Argumenty a odbornosť musia byť na prvom mieste

Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora /SPPK/ hodnotí výšku schválenej redistributívnej platby ako rozumný kompromis na základe našich relevantných odborných argumentov a zdravého rozumu. Platba vo výške 50 eur na prvých 28 hektárov pre rok 2021 je jeden z kompromisov, ktorý sme pre prechodné obdobie rokov 2021 a 2022 od začiatku navrhovali. Ministrovi pôdohospodárstva sa nepripravenou a nezvládnutou diskusiou o redistributívnej…

Redistributívna platba pomôže všetkým

V roku 2021, ktorý je náročný nielen z hľadiska zdravotného a sociálneho, ale aj ekonomického, hľadá Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR (MPRV SR) spôsoby, ako čo najviac pomôcť pôdohospodárom, a tak zaistiť potravinovú bezpečnosť Slovenska. K tomuto cieľu prispeje aj redistributívna platba (RP), ktorá je súčasťou programového vyhlásenia vlády, pričom  sa zavádza na Slovensku po prvý raz vôbec. Túto platbu…

Prognóza FAO o svetovej produkcii obilnín

Posledná prognóza svetovej produkcie obilnín v roku 2020  predstavuje takmer 2,744 miliardy ton, čo je o niečo (0,1 %) viac ako v predchádzajúcej decembrovej správe. Predpoveď globálnej produkcie pšenice je teda upravená smerom nahor o 4,8 milióna ton na rekordných 766,5 milióna ton. Nárast od predchádzajúcej správy je založený hlavne na lepších úrodách v Austrálii…

Morenie jarných obilnín

Z dôvodu nefunkčnosti systému ISPOR (informačný systém prípravkov na ochranu rastlín) na stránke ÚKSÚP, sa moja signalizácia obmedzí iba na zopakovanie najdôležitejších chorôb jarných obilnín, proti ktorým je morenie osiva zamerané. Po spustení informačného systému Vás budeme o zmenách v autorizácii informovať.   Choroby jačmeňa jarného Hnedá škvrnitosť jačmeňa (Pyrenophora teres anamorfa: Drechslera teres, syn. Helmintosporium teres) napáda ozimný aj…

Vyjadrenie po skončení mimoriadneho rokovania Predstavenstva SPPK

Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora /SPPK/ naďalej pokračuje v prípravách svojich plánovaných aktivít, ktorými chce poukázať na kritický stav agropotravinárskeho sektora na Slovensku. Znova musíme zdôrazniť, že redistributívna platba nie je najväčším problémom odvetvia. Okrem nej je aj množstvo iných zásadných vecí (spôsob schvaľovania Strategického plánu, Plán obnovy EÚ, chýbajúca covidová podpora pre podniky…), na ktoré upozorňujeme…

O sladovnícky jačmeň zo Slovenska bude v roku 2021 veľký záujem

O sladovnícky jačmeň bude v pestovateľskej sezóne 2021 na Slovensku i v Európskej únii veľký záujem. Spôsobili to nielen klimatické podmienky, ktoré koncom minulého roku neumožnili osiať plochy ozimnými odrodami sladovníckeho jačmeňa, ale aj rastúci dopyt z krajín mimo Európskej únie. Na dnešnom 7. ročníku odborného fóra „Odrody jačmeňa odporúčané sladovňami“ o tom diskutovali šľachtitelia, poľnohospodári a spracovatelia zo…

Ďalší spor medzi samosprávou a ministerstvom

Slovenskí poľnohospodári a potravinári združení v Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komore (SPPK), najväčšej agropotravinárskej samospráve na Slovensku, sa takmer rok snažia nájsť s vedením rezortného ministerstva spoločnú reč. Neúspešne. Namiesto konštruktívnych opatrení smerom k stabilizácii agropotravinárstva neustály odborný, slovný a mediálny súboj o spôsob ozdravenia sektora. Takmer všetky doterajšie kroky, ktoré za 11 mesiacov prijalo vedenie ministerstva pôdohospodárstva na čele s ministrom Jánom Mičovským,…

Pestovanie GMO plodín v miernom poklese

Pestovateľská plocha geneticky modifikovaných rastlín mierne klesá. V roku 2019 sa na celom svete pestovali tieto plodiny na 190,4 milióna hektárov, čo predstavuje medziročný pokles o 0,7%. GMO plodiny sa najviac pestujú v USA, Brazílii, Argentíne, Kanade a Indii.  V súčasnej správe agro-biotechnologickej agentúry ISAAA bolo v roku 2019 definovaných jedenásť krajín, v ktorých plochy GMO plodín…

Korene vedia rozpoznať kyprú pôdu od zhutnenej vďaka plynu, ktorý pôsobí ako hormón

Prestížny odborný časopis Science publikoval objav výrazne rozširujúci naše znalosti o tom, ako rastliny vnímajú svet okolo seba. Veľkým problémom dnešného poľnohospodárstva je zhutnená pôda, ktorá okrem iného brzdí rast koreňov. Medzinárodný vedecký tím s českou účasťou teraz zistil, že korene by do nej dokázali preniknúť, ale, s nadsádzkou povedané, sa im veľmi nechce. Nadmerné zhutnenie pritom spoznajú prekvapivým…

Spoločnosť Corteva prináša riešenia v ochrane rastlín aj v neľahkom období

Spoločnosť Corteva Agriscience Slovakia svoje odborné sympózium v tomto roku presunula do online priestoru. V súbore prednášok sa diváci mohli dozvedieť o kľúčových problémoch, ktoré v nasledujúcej sezóne budú pestovateľom komplikovať prácu. Jedná sa najmä o výrazný pokles insekticídnych, ale aj iných účinných látok v prípravkoch na ochranu rastlín. Spoločnosť Corteva, ako významný hráč na trhu, ponúka na túto situáciu svoje…