Skočky na repe

Na morenie osiva cukrovej repy proti pôdnym škodcom je autorizované moridlo obsahujúce účinnú látku – syntetický pyrethroid tefluthrin. Hmyz usmrcuje ako dotykový a požerový jed. Moridlo je autorizované proti drôtovcom a atomárii…

Repa cukrová v roku 2021

V európskom priestore je pestovanie repy významným odvetvím, cukor vyrobený z repy je významnou komoditou spotreby obyvateľstva, priemyselnou surovinou vrátane využitia vo farmaceutickom priemysle. Na Slovensku je v súčasnosti dostatok pestovateľských aj spracovateľských…

Ošetrenie zemiakovej sadby

Na morenie zemiakovej sadby proti chorobám prenosným na hľuzách alebo pôdou sa počet povolených účinných látok nezmenil. Proti pôdnym škodcom stále nie je povolené žiadne moridlo. Účinná látka prípravku huba Pythium oligandrum v prípravkoch Polydresser a Polyversum stimuluje…