Podpora prezimovania repky

Na zvýšenie zimuvzdornosti repky ozimnej sú určené morforegulačné prípravky s účinnou látkou chlormequat, chlormequat-chloride, mepiquat, prípadne s podporou metconazole. Retacel Extra s účinnou látkou chlormequat patrí medzi kvartérne amóniové soli, ktoré pôsobia…