Skočky na repe

Na morenie osiva cukrovej repy proti pôdnym škodcom je autorizované moridlo obsahujúce účinnú látku – syntetický pyrethroid tefluthrin. Hmyz usmrcuje ako dotykový a požerový jed. Moridlo je autorizované proti drôtovcom a atomárii repovej, ale jeho účinok trvá v počiatočných rastových fázach repy aj proti skočkám. Skočka repová (Chaetocnema tibialis) je kovovo tmavozelený chrobáčik veľkosti 1,5 – 3 mm. Prezimujú dospelé…

Háďatká na zemiakoch – karanténny škodca v EÚ

Na zemiakoch škodia karanténne háďatká Globodera rostochiensis a Globodera pallida. Sú to cystotvorné háďatká, ktoré parazitujú na koreňoch zemiakov, papriky, rajčiakov, baklažánu a iných druhov z čeľade ľuľkovitých. Ako hostitelia slúžia aj buriny z rodu Solanum. Pri slabom napadnutí nie sú na nadzemnej časti rastliny vidieť žiadne príznaky. V ohniskách silného výskytu (asi 50 cýst v…

Repa cukrová v roku 2021

V európskom priestore je pestovanie repy významným odvetvím, cukor vyrobený z repy je významnou komoditou spotreby obyvateľstva, priemyselnou surovinou vrátane využitia vo farmaceutickom priemysle. Na Slovensku je v súčasnosti dostatok pestovateľských aj spracovateľských kapacít na pestovanie a výrobu repy a cukru, takže nepredpokladáme v tejto komodite výraznejšie problémy. Pestovatelia repy vstupovali do ročníka 2021 s cenami za dodávku repy, ktoré…

Invázia ruských vojsk na Ukrajinu znepokojila aj trh so zemiakmi

Ako informovala Organizácia producentov zemiakov v severozápadnej Európe (NEPG), náklady ktoré vzniknú spracovateľom zemiakov je v roku 2022 ťažké odhadnúť.  Okrem toho sa pestovateľom výrazne zvýšili náklady na hnojivá a logistiku v dôsledku mimoriadne vysokých cien energií. Podľa NEPG sa v niektorých oblastiach pôvodne určených na pestovanie zemiakov budú namiesto nich pestovať iné jariny, kukurica…

Ošetrenie zemiakovej sadby

Na morenie zemiakovej sadby proti chorobám prenosným na hľuzách alebo pôdou sa počet povolených účinných látok nezmenil. Proti pôdnym škodcom stále nie je povolené žiadne moridlo. Účinná látka prípravku huba Pythium oligandrum v prípravkoch Polydresser a Polyversum stimuluje rast rastlín indukciou zvýšenej produkcie fytohormónu kyseliny indolyloctovej a zvyšovaním obsahu fosforu a cukrov. Mikrobiálny prípravok vo forme dispergovateľného prášku určený na morenie tesne pred…

Projekt ViVe_Beet: Molekuly RNA špecificky chránia cukrovú repu pred škodcami

Na zaistenie adekvátnej úrody musí byť repa cukrová počas vegetačného obdobia chránená proti rôznym škodlivým patogénom. Patria sem aj vošky, ktoré sa zdajú byť neškodné, ale môžu prenášať vírusové ochorenia, najmä vírusovú žltačku repy. V novom spoločnom projekte ViVe_Beet, koordinovanom Inštitútom Juliusa Kühna (JKI), je vyvíjaný postrek špecifickou molekulou RNA na selektívnu kontrolu vošiek prenášajúcich…

Zabráňte hnilobe zemiakov v skladoch

Bežné choroby zemiakov spôsobujú pestovateľom problémy nielen na poli, ale aj pri skladovaní zemiakov. Výber prípravkov, ktoré by skladovým chorobám zabránili je veľmi obmedzený, tak zostáva len prevencia a dezinfekcia skladových priestorov. Vo fáze pestovania napáda hľuzy najrozšírenejšia hubová choroba zemiakov pleseň zemiaková (Fytophtora infestans). Šíri sa pri vlhkosti vzduchu 80 %, pri teplotách 12 – 23 °C, ak…

Choroby repy

Porasty repy tento rok značne trpia suchom. Aj napriek nedostatku zrážok sa na porastoch objavujú choroby. V autorizácii fungicídov do cukrovej repy sú zmeny. Najrozšírenejšie ochorenie na cukrovej repe je verticíliové vädnutie repy (Verticilium albo-atrum). Tato polyfágna pôdna huba napadá predovšetkým cievne zväzky (xylém). Okrem cukrovej repy napadá hlavne zemiaky a mnoho ďalších plodín a burín. Tento rok bola…

Vošky a iní škodcovia na repe

V teplom a suchom počasí nastala invázia vošiek. Môžeme očakávať roztočce a škodia aj húsenice siatice oziminovej a iných motýľov. Vošky na repe sú najviac zastúpené voškou makovou. Voška maková Aphis fabae (Aphididae, Sternorrhyncha) je drobný hmyz, bezkrídla samička meria 2 – 2,5 mm. Telo má čiernozelenej až modročiernej farby. Okrídlená samička má štíhlejší tvar tela ako bezkrídla. Hlava, tykadlá a hruď sú…

Pásavka a pleseň zemiaková

Upozorňujeme na pásavku zemiakovú. Odporúčame pestovateľom sledovať dospelce, kladenie vajíčok a následne liahnutie lariev, podľa ktorého možno veľmi dobre určiť termín ošetrovania a výber najvhodnejšieho prípravku. Prípravky proti mladým larvám nie sú momentálne autorizované. Na trhu sú iba prípravky, ktoré sa aplikujú v období maximálneho liahnutia, kedy zároveň prvé larvy dosiahli druhý až tretí vývinový stupeň.…