Porovnanie konvenčného a ekologického pestovania zemiakov

Technológia pestovania zemiakov v ČR prešla výrazným rozvojom. Okrem klasickej technológie postavenej na mechanickej kultivácii to bola v deväťdesiatych rokoch najmä technológia odkamenovania a ryhovania pôd pred sadbou. Tá sa vlastne stala súčasným štandardom pri pestovaní konvenčných konzumných zemiakov, vrátane sadiva. V ekologickom režime hospodárenia sú jednotlivé technologické prvky v zásade totožné, ale absencia prostriedkov…

Reakcie odrôd zemiakov na stres zo sucha

Zemiaky pozná ľudstvo už niekoľko  tisícročí. Pestujú sa na všetkých kontinentoch, ak nespomenieme  Antarktídu, do nadmorskej výšky takmer 5 000 m. Pre svoje jedinečné pestovateľské a úžitkové vlastnosti testovali sa v kozme ako potravinová alternatíva pre medzikontinentálne lety.  Aj preto, že majú nesporne niekoľko výhod oproti ostatným dôležitým plodinám. Za krátku vegetačnú dobu vytvoria  podstatne…

Vplyv abiotických faktorov na produkciu repy cukrovej

Najjednoduchšia charakteristika vegetačného obdobia väčšinou zahŕňa priemerné teploty a úhrny zrážok v mesačnom kroku. Z hľadiska všeobecného spätného pohľadu na vegetačné obdobie sú to dostatočné informácie, avšak pre podrobnejšiu analýzu produkčného procesu už nepostačujú. V sumárnych údajoch zanikajú rôzne špecifické alebo extrémne udalosti, ktorými bol agroekosystém jednorazovo alebo krátkodobo ovplyvnený.  Všeobecne platí, že optimálne podmienky pre pestovanie sú také,…