Skočky na repe

Na morenie osiva cukrovej repy proti pôdnym škodcom je autorizované moridlo obsahujúce účinnú látku – syntetický pyrethroid tefluthrin. Hmyz usmrcuje ako dotykový a požerový jed. Moridlo je autorizované proti drôtovcom a atomárii…

Repa cukrová v roku 2021

V európskom priestore je pestovanie repy významným odvetvím, cukor vyrobený z repy je významnou komoditou spotreby obyvateľstva, priemyselnou surovinou vrátane využitia vo farmaceutickom priemysle. Na Slovensku je v súčasnosti dostatok pestovateľských aj spracovateľských…