Choroby repy

Dlhotrvajúce sucho trápi aj cukrovú repu. Napriek tomu sa sporadicky objavujú hubové choroby najmä tam, kde padli v posledných dňoch zrážky. V autorizácii účinných látok sú zmeny. Najrozšírenejšie ochorenie na cukrovej repe…

Skladovanie obilia

Všeobecne v boji proti škodcom v skladoch platí: udržovať v nich čistotu, merať a znižovať teplotu naskladneného obilia, znižovať vlhkosť sušením a vetraním, prípadne používať insekticídy.   V uskladnenom obilí sú najvážnejšími škodcami plocháč skladový (Oryzaephilus surinamensis), múčiar obyčajný (Tenebrio molitor) a rušník…