Európska komisia očakáva nárast plochy slnečnice v EÚ

Európska komisia očakáva výrazný nárast plochy pre zber v roku 2022. Mohlo by sa dosiahnuť nové maximum. Rozhodujúcim faktorom je očakávané rozšírenie pestovania v najvýznamnejších producentských krajinách EÚ, uvádza Únia na podporu olejnatých a bielkovinových rastlín (UFOP). Podľa prognózy komisie EÚ bude plocha slnečnice v EÚ na zber v roku 2022 približne 4,7 milióna hektárov,…

Škodcovia a choroby maku

Najnebezpečnejší škodca na maku zostáva dlhodobo krytonos makovicový.  Mak siaty má puky, ktoré sú ešte zohnuté k zemi, hovoríme že háčkuje, je to  čas na zásah proti imágam, ktoré najskôr žerú na stonkách a listoch. Ošetrujte najneskôr pred kvitnutím do objavenia prvého kvetu. Základy makovíc sú síce ešte ukryté v puku a obalené kvetnými lupienkami, ale krytonos makovicový…

Choroby strukovín

Teplo a vlhko môžu spôsobiť šírenie chorôb. Preventívnym opatrením proti chorobám je používanie zdravého osiva odolných odrôd, striedanie plodín, zaorávanie pozberových zvyškov, vyvážené hnojenie a proti šíreniu bakterióz sa neodporúčajú kultivačné práce vo vlhkom počasí. Odporúčam používať biologické prípravky na ochranu rastlín, ktoré zmierňujú dopad na životné prostredie.   Antraknóza môže napadnúť fazuľu, hrach, šošovicu alebo lupinu. Napáda všetky…

Veľká Británia uvoľňuje pravidlá genetického inžinierstva

S novým zákonom „Genetic Technology (Precision Breeding) Bill“ chce Anglicko uľahčiť výskum, aplikáciu a marketing procesov a produktov genetického inžinierstva. Veľká Británia pracuje na zákone, ktorý by mal urýchliť schvaľovanie produktov vyrobených genetickým inžinierstvom. Poľné testy s takýmito rastlinami by už mali byť jednoduchšie, uvádza Informačná služba pre genetické inžinierstvo . Nové pravidlá by sa…

Integrovaná produkcia – „zlatá cesta“

Agroekosystémy patria medzi vysoko produkčné systémy, v ktorých je produkcia potravín, krmovín a rôznych priemyselných plodín zabezpečovaná vysokými vstupmi dodatkovej energie. Sú oveľa menej stabilné a z hľadiska biodiverzity menej významné ako ostatné ekosystémy poľnohospodárskej krajiny. Aby sme mohli presnejšie charakterizovať a porovnávať poľnohospodárske systémy a ich budúci vývoj z hľadiska ich udržateľnosti, boli zatriedené do základných typov poľnohospodárskych…

Skočky na repe

Na morenie osiva cukrovej repy proti pôdnym škodcom je autorizované moridlo obsahujúce účinnú látku – syntetický pyrethroid tefluthrin. Hmyz usmrcuje ako dotykový a požerový jed. Moridlo je autorizované proti drôtovcom a atomárii repovej, ale jeho účinok trvá v počiatočných rastových fázach repy aj proti skočkám. Skočka repová (Chaetocnema tibialis) je kovovo tmavozelený chrobáčik veľkosti 1,5 – 3 mm. Prezimujú dospelé…

Prítomnosť a budúcnosť biopalív prvej generácie aj z aspektu repky olejky

Fosílne energetické zdroje Zeme sú obmedzené, preto musí ľudstvo zaistiť, ako ich nahradiť z obnoviteľných zdrojov.  Stenčujúce sa zásoby ropy (za predpokladu súčasného objemu ťažby vystačia známe zásoby ropy na ďalších 43 rokov) a významná úroveň znečistenia životného prostredia podnecuje výskumných pracovníkov a odborníkov k hľadaniu nových riešení. Jedným zo sektorov, ktorý významne prispieva k znečisteniu životného…

Dobrá správa pre poľnohospodárov: O investície môžete žiadať do konca júna

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky (MPRV SR) informuje všetkých poľnohospodárov, že podávanie žiadostí v rámci výzvy č. 52/PRV/2022 na podopatrenie „4.1 Podpora na investície do poľnohospodárskych podnikov“ je predĺžené do 30. 6. 2022. Poľnohospodári môžu v rámci tejto výzvy vyčerpať sumu 110 miliónov EUR. Bližšie informácie sú zverejnené na webe Pôdohospodárskej platobnej agentúry (PPA). Čerpanie…

Tohtoročná úroda obilia na Ukrajine môže klesnúť o 35 %

Satelitné snímky naznačujú, že úroda obilia na Ukrajine môže tento rok v dôsledku vojny klesnúť o 35 % v porovnaní s minulým rokom. V piatok to oznámila spoločnosť Kayrros, ktorá sa špecializuje na geolokáciu a satelitné pozorovanie. Vojna vážne bráni sejbe, núti farmárov pracovať v nebezpečných podmienkach a niekedy pod paľbou, problémom je aj nedostatok…

PPA posiela žiadateľom informáciu, ako majú postupovať po úbytku plochy po aktualizácii LPIS

Pôdohospodárska platobná agentúra (PPA) pristúpila k mailovej komunikácii so žiadateľmi o priame podpory, u ktorých došlo k úbytku plochy po pravidelnej aktualizácii LPIS. Informácia im má pomôcť predísť nezrovnalostiam pri podávaní žiadostí, pričom PPA aktívne identifikovala tých žiadateľov, ktorých sa týka najväčší úbytok plôch. Týmto bude zaslaný mail z adresy [email protected] Odporúčame preto žiadateľom sledovať svoju poštu, v ktorej dostanú od…