Koľko času a paliva môžete ušetriť obrábaním pôdy bez orby

Dôležité informácie o spotrebe energie a času rôznych pestovateľských systémov priniesol prof. dr hab. Ing. Dariusz Jaskulski z Technickej univerzity v Bydgoszczi počas stretnutia organizovaného Poľským zväzom pestovateľov obilnín „Moderné technológie pestovania chlebového zrna s integrovanou ochranou rastlín“. Požiadavky Zelenej dohody budú klásť väčšiu zodpovednosť na poľnohospodárov, pokiaľ ide o ochranu životného prostredia a klímy. Z tohto dôvodu sa…

Agronomické paradigmy v poňatí Neala Kinseya – autora publikácie „Agronomie v praxi“, vydaná redakciou Naše pole (2021)

Naši pestovatelia majú možnosť zoznámiť sa s pozoruhodnou publikáciou, v ktorej autor predkladá odborne kvalifikovanú analýzu metód a kritérií diagnostiky stavu výživy pre potreby hnojenia pestovaných plodín. Svojím obsahom a rozsahom patrí medzi ojedinelé publikácie v slovenských pomeroch. Oprávnene môžeme konštatovať, že v našom priestore absentuje zrovnateľná publikácia. Poznatky predstavujú mimoriadne hodnotný zdroj agronomických informácií, a preto sú významné ako pre pestovateľov,…

Vláda vymenovala nového štátneho tajomníka MPRV SR

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky (MPRV SR) bude mať nového štátneho tajomníka. Návrh na rokovanie vlády SR predložil minister Samuel Vlčan. Od 1. februára sa funkcie ujme Martin Kováč, ktorý strieda na tejto pozícii Milana Kyseľa. Martin Kováč vyštudoval vodné hospodárstvo krajiny. Dlhé roky sa venuje adaptácii štruktúry krajiny na zmeny klímy, ktorá sa…

Odborná polemika na tému: Názory na význam chemických foriem selénu

Dôležitosť selénu vo výžive ľudí vyplýva z jeho aktívnej  účasti na realizácii enzymatických reakcií eliminácie reaktívnych voľných radikálov. Nízky obsah selénu v pôdach Slovenska spôsobuje jeho deficit v poľnohospodárskych produktoch a potravinách. Obsah Se presahuje priemerné hodnoty, najmä na pôdach (nivné pôdy) riečnych dolín (Váhu, Latorice, Ondavy, Nitry, Hronu, Popradskej kotliny a Podunajskej nížiny), ktoré boli sformované na aluviálnych…

Rast pestovateľských plôch zeleniny v Českej republike spomaľujú menej priaznivé odbytové ceny

Z údajov v situačnej a výhľadovej správy ministerstva zemědelství ČR vyplýva, že produkcia zeleniny určenej pre obchodnú sieť a spracovateľský priemysel v roku 2021 podľa predbežných údajov medziročne vzrástla o 15 568 ton na celkových 244 459 ton. Producenti vlani zeleninu pestovali na 12 066 hektároch, zatiaľ čo o rok skôr polia na trhovú produkciu…

Nové pravidlá pre pesticídy a uhlíkové poľnohopodárstvo v EÚ

Rok 2022 v poľnohospodárskej politike EÚ bude o rokovaniach Komisie s členskými štátmi ohľadom ich agrodotačných plánov. Bude sa opäť hovoriť o používaní pesticídov, no hlavne o herbicíde glyfosát, pretože Komisia bude rozhodovať, či ho európski farmári budú môcť používať aj naďalej.   Ako sa skončí reformná sága Rok 2021 bol konečne tým rokom, kedy…

Výsledky monitoringu mykotoxínov v Rakúsku

Názov „mykotoxíny“ je zastrešujúcim pojmom pre plesňové toxíny (spôsobené najmä hubami Fusarium), ktoré môžu infikovať úrodu na poli. V roku 2021 bolo v Rakúsku preskúmaných 200 vzoriek z rôznych pestovateľských oblastí. Hodnoty DON (Deoxynivalenol: najbežnejší mykotoxín v Rakúsku) pre obilie boli na veľmi nízkej úrovni. Dôvodom bol veľmi teplý, slnečný a suchý jún 2021. Júnové…

Ako regulovať ramuláriovú škvrnitosť v jačmeni

Zákaz používania účinnej látky chorthalonil nastoľuje otázku, ako môžu nemeckí pestovatelia jačmeňa zabezpečiť v budúcnosti ochranu pred patogénom Ramularia collo-cygni. Ten sa v ostatných rokoch stal najnebezpečnejším ochorením jačmeňa, a to najmä v južných pestovateľských oblastiach Nemecka. V súčasnosti schválené účinné látky neposkytujú dostatočnú ochranu. Jedinou látkou s dobrou účinnosťou proti Ramularii je folpet. Na…

Rekordné plochy sóje v Rakúsku

Pokiaľ ide o pestovanie sóje v roku 2021, organizácia AMA hlási nový rekord: 75 600 hektárov. To znamená, že výmera tejto plodiny sa v porovnaní s rokom 2020 zvýšila o 10 %, čo je veľký krok smerom k nezávislosti na dovoze bielkovín. Aj keď je v súčasnosti veľká konkurencia medzi letnými plodinami – plocha repy cukrovej sa v…

Jozef Kiss: „nulová tolerancia korupcie je moja priorita“

Pôdohospodárska platobná agentúra (PPA) prijala opatrenia, ktoré garantujú nulovú toleranciu korupcie. V súčasnosti je v agentúre štandardom transparentný proces spracovávania žiadostí, krížové kontroly a overovanie údajov, ktoré majú zabrániť korupcii v akejkoľvek forme (priamej či nepriamej) vrátane úplatkárstva či vydierania, alebo nežiadúceho angažovania sa zamestnanca PPA v procese spracovania žiadostí.  Kontrolné mechanizmy a nástroje boja proti korupcii a protispoločenskej činnosti sú nastavené…