Akú budúcnosť bude mať glyfosát v EÚ?

V januári 2020 potvrdila americká agentúra pre ochranu životného prostredia (EPA) svoje pozitívne stanovisko k bezpečnosti glyfosátu. Aj Európsky úrad pre bezpečnosť potravín (EFSA), Európska chemická agentúra (ECHA) a popredné zdravotné regulačné orgány v Nemecku, Austrálii, Južnej Kórei, Kanade, Novom Zélande, Japonsku a mnohých ďalších krajinách potvrdzujú bezpečnosť výrobkov na báze glyfosátu, ak sú používané podľa…

Na podanie žiadosti o priame podpory 2021 ostáva už len niekoľko dní

Za minulý rok 2020 vyplatila PPA priame platby a neprojektové podpory vo výške 582 809 281,92 EUR. Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR upozornilo žiadateľov o priame podpory, že im zostáva na podanie jednotnej žiadosti na rok 2021 už len niekoľko dní – do 17. mája 2021.https://bit.ly/2Q8MoXi V tejto súvislosti nakrútila Pôdohospodárska platobná agentúra krátke…

Na podanie jednotnej žiadosti ostáva poľnohospodárom už len niekoľko dní

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR (MPRV SR) informuje, že poľnohospodárom ostáva na podanie jednotnej žiadosti na rok 2021 už len niekoľko dní. Termín na podanie je 15. mája. Keďže tento deň pripadne na deň pracovného pokoja, posledným dňom podávania žiadosti bude 17. máj 2021. Grafické prílohy ku všetkým žiadostiam žiadatelia podávajú v elektronickej podobe. Agrorezort…

Zverejnili sme zoznam zamestnancov PPA

Pôdohospodárska platobná agentúra pokračuje vo svojej začatej reformnej práci a chce byť ešte bližšie k žiadateľom a poberateľom dotácií.  Popri plánovanej digitalizácii a zjednodušenia procesov podávania a spracovania žiadostí teraz zverejňuje na svojej webovej stránke menný zoznam všetkých svojich zamestnancov. „Chceme byť otvorení a transparentní a týmto krokom si myslím, že sme opäť o kúsok…

Zvýšenie biodiverzity bez negatívnych dopadov na produkciu

Podľa medzinárodnej štúdie porovnávajúcej 42 000 príkladov diverzifikovaných a zjednodušených poľnohospodárskych postupov je zvyšovanie rozmanitosti v pestovaní plodín prospešné pre biodiverzitu bez toho, aby sa znižovali úrody plodín. Diverzifikácia zahŕňa postupy, ako je pestovanie viacerých plodín v rotácii, výsadba kvetinových pásov, obmedzovanie obrábania pôdy, pridávanie organických doplnkov, ktoré obohacujú pôdny život, a zakladanie alebo obnovovanie…

Mladí farmári rokovali s vedením PPA

Mladí farmári zo Združenia mladých farmárov na Slovensku (ASYF) sa už dlhodobo snažia o presadenie takých nástrojov, ktoré uľahčia fungovanie už existujúcim farmárom a taktiež začatie podnikania mladým farmárom v poľnohospodárskom sektore. Súčasné vedenie PPA im v tejto ich snahe chce byť nápomocné, generálny riaditeľ Pôdohospodárskej platobnej agentúry Ing. Jaroslav Jánoš privítal zástupcov ASYF v centrále PPA v Bratislave:…

Slimáky na poli aj v záhradách

Obdobie dažďov je priaznivé pre množenie slimákov aj keď ešte nie sú vysoké teploty, ale aktívne sú už pri 5 °C a môžu poškodzovať práve vzchádzajúce rastliny alebo dokonca osivo. Pravidelne kontrolujte poľné plodiny, v záhradách je ich aktivita rýchlejšie pozorovateľná. V záhradách sú rozšírené slimáky a môžu sa šíriť aj do polí. Na poľných plodinách škodia najviac slizniačiky a slizovce,…

Šéfom PPA ostáva Jaroslav Jánoš

Minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR (MPRV SR) Ján Mičovský rozhodol. Vo funkcii generálneho riaditeľa Poľnohospodárskej platobnej agentúry (PPA) naďalej ostáva Jaroslav Jánoš. Víťaz minulotýždňového výberového rozhovoru Marián Bulla nastúpi v priebehu mája na pozíciu výkonného riaditeľa. Minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Ján Mičovský rozhodol, že generálnym riaditeľom agentúry naďalej ostáva Jaroslav Jánoš.  Presne pred týždňom, 19.…

Nové odrody pšenice a jačmeňa v ponuke Limagrain

Spoločnosť Limagrain Central Europe Cereals, s.r.o. zorganizovala včera webinár, na ktorom bližšie predstavila novinky v sortimente pšenice ozimnej a jačmeňa ozimného. Nechýbali však ani stálice v podobe pšeníc LG Mocca, Moschus a Airbus či jačmeňov LG Zoro a LG Triumph. Jednou z nových odrôd pšenice je skorá LG Absalon (A), ktorá sa vyznačuje výborným zdravotným stavom,…

PPA už nebude neprimerane blokovať platby žiadateľom

Pôdohospodárska platobná agentúra bola oprávnená pozastaviť vyplácanie všetkých peňazí subjektu po zistení nezrovnalosti – a to až do dňa vysporiadania finančných vzťahov s platobnou agentúrou. Toto sa dialo v minulosti často a niekedy mali aj celé roky pôdohospodári a iní žiadatelia zablokované všetky platby z PPA. Častokrát boli blokované v nadmernej výške a tiež z…