10/2019

 

Podporu zatiaľ pociťujeme najmä od obchodných reťazcov, reportáž VITA – ZEL & company, spol. s r.o. – Marcelová

⇒ str. 6 Naše pole 9/2019

 

Sóju sa snažíme čo najmenej stresovať, pestovateľské skúsenosti Oragro-V, s.r.o.

⇒ str. 10 Naše pole 9/2019

 

Premnoženie hraboša poľného, príčiny a riešenia

⇒ str. 12 Naše pole 9/2019

 

Z denníka agronóma

⇒ str. 14 Naše pole 9/2019

 

Zo sveta rastlinnej výroby

⇒ str. 48 Naše pole 9/2019

 

Väčšia istota v pšenici jarnej, pestovateľské skúsenosti SHP, a.s., Turčianske Teplice

⇒ str. 10 Naše pole 8/2019

 

Integrácia pomocných plodín do súčasných pestovateľských systémov

⇒ str. 12 Naše pole 8/2019

 

Z denníka agronóma

⇒ str. 14 Naše pole 8/2019

 

15. ročník vyhlasovania NAJ

⇒ str. 42 Naše pole 8/2019

 

Zo sveta rastlinnej výroby

⇒ str. 56 Naše pole 8/2019

 

Keď to na dvore páchne robotou, reportáž Družstvo Agrospol Boľkovce

⇒ str. 6 Naše pole 7/2019

 

Aj napriek nadpriemerným úrodám od pestovania slnečnice ustupujú, pestovateľské skúsenosti PD Veľké Ludince

⇒ str. 10 Naše pole 7/2019

 

Rastlinná výroba bez glyfosátu

⇒ str. 12 Naše pole 7/2019

 

Z denníka agronóma

⇒ str. 14 Naše pole 7/2019

 

Zo sveta rastlinnej výroby

⇒ str. 56 Naše pole 7/2019

 

Stavili na pestovanie uhoriek, reportáž Zelstar, s. r. o.

⇒ str. 6 Naše pole 6/2019

 

Pri zelenom hrachu je hlavným kvalitatívnym ukazovateľom farba zrna, pestovateľské skúsenosti PPD Prašice

⇒ str. 10 Naše pole 6/2019

 

Väčšina poľnohospodárov si uvedomuje, že s pôdou sa niečo deje, majú však obmedzené možnosti, ako to zmeniť, rozhovor s doc. RNDr. Ladislavom Mikom, PhD., vedúcim Zastúpenia Európskej komisie na Slovensku

⇒ str. 12 Naše pole 6/2019

 

Z denníka agronóma

⇒ str. 14 Naše pole 6/2019

 

Zo sveta rastlinnej výroby

⇒ str. 52 Naše pole 6/2019

 

Naučiť sa pracovať s organickou hmotou, reportáž Družstvo Vysočina

⇒ str. 6 Naše pole 5/2019

 

Jačmeň pomáha pri vzchádzaní cibule, pestovateľské skúsenosti SHR Andrej Šebeň, Nový Svet

⇒ str. 10 Naše pole 5/2019

 

Stratili sme obrovské množstvo genetického materiálu, rozhovor s Ing. Gyulom Zalabaiom, PhD., riaditeľom spoločnosti ISTROPOL SOLARY, a.s.

⇒ str. 12 Naše pole 5/2019

 

Z denníka agronóma

⇒ str. 14 Naše pole 5/2019

 

Zo sveta rastlinnej výroby

⇒ str. 56 Naše pole 5/2019

 

Musíme prioritne vyriešiť skladovacie kapacity, reportáž Ilde, s.r.o.

⇒ str. 6 Naše pole 4/2019

 

Špecializácia na šaláty, pestovateľské skúsenosti Birken, s.r.o.

⇒ str. 10 Naše pole 4/2019

 

Vetrolam – ekostabilizačný prvok agrárnej krajiny

⇒ str. 42 Naše pole 4/2019

 

Zo sveta rastlinnej výroby

⇒ str. 56 Naše pole 4/2019

 

Krízy nemožno prekonávať, ak nie je vízia ich riešenia, reportáž RD Šaľa

⇒ str. 6 Naše pole 3/2019

 

Pestovanie chmeľu má potenciál, len treba odstrániť nezmyselné prekážky, pestovateľské skúsenosti PD Vlára Nemšová

⇒ str. 10 Naše pole 3/2019

 

Mám obavy z toho, či dokážeme takýmto prístupom udržať pestovanie zeleniny aspoň na súčasných výmerách, rozhovor Ing. Oliver Šiatkovský, predseda ZZZS

⇒ str. 12 Naše pole 3/2019

 

Zo sveta rastlinnej výroby

⇒ str. 60 Naše pole 3/2019

 

Môj názor – na otázky odpovedá Ing. Miroslav Španitz, generálny riaditeľ Adama Agriculture Slovensko, s.r.o.

⇒ str. 62 Naše pole 3/2019

 

Každá sezóna je náročná, reportáž PD Liptovský Mikuláš

⇒ str. 6 Naše pole 2/2019

 

Sója nás zatiaľ nesklamala, pestovateľské skúsenosti ILDE, s.r.o.š

⇒ str. 10 Naše pole 2/2019

 

Štátny podnik potrebuje zmenu zo štatistu na aktívneho prevádzkovateľa majetku, rozhovor Ing. Igor Kálna, riaditeľ Hydromeliorácie, š.p.

⇒ str. 12 Naše pole 2/2019

 

Osvedčené riešenia v nových farbách

⇒ str. 22 Naše pole 2/2019

 

Môj názor – na otázky odpovedá Susann Kluge, riaditeľka ochrany rastlín spoločnosti BASF pre Česko a Slovensko

⇒ str. 50 Naše pole 2/2019

 

Zo sveta rastlinnej výroby

⇒ str. 54 Naše pole 2/2019

 

Moderné osevné postupy v praxi, reportáž Statok Bureš, s.r.o.

⇒ str. 6 Naše pole 1/2019

 

Na Vysočine pestujú zemiaky v bezorbovom systéme

⇒ str. 10 Naše pole 1/2019

 

Skúsenosti s medziplodinami z Francúzskae

⇒ str. 12 Naše pole 1/2019

 

Slovenské poľnohospodárstvo 15 rokov po vstupe do EÚ

⇒ str. 46 Naše pole 1/2019

 

Môj názor – na otázky odpovedá Ing. Viliam Kurinec, Saatbau Slovensko

⇒ str. 50 Naše pole 1/2019

 

Od ovčiarstva k rastlinnej výrobe, reportáž SHR Tibor Belány, Balvany

⇒ str. 6 Naše pole 12/2018

 

Rentabilná repa cukrová si dnes žiada úrody nad 70 t z hektára

⇒ str. 10 Naše pole 12/2018

 

Slovenské šľachtenie stráca pôdu pod nohami, rozhovor s Ing. Petrom Hozlárom, PhD. z Výskumno-šľachtiteľskej stanice Vígľaš-Pstruša

⇒ str. 12 Naše pole 12/2018

 

Boj s eróziou v širších súvislostiach, reportáž družstvo Poosláví Nová Ves

⇒ str. 6 Naše pole 11/2018

 

Pri produkcii konopného semena je rozhodujúce správne pozberové spracovanie

⇒ str. 10 Naše pole 11/2018

 

Využívanie biologickej ochrany rastlín vyžaduje moderný manažment, rozhovor s doc. Ing. Vladimírom Farkašom, DrSc. z Chemického ústavu SAV

⇒ str. 12 Naše pole 11/2018

 

Z denníka agronóma

⇒ str. 16 Naše pole 11/2018

 

Základom úspechu je zdravá pôda, reportáž Biocentrum, s.r.o.

⇒ str. 6 Naše pole 10/2018

 

Repka stále najrentabilnejšia plodina

⇒ str. 10 Naše pole 10/2018

 

Verím, že sa blíži doba, kedy budú drony súčasťou vybavenia väčšiny poľnohospodárskych podnikov, rozhovor so Stanislavom Košánom, Agrotrade Group, s.r.o.

⇒ str. 12 Naše pole 10/2018

 

Z denníka agronóma

⇒ str. 14 Naše pole 10/2018

 

Niekedy mám pocit, že čím viac robíme, tým menej peňazí máme, reportáž Agrozdroj, s.r.o.

⇒ str. 6 Naše pole 9/2018

 

Slnečnica môže u nás profitovať aj z vysokej hladiny spodnej vody

⇒ str. 10 Naše pole 9/2018

 

Je čas zastaviť sa a zamyslieť, či ideme správnym smerom, rozhovor s Milanom Jurkym, predsedom Združenia mladých farmárov na Slovensku

⇒ str. 12 Naše pole 9/2018

 

Z denníka agronóma

⇒ str. 14 Naše pole 9/2018

Ing. Martin Bárnet, Ph.D.

Zoznam článkov autora:

Fungicídne ošetrenie maku

⇒ str. 30 Naše pole 9/2019

Ing. Jaroslav Bašta

Zoznam článkov autora:

Komplexná herbicídna ochrana obilnín – novinka od AA SK herbicíd Mertil

⇒ str. 9 Naše pole 9/2019

 

Osvedčený pendimethalin v novom kabáte Pendiflex 400

⇒ str. 45 Naše pole 4/2019

doc. Ing. Petr Baranyk, CSc.

Zoznam článkov autora:

Výsledky poloprevádzkových pokusov s odrodami repky ozimnej

⇒ str. 24 Naše pole 2/2019

Ing. Dalibor Báti

Zoznam článkov autora:

Komplexná jesenná ochrana repky so spoločnosťou ADAMA

⇒ str. 30 Naše pole 8/2019

 

Fungicídna a insekticídna ochrana repy, strukovín, slnečnice a maku od ADAMA

⇒ str. 28 Naše pole 6/2019

 

Čo je nové – ADAMA Slovensko?

⇒ str. 30 Naše pole 1/2019

RNDr. Gabriela Barančíková, CSc.

Zoznam článkov autora:

Organický uhlík v pôdach Slovenska

⇒ str. 43 Naše pole 10/2018

Ing. Vladimír Barbierik

Zoznam článkov autora:

Zmeny v portfóliu moridiel spoločnosti Bayer

⇒ str. 38 Naše pole 9/2018

Ing. Ján Baršváry

Zoznam článkov autora:

 

Výsledky tohtoročného zberu obilnín a repky

⇒ str. 18 Naše pole 11/2018

Ing. Branislav Brežný

Zoznam článkov autora:

Sulka v záhrade aj na poli

⇒ str. 38 Naše pole 10/2018

Ing. David Bečka, PhD.

Zoznam článkov autora:

Hnojenie a pestovanie repky na jeseň 2019
⇒ str. 16 Naše pole 9/2019

 

Repka včera, dnes a zajtra
⇒ str. 16 Naše pole 8/2019

 

Repka a azolové regulácie
⇒ str. 22 Naše pole 5/2019

 

Repka v roku 2017/18 a čo ďalej
⇒ str. 20 Naše pole 12/2018

 

Zakladanie repkových porastov – osivo, škodcovia a choroby
⇒ str. 16 Naše pole 9/2018

Ing. Eva Bednárová

Zoznam článkov autora:

Repka ozimná v regióne Topoľčany

⇒ str. 24 Naše pole 7/2019

 

Ing. Rastislav Bobček

Zoznam článkov autora:

Hnojenie pôdy vo vzťahu k výžive rastlín

⇒ str. 21 Naše pole 4/2019

 

Ing. Peter Bokor, PhD.

Zoznam článkov autora:

Repka a jej choroby v tejto sezóne

⇒ str. 30 Naše pole 10/2019

 

Hnojenie a pestovanie repky na jeseň 2019
⇒ str. 16 Naše pole 9/2019

 

Repka včera, dnes a zajtra
⇒ str. 16 Naše pole 8/2019

 

Repka v roku 2017/18 a čo ďalej
⇒ str. 20 Naše pole 12/2018

 

Zakladanie repkových porastov – osivo, škodcovia a choroby
⇒ str. 16 Naše pole 9/2018

Ing. Dana Borbélyová

Rok 2018 z pohľadu pestovateľov

⇒ str. 50 Naše pole 12/2018

Ing. Katarína Bučková

Zoznam článkov autora:

Charakteristika nových odrôd pšenice
⇒ str. 18 Naše pole 8/2019

Ing. Rastislav Bušo, PhD.

Zoznam článkov autora:

Spôsob obrábania, pôdna vlhkosť a úroda obilnín

⇒ str. 44 Naše pole 11/2018

 

Úrodové a produkčné trendy v rastlinnej výrobe

⇒ str. 16 Naše pole 10/2018

 

Ovplyvnili výkyvy počasia úrody pšenice a jačmeňa?

⇒ str. 30 Naše pole 9/2018

Ing.Pavel Cihlář, Ph.D.

Zoznam článkov autora:

Fungicídne ošetrenie maku

⇒ str. 30 Naše pole 9/2019

Mgr. Patrik Ciklaminy

Zoznam článkov autora:

Jarná inventarizácia a prvé vstupy do porastov ozimín

⇒ str. 25 Naše pole 4/2019

 

Zakladanie porastov sóje s využitím prípravkov zo sortimentu RWA SLOVAKIA

⇒ str. 23 Naše pole 3/2019

Ing. Dionýz Cser

Zoznam článkov autora:

 

Čo je nové v Caussade Osiva, s.r.o.?

⇒ str. 23 Naše pole 7/2019

 

Ing. Matúš Czakó

Zoznam článkov autora:

Adexar® Plus, ten najlepší fungicíd s vysokou rentabilitou

⇒ str. 36 Naše pole 6/2019

 

Chcete zabrániť poľahnutiu obilnín a uľahčiť si žatvu?

⇒ str. 24 Naše pole 5/2019

 

Fungicídna ochrana obilnín v čase klasenia až kvitnutia

⇒ str. 20 Naše pole 5/2019

 

Capalo® – ideálne riešenie pre prvé ošetrenie obilnín

⇒ str. 34 Naše pole 3/2019

Ing. Marian Čeleš

Zoznam článkov autora:

Prečo je Butisan® Complete štandardom v herbicídnej ochrane repky?
⇒ str. 22 Naše pole 9/2019

 

Ochrana repky v čase kvitnutia

⇒ str. 40 Naše pole 5/2019

 

Čo znamená PLUS pri technológii CL PLUS v slnečnici?

⇒ str. 50 Naše pole 5/2019

 

Fungicídna stratégia v repke na jar

⇒ str. 46 Naše pole 4/2019

 

Nenechajte sa obmedzovať. Využite naplno formát moderného 4 D herbicídu do obilnín

⇒ str. 16 Naše pole 2/2019

 

Prečo je Butisan® Complete štandardom v herbicídnej ochrane repky?

⇒ str. 20 Naše pole 9/2018

doc. Ing. Ivan Černý, PhD.

Zoznam článkov autora:

Perspektívy a rizikové faktory v systéme pestovania slnečnice ročnej (II.)

⇒ str. 24 Naše pole 8/2019

 

Perspektívy a rizikové faktory v systéme pestovania slnečnice ročnej (I.)

⇒ str. 20 Naše pole 7/2019

Ing. Iveta Čičová, PhD.

Zoznam článkov autora:

Liečivé rastliny (II.)

⇒ str. 48 Naše pole 3/2019

 

Liečivé rastliny (I.)

⇒ str. 42 Naše pole 2/2019

Ing. Jozef Čunderlík, PhD.

Zoznam článkov autora:

Vplyv biokalu na biologické vlastnosti pôdy

⇒ str. 48 Naše pole 7/2019

 

Ing. Ján Daniel

Zoznam článkov autora:

 

Produkcia čučoriedky vysokej v podmienkach severného Slovenska

⇒ str. 40 Naše pole 9/2019

 

Produkcia a využitie biomasy na energetické účely

⇒ str. 31 Naše pole 11/2018

Ing. Martin Danilovič, PhD.

Zoznam článkov autora:

Ochrana pôdy pred inváznymi druhmi rastlín

⇒ str. 22 Naše pole 6/2019

 

Ing. Miroslav Demo

Zoznam článkov autora:

Adexar® Plus, ten najlepší fungicíd s vysokou rentabilitou

⇒ str. 36 Naše pole 6/2019

 

Akris® – flexibilný herbicídny prípravok, na ktorý sa môžete spoľahnúť

⇒ str. 18 Naše pole 3/2019

Ing. Jozef Drimal, CSc.

Zoznam článkov autora:

Biologicky účinné látky v ochrane rastlín

⇒ str. 52 Naše pole 3/2019

Ing. Dávid Ernst, PhD.

Zoznam článkov autora:

Perspektívy a rizikové faktory v systéme pestovania slnečnice ročnej (II.)

⇒ str. 24 Naše pole 8/2019

 

Perspektívy a rizikové faktory v systéme pestovania slnečnice ročnej (I.)

⇒ str. 20 Naše pole 7/2019

Ing. Jaroslav Fabula

Zoznam článkov autora:

Hnojenie pôdy vo vzťahu k výžive rastlín

⇒ str. 21 Naše pole 4/2019

 

Ing. Zuzana Fulmeková

Zoznam článkov autora:

Odhad úrod kukurice na zrno, slnečnice ročnej, repy cukrovej a zemiakov k 20. 7. 2019

⇒ str. 38 Naše pole 10/2019

 

Odhad úrody ozimných plodín k prvej dekáde júna 2019

⇒ str. 33 Naše pole 9/2019

 

Odhad úrody ozimných plodín k prvej dekáde mája 2019

⇒ str. 32 Naše pole 8/2019

PhDr. Lenka Gallová

Zoznam článkov autora:

 

Prípravky Galleko® – overené a spoľahlivé riešenie pre vaše porasty

⇒ str. 26 Naše pole 11/2018

Ing. Jana Garaiová

Zoznam článkov autora:

Sortiment ozimných obilnín 2019 – máme pre každého niečo

⇒ str. 22 Naše pole 8/2019

 

Jar 2019 – máme pre Vás dobrú ponuku!

⇒ str. 18 Naše pole 1/2019

 

Osvedčené i nové!

⇒ str. 24 Naše pole 10/2018

Ing. Soňa Gavurníková, PhD.

Zoznam článkov autora:

Odrody pšeníc s pridanou hodnotou

⇒ str. 34 Naše pole 5/2019

 

Novelizovaná STN 46 1100-2: Zrno potravinárskej pšenice letnej

⇒ str. 16 Naše pole 1/2019

Ing. Karol Gubovič

Zoznam článkov autora:

Elitnou genetikou v ústrety novodobým požiadavkám

⇒ str. 9 Naše pole 8/2019

 

Repka ozimná od spoločnosti MAS Seeds pre sezónu 2019-2020

⇒ str. 30 Naše pole 7/2019

Ing. Martin Hájek, Ph.D.

Zoznam článkov autora:

Kompletná a vysoká účinnosť

⇒ str. 25 Naše pole 6/2019

 

doc. Ing. Josef Hakl, PhD.

Zoznam článkov autora:

Nové pohľady na organizáciu porastov lucerny

⇒ str. 28 Naše pole 3/2019

Ing. Pavol Halvoň

Zoznam článkov autora:

Toskánske rajčiny, reportáž Cecina, Taliansko

⇒ str. 6 Naše pole 8/2019

 

 

Ing. Ján Hanuska

Zoznam článkov autora:

Tilmor pre optimálne prezimovanie a rýchlu jarnú regeneráciu

⇒ str. 48 Naše pole 10/2019

 

Prosaro® – redukcia fuzarióz v kukurici

⇒ str. 58 Naše pole 7/2019

 

Nová účinná látka v ochrane slnečnice

⇒ str. 40 Naše pole 4/2019

 

Boogie® Xpro – chytrý fungicíd

⇒ str. 41 Naše pole 4/2019

 

Tilmor® a Propulse® – tandem vo fungicídnej ochrane repky

⇒ str. 56 Naše pole 3/2019

 

Tilmor – zabezpečí optimálne prezimovanie a rýchlu jarnú regeneráciu

⇒ str. 42 Naše pole 10/2018

Ing. Roman Hašana, PhD.

Zoznam článkov autora:

Analýza produkčného procesu kukurice pomocou programu Aquacrop

⇒ str. 39 Naše pole 12/2018

 

Pomocné látky v poľnohospodárstve (II.)

⇒ str. 24 Naše pole 11/2018

 

Spôsob obrábania, pôdna vlhkosť a úroda obilnín

⇒ str. 44 Naše pole 11/2018

 

Úrodové a produkčné trendy v rastlinnej výrobe

⇒ str. 16 Naše pole 10/2018

 

Pomocné látky v poľnohospodárstve (I.)

⇒ str. 50 Naše pole 10/2018

 

Ovplyvnili výkyvy počasia úrody pšenice a jačmeňa?

⇒ str. 30 Naše pole 9/2018

Ing. Jiří Havel, CSc.

Zoznam článkov autora:

Rezistencia repkových škodcov proti niektorým insekticídom (III.)

⇒ str. 26 Naše pole 5/2019

 

Rezistencia repkových škodcov proti niektorým insekticídom (II.)

⇒ str. 12 Naše pole 4/2019

 

Rezistencia repkových škodcov proti niektorým insekticídom (I.)

⇒ str. 20 Naše pole 3/2019

RNDr. Michaela Havrlentová, PhD.

Zoznam článkov autora:

Odrody pšeníc s pridanou hodnotou

⇒ str. 34 Naše pole 5/2019

 

Fakty a mýty o makovom oleji

⇒ str. 40 Naše pole 3/2019

RNDr. Ján Hecl, PhD.

Zoznam článkov autora:

Využitie lignocelulózových energetických rastlín

⇒ str. 42 Naše pole 7/2019

 

Ing. Jiří Heczko, PhD.

Zoznam článkov autora:

 

Technológie obrábania pôdy a ich vplyv na organickú hmotu

⇒ str. 30 Naše pole 12/2018

 

Päť tipov ako začať s No-Till

⇒ str. 39 Naše pole 11/2018

 

Sekvestrácia uhlíka

⇒ str. 47 Naše pole 11/2018

Ing. Andrej Hnát

Zoznam článkov autora:

Predpoklady úspešného pestovania sóje na Slovensku (II)

⇒ str. 19 Naše pole 10/2019

 

Predpoklady úspešného pestovania sóje na Slovensku (I)
⇒ str. 19 Naše pole 9/2019

 

Ochrana pôdy pred inváznymi druhmi rastlín

⇒ str. 22 Naše pole 6/2019

Ing. Hana Honsová, PhD.

Zoznam článkov autora:

Klíčivosť a vitalita osiva maku

⇒ str. 28 Naše pole 4/2019

 

Barbora Hozlárová

Zoznam článkov autora:

Slnečnica sa vie prispôsobiť, ceny nie

⇒ str. 45 Naše pole 2/2019

Ing. Katarína Hrčková

Zoznam článkov autora:

Vývoj plôch a produkcie objemového krmu na Slovensku

⇒ str. 28 Naše pole 8/2019

 

Analýza produkčného procesu kukurice pomocou programu Aquacrop

⇒ str. 39 Naše pole 12/2018

 

Pomocné látky v poľnohospodárstve (II.)

⇒ str. 24 Naše pole 11/2018

 

Pomocné látky v poľnohospodárstve (I.)

⇒ str. 50 Naše pole 10/2018

Ing. Peter Hric, PhD.

Zoznam článkov autora:

Obnova opustených a ruderálnych stanovíšť trávnych porastov II.

⇒ str. 46 Naše pole 7/2019

 

Obnova opustených a ruderálnych stanovíšť trávnych porastov I.

⇒ str. 38 Naše pole 6/2019

doc. Ing. Kamil Hudec, PhD.

Zoznam článkov autora:

Nezabúdajme na choroby bázy stebla

⇒ str. 16 Naše pole 5/2019

 

Choroby obilnín v roku 2018

⇒ str. 15 Naše pole 12/2018

 

Helmintosporióza pšenice opäť zaútočila

⇒ str. 39 Naše pole 9/2018

Mgr. Eva Hudrová

Zoznam článkov autora:

Rezistencia repkových škodcov proti niektorým insekticídom (III.)

⇒ str. 26 Naše pole 5/2019

 

Rezistencia repkových škodcov proti niektorým insekticídom (II.)

⇒ str. 12 Naše pole 4/2019

 

Rezistencia repkových škodcov proti niektorým insekticídom (I.)

⇒ str. 20 Naše pole 3/2019

doc. Ing. Róbert Chlebo, PhD.

Zoznam článkov autora:

Včelárstvo a poľnohospodárstvo

⇒ str. 36 Naše pole 9/2019

Ing. Želmíra Chmelárová

Zoznam článkov autora:

Výsledky XIII. cyklu agrochemického skúšania pôd (II)

⇒ str. 44 Naše pole 10/2019

 

Výsledky XIII. cyklu agrochemického skúšania pôd (I)

⇒ str. 38 Naše pole 9/2019

Ing. Marek Jakubec

Zoznam článkov autora:

Nové silážne hybridy RWA s vyššou pridanou hodnotou

⇒ str. 32 Naše pole 2/2019

Ing. Jana Jakubová

Zoznam článkov autora:

Mohár taliansky a rentabilita jeho pestovania na zrno

⇒ str. 40 Naše pole 6/2019

 

Ing. Mária Jamborová

Zoznam článkov autora:

Slovenský agropotravinársky trh s obilninami

⇒ str. 46 Naše pole 9/2018

Ing. Mariana Jančová, PhD.

Zoznam článkov autora:

 

Produkcia a využitie biomasy na energetické účely

⇒ str. 31 Naše pole 11/2018

Ing. Michal Jaško

Zoznam článkov autora:

Repky, ktoré Vás presvedčia – od spoločnosti CANDOR, s.r.o.

⇒ str. 39 Naše pole 7/2019

 

Ing. Stela Jendrišáková, PhD.

Zoznam článkov autora:

Kvalita krmiva z vlhkomilných biotopov trávnych porastov

⇒ str. 38 Naše pole 8/2019

Ing. Jana Juráková

Zoznam článkov autora:

FMC vám podá pomocnú ruku v ošetrení obilnín

⇒ str. 11 Naše pole 5/2019

doc. Ing. Ľuboš Jurík, PhD.

Zoznam článkov autora:

Retencia vody na poľnohospodársky využívanej pôde a závlahy

⇒ str. 46 Naše pole 5/2019

 

doc. Ing. Miroslav Jursík, PhD.

Zoznam článkov autora:

Regulácia burín v repke pri rozdielnych vlahových podmienkach

⇒ str. 14 Naše pole 2/2019

Mgr. Karolína Juršíková

Zoznam článkov autora:

Úplne nové hnojivo FORTE® alfa, beta, gama – vždy o krok vpred

⇒ str. 16 Naše pole 4/2019

 

Ing. Maroš Karch

Zoznam článkov autora:

 

Čo je nové v Caussade Osiva, s.r.o.?

⇒ str. 23 Naše pole 7/2019

 

Nie je kukurica ako kukurica, alebo sú všetky kukurice rovnaké?

⇒ str. 33 Naše pole 12/2018

Ing. Dávid Karkulín, PhD.

Zoznam článkov autora:

Fakty a mýty o dotáciách do poľnohospodárstva na Slovensku

⇒ str. 36 Naše pole 4/2019

prof. Ing. Jozef Kobza, CSc.

Zoznam článkov autora:

Organický uhlík v pôdach Slovenska

⇒ str. 43 Naše pole 10/2018

prof. RNDr. Ing. František Kocourek, CSc.

Zoznam článkov autora:

Rezistencia repkových škodcov proti niektorým insekticídom (III.)

⇒ str. 26 Naše pole 5/2019

 

Rezistencia repkových škodcov proti niektorým insekticídom (II.)

⇒ str. 12 Naše pole 4/2019

 

Rezistencia repkových škodcov proti niektorým insekticídom (I.)

⇒ str. 20 Naše pole 3/2019

Ing. Vojtěch Kocurek, PhD.

Zoznam článkov autora:

Ochrana kukurice počas celej doby vegetácie

⇒ str. 29 Naše pole 5/2019

 

Ing. Pavol Kohaut

Zoznam článkov autora:

Buriny našich polí – Cirok alepský

⇒ str. 49 Naše pole 10/2019

 

Buriny našich polí – Zemedym lekársky

⇒ str. 45 Naše pole 9/2019

 

Buriny našich polí – Peniažteky

⇒ str. 53 Naše pole 8/2019

 

Buriny našich polí – Ostropes

⇒ str. 53 Naše pole 7/2019

 

Buriny našich polí –  Hluchavky

⇒ str. 49 Naše pole 6/2019

 

Buriny našich polí –  Reďkev ohnicová

⇒ str. 53 Naše pole 5/2019

 

Buriny našich polí – Pŕhľavy/Žihľavy

⇒ str. 53 Naše pole 4/2019

 

Buriny našich polí – Iskerníky

⇒ str. 57 Naše pole 3/2019

 

Buriny našich polí – Horčiaky

⇒ str. 51 Naše pole 2/2019

 

Buriny našich polí – Lobody

⇒ str. 51 Naše pole 1/2019

 

Buriny našich polí – Mlieče

⇒ str. 53 Naše pole 12/2018

 

Buriny našich polí – Psiarky

⇒ str. 51 Naše pole 11/2018

 

Buriny našich polí – Durman

⇒ str. 55 Naše pole 10/2018

 

Buriny našich polí – Parumančeky

⇒ str. 52 Naše pole 9/2018

Ing. Pavel Kolařík

Zoznam článkov autora:

Rezistencia repkových škodcov proti niektorým insekticídom (III.)

⇒ str. 26 Naše pole 5/2019

 

Rezistencia repkových škodcov proti niektorým insekticídom (II.)

⇒ str. 12 Naše pole 4/2019

 

Rezistencia repkových škodcov proti niektorým insekticídom (I.)

⇒ str. 20 Naše pole 3/2019

Jan Kolář

Zoznam článkov autora:

Biologicky účinné látky v ochrane rastlín

⇒ str. 52 Naše pole 3/2019

RNDr. Danka Kotorová, PhD.

Zoznam článkov autora:

 

Obrábanie ťažkých pôd vo vzťahu k ich vlastnostiam a úrodám plodín

⇒ str. 34 Naše pole 2/2019

 

Počasie, spôsoby obrábania ťažkých pôd a zásoba vody v pôde

⇒ str. 42 Naše pole 11/2018

Ing. Ladislav Kováč, PhD.

Zoznam článkov autora:

 

Mohár taliansky a rentabilita jeho pestovania na zrno

⇒ str. 40 Naše pole 6/2019

 

Počasie, spôsoby obrábania ťažkých pôd a zásoba vody v pôde

⇒ str. 42 Naše pole 11/2018

prof. Ing. Peter Kováčik, CSc.

Zoznam článkov autora:

 

Zinok, kľúčový prvok vo výžive kukurice siatej

⇒ str. 22 Naše pole 10/2019

Ing. Zuzana Kováčiková, PhD.

Zoznam článkov autora:

Produkcia fytomasy pri minimalizačných technológiách

⇒ str. 36 Naše pole 7/2019

 

Pôdne vlastnosti verzus dlhodobé hnojenie

⇒ str. 26 Naše pole 7/2019

 

Čo s trávnymi porastmi na jar?

⇒ str. 26 Naše pole 6/2019

 

Digestát – surovina vo výžive trávnych porastov

⇒ str. 33 Naše pole 6/2019

 

Sucho, teplo a krmoviny

⇒ str. 32 Naše pole 1/2019

 Ing. Peter Kovár, PhD.

Zoznam článkov autora:

Obnova opustených a ruderálnych stanovíšť trávnych porastov II.

⇒ str. 46 Naše pole 7/2019

 

Obnova opustených a ruderálnych stanovíšť trávnych porastov I.

⇒ str. 38 Naše pole 6/2019

Ing. Kamil Kraus

Zoznam článkov autora:

Zakladanie a pestovanie porastov ozimných obilnín

⇒ str. 33 Naše pole 10/2019

 

Zakladanie a pestovanie porastov ozimných obilnín

⇒ str. 35 Naše pole 8/2019

 

Stimulácia a výživa porastov na jar

⇒ str. 45 Naše pole 7/2019

 

Najsilnejší systém zadržania vody v rastline

⇒ str. 45 Naše pole 5/2019

Ing. Zdeněk Krédl, Ph.D.

Zoznam článkov autora:

Ako správne načasovať jarné ošetrenie repky ozimnej

⇒ str. 50 Naše pole 3/2019

Ing. Pavol Krempa, PhD.

Zoznam článkov autora:

Extrémy pri pestovaní pšenice počas vegetácie

⇒ str. 19 Naše pole 10/2019

 

Výživa a stimulácia pšenice

⇒ str. 11 Naše pole 4/2019

 

Regeneračné hnojenie repky na jar

⇒ str. 11 Naše pole 2/2019

 

Čo nás čaká v repke na jeseň?

⇒ str. 47 Naše pole 10/2018

 Ing. Helena Kusá, PhD.

Zoznam článkov autora:

Trvalá udržateľnosť súčasných systémov hospodárenia na pôde

⇒ str. 22 Naše pole 4/2019

 

Mgr. Dalibor Kusý

Zoznam článkov autora:

Odhad úrod kukurice na zrno, slnečnice ročnej, repy cukrovej a zemiakov k 20. 7. 2019

⇒ str. 38 Naše pole 10/2019

 

Odhad úrody ozimných plodín k prvej dekáde júna 2019

⇒ str. 33 Naše pole 9/2019

 

Odhad úrody ozimných plodín k prvej dekáde mája 2019

⇒ str. 32 Naše pole 8/2019

 

Konečný odhad tohtoročnej úrody letných plodín

⇒ str. 36 Naše pole 11/2018

 

Prvý odhad úrody letných plodín

⇒ str. 20 Naše pole 10/2018

 

Odhad úrody ozimných plodín k prvej dekáde júna 2018

⇒ str. 26 Naše pole 9/2018

Ing. Róbert Kysler

Zoznam článkov autora:

Biologicky účinné látky v ochrane rastlín

⇒ str. 52 Naše pole 3/2019

RNDr. Andrea Lančaričová, PhD.

Zoznam článkov autora:

Fakty a mýty o makovom oleji

⇒ str. 40 Naše pole 3/2019

Ing. Martin Lieskovský, PhD.

Zoznam článkov autora:

 

Produkcia a využitie biomasy na energetické účely

⇒ str. 31 Naše pole 11/2018

Ing. Mária Lichvárová

Zoznam článkov autora:

Pred zberom repky – posledný krok, ktorý sa oplatí…

⇒ str. 35 Naše pole 7/2019

 

Ing. Marián Macko

Zoznam článkov autora:

Ofenzíva BATTLE DELTA za čisté porasty obilnín už v jeseni

⇒ str. 25 Naše pole 10/2019

 

Možnosti ochrany repky ozimnej prípravkami FMC

⇒ str. 49 Naše pole 8/2019

 

Červená karta od FMC pre všetkých významných škodcov kukurice

⇒ str. 15 Naše pole 4/2019

Ing. Jaroslav Mach

Zoznam článkov autora:

Zakladanie a pestovanie porastov ozimných obilnín

⇒ str. 33 Naše pole 10/2019

 

Prípravky ENERGEN v repke ozimnej

⇒ str. 11 Naše pole 9/2019

 

Zakladanie a pestovanie porastov ozimných obilnín

⇒ str. 35 Naše pole 8/2019

 

Stimulácia a výživa porastov na jar

⇒ str. 45 Naše pole 7/2019

 

Môj pohľad na pestovanie sladovníckeho jačmeňa

⇒ str. 19 Naše pole 6/2019

 

Najsilnejší systém zadržania vody v rastline

⇒ str. 45 Naše pole 5/2019

Ing. Janka Majdanová

Zoznam článkov autora:

Nové odrody repky olejky (II.)

⇒ str. 26 Naše pole 8/2019

 

Nové odrody repky olejky (I.)

⇒ str. 32 Naše pole 7/2019

 

Výsledky štátnych odrodových skúšok pri maku siatom

⇒ str. 46 Naše pole 3/2019

Ing. Božetěch Málek

Zoznam článkov autora:

Slnečnica v Čechách a na Morave v roku 2018

⇒ str. 42 Naše pole 1/2019

RNDr. Ľubica Malovcová

Zoznam článkov autora:

Prognóza úrody repky ozimnej v roku 2018

⇒ str. 22 Naše pole 9/2018

Ing. Ľubomír Marhavý

Zoznam článkov autora:

Nechajme korene rastlín robiť prácu za nás

⇒ str. 30 Naše pole 6/2019

 

Ing. Milena Mařáková

Zoznam článkov autora:

 

Poctivá a pracovitá repka

⇒ str. 50 Naše pole 8/2019

 

Do sucha ako stvorený

⇒ str. 25 Naše pole 7/2019

 

Viete, kde nasypala tohto roku kukurica 17 ton?

⇒ str. 38 Naše pole 12/2018

Ing. Miroslav Masrna

Zoznam článkov autora:

Biologicky účinné látky v ochrane rastlín

⇒ str. 52 Naše pole 3/2019

Ing. Jiří Matuš

Zoznam článkov autora:

 

Do sucha ako stvorený

⇒ str. 25 Naše pole 7/2019

 

Tím slnečníc do nepohody

⇒ str. 45 Naše pole 1/2019

 

Hodinu rozhoduješ, pol roka pestuješ, rok inkasuješ!

⇒ str. 11 Naše pole 11/2018

Ing. Katarína Matúšková, PhD.

Zoznam článkov autora:

Odrody pšeníc s pridanou hodnotou

⇒ str. 34 Naše pole 5/2019

 

Ing. Ervín Máťuš

Zoznam článkov autora:

Jesenná ochrana ozimných obilnín s prípravkami ADAMA

⇒ str. 28 Naše pole 10/2019

 

Vstúpte do novej epochy fungicídnej ochrany s prípravkami ADAMA

⇒ str. 30 Naše pole 5/2019

 

Základné ošetrenie obilnín na jar prípravkami ADAMA Slovensko

⇒ str. 32 Naše pole 3/2019

 

Efektívna ochrana ozimných obilnín začína na jeseň

⇒ str. 30 Naše pole 10/2018

Ing. Silvia Mayer

Zoznam článkov autora:

 

Aapotheoz – exotické meno pre božský hybrid kukurice

⇒ str. 43 Naše pole 3/2019

 

Viete, kde nasypala tohto roku kukurica 17 ton?

⇒ str. 38 Naše pole 12/2018

Ing. Michal Medvecký, PhD.

Zoznam článkov autora:

Produkcia čučoriedky vysokej v podmienkach severného Slovenska

⇒ str. 40 Naše pole 9/2019

Ing. Milan Mihók

Zoznam článkov autora:

Choroby obilnín v roku 2018

⇒ str. 15 Naše pole 12/2018

 

Helmintosporióza pšenice opäť zaútočila

⇒ str. 39 Naše pole 9/2018

Ing. Milan Michalec, CSc.

Zoznam článkov autora:

Produkcia fytomasy pri minimalizačných technológiách

⇒ str. 36 Naše pole 7/2019

 

Sucho, teplo a krmoviny

⇒ str. 32 Naše pole 1/2019

prof. Ing. Ivan Michalík, DrSc.

Zoznam článkov autora:

Návrh manuálu zjednodušeného výpočtu dávky dusíka

⇒ str. 16 Naše pole 10/2019

 

Praktické návrhy spracovania biologických substrátov a prípravy kompostu

⇒ str. 27 Naše pole 9/2019

 

Nezastupiteľná rola koreňovej rizosféry

⇒ str. 36 Naše pole 8/2019

 

Fenomén poľahnutia porastov obilnín

⇒ str. 40 Naše pole 8/2019

 

Produkčný význam pôdnej organickej hmoty

⇒ str. 16 Naše pole 7/2019

 

Premena dusíka v pôde a spôsoby regulácie tvorby mobilných zdrojov dusíka

⇒ str. 32 Naše pole 5/2019

 

Symbiotické verzus nesymbiotické nitrogénne baktérie

⇒ str. 26 Naše pole 3/2019

 

Poslanie programu „VADEMECUM“

⇒ str. 30 Naše pole 2/2019

 

Fenomén slama

⇒ str. 20 Naše pole 1/2019

 

Biologicky aktívne látky v pestovaní plodín (II.)

⇒ str. 26 Naše pole 12/2018

 

Biologicky aktívne látky v pestovaní plodín (I.)

⇒ str. 20 Naše pole 11/2018

 

K histórii agronomického vzdelávania a osvety na Slovensku (III.)

⇒ str. 26 Naše pole 10/2018

 

K histórii agronomického vzdelávania a osvety na Slovensku (II.)

⇒ str. 33 Naše pole 9/2018

Ing. Vlastimil Mikšík, PhD.

Zoznam článkov autora:

Zakladanie repkových porastov – osivo, škodcovia a choroby
⇒ str. 16 Naše pole 9/2018

doc. Ing. Jan Mikulka, CSc.

Zoznam článkov autora:

Úvaha o pestovaní plodín s a bez herbicídov

⇒ str. 16 Naše pole 6/2019

 

Buriny a kultúrne plodiny v teplom a suchom roku

⇒ str. 18 Naše pole 2/2019

Ing. Marián Mituch

Zoznam článkov autora:

Priebeh a predbežné výsledky žatevných prác v roku 2019

⇒ str. 42 Naše pole 10/2019

Ing. Tomáš Mokoš

Zoznam článkov autora:

Repka ozimná v regióne Topoľčany

⇒ str. 24 Naše pole 7/2019

 

Ing. Dušan Musil

Zoznam článkov autora:

 

Zakladanie intenzívnych porastov maku siateho

⇒ str. 18 Naše pole 12/2018

Ing. Gabriela Mühlbachová, PhD.

Zoznam článkov autora:

Trvalá udržateľnosť súčasných systémov hospodárenia na pôde

⇒ str. 22 Naše pole 4/2019

 

Ing. Eva Nováková

Zoznam článkov autora:

Zo sveta rastlinnej výroby

⇒ str. 54 Naše pole 1/2019

 

Zo sveta rastlinnej výroby

⇒ str. 58 Naše pole 12/2018

 

Zo sveta rastlinnej výroby

⇒ str. 54 Naše pole 11/2018

 

Zo sveta rastlinnej výroby

⇒ str. 58 Naše pole 10/2018

 

Zo sveta rastlinnej výroby

⇒ str. 54 Naše pole 9/2018

Mgr. Eliška Ondráčková

Zoznam článkov autora:

Fungicídne ošetrenie maku

⇒ str. 30 Naše pole 9/2019

Ing. Eva Pekárová, MBA

Zoznam článkov autora:

Vplyv pôdnych podmienok na rast a produkciu plodov borievky obyčajnej v podmienkach jej prirodzeného výskytu

⇒ str. 36 Naše pole 12/2018

Bc. Michal Peleš

Zoznam článkov autora:

Zakladanie porastov sóje s využitím prípravkov zo sortimentu RWA SLOVAKIA

⇒ str. 23 Naše pole 3/2019

RNDr. Vladimír Píš, PhD.

Zoznam článkov autora:

Vplyv pôdnych podmienok na rast a produkciu plodov borievky obyčajnej v podmienkach jej prirodzeného výskytu

⇒ str. 36 Naše pole 12/2018

Ing. Eva Plachká, Ph.D.

Zoznam článkov autora:

Fungicídne ošetrenie maku

⇒ str. 30 Naše pole 9/2019

RNDr. Štefan Pollák

Zoznam článkov autora:

Pomocné látky v poľnohospodárstve (II.)

⇒ str. 24 Naše pole 11/2018

 

Produkcia a využitie biomasy na energetické účely

⇒ str. 31 Naše pole 11/2018

 

Pomocné látky v poľnohospodárstve (I.)

⇒ str. 50 Naše pole 10/2018

Ing. Pavol Porvaz, PhD.

Zoznam článkov autora:

Využitie lignocelulózových energetických rastlín

⇒ str. 42 Naše pole 7/2019

 

Ing. Luděk Procházka

Zoznam článkov autora:

Regulácia burín v repke pri rozdielnych vlahových podmienkach

⇒ str. 14 Naše pole 2/2019

Ing. Milan Rada

Zoznam článkov autora:

LEMKEN Diamant 16 vďaka veľmi dobrým skúsenostiam so starším „bratom“

⇒ str. 37 Naše pole 10/2019

 

Aj v najsuchších podmienkach je výborný
⇒ str. 21 Naše pole 8/2019

 

Rubin 12 vyhovuje konštrukčne aj materiálovo

⇒ str. 49 Naše pole 5/2019

RNDr. Alena Rogožníková

Zoznam článkov autora:

Vplyv biokalu na biologické vlastnosti pôdy

⇒ str. 48 Naše pole 7/2019

 

doc. Ing. Tibor Roháčik, CSc.

Zoznam článkov autora:

Repa cukrová v suchom a teplom roku 2018

⇒ str. 28 Naše pole 1/2019

doc. Ing. Jiří Rotrekl, CSc.

Zoznam článkov autora:

Entomofauna v porastoch maku siateho

⇒ str. 36 Naše pole 2/2019

Ing. Martin Rovaš, PhD.

Zoznam článkov autora:

 

Priebeh a predbežné výsledky žatevných prác v roku 2019

⇒ str. 42 Naše pole 10/2019

 

Výsledky tohtoročného zberu obilnín a repky

⇒ str. 18 Naše pole 11/2018

Bc. Miriama Ruseňáková

Zoznam článkov autora:

Rezistencia repkových škodcov proti niektorým insekticídom (III.)

⇒ str. 26 Naše pole 5/2019

 

Rezistencia repkových škodcov proti niektorým insekticídom (II.)

⇒ str. 12 Naše pole 4/2019

 

Rezistencia repkových škodcov proti niektorým insekticídom (I.)

⇒ str. 20 Naše pole 3/2019

Ing. Pavel Růžek, CSc.

Zoznam článkov autora:

Trvalá udržateľnosť súčasných systémov hospodárenia na pôde

⇒ str. 22 Naše pole 4/2019

 

Ing. Marek Seidenglanz

Zoznam článkov autora:

Rezistencia repkových škodcov proti niektorým insekticídom (III.)

⇒ str. 26 Naše pole 5/2019

 

Rezistencia repkových škodcov proti niektorým insekticídom (II.)

⇒ str. 12 Naše pole 4/2019

 

Rezistencia repkových škodcov proti niektorým insekticídom (I.)

⇒ str. 20 Naše pole 3/2019

Ing. Mária Sekerková, CSc.

Zoznam článkov autora:

Prognóza úrody repky ozimnej v roku 2018

⇒ str. 22 Naše pole 9/2018

RNDr. Ondřej Skala

Zoznam článkov autora:

Buriny pod kontrolou od založenia porastu

⇒ str. 46 Naše pole 10/2019

 

Čo pole, to iná repka. U nás si zaručene vyberiete

⇒ str. 51 Naše pole 7/2019

 

Repka si na jar zaslúži ošetrenie

⇒ str. 44 Naše pole 3/2019

 

Novinky v portfóliu kukurice spoločnosti Syngenta

⇒ str. 42 Naše pole 12/2018

 

Nechajte repky vyniknúť

⇒ str. 28 Naše pole 9/2018

Mgr. Rastislav Skalský, PhD.

Zoznam článkov autora:

Odhad úrod kukurice na zrno, slnečnice ročnej, repy cukrovej a zemiakov k 20. 7. 2019

⇒ str. 38 Naše pole 10/2019

 

Odhad úrody ozimných plodín k prvej dekáde júna 2019

⇒ str. 33 Naše pole 9/2019

 

Odhad úrody ozimných plodín k prvej dekáde mája 2019

⇒ str. 32 Naše pole 8/2019

 

Konečný odhad tohtoročnej úrody letných plodín

⇒ str. 36 Naše pole 11/2018

 

Prvý odhad úrody letných plodín

⇒ str. 20 Naše pole 10/2018

 

Odhad úrody ozimných plodín k prvej dekáde júna 2018

⇒ str. 26 Naše pole 9/2018

Ing. Marianna Slivková

Zoznam článkov autora:

Konečný odhad tohtoročnej úrody letných plodín

⇒ str. 36 Naše pole 11/2018

 

Prvý odhad úrody letných plodín

⇒ str. 20 Naše pole 10/2018

 

Odhad úrody ozimných plodín k prvej dekáde júna 2018

⇒ str. 26 Naše pole 9/2018

Ing. Ján Slíž

Zoznam článkov autora:

Biologicky účinné látky v ochrane rastlín

⇒ str. 52 Naše pole 3/2019

Ing. Jozef Smatana, PhD.

Zoznam článkov autora:

Vodu šetriace spôsoby hospodárenia na pôde (II.)

⇒ str. 42 Naše pole 5/2019

 

Vodu šetriace spôsoby hospodárenia na pôde (I.)

⇒ str. 32 Naše pole 4/2019

RNDr. Tomáš Spitzer, PhD.

Zoznam článkov autora:

Insekticidní moření řepky – Lumiposa se jeví velmi nadějně

⇒ str. 40 Naše pole 7/2019

 

Ing. Michal Sviček, CSc.

Zoznam článkov autora:

Odhad úrod kukurice na zrno, slnečnice ročnej, repy cukrovej a zemiakov k 20. 7. 2019

⇒ str. 38 Naše pole 10/2019

 

Odhad úrody ozimných plodín k prvej dekáde júna 2019

⇒ str. 33 Naše pole 9/2019

 

Odhad úrody ozimných plodín k prvej dekáde mája 2019

⇒ str. 32 Naše pole 8/2019

 

Vplyv pôdnych podmienok na rast a produkciu plodov borievky obyčajnej v podmienkach jej prirodzeného výskytu

⇒ str. 36 Naše pole 12/2018

 

Konečný odhad tohtoročnej úrody letných plodín

⇒ str. 36 Naše pole 11/2018

 

Prvý odhad úrody letných plodín

⇒ str. 20 Naše pole 10/2018

 

Odhad úrody ozimných plodín k prvej dekáde júna 2018

⇒ str. 26 Naše pole 9/2018

Ing. Marián Svorad

Zoznam článkov autora:

Nové odrody jačmeňa jarného

⇒ str. 37 Naše pole 5/2019

 

Ing. Gabriel Szűcs, PhD.

Zoznam článkov autora:

Progresívna a účinná ochrana kukurice od spoločnosti ADAMA Slovensko

⇒ str. 30 Naše pole 4/2019

 

Ing. Jaroslav Šafář, Ph.D.

Zoznam článkov autora:

Rezistencia repkových škodcov proti niektorým insekticídom (III.)

⇒ str. 26 Naše pole 5/2019

 

Rezistencia repkových škodcov proti niektorým insekticídom (II.)

⇒ str. 12 Naše pole 4/2019

 

Rezistencia repkových škodcov proti niektorým insekticídom (I.)

⇒ str. 20 Naše pole 3/2019

Ing. Jozef Šándor

Zoznam článkov autora:

Calciprill® od spoločnosti Omya

⇒ str. 11 Naše pole 10/2019

Ing. Ivana Šindelková

Zoznam článkov autora:

Nechajme korene rastlín robiť prácu za nás

⇒ str. 30 Naše pole 6/2019

 

Ing. Alena Škuciová

Zoznam článkov autora:

Škodcovia zemiakov (XI.) – Abiotické poškodenia zemiakov

⇒ str. 36 Naše pole 3/2019

 

Škodcovia zemiakov (X.) – Hraboš poľný

⇒ str. 40 Naše pole 2/2019

 

Škodcovia zemiakov (IX.)

⇒ str. 40 Naše pole 1/2019

 

Škodcovia zemiakov (VIII.)

⇒ str. 34 Naše pole 12/2018

 

Škodcovia zemiakov (VII.)

⇒ str. 34 Naše pole 11/2018

 

Škodcovia zemiakov (VI.)

⇒ str. 32 Naše pole 10/2018

 

Choroby zemiakov (V.)

⇒ str. 36 Naše pole 9/2018

Ing. Božena Šoltysová, PhD.

Zoznam článkov autora:

Ochrana pôdy pred inváznymi druhmi rastlín

⇒ str. 22 Naše pole 6/2019

 

Mgr. Martin Šotik

Zoznam článkov autora:

Prípravky Galleko® a ich význam v období sucha

⇒ str. 34 Naše pole 1/2019

 

Vplyv prípravkov Galleko® na jednotlivé hybridy kukurice

⇒ str. 24 Naše pole 12/2018

 

Prípravky Galleko® – overené a spoľahlivé riešenie pre vaše porasty

⇒ str. 26 Naše pole 11/2018

 

Prínos ošetrenia repky ozimnej prípravkami Galleko® v sezóne 2017 – 2018

⇒ str. 48 Naše pole 10/2018

 

Galleko® koreň zabezpečí vynikajúci štart repiek

⇒ str. 44 Naše pole 9/2018

Ing. Štefánia Štefeková

Zoznam článkov autora:

ADAMA + repka olejka = užitočné riešenia

⇒ str. 28 Naše pole 2/2019

Ing. Roman Šuráni

Zoznam článkov autora:

Komplexné riešenie klasových chorôb

⇒ str. 46 Naše pole 6/2019

 

Flexibilné riešenie s vysokým štandardom

⇒ str. 19 Naše pole 5/2019

 

Spoľahlivé riešenie pre porasty slnečnice bez burín

⇒ str. 26 Naše pole 4/2019

 

Krása obilnín posilnená originálnym graminicídom

⇒ str. 52 Naše pole 4/2019

 

Jednotka vo fungicídnej ochrane obilnín

⇒ str. 24 Naše pole 3/2019

RNDr. Jozef Takáč

Zoznam článkov autora:

Vývoj vlahových pomerov a výskytu sucha v regiónoch Slovenska

⇒ str. 43 Naše pole 6/2019

 

Ing. Zoltán Tamašek

Zoznam článkov autora:

Efektívna ochrana rastlín morením, s fungicídnym a bakteriálnym účinkom

⇒ str. 42 Naše pole 9/2019

Ing. Ján Tancik, PhD.

Zoznam článkov autora:

Babôčka bodliaková – najúspešnejší migrant medzi škodcami

⇒ str. 26 Naše pole 10/2019

 

Rezistencia repkových škodcov proti niektorým insekticídom (III.)

⇒ str. 26 Naše pole 5/2019

 

Rezistencia repkových škodcov proti niektorým insekticídom (II.)

⇒ str. 12 Naše pole 4/2019

 

Rezistencia repkových škodcov proti niektorým insekticídom (I.)

⇒ str. 20 Naše pole 3/2019

Ing. Marián Tokár

Zoznam článkov autora:

Alternatívy reštartu pestovania zemiakov na Slovensku

⇒ str. 34 Naše pole 10/2019

Ing. Štefan Tóth, PhD.

Zoznam článkov autora:

Pestovanie pestreca mariánskeho

⇒ str. 48 Naše pole 4/2019

 

Pestovanie bazy čiernej Sambucus nigra L.

⇒ str. 46 Naše pole 2/2019

 

Pestovanie arónie čiernoplodej

⇒ str. 38 Naše pole 1/2019

 

Prosovité buriny

⇒ str. 28 Naše pole 11/2018

 

Pestovanie levandule

⇒ str. 35 Naše pole 10/2018

Ing. Jan Touš

Zoznam článkov autora:

Regulácia burín v repke pri rozdielnych vlahových podmienkach

⇒ str. 14 Naše pole 2/2019

doc. Ing. Štefan Týr, PhD.

Zoznam článkov autora:

Vodu šetriace spôsoby hospodárenia na pôde (II.)

⇒ str. 42 Naše pole 5/2019

 

Vodu šetriace spôsoby hospodárenia na pôde (I.)

⇒ str. 32 Naše pole 4/2019

Ing. Michal Uhrín

Zoznam článkov autora:

 

Viete, kde nasypala tohto roku kukurica 17 ton?

⇒ str. 38 Naše pole 12/2018

Ing. Tomáš Upohlav, PhD.

Zoznam článkov autora:

 

Stabilnejšie úrody s technológiou Optimum® AQUAmax®!

⇒ str. 9 Naše pole 11/2018

Ing. Vladimíra Vargová, PhD.

Zoznam článkov autora:

Produkcia fytomasy pri minimalizačných technológiách

⇒ str. 36 Naše pole 7/2019

 

Pôdne vlastnosti verzus dlhodobé hnojenie

⇒ str. 26 Naše pole 7/2019

 

Čo s trávnymi porastmi na jar?

⇒ str. 26 Naše pole 6/2019

 

Digestát – surovina vo výžive trávnych porastov

⇒ str. 33 Naše pole 6/2019

 

Sucho, teplo a krmoviny

⇒ str. 32 Naše pole 1/2019

prof. Ing. Jan Vašák, CSc.

Zoznam článkov autora:

Hnojenie a pestovanie repky na jeseň 2019
⇒ str. 16 Naše pole 9/2019

 

Repka včera, dnes a zajtra
⇒ str. 16 Naše pole 8/2019

 

Repka a azolové regulácie
⇒ str. 22 Naše pole 5/2019

 

Repka v roku 2017/18 a čo ďalej
⇒ str. 20 Naše pole 12/2018

 

Zakladanie repkových porastov – osivo, škodcovia a choroby
⇒ str. 16 Naše pole 9/2018

Ing. Radek Vavera, Ph.D.

Zoznam článkov autora:

Trvalá udržateľnosť súčasných systémov hospodárenia na pôde

⇒ str. 22 Naše pole 4/2019

 

Ing. Mária Vicianová, PhD.

Zoznam článkov autora:

Mimokoreňová výživa

⇒ str. 18 Naše pole 4/2019

 

Ing. Leona Víchová

Zoznam článkov autora:

Rezistencia repkových škodcov proti niektorým insekticídom (III.)

⇒ str. 26 Naše pole 5/2019

 

Rezistencia repkových škodcov proti niektorým insekticídom (II.)

⇒ str. 12 Naše pole 4/2019

 

Rezistencia repkových škodcov proti niektorým insekticídom (I.)

⇒ str. 20 Naše pole 3/2019

doc. Ing. Ľuboš Vozár, PhD.

Zoznam článkov autora:

Obnova opustených a ruderálnych stanovíšť trávnych porastov II.

⇒ str. 46 Naše pole 7/2019

 

Obnova opustených a ruderálnych stanovíšť trávnych porastov I.

⇒ str. 38 Naše pole 6/2019

Ing. Ladislav Závodský

Zoznam článkov autora:

Ochrana zemiakov s FMC kompletne

⇒ str. 11 Naše pole 6/2019

 

Ing. Erika Zetochová

Zoznam článkov autora:

Cícer baraní – pozor na patogéna Ascochyta rabiei (Pass.) Labr.

⇒ str. 24 Naše pole 9/2019

Ing. Pavel Zubal, CSc.

Zoznam článkov autora:

Vývoj plôch a produkcie objemového krmu na Slovensku

⇒ str. 28 Naše pole 8/2019

 

Čo nového v Hluku

⇒ str. 24 Naše pole 1/2019

 

O čom sme písali pred 20 rokmi

⇒ str. 30 Naše pole 12/2018

 

O čom sme písali pred 20 rokmi

⇒ str. 23 Naše pole 11/2018

 

O čom sme písali pred 20 rokmi

⇒ str. 40 Naše pole 10/2018

 

O čom sme písali pred 20 rokmi

⇒ str. 50 Naše pole 9/2018